Indsigelse om mangelfulde oplysninger i forbindelse med investering i CFD’ere med kompleks ETF’er som underliggende aktiv. Indsigelse mod lukning af CFD positionen.

Sagsnummer:50/2019
Dato:03-10-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, George Wenning, Ida Marie Moesby og Jørn Ravn.
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Indsigelse om mangelfulde oplysninger i forbindelse med investering i CFD’ere med kompleks ETF’er som underliggende aktiv. Indsigelse mod lukning af CFD positionen.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om mangelfulde oplysninger i forbindelse med investering i CFD’ere med kompleks ETF’er som underliggende aktiv. Indsigelse mod lukning af CFD positionen.

Sagens omstændigheder

I december 2016 blev klageren, der bor i Grækenland, kunde i Saxo Bank, hvor han fik en fælles konto med tre andre personer. I den forbindelse underskrev han en "Client application form”. Bankens ”General Business Terms” var gældende for kundeforholdet.

I sagen er fremlagt hensigtsmæssighedstest for klageren af 17. januar 2017, hvoraf fremgik, at aktier og CFD’ere var ”appropriate”/hensigtsmæssige for klageren, mens andre produkter, herunder valutaspot, valutaoptioner, futures, Listed options, ETCs (Exchange Traded Commodoties), ETNs (Exchange Traded Notes), ETFs (Exchange Traded Funds) og Complex ETFs (Exchange Traded Funds) ikke var hensigtsmæssige for klageren.

Klageren har fremlagt en oversigt, hvoraf fremgik, at han i perioden fra 28. december 2016 til 31. december 2017 havde foretaget 147 handler med aktier og 52 handler med CFD’ere.

Banken har oplyst, at den i forbindelse med ikrafttræden af MiFID II sendte følgende meddelelser til sine kunder, herunder klageren:

”… Target Market Assessment / Appropriateness Test

MiFID II requires that we differentiate between Complex and Non-Complex products. For complex products we are required to offer a Target Market Assessment and Appropriateness Test and offer appropriate reporting and risk warnings to non-professional clients.

PRIIPs Key Information Documents (PRIIPS KIDS)

In addition to MiFID II, a new Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) Regulation comes into effect on 1st January 2018 which requires financial product “manufacturers” to produce Key Information Documents (KIDs) for each product they produce describing the key features, costs, risks and rewards.

PRIIPS KIDs for products where Saxo Bank is the manufacturer can be found here:

  • CFD ETPs [Exchange Traded Products]
  • CFD Indices
  • CFD Futures

For non-PRIIPS products (exchange-traded and managed funds) access to the manufacturers KIDs will be available through the platforms where one is available. …”

 “… A new Appropriateness Test will be introduced which will be available in the Account Section in the platforms … We encourage you to take this test …

Stocks, simple ETFs and Bonds are considered non-complex and you are considered appropriate for investing in these products.  …

Complex products

Complex products include.

  • CFDs …
  • Complex Exchange Traded Funds (non-UCITS ETFs)

For each complex product enabled on the platform, the Appropriateness Test asks questions to understand your knowledge and experience and tests your knowledge with products-related questions. The scoring from these questions determines if you are appropriate for trading the product.

Risk Warning

Risk Warning

Inappropriate products

Based on the answers to the Appropriateness Test you may not have the necessary experience and knowledge to understand the associated risks associated with the following products and these products ARE NOT deemed appropriate for you as a retail client:

FX           Forex Spot    Retail             Not Appropriate

You can still trade these products at your own risk but you may be incurring risks that you do not fully understand.

Based on the answers to the Appropriateness Test, the below products ARE deemed appropriate for you as a client:

EC          Stocks           Retail             Appropriate

ACCEPT

A risk warning is shown whenever you enter the platform listing the products for which you are appropriate or inappropriate. …

Banken har oplyst, at klageren ikke gennemførte en hensigtsmæssighedstest i forbindelse med ikrafttræden af MiFID II.

Banken har fremlagt klagerens aktivitetslog for tiden fra den 23. til 30. januar og for den 5. februar 2018, hvoraf fremgik, at klageren ved log in ”has seen MiFID risk warning for product areas: Futures, Contract Options, Stocks, ETFs, Complex ETFs, ETCs, ETNs”.

Den 5. februar 2018 købte klageren 1.000 CFD’ere (Contract for Difference) ”ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF” (herefter VIX) via bankens elektroniske handelsplatform for 72.116 USD. Banken har oplyst, at VIX er en CFD, hvis underliggende aktiv er en kompleks amerikansk ETF’er, SVXY (herefter ”SVXY”).

Banken har fremlagt en beskrivelse af SVXY, hvoraf fremgik:

“ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to one-half the inverse (-0.5x) of the daily performance of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.†

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF provides short exposure to the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, which measures the returns of a portfolio of monthly VIX futures contracts with a weighted average of one month to expiration.

• Designed for knowledgeable investors who seek to profit from decreases in the expected volatility of the S&P 500 as measured by the prices of VIX futures contracts. …”

Banken har fremlagt en af banken udarbejdet ”KEY INFORMATION DOCUMENT (KID)” (central investorinformation) for CFD Futures og CFD ETPs (Exchange Traded Products), der bl.a. indeholdt oplysning om, at produktets risikoindikator var 7 på en skala fra 1 til 7, samt oplysning om følgende:

”… TYPE

This is a ‘Contract for Difference’ (“CFD”). It allows you an indirect (also described as “synthetic”) exposure to an underlying product or financial instrument (for example, to a security, commodity or index). …

OBJECTIVES

The objective of trading a CFD is to gain exposure to movements related to a financial product, benchmark or instrument without owning it. … if the underlying instrument moves in the opposite direction, and your position is closed, you would owe Saxo Bank for the amount of loss you have incurred (together with any costs). This product is commonly traded on margin. Margin refers to the use of a small amount of capital to support an investment of a larger exposure. Please note that margin trading requires extra caution, because whilst you can realise large profits if the price moves in your favour, you risk extensive losses if the price moves against you. More information about margin trading can be found here. …

TERM

More information on each underlying investment option can be found here.”

Den 6. februar 2018 kl. 11.53 (GMT) sendte banken en meddelelse til relevante kunder, herunder klageren, om forhøjelse af marginkravene for blandt andet VIX:

”… Due to the high volatility in yesterday’s trading session, and the fact that some of the ETFs have been halted due to pending news (potential termination), we are rerating the following instruments with a very short notice, The new ratings will take effect today at 14:00 GMT.

We’re rerating the following instrument(s):

Y’s arcx (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) from 3 to 5

What rerating means?

CFDs

If you are holding a position in these products, the margin requirements will be increased or decreased according to the table below and it will affect the total margin utilization of your account.

You can see the current rating groups below and you can find more by clicking here ..”

Klageren har oplyst, at han straks efter modtagelsen af meddelelsen forsøgte at lukke sine position i VIX, men at det ikke var muligt at gennemføre handel med det underliggende aktiv, SVXY, på bankens platform. Han lukkede straks sine øvrige CFD positioner.

Den 6. februar 2018 lukkede banken klagerens position i VIX med et tab på 60.716 USD. Klageren har oplyst, at banken blandt andet inddækkede tabet ved salg af nogle af hans aktier.

Klageren har oplyst, at han umiddelbart efter lukningen sendte en e-mail til banken med følgende indhold:

” Please inform me about the closing of my position, today 6/2/2018 on SVXY taking into account the prospectus of the ETF (it is not an ETN) and the announcement of ProShares for which I received no notification from the dealing room of Saxo Bank. A general warning message regarding margin requirements came up and I closed my positions in CFDs but I couldn’t do the same for the SVXY. I was a holder of 1000 SVXY just for a few seconds!! (code 1176580948 and 1178165196) I have seen price revaluations but never without notice and with no trade option. (ProShares used to do price revaluations repeatedly in a more risky product UVXY without any difficulty) Does the loss amount to -60716 USD as indicated today?”

Hvortil banken svarede:

”I would like to point out that it is the investor’s responsibility to keep track of the announcements which relate to his financial instruments. What Saxo Bank did was to take into account market conditions and revaluate margin rate for this product. The trading of this position was temporarily halted. The position of 100 CFDs opened at 72.116 and closed at 11.365 so the loss that you mention is correct …”

Banken har anført, at det ikke var banken, der begrænsede handlen med SVXY, men at handlen blev standset af børsen i en såkaldt ”circuit breaker”, og at det derfor ikke noget sted var muligt at handle SVXY’en. Banken har anført, at følgende fremgår af NYSE’s hjemmeside om ”circuit breakers”:

”Circuit Breakers

In response to the market breaks in October 1987 and October 1989, the New York Stock Exchange instituted circuit breakers to reduce volatility and promote investor confidence. By implementing a pause in trading, investors are given time to assimilate incoming information and the ability to make informed choices during periods of high market volatility.

NYSE Rule 80B provides that a circuit-breaker halt for a Level 1 (7%) or Level 2 (13%) decline in the S&P 500 Index occurring after 9:30 a.m. Eastern and up to and including 3:25 p.m. Eastern, or in the case of an early scheduled close, 12:25 p.m. Eastern, would result in a trading halt in all stocks for 15 minutes. If the S&P 500 Index declines by 20%, triggering a Level 3 circuit-breaker, at any time, trading would be halted for the remainder of the day.

A Level 1 or Level 2 halt can only occur once per trading day. For example, following the reopening of trading after a Level 1 Market Decline halt, the NYSE would not halt the market again unless a Level 2 Market Decline was to occur. Likewise, following the reopening of trading after a Level 2 Market Decline, the NYSE would not halt trading again unless a Level 3 Market Decline were to occur, at which point, trading in all stocks would be halted until the primary market opens the next trading day.”

Banken har fremlagt en artikel af 27. februar 2018 fra vox.com om kursfald i starten af februar 2018.

Klageren har fremlagt en meddelelse fra SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) af 14. februar 2018, hvoraf blandt andet fremgik:

”… Accordingly, the Exchange proposes to temporarily amend Rule 7.35–E(a)(8) so that the Auction Reference Price for SVXY would be $11.4111. … The Exchange proposes to provide notice of the amended Auction Reference Price and related Auction Collars via a Trader Update, to be published before the Trading Halt Auction in SVXY. …

Reference Price could result in extreme market volatility for that security after the security resumes trading on February 6, 2018. Specifically, the difference between the Official Closing Price on the one hand, and the NAV, last reported extended-hours sale price, and IIV on the morning of February 6, 2018 on the other hand, indicate that the Official Closing Price no longer reflects the value of SVXY.

By contrast, the Exchange believes that for this unique circumstance, using an IIV identified shortly before the Trading Halt Auction would more closely reflect the value of SVXY and would reduce the potential for volatile trading after the security resumes trading. …”

Klageren har fremlagt en korrespondance med banken i marts og april 2018, hvor klageren blandt andet spurgte, hvorfor han i marts og april 2018 ikke kunne gennemføre handler med ETF’ere.

Banken har fremlagt en oversigt over klagerens handler med CFD’ere i perioden fra februar 2017 til februar 2019 og en oversigt over klagerens handler med CFD’ere i peroden fra 1. februar til 1. marts 2019. Banken har oplyst, at klageren i sin tid som kunde i banken har gennemført 229 handler med CFD’ere med komplekse ETF’er og ETN’er som underliggende aktiver.

Af bankens General Business Terms pr. 15. maj 2017 fremgik blandt andet:

“26.2 The Client is specifically made aware that the Margin Requirement is subject to change without notice. When a Margin Position has been opened, Saxo Bank is not allowed to close the Margin Position at its discretion, but only at the Client's instruction or according to Saxo Bank's rights under these Terms. However, Saxo Bank may increase the Margin Requirement if Saxo Bank at its sole discretion considers that its risk on a Margin Position or in respect of the Client has increased as compared to the risk on the date of the opening of the Margin Position.

26.3 The Margin Requirement applies from opening a Margin Position and throughout the term of the Margin Position. It is the Client's responsibility to continuously ensure that sufficient Collateral is available on the Account at any time to meet the Margin Requirement. Saxo Bank may, but is not required to, notify the Client if the Margin Requirement is not met (margin call). …

26.7 Saxo Bank may, on a continuous basis and in its sole discretion, determine the value of the Collateral registered on the Client’s Account including whether it accepts different types of Collateral to satisfy the Margin Requirement, and Saxo Bank is on a continuous basis entitled to re-determine the value of the Collateral without prior notice to the Client. If Saxo Bank, upon delivery or subsequently, determines that the value of the Collateral does not cover the obligations of the Client (including, but not limited to, the Margin Requirement), the Client shall be obliged immediately to provide additional Collateral in order to comply with its obligations including, but not limited to, the Margin Requirement.

26.8 If the Client fails at any time to have provided sufficient Collateral to meet the Margin Requirement, other deposits or other sums due under these Terms, Saxo Bank may close any and all Contracts and Margin Positions upon notice to the Client and apply any proceeds thereof towards the payment of any amounts owed by the Client to Saxo Bank. Saxo Bank may in its discretion close all or some of the Client's Contracts and Margin Positions. Saxo Bank can use this right to close Contracts and Margin Positions even if the Client takes steps to reduce the size of open Contracts or Margin Positions or to transfer sufficient funds to Saxo Bank without assuming any liability towards the Client.

Banken har fremlagt sin “Policy for managing conflicts of interest” og oplysning af 4. december 2017 om ”Target Market Assessment / Appropriateness Test” på bankens hjemmeside.

Parternes påstande

Den 29. januar 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal betale 60.716 USD til ham.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at det fremgik af hans hensigtsmæssighedstest, at han kunne investere i CFD’ere, men ikke i komplekse ETF’ere. Det underliggende aktiv, SVXY, var en kompleks ETF’er. Hans investering var derfor i strid med hans hensigtsmæssighedstest og investeringsprofil og således i strid med MiFID II. Banken er ansvarlig for dette. Han modtog ikke en risikoadvarsel.  

Korrespondancen fra marts og april 2018 illustrerer bankens manglende information om MiFID II og PRIIP. Han tog ikke en efterfølgende hensigtsmæssighedstest. Alligevel omklassificerede banken ham efterfølgende, således at complekse ETF’ere og CFD’ere ikke var hensigtsmæssige for ham, hvilket han fik meddelelse om i marts 2019. Forløbet viser, at banken ikke formåede at fastlægge en passende profil for ham.

Banken forsømte at definere ”the proper target market” for VIX. Det følger af MiFID II artikel 24, at ”Investment firms which manufacture financial instruments for sale to clients shall ensure that those financial instruments are designed to meet the needs of an identified target market of end clients within the relevant category of clients, the strategy for distribution of the financial instruments is compatible with the identified target market, and the investment firm takes reasonable steps to ensure that the financial instrument is distributed to the identified target market. An investment firm shall understand the financial instruments they offer or recommend, assess the compatibility of the financial instruments with the needs of the clients to whom it provides investment services, also taking account of the identified target market of end clients as referred to in Article 16(3), and ensure that financial instruments are offered or recommended only when this is in the interest of the client.”. Banken skulle have defineret et passende “target market” for sit produkt, som burde have hindret ham som detailkunde i at investere i en CFD med en kompleks amerikansk ETF’er som underliggende aktiv, også henset til hans hensigtsmæssighedstest og investeringsprofil. Kravene til TMA er skærpede ved ”execution only”, da denne handelsform indebærer en lavere investorbeskyttelse. Investeringer i SVXY var ikke rettet til detailkunder, hvilket fremgår af, at producenten af SVXY, Proshares, ikke havde tiltænkt produktet til detailkunder og ikke havde udarbejdet en KID.

Banken skulle aldrig have udbudt produktet til detailkunder.

Det følger af PRIIP, at detailkunder har krav på forudgående at modtage ”the information necessary for them to make an informed investment decision”. Bankens forudgående oplysninger var mangelfulde.

Han fik ikke den fornødne KID information. Han investerede i et ”OTC derivative”, hvor kravene til KID information er skærpede i forhold til derivater, der sælges via børsen. Det følger af ESA’s fortolkning, at ”It is not possible to use the same approach as for call and put options and futures traded on a regulated market. The KID for an OTC derivative contract should be drawn up indicating the relationship with the underlying asset, the type of underlying asset, the currency of the notional amount, the underlying value of the contract, a representative term, price or interest rate, and any other relevant features such as a strike, barrier or guarantee”. Banken var PRIIP producent. Bankens information var mangelfuld. Informationen var generel og indeholdt ikke oplysning om det underliggende aktiv, SVXY. Både producent og distributør skal sørge for PRIIP/KID information. Bankens information blev alene givet på bankens hjemmeside. Banken overtrådte derved PRIIP forordningens art. 13 og 14, da han ikke havde givet udtrykkeligt samtykke til at få oplysningerne på bankens hjemmeside.

Han investerede primært i aktier, jf. den fremlagte oversigt for perioden fra 28. december 2016 til 31. december 2017. Efter MiFID II kunne han som detailkunde ikke længere investere i ETPs som manglede KID. Banken svarede blandt andet, at alle instrumenter ”on ARCA and ETFs on NYSE” manglede KID. På trods heraf fik han adgang til at handle en CFD, hvor det underliggende aktiv manglede KID.

Banken har handlet i strid med MiFID’s regler om interessekonflikter. Banken reratede ensidigt SVXY CFD’ere og forhøjede marginkravet samtidig med, at bankens handelsplatform afviste hans forsøg på at lukke positionerne. Banken lukkede derefter øjeblikkeligt hans positioner, hvorved han blev påført et tab på 60.716 USD. Den automatiske lukning gav banken en uberettiget fortjeneste. Da handlen på det underliggende aktiv, SVXY, var standset, var der ikke en risiko for banken i suspensionsperioden. Banken varetog egne interesser som handelsmodpart på bekostning af hans interesser. Banken handlede derved i strid med MiFID II artikel 23 om interessekonflikter og i strid med MiFID II artikel 24, hvorefter banken skulle ”act honestly, fairly and professionally in accordance with the best interests of its clients”.

Banken kunne og burde som producent af CFD’en have varslet ham på et tidligere tidspunkt. Markedet havde stabiliseret sig den 6. februar 2018. På trods heraf og på trods af en allerede kendt afgørelse fra SEC forøgede banken marginkravet. Bankens forhøjelse af marginkravet var uberettiget. Bankens beregninger var forkerte.

Banken har handlet i strid med EU’s direktiv om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked, som også gælder finansielle ydelser. Bankens ensidige beslutning om at forhøje marginkravet på den underliggende SVXY med meget kort varsel, bankens samtidige suspension af hans adgang til at handle med VIX og lukning af hans position var en urimelig handelspraksis i strid med direktivet. Banken har ikke redegjort for, at bankens fremgangsmåde var nødvendig, og at der ikke var andre mere proportionelle alternativer. Han tvivler på, at der som anført af banken var tale om en ”circuit breaker”.

Saxo Bank har blandt andet anført, at klageren var bekendt med risikoen ved investeringen.

Klageren var erfaren i handle med CFD’ere. Klageren har udført 259 handler med CFD’ere siden den 15. februar 2017. Klageren har i sin tid som kunde i banken gennemført 229 handler med CFD’ere med komplekse ETF’er og ETN’er som underliggende aktiver og har ikke tidligere klaget. Klageren har under klagesagen fortsat handlet med VIX.

Banken er en execution only bank, som ikke tilbyder rådgivning og porteføljepleje. Banken har ikke pligt til at udføre egnethedstest.

Af hensigtsmæssighedstesten, som klageren tog før MiFID II, fremgik, at CFD’ere og aktier blev anset for hensigtsmæssige for klageren.

Banken sendte en meddelelse til klageren i forbindelse med ikrafttræden af MiFID II. Klageren tog ikke en yderligere hensigtsmæssighedstest.

En kunde kan handle komplekse produkter, selvom disse ikke anses for hensigtsmæssige for kunden. Klageren modtog en risikoadvarsel, hver gang han loggede på, i overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse. Af den fremlagte aktivitetslog fremgik, at klageren fik gentagne risikoadvarsler i januar 2018, hvor MiFID II trådte i kraft. Klageren blev således advaret om, at komplekse ETF’er ikke var hensigtsmæssige for ham.

Banken har opfyldt bestemmelserne om KID, jf. den fremlagte KID for CFD futures og ETPs. Bankens KID forklarer om de forskellige underliggende aktiver og indeholder henvisninger til, hvor nærmere beskrivelser af de forskellige underliggende aktiver kan ses. ETF’er, som amerikanske PRIIP producenter ikke har udarbejdet KID for, kan i henhold til PRIIP ikke handles af detailkunder - ikke nødvendigvis fordi producenten anses dem for komplekse eller ”not for retail” - men fordi producenten ikke er omfattet af PRIIP forordningen. PRIIP hindrer ikke udbud af et derivat (CFD) med et underliggende aktiv (ETF), som ikke har et KID.

Banken har udarbejdet en target market assessment (TMA), som er intern. At en ETF er kompleks betyder ikke, at en detailkunde ikke kan handle dem. Hvis den pågældende ETF’er ifølge hensigtsmæssighedstesten anses for uhensigtsmæssig, vil kunden få en risikoadvarsel. Klageren vil kun få lov til at fortsætte, hvis klageren acceptere advarslen.

Både VIX og SVXY faldt i februar 2018 som følge af den forøgede volatilitet i ”S&P 500” [Standard & Poor's aktieindeks over 500 store amerikanske virksomheder]. Banken standsede ikke handlen med SVXY. Handlen blev standset af børsen som følge af et såkaldt ”circuit breaker breach”, der blev omtalt på børsen og i nyhedsmedier, og det var ikke muligt at handle SVXY noget sted.

Det fulgte af bankens General Business Terms, at banken til enhver tid var berettiget til at ændre marginkravene for ethvert instrument, at klageren var forpligtet til at opretholde marginkravet, og at banken til enhver tid var berettiget til at lukke en position, hvis klageren ikke opfyldte marginkravene. SVXY blev rerated, hvilket betød, at marginkravet steg til 100 %, hvorfor klagerens VIX blev lukket. Banken var således berettiget til at lukke klagerens positioner som sket.

Banken tjener ikke på, hvis bankens kunder taber penge. Banken har ingen interesse i, at bankens kunder taber penge.

Kunder, der indgår gearede kontrakter, påfører banken en risiko, som kontrolleres ved de til enhver tid gældende marginkrav. Banken kan ikke forudse markedet, Hvis markedet fortsat var gået imod klageren, ville lukningen have begrænset klagerens tab. Forslag eller antagelser fra en børs ændrer ikke ved, at banken efter eget skøn er berettiget til at forhøje marginkravet.

I korrespondancen fra marts 2018 informerede banken om, at der ikke var udarbejdet KID for flere ETF’er, hvorfor disse ikke længere var tilgængelige for detailkunder.

EU’s direktiv om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked finder ikke anvendelse på finansielle ydelser. Banken opfylder de gældende krav om god skik for finansielle virksomheder.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren blev kunde i Saxo Bank i december 2016.

Klageren har ifølge en oversigt udarbejdet af Saxo Bank i perioden fra februar 2017 til februar 2019 gennemført 229 handler med CFD’ere med komplekse ETF’ere og ETN’ere som underliggende aktier.

Den 5. februar 2018 købte klageren 1.000 CFD’ere (Contract for Difference) ”ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF” (”herefter VIX) via bankens elektroniske handelsplatform for 72.116 USD. Banken har oplyst, at VIX er en CFD, hvis underliggende aktiv er en kompleks amerikansk ETF’er, SVXY (herefter ”SVXY”).

Af hensigtsmæssighedstest af 17. januar 2017 fremgik, at aktier og CFD’ere var hensigtsmæssige for klageren, mens andre produkter, herunder ETFs (Exchange Traded Funds) og Complex ETFs (Exchange Traded Funds) ikke var hensigtsmæssige for klageren. Banken har oplyst, at den i december 2017 med informerede klageren om en ny hensigtsmæssighedstest i forbindelse med ikrafttræden af MiFID II, men at klageren ikke havde udført en ny hensigtsmæssighedstest forud for købet.

Det må lægges til grund, at klageren ved log in på bankens handelsplatform den 5. februar 2018 forud for købet modtog en risikoadvarsel om produkter, der ikke var hensigtsmæssige for ham, og at risikoadvarslen omfattede ETF’er, men ikke CFD’er.

Saxo Bank havde på sin hjemmeside et Key Information Document (KID) for CFD Futures og CFD ETPs. Det fremgik heraf blandt andet, at der var tale om et produkt med særdeles høj risiko.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken begik fejl eller forsømmelser i forbindelse med klagerens køb, der kan føre til, at banken skal betale en erstatning til klageren.

Det bemærkes herved, at det forhold, at Saxo Bank måtte have tilsidesat offentligretlige regler ikke i sig selv kan begrunde et ansvarsgrundlag for banken, idet det efter lov om finansiel virksomhed § 43a er en betingelse for bankens erstatningsansvar, at dansk rets almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt.

Den 6. februar 2018 kl. 11.53 (GMT) sendte banken en meddelelse til relevante kunder, herunder klageren, om forhøjelse af marginkravene for blandt andet VIX med virkning samme dag kl. 14.00 (GMT). Samme dag lukkede banken klagerens position i VIX med et tab på 60.716 USD. Ankenævnet finder, at banken i henhold til sine generelle forretningsbetingelser var berettiget til at ændre marginkravet og at lukke klagerens position. Ankenævnet finder det endvidere ikke godtgjort, at Saxo Bank uberettiget afskar klageren fra at handle SVXY’en.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.