Tyveri af pung, der indehold Mastercard. Spørgsmål om udvidet hæftelse for misbrug begrundet i groft uforsvarlig adfærd.

Sagsnummer:120/2019
Dato:18-12-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Michael Reved, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn.
Klageemne:Betalingstjenester - ikke groft uforsvarlig adfærd
Ledetekst:Tyveri af pung, der indehold Mastercard. Spørgsmål om udvidet hæftelse for misbrug begrundet i groft uforsvarlig adfærd.
Indklagede:SEB Kort Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

Indledning

Denne sag vedrører størrelsen af klagerens hæftelse for misbrug af hans Mastercard.

Sagens omstændigheder

Klageren havde et Mastercard, som var udstedt af SEB Kort Bank.

I perioden 6. - 16. marts 2019 var klageren på ferie i USA.

Den 12. marts 2019 kl. 09.20 PM (lokal tid) anmeldte klageren til politiet i New Orleans, at han havde mistet sin pung, der indeholdt kreditkort. Af anmeldelsen fremgik i øvrigt blandt andet:

”…

Was at a bar at […] having a good time.
Brought drinks from the Mastercard for two girls, who I suspect have stolen - and misused the card afterwatch at ATM at […] Street' accourding my bank

Total of two (2) withdraws made: $400 + $100 + fees = $507 in total

…”

Den 13. marts 2019 kl. 03.39.02 dansk tid sendte klageren en indsigelsesblanket til banken, hvor han gjorde indsigelse mod to transaktioner med Mastercardet på henholdsvis 103,5 USD og 403,5 USD. Klageren anførte, at han havde mistet og spærret kortet. I øvrigt anførte klageren blandt andet:

”…

Ved privat ophold i New Orleans - har jeg desværre mistet mit Mastercard, herunder formodentlig forud fået min PIN-kode afluret ved betaling i bar.

…”

Den 14. marts 2019 anmodede banken klageren om yderligere oplysninger, og samme dag svarede klageren, at han opbevarede kortet i sin pung, ”som i øvrigt er RFID sikret”, at han også havde mistet to yderligere kort, som begge var i pungen, at han opdagede bortkomsten, da han ankom til sit hotel, hvor han spærrede kortene, og at han sidst havde anvendt kortet til køb af tre drinks på en bar.

Der var herefter følgende korrespondance mellem parterne:

Banken:

Hvordan opbevarede du din pung?
Beløbet du har betalt på […] Bar er ikke godkendt med din PIN kode, kun underskriften, så hvordan har de haft mulighed for at bruge den?

Klageren:

Så må det være sket på tankstation [afluringen], men her husker jeg ikke transaktionen gik igennem/succesfuld, hvorfor jeg betalte med kontanter. Jeg er 100% på jeg ikke har oplyst PIN-koden.

Banken:

Hvornår var så det? vi kan ikke se at du har forsøgt at bruge dit kort på den pågældende tankstation.
Transaktionerne du laver indsigelse imod er begge to godkendt med dit kort og PIN kode, hvis du ikke selv har brugt den lige før eller oplyst den så må den have været opbevaret sammen med kortet i din pung, det er den eneste forklaring.

Klageren:

Jeg har ikke - og aldrig - skrevet min pinkode ned, hverken fysisk eller elektronisk form.
Jeg har anvendt kortet samme aften på anden bar, med pinkode. Min mistanke er den må være afluret tidligere på aftenen.
Lad mig gerne høre hvad vi gør bedst herfra, da jeg ikke er enig i påstand om PIN kode er skrevet ned.

Banken:

Vi kan kun se at transaktionerne du laver indsigelse imod er godkendt med din PIN kode, du må derfor fortælle os hvornår og hvor henne du selv sidst har brugt koden og nogen i det tilfælde har haft mulighed for at se den, disse oplysninger må du give os før vi kan se om vi kan hjælpe dig videre.

Klageren:

 

 

Jeg kontakter jer straks jeg opdager mit kort er væk, dvs. indenfor 1-2 timer maksimalt.
Mit kort har jeg anvendt flere gange - med pin - men har ikke mistanke udover nævnte. Jeg har 100% ikke nedfældet pin eller oplyst til 3. mand, hvorfor min indsigelse er sket.

Klageren:

I forlængelse;
Jeg vedkender mig det er ærge[r]ligt misbruget er sket pågældende nat i New Orleans, herunder vil jeg bidrage alt jeg kan - ikke desto mindre har jeg ikke registreret hvem - og præcist hvornår koden kan været afluret. I fald ville jeg ideelt have forhindret det var sket.

Banken:

Vi har desværre ikke mulighed for at gå videre med din sag da transaktionerne som tidligere meddelt er godkendt med dit kort og kode på følgende tidspunkter;
12. marts kl. 02.45
12. marts kl. 02.48
sidste gang du selv brugte koden var hos […] den 10. marts kl. 21.36 på beløbet USD 24,59. (alle tidspunkter er lokal tid)
Vi ser det som meget usandsynligt at nogen har set koden på dette tidspunkt og efterfølgende brugt den mere end et døgn senere, det hænger slet ikke sammen.
Grundet ovenstående må vi afvise din sag og beløbene vil derfor fremgå af næste måneds kontoudtog.

Klageren

Tak for afklaring - det gør det væsentligt nemmere for mig at deltage i denne dialog havde I oplyst dette tidligere.
Så er mit bedste bud - at det er sket i oplyste [tankstation] hvor jeg som nævnt ikke kunne få kortet til at virke, og endte med at betale kontant i USD.
1) Kan I se om der er gjort forsøg herfra - evt afviste el. på anden måde ikke mulig betaling?
2) Findes der video overvågning fra hæveautomaten hvor hævningerne m. PIN er sket, og i fald kan jeg bidrage til disse udleveres til jer ?

Banken:

Vi kan ikke se at du har brugt dit kort hos [tankstation] og kan derfor ikke forholde os til om der er nogen der har set din PIN kode på det pågældende tidspunkt.
Hvis ATM'erne har overvågning tør vi desværre ikke sige, da må du eller politiet kontakte banken direkte, det kan vi desværre ikke gøre herfra.

Klageren:

Ville I kunne se hvis et forsøg var sket fra [tankstation]?
Hvis I normalt ville - og her ikke kan se forsøg, så har jeg grund til at tro den terminal ikke var rigtig.
Jeg fulgtes med to lokale - de foreslog vi skulle ind på [tankstation] på vejen.

Banken:

Det er rigtig vi vil kunne se alle forsøg selv om de er blevet afvist, hvis der nu f.eks. ikke har været nogle tekniske problemer eller lignende på det pågældende tidspunkt.

Klageren:

Med afsæt i - at dette ikke er registreret som forsøg - har jeg grund til at tro jeg her uvidende er blevet kigget over skulderen ved en ikke autoriseret terminal.

Banken:

Hvis du sender en kopi af kvitteringen på at du har betalt beløbet kontant, hvor forretningens navn og tidspunkt fremgår, vil vi kigge på din sag endnu en gang,  ellers kan vi desværre ikke gøre yderligere herfra.

Klageren:

En sådan kvittering har jeg ikke - jeg var ved [tankstation] kl. ca. 02.00 d. 12/3, på […] St.

Banken:

Vi er nødt til at have en kopi af kvitteringen, se vores tidligere svar før vi kan kigge på din sag igen.
Hvis vi skal have mulighed for at trække et/flere beløb retur er vi nødt til at have al dokumentation i orden og i dette tilfælde en kopi af kvitteringen der viser at du har betalt det pågældende beløb kontant, da vi ikke kan se at dit kort og kode er blevet afvist.
Sidste gang du ellers brugte kortet med koden var den 10. marts kl. 21.36 det vil sige mere end et døgn før transaktionerne du laver indsigelse imod er lavet, se vores svar af den 15. marts.

Klageren har fremlagt en kontoudskrift, der viser, at transaktionerne på 103,5 USD og 403,5 USD, svarede til henholdsvis 703,87 kr. og 2.744,07 kr., og at transaktionerne udløste to kontanthævningsgebyrer på henholdsvis 50 kr. og 54,88 kr.

Banken har fremlagt en liste over transaktioner med Mastercardet. Af listen og supplerende oplysninger fra banken fremgår, at der i tidsrummet den 11. marts 2019 kl. 03.36 - 12. marts 2019 kl. 18.48 (dansk tid) blev foretaget eller forsøgt foretaget følgende transaktioner:

Dansk tid

Transaktioner

11. marts 2019 kl. 03.36

Et køb på 24.59 USD med brug af chip og pinkode.

11. marts 2019 kl. 17.46 - 12. marts 2019 kl. 00 46

Tre køb på henholdsvis 39,67 USD, 44,18 USD og 160,13 USD ved brug af magnetstribe uden pinkode.

12. marts 2019 kl. 7.34

Et køb på 31,50 USD i baren/natklubben, som klagen besøgte, ved brug af chip, men på grund af beløbets størrelse uden pinkode. 

12. marts 2019 kl. 7.53 - 7.58

I pengeautomat A: Fire transaktioner på 0,00 USD, heraf én med bemærkningen ”1ST WRONG PIN”, og én transaktion på 905,70 USD, som ikke blev gennemført.

12. marts 2019 kl. 8.45

I pengeautomat A: Én transaktion på 403,50 USD, som blev gennemført med chip og pinkode, og som klageren har gjort indsigelse imod.

12. marts 2019 kl. 8.47

I pengeautomat A: Én transaktion på 403,50 USD med chip og pinkode, som ikke blev gennemført. Bemærkning om ”LIMIT EXCEEDED”

12. marts 2019 kl. 8.48

I pengeautomat A: Én transaktion på 103,50 USD, som blev gennemført med chip og pinkode, og som klageren har gjort indsigelse imod.

12. marts kl. 8.50

I pengeautomat B: Én transaktion på 103,50 USD med chip og pinkode, som ikke blev gennemført. Bemærkning om ”LIMIT EXCEEDED”

12. marts 2019 kl. 8.54

I pengeautomat B: Én transaktion på 103,50 USD med chip og pinkode, som ikke blev gennemført. Bemærkning om ”LIMIT EXCEEDED”

12. marts 2019 kl. 9.01

Kortet blev spærret.

12. marts 2019 kl. 9.35

Kortet forgæves forsøgt anvendt til et køb på 25,57 USD

Parternes påstande

Den 18. marts 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at SEB Kort Bank Danmark skal betale 3.552,82 kr. (703,87 kr. + 2.744,07 kr. + 50 kr. + 54,88 kr. = 3.552,82 kr.)  

SEB Kort Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

 

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han spærrede kortet straks, da han opdagede, at det var bortkommet.

Han har ikke handlet groft uforsvarligt.

Han har hverken nedfældet pinkoden eller videregivet pinkoden til tredjemand. Dette understøttes af, at et yderligere Mastercard, der lå i den stjålne pung, ikke er blevet misbrugt.

Koden kan være blevet afluret på tankstationen, hvor han forsøgte at betale med kortet på en tilsyneladende ikke-fungerende eller falsk terminal, hvorefter han betalte kontant, men desværre ikke fik kvittering herfor.

SEB Kort Bank Danmark har anført, at klageren hæfter for de omtvistede transaktioner. Transaktionerne blev gennemført med chip og pinkode, og de er korrekt gennemført og ikke ramt af tekniske fejl.

Transaktionerne blev gennemført med korrekt pinkode i første forsøg. Klageren havde sidst anvendt pinkoden mere end et døgn før de transaktioner, som han gør indsigelse imod. Pinkoden kan derfor ikke være blevet afluret. Det af klageren anførte om, at der på tankstationen må have været tale om en fake terminal, som han blev vildledt til at indtaste sin pinkode i – med henblik på afluring – og at han efterfølgende betalte kontant, er udokumenteret.

Det er usandsynligt, at en tredjemand skulle have gættet pinkoden. Det er derfor bankens vurdering, at klageren har opbevaret pinkoden sammen med kortet på en sådan måde, at han ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse, jf. betalingslovens § 100, stk. 4, nr. 3. Det følger af samme paragraf stk. 4, at betaleren (kortindehaveren) hæfter for op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har oplyst, at den 12. marts 2019, hvor han opholdt sig i USA, blev hans Mastercard, der var udstedt af Seb Kort Bank, stjålet og misbrugt for i alt 3.552,82 kr.

Klageren har endvidere oplyst, at han ikke opbevarede pinkoden sammen med kortet, at han ikke har skrevet pinkoden noget sted, og at han ikke har oplyst pinkoden til tredjemand. Banken har oplyst, at transaktionerne blev gennemført med korrekt pinkode i første forsøg.

Det lægges til grund, at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. betalingslovens § 98, stk. 1. Efter bestemmelsens stk. 2 er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. betalingslovens § 93.

Pinkoden var en personlig sikkerhedsforanstaltning til kortet, jf. betalingslovens § 7, nr. 31. Ved transaktionerne blev der anvendt stærk kundeautentifikation, jf. betalingslovens § 7, nr. 30.

Da den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt i forbindelse med misbruget, hæfter klageren for 375 kr. af tabet, jf. betalingslovens § 100, stk. 3.

Efter betalingslovens § 100, stk. 4, nr. 3, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. af tabet som følge af andres uberettigede anvendelse, hvis betalerens udbyder godtgør, at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Det kan efter det foreliggende ikke lægges til grund, at klageren har udvist uagtsomhed i forbindelse med kortets bortkomst og med hensyn til opbevaringen af pinkoden, og at uagtsomheden var betydelig i hvert fald i den ene henseende.

Ankenævnet finder herefter ikke, at banken har godtgjort, at betingelserne for, at klageren hæfter for op til 8.000 kr. af misbruget som følge af groft uforsvarlig adfærd, jf. betalingslovens § 100, stk. 4, nr. 3, er opfyldt.

Klagerens hæftelse for tabet udgør herefter højst 375 kr., jf. lov om betalinger § 100, stk. 3. Banken skal derfor godtgøre klageren 3.177,82 kr. af tabet på 3.552,82 kr. som følge af misbruget.

Ankenævnets afgørelse

Seb Kort Bank skal inden 30 dage og med valør den 12. marts 2019 betale 3.177,82 kr. til klageren.

Klageren får klagegebyret tilbage.