Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget på en natklub/bar på Malta. Kort ikke bortkommet.

Sagsnummer:31/2018
Dato:21-08-2018
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Duerlund, Mor-ten Bruun Pedersen og Søren Geckler
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget på en natklub/bar på Malta. Kort ikke bortkommet.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget på en natklub på Malta.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han havde et Visakort.

I tidsrummet den 21. juli 2017 kl. 22.42.24 - 22. juli 2017 kl. 08.46.55 blev der foretaget følgende transaktioner med kortet på Malta, hvor klageren opholdt sig på ferie:

Dato-Tid (CET)

For-retnings-navn

Val

Beløb

Beløb i DKK

Status

Term-nr

21-07-2017 22:42:24

A

EUR

80,00

595,07

Gennemført

40019618

21-07-2017 23:00:01

A

EUR

10,00

74,38

Gennemført

40019618

21-07-2017 23:14:27

A

EUR

600,00

4.463,02

Gennemført

40019618

21-07-2017 23:43:19

A

EUR

1.200,00

8.926,05

Gennemført

40019618

22-07-2017 00:24:48

A

EUR

2.000,00

14.875,53

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

40018784

22-07-2017 00:25:09

A

EUR

2.000,00

14.875,53

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

40018784

22-07-2017 00:25:30

A

EUR

1.200,00

8.926,05

Gennemført

40018784

22-07-2017 00:26:02

A

EUR

400,00

2.975,11

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

40018784

22-07-2017 00:26:23

A

EUR

300,00

2.231,33

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

40018784

22-07-2017 04:09:02

B

EUR

10,00

74,38

Gennemført

00008477

22-07-2017 05:19:17

A

EUR

100,00

743,77

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

40019618

22-07-2017 05:20:03

A

EUR

100,00

743,77

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

40019618

22-07-2017 05:20:32

A

EUR

100,00

743,77

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

40019618

22-07-2017 05:25:34

C

DKK

4.953,80

4.953,80

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

ENMT0046

22-07-2017 05:26:01

C

DKK

3.302,54

3.302,54

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

ENMT0046

22-07-2017 05:26:25

C

DKK

1.651,27

1.651,27

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

ENMT0046

22-07-2017 05:26:52

C

DKK

3.302,54

3.302,54

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

ENMT0046

22-07-2017 05:27:36

C

DKK

1.651,27

1.651,27

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

ENMT0046

22-07-2017 05:33:45

D

DKK

4.953,80

4.953,80

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

ENMT0002

22-07-2017 05:34:25

D

DKK

4.953,80

4.953,80

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

ENMT0002

22-07-2017 05:35:04

D

DKK

2.476,90

2.476,90

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

ENMT0002

22-07-2017 05:35:36

D

DKK

1.651,27

1.651,27

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

ENMT0002

22-07-2017 05:35:59

D

DKK

1.238,45

1.238,45

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

ENMT0002

22-07-2017 05:36:24

D

DKK

1.238,45

1.238,45

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

ENMT0002

22-07-2017 05:50:19

E

EUR

2,70

20,08

Gennemført

40008943

22-07-2017 08:00:31

F

EUR

500,00

3.718,83

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

6402

22-07-2017 08:01:22

F

EUR

500,00

3.718,83

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

6401

22-07-2017 08:01:57

F

EUR

250,00

1.859,41

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

6401

22-07-2017 08:07:20

G

EUR

10,00

74,38

Gennemført

00012463

22-07-2017 08:10:13

H

EUR

250,00

1.859,41

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

A102

22-07-2017 08:11:24

H

EUR

100,00

743,77

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

A102

22-07-2017 08:19:31

H

EUR

250,00

1.859,41

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

A206

22-07-2017 08:21:10

H

EUR

250,00

1.859,41

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

A206

22-07-2017 08:22:16

H

EUR

50,00

371,88

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

A206

22-07-2017 08:23:25

H

EUR

100,00

743,77

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

A106

22-07-2017 08:45:25

I

EUR

500,00

3.718,83

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

40012043

22-07-2017 08:45:52

I

EUR

400,00

2.975,06

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

40012043

22-07-2017 08:46:32

I

EUR

400,00

2.975,06

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

40012043

22-07-2017 08:46:55

I

EUR

100,00

743,77

Afvist-Over. Max. Beløb (121)

40012043

Efter det oplyste var A en natklub og B en bar. G var en taxi og H og I var pengeinstitutter.

Den 31. juli 2017 underskrev klageren en blanket hos banken, hvor han på tro- og love gjorde indsigelse mod de fire transaktioner der er markeret med fed på i alt 3.010 EUR, svarende til i alt 22.389,50 kr. på grundlag af valutakursen på transaktionstidspunkterne og 22.725,35 kr. på grundlag af valutakursen, da beløbene blev hævet på klagerens konto. Af indsigelsesblanketten fremgik med fortrykt tekst blandt andet:

”…

Jeg har foretaget mindst én transaktion hos forretningen, men nægter deltagelse i de resterende transaktioner på kortet, foretaget hos samme forretning.

Var kortet i din besiddelse på tidspunktet for den eller de ikke-godkendte transaktion(er)? [ved afkrydsning besvaret med ja]

…”

Klageren anførte følgende redegørelse på blanketten:

”Jeg har været på Malta med et dansk vennepar fra d. 21-24 Juli.
Fredag 21.07 går vi efter stranden ud at spise sushi efterfulgt af en cocktail i hovedgaden inden vi går tilbage til hotellet.
Jeg opdager lørdag d. 22.07 at jeg ikke kan hæve penge på mit visa kort.
Jeg kontakter søndag d. 21.07 Nordea for at undersøge hvad der er galt.
Jeg bliver fortalt at min beløbsgrænse på 25.000 er nået for denne måned.
Jeg er noget overrasket over beløbet, men får afvide at ingen større beløb er trukket.
Jeg tjekker derefter dagligt min konto og onsdg d. 26.07 får jeg et chok, da jeg ser flere større beløb er hævet på min konto uden jeg er opmærksom på trækningerne eller fået mad eller cocktails.
Jeg har kontaktet stedet uden at få svar og blev i dag bedt om at udfylde denne blanket.
Jeg håber meget i kan hjælpe, det er svimlende beløb der er svindlet for og jeg er rystet over forløbet.”

Ved en e-mail af 10. august 2017 afviste banken klagerens indsigelse med henvisning til, at transaktionerne var gennemført med chip og godkendt ved indtastning af pinkoden.

Ved en e-mail af 11. august 2017 til A fremførte banken klagerens indsigelser og anmodede A om at sende overvågningsbilleder af de transaktioner, som klageren ikke kunne vedkende sig. Banken modtog ikke noget svar fra A.

Banken fremsatte endvidere klagerens indsigelse over for Visa.

Ved en e-mail af 21. december 2017 til klageren oplyste banken, at Visa havde afvist klagerens indsigelse med begrundelsen, at transaktionerne var gennemført med kortets chip og godkendt ved indtastning af pinkoden, hvorfor det ikke var muligt at tilbageføre beløbene.

På baggrund af en forespørgsel fra banken bekræftede Nets ved en e-mail af 30. januar 2018 til banken, at Nets ikke var bekendt med, ”at der er opstået tekniske svigt eller fejl hos Nets eller fejl i bogføring hos Nordea” og at ”de pågældende betalinger/hævninger er gennemført på den måde som fremgår af den fremsendte transaktionsoversigt.” Nets oplyste endvidere, at ”Søgning på andre sager (siden 01.01.2015) med indberettet misbrug på Nordea udstedte kort i den pågældende forretning ikke har givet resultater.”.

Parternes påstande

Den 22. januar 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal dække misbruget af mit kort på 22.725,35 kr.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke har foretaget de fire gennemførte hævninger på i alt 22.725 kr., og at banken derfor bør tilbageføre dem. Beløbet er uberettiget frarøvet hans konto ved misbrug af Visa-kortet.

Han har heller ikke foretaget hævningen på 10 EUR den 22. juli 2017 kl. 04.09.02. Det beror på en beklagelig fejl, at han ikke anførte denne transaktion på indsigelsesblanketten. Der er endvidere foretaget ukendte hævningsforsøg. Han blev først bekendt med transaktionslisten den 29. december 2017. Han forlod A kort tid efter den vedkendte hævning på 80 EUR.

Han har hverken bestilt eller modtaget varer/services på de forskellige trækninger. Der var tale om, at han satte sig ved et bord i en gågade på et feriested. Han burde ikke have vidst, at det kunne gå så galt. Han er blevet svindlet af en professionel og ulovlig bande.

Jeg reagerede omgående og fulgte alle bankens anvisninger.

Han har gjort indsigelse over for A, men har ikke modtaget svar.

Da pinkoden er anvendt, bør han højst hæfte for selvrisikoen ifølge loven.

Efterfølgende har han via flere nyhedsmedier konstateret, at kortmisbrug er et velkendt og stigende problem. Banken bør forbedre sikkerheden.

Det af banken oplyste om, at det ifølge Nets er umuligt at svindle med chip og kode, kan på baggrund af hans oplevelse ikke være sandt.

Sidst han hævede udlandsvaluta i banken, blev han rådet til at bruge kort på ferien, det var mere sikkert end kontanter. Visa reklamerer med, at det er betalingsmiddel, som er sikkert at bruge.

Nordea Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en stillingtagen til sagen vil kræve en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må ske for domstolene. 

Nordea Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren var i besiddelse af kortet på tidspunktet for de omtvistede transaktioner.

Samtlige de omtvistede transaktioner blev korrekt registreret og bogført og var ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Klageren har vedkendt sig én transaktion hos A, hvor de ikke vedkendte transaktioner fandt sted og én efterfølgende transaktion samme nat hos B.

Samtlige transaktioner blev gennemført ved brug af den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning, PIN-koden, hvormed banken har løftet bevisbyrden efter betalingstjenestelovens § 64, stk. 1, nu lov om betalinger § 98.

Klageren har ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at de omtvistede transaktioner skyldtes tredjemandsmisbrug.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger som anført af Nordea Danmark til grund, at klagerens Visakort blev anvendt ved de ikke vedkendte transaktioner, at korrekt pinkode blev indtastet ved transaktionerne, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Ankenævnet lægger herudover til grund, at Visakortet stadig er i klagerens besiddelse.

Af den dagældende lov om betalingstjenester § 64, stk. 1 (nu lov om betalinger § 98), følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. § 59 (nu lov om betalinger § 93).

Ankenævnet finder, at den fortrykte tekst: ”Kortet var i min besiddelse på tidspunktet for de ikke-godkendte transaktioner” på indsigelsesblanketten må forstås således, at klageren ved afkrydsningen erklærede, at kortet ikke med hans viden havde været bortkommet.

Ankenævnet finder endvidere, at det ikke kan tillægges afgørende betydning, at klageren i forbindelse med indsigelsen til banken vedrørende fire hævninger på henholdsvis 10 EUR, 600 EUR, 1.200 EUR og 1.200 EUR i første omgang ikke var opmærksom på en yderligere hævning på 10 EUR, som han efterfølgende har gjort indsigelse imod.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.