Spørgsmål om banken skriftligt havde forpligtet sig til at give klageren et billån med en bestemt rentesats.

Sagsnummer:155/2021
Dato:09-11-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Karin Sønder-bæk, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Udlån - låneanmodning
Rente - udlån
Ledetekst:Spørgsmål om banken skriftligt havde forpligtet sig til at give klageren et billån med en bestemt rentesats.
Indklagede:Lån & Spar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører, om banken havde forpligtet sig til at give klageren et billån med en bestemt rentesats.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Lån & Spar Bank. Klageren og hendes ægtefælle har et fælles andelsboliglån hos et andet pengeinstitut.

Den 15. marts 2021 rettede klageren henvendelse via netbank til sin rådgiver i Lån & Spar Bank, R, vedrørende et billån:

”Vi kigger på en ny bil. En elbil WV id4 til ca. 400.000 kr. I havde tidligere et billån på 1% til elbiler. Kan man stadig få det, eller hvad kan du tilbyde til elbiler? jeg kan se, hvad der står på hjemmesiden om grønt billån, er det hvad du kan tilbyde eller hvordan?”

I en besked af samme dag svarede R:

”Renten og vilkår jeg kan tilbyde er det samme som du har l[æ]st på vores hjemmeside vedr. grønt billån dvs. rente på 1,95%”

I en besked af 25. marts 2021 til R anførte klageren:

”vi har købt en elbil. Kan du lave et tilbud på billån til os? Vi tænker, at vi selv lægger 23.500kr, så lånet skal være på 300.000.”

I en besked af samme dag svarede R:

”Jeg har først set at din bedre halvdel ikke er helkunde i Lån & Spar, og jeres andelslån er igennem [pengeinstituttet P], derfor kan jeg ikke tilbyde dig / jer … lånet til den tidligere oplyste rente.”

I en besked af samme dag til R anførte klageren:

”Hej [R], nå ok. Det har ikke været et problem før med lån hos jer, at vi ikke begge er kunde. Jeg er jo kunde. Hvilken rente kan I så tilbyde?”

Banken tilbød herefter en rente på 2,95 % p.a. Klageren rejste indsigelse mod renten og anførte, at banken havde givet et bindende tilbud om en rente på 1,95 % p.a.

Banken har oplyst, at bankens hjemmeside blandt andet indeholder følgende information om et såkaldt ”grønt billån” til køb af elbil:

”… Køber du en elbil … kan du få et grønt billån hos os. Et grønt billån er billigere end en traditionelt billån.

Her kan du beregne dit grønne billån:

….

Se flere detaljer om lånet: …”

Banken har oplyst, at der af henvisningen ”Se flere detaljer om lånet” fremgår:

Hvem kan få et grønt billån?

Du kan få et grønt billån, hvis du er medlem af en af de mere end 50 fagforeninger, vi samarbejder med, og samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar. …”

Parternes påstande

Den 27. marts 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Lån & Spar Bank skal bevilge hende og hendes ægtefælle et billån til en rente på 1,95 % p.a.

Lån & Spar Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken er bundet af sit tilbud om en rente på 1,95 % p.a. Banken havde givet et juridisk bindende, konkret tilbud om en rente på 1,95 % p.a. Da hun vendte tilbage og accepterede tilbuddet, meddelte banken pludselig, at hun og hendes ægtefælle ikke opfyldte kravene.

Hun har været kunde i banken i mange år. R var hendes personlige rådgiver, som kendte eller burde kende hendes økonomi. Hun spurgte konkret om prisen på et lån, og hvilken konkret rente hun kunne få. Hun spurgte ikke om løbetid eller andre vilkår. Banken meddelte, at den kunne ”tilbyde” 1,95 %. Der er således tale om en konkret oplysning og rådgivning fra R.

Banken har anført, at der var tale om en formløs forespørgsel. Hun benyttede den sædvanlige, skriftlige kommunikationskanal via netbank/bankens hjemmeside, som banken stiller til rådighed, og som hun tidligere har indgået aftaler om konkrete produkter med banken på.

Hvis man ikke kan stole på en konkret pris på et konkret produkt fra ens personlige bankrådgiver på bankens eget skriftlige medie, så falder aftaleretten på det finansielle område helt fra hinanden.

De var i god tro. Banken kunne have taget forbehold, men valgte ikke at gøre dette. Det kan ikke forventes, at kunderne skal være 100 % opmærksomme på alle bankens forbehold for bankens produkter. De har tidligere fået tilbudt andelsboliglån, fuldstændig som hun var helkunde. De har aldrig skænket det en tanke, at hun ikke var en helkunde. Hendes lønkonto og børnenes konti er i banken. De har tidligere haft realkreditlån i banken. For at være på den sikre side fik hun et konkret tilbud fra R.

De købte bilen på baggrund af bankens forudgående tilbud, som de forventede stod ved magt. Den tilbudte rentesats var styrende for deres køb af bil og afslag på forhandlerens tilbud om finansiering, idet banken tilbød en tak bedre rentesats.

Lån & Spar Bank har anført, at R på klagerens forespørgsel om bankens rentesats på billån til finansiering af en elbil den 15. marts 2021 gav en generel oplysning om bankens aktuelle rentesats og henviste klageren til bankens hjemmeside. Klageren var ikke forud eller samtidig i telefonisk forbindelse med banken for at få uddybet finansieringsmulighederne.

Klageren kunne efter læsning på hjemmesiden ikke have en berettiget forventning om at opnå den lavere rentesats på 1,95 %, når klageren kunne læse, at hun ikke opfyldte vilkårene, idet klageren og hendes ægtefælle havde kontoforhold i andet pengeinstitut.

Klagerens formløse forespørgsel af 15. marts 2021 kunne muligvis være et udtryk for klagerens opfordring til banken om, at banken skulle gøre tilbud.

Forespørgslen havde ikke et sådant formaliseret indhold, at der forelå et konkret tilbud, der uden for eksempel kreditvurdering og løbetid kunne accepteres.

Der kan dermed ikke være grundlag for at statuere, at R’s generelle oplysning kunne være en accept af en konkret tilbud.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren er kunde i Lån & Spar Bank. Klageren og hendes ægtefælle har et fælles andelsboliglån hos et andet pengeinstitut.

Den 15. marts 2021 henvendte klageren sig skriftligt til sin rådgiver i banken vedrørende renten på et lån til en elbil.

Ankenævnet finder ikke, at bankens svar af 15. marts 2021 indeholdt et ubetinget løfte til klageren om, at hun kunne få et såkaldt ”grønt billån” til en rente på 1,95 %. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at såvel klageren som banken i deres meddelelser af 15. marts 2021 omtalte beskrivelsen af ”grønt billån” på bankens hjemmeside, og at det af bankens hjemmeside fremgik, at det blandt andet var en betingelse for at få et ”grønt billån”, at man var helkunde i banken.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.        

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.