Udlån, rente.

Sagsnummer:136/1994
Dato:19-09-1994
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Lars Pedersen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Rente - udlån
Ledetekst:Udlån, rente.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Ved skrivelse af 1. juni 1990 til et vindmøllelaug tilbød indklagede finansiering af interessenternes indskud i møllelauget. Af skrivelsen fremgik bl.a.:

"Lån til den enkelte interessent vil blive bevilget efter almindelig kreditvurdering og som hovedregel blive bevilget uden sikkerhed.

Vi kan ikke forestille os vindmølleinvestorer, som ikke kan opnå lån til investeringen hos os.

Rente som boliglån - [indklagedes] billigste sats til private - for tiden 14% p.a.

Løbetid: 10 år som annuitetslån."

Klageren optog den 26. september 1990 et lån på 81.100 kr. til investering i mølleandele. Ifølge gældsbrevet var lånet et "formålsbestemt boliglån" ydet uden sikkerhedsstillelse. Lånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 1.230 kr., og renten var den af indklagede til enhver tid fastsatte rente, for tiden 13,5% p.a.

Indklagede har vedrørende renteudviklingen på lånet oplyst, at boliglånsproduktet - formålsbestemt boliglån - i foråret 1991 blev afløst af to nye produkter, boliglån, sikret, og boliglån, usikret. I marts 1993 bortfaldt produktet boliglån, usikret. Lån af den type blev fra dette tidspunkt ydet som privatlån, blanko. Renteudviklingen har været som følger:
26.06.1990
01.01.1991
24.04.1991
06.06.1991
09.09.1991
07.11.1991
02.01.1992
11.06.1992
01.12.1992
15.02.1993
17.03.1993
24.03.1993
14.04.1993
05.05.1993
02.06.1993
30.06.1993
15.07.1993
27.07.1993
05.10.1993
20.10.1993
11.11.1993
22.11.1993
15.12.1993

Formålsbestemt
boliglån:

13,5%
14%

Boliglån,
usikret:

15,5%
15%
15,5%
15%
15,5%
16%
17%
18%

Privatlån,
blanko:

18,25%
17,75%
17,25%
16,75%
15,75%
15,25%
15,25%
17,25%
16,25%
15,75%
15,25%
15%
14,75%

Klagerens
lån:

13,5%
14%
14,5%
14%
14,5%
14%
14,5
15%
16%
17%
16,25%
15,75%
15,25%
14,75%
14%
13,75
15,75%
14,75%
14,25%
13,75%
13,5%
13%
Indklagede bør anerkende, at renten på det omhandlede lån ydet til klageren fra indførelsen af lånekategorien "boliglån, sikret" i foråret 1991 skal følge renten for sådanne lån. Indklagede skal inden fire uger foretage en korrektion af rentetilskrivningen af lånets restgæld i overensstemmelse hermed. Klagegebyret tilbagebetales klageren.