Udbetalingsinstruks

Sagsnummer:9405057/1994
Dato:20-09-1994
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Kirsten Nielsen, Bent Olufsen, Torben Gjede og Per Nykjær
Klageemne:Udbetaling - procedure
Ledetekst:Udbetalingsinstruks
Indklagede:Realkredit Danmark A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som PDF
Realkreditinstitutter