Krav om nedskrivning af lån. Indsigelse om uansvarlig långivning og utilstrækkelig vurdering af kreditværdighed.

Sagsnummer:3/2020
Dato:08-06-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Michael Reved, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn.
Klageemne:Udlån - hæftelse
Ledetekst:Krav om nedskrivning af lån. Indsigelse om uansvarlig långivning og utilstrækkelig vurdering af kreditværdighed.
Indklagede:Bank Norwegian
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav om nedskrivning af et forbrugslån. Indsigelse om uansvarlig långivning og utilstrækkelig vurdering af kreditværdighed.

Sagens omstændigheder

Den 5. november 2019 modtog Bank Norwegian en elektronisk låneansøgning fra klageren, der er født i 1965, om et forbrugslån på 300.000 kr. Af låneansøgningen fremgik blandt andet:

Økonomisk situation

Civilstand: Samboende

Antal børn under 18 år: 0

Boligtype: Ejerbolig…

Beskæftigelse: Lønmodtager (Ansatt siden 2014)…

Årsindkomst før skat: 346.680

Husstandsindkomst før skat pr. år: 682.680 (336.000)

Husholdningens samlede gæld

Boliggæld: 1.500.000

SU gæld: 0

Bil/båd/MC gæld: 0

Anden gæld: 0 …”

Banken valgte efter en samlet vurdering at tilbyde klageren at låne 345.000 kr. Banken sendte den 5. november 2019 klageren en SMS, hvori den anførte, at den havde godkendt lånet, og at den havde sendt klageren en mail med yderligere oplysninger om processen.

Den 6. november 2019 kl. 16:02:32 underskrev klageren et gældsbrev vedrørende lån -519 med sit NemID. Af gældsbrevet fremgik, at hovedstolen var 345.000 kr., og at lånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 4.372 kr. hver den første i måneden. Renten var variabel på for tiden 12,99 % om året. Endvidere fremgik følgende af Almindelige betingelser for lån november 2019, Bank Norwegian A/S:

… ”2) Ansøgning og etablering af kundeforhold

Ansøgning og kreditoplysninger

Låntageren/ansøgeren må udfylde en ansøgningsformular i ansøgningsprocessen til Bank Norwegian eller dennes repræsentant. Ud over de oplysninger låntager selv har opgivet til Bank Norwegian, vil Bank Norwegian også indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige registre. Det kan f.eks. være fra Det Centrale Personregister (CPR), SKAT, kreditoplysningsbureauer som RKI kreditinformation A/S og Debitor Registret A/S etc.

Oplysningerne indhentes både på ansøgningstidspunktet og senere. Bank Norwegian anvender låntagers personoplysninger ved oprettelse samt overvågning af lånet. Låntageren/ansøgeren godkender igennem sin ansøgning de vilkår og forhold som fremgår af aftalen. Bank Norwegian eller dennes repræsentant kan til enhver tid afslå ansøgningen, blandt andet på baggrund af en gennemført kreditvurdering. …”

Lånet blev den 15. november 2019 udbetalt til klagerens NemKonto.

Den 18. november 2019 søgte klageren om en forhøjelse af lånet. Banken gav klageren afslag på forhøjelsen.

Den 2. januar 2020 oplyste klageren banken om, at han havde mistet pengene til ”Bitcoin-svindel”. Banken henviste klageren til at rette henvendelse til politiet.

Parternes påstande

Den 3. januar 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Bank Norwegian skal nedsætte gælden på hans forbrugslån.

Bank Norwegian har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bevilgede ham lånet uden sikkerhed.

Han er uforstående over for bankens kreditvurdering. Banken burde ikke have bevilget ham et så stort lån på baggrund af hans årsopgørelse fra SKAT og hans lønsedler. Banken burde have undersøgt hans faktiske økonomiske forhold og set på hans økonomi i forhold til hans betalingsevne og alder og have afslået hans låneansøgning.

Banken bør tage sine udlånsberegninger op til overvejelse og nedsætte lånets størrelse, så han har mulighed for at betale noget af det. Han ønsker lånet tilpasset sine reelle økonomiske forhold.

Han har mistet pengene på online svindel, og han har ingen mulighed for nogensinde at betale dem tilbage. Han har ikke mulighed for at opretholde de månedlige betalinger, idet han virkelig er presset økonomisk.

Bank Norwegian har anført, at banken foretager den fornødne kreditvurdering af sine kunder.

Ansøgeren bliver i ansøgningsskemaet bedt om at komme med fyldestgørende oplysninger om sin indkomst, gæld og sine boligforhold.

Herefter bliver der kørt en automatisk kontrol, hvor ansøgerens oplysninger bliver kontrolleret ved opslag i de registre, banken har adgang til i Danmark. Dette er f.eks. Experian og eSKAT. Her bliver det blandt andet undersøgt, om der er betalingsanmærkninger på klageren.

Der bliver også foretaget en likviditetsberegning, hvor det beregnes, om ansøgeren bør kunne betjene et lån ud fra de oplysninger, som ansøgeren har givet i ansøgningsskemaet, og det banken kan se i de registre, som den har foretaget opslag i. Hvis opslagene i registrene og likviditetsberegningen viser, at ansøgeren bør kunne betjene et lån, så får ansøgeren et foreløbigt og betinget tilbud.

Alle lån hos Bank Norwegian bliver endvidere gennemgået manuelt, før lånet bliver udbetalt.

Klageren har selv har medvirket til at søge om og optage lånet. Banken har vurderet, at klageren kunne betjene et lån på 345.000 kr. i banken.

Klageren har selv videregivet sine oplysninger i ansøgningsprocessen.

Lånet er udbetalt til klagernes NemKonto. Klageren har en fortrydelsesfrist på 14 dage, hvor han kan betale lånebeløbet tilbage, hvorefter lånet afsluttes.

Banken har opfyldt sin del af den låneaftale, som blev indgået mellem banken og klageren

Banken er ikke ansvarlig for, hvor klageren har overført lånebeløbet til efterfølgende. Banken er heller ikke ansvarlig for, hvad en anden virksomhed har oplyst eller lovet klageren.

Klageren har i øvrigt betalt den fremsendte faktura vedrørende den første ydelse på lånet med forfald den 1. januar 2020.

Ankenævnets bemærkninger

Den 5. november 2019 modtog Bank Norwegian en elektronisk låneansøgning fra klageren om et forbrugslån på 300.000 kr. Klageren gav i ansøgningsskamaet en række økonomiske oplysninger om sin indkomst, gæld og sine boligforhold.

Banken valgte efter en samlet vurdering at tilbyde klageren at låne 345.000 kr. Den 6. november 2019 underskrev klageren et gældsbrev med sit NemD, og den 15. november 2019 blev lånet udbetalt til klagerens NemKonto.

Klageren har oplyst, at han efterfølgende har mistet pengene, idet han blev udsat for ”Bitcoin-svindel”.

Ankenævnet lægger til grund, at bankens vurdering af klagerens kreditværdighed skete på grundlag af de økonomiske oplysninger, som klageren selv havde angivet i låneansøgningen, og at banken i øvrigt foretog de kreditmæssige vurderinger, som banken har oplyst, at den normalt foretager i forbindelse med, at den modtager en låneansøgning.

Ankenævnet finder, at klageren er bundet af låneaftalen. Klageren har ikke godtgjort omstændigheder, der kan medføre, at banken har pådraget sig et erstatningsansvar eller, at banken har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre, at banken skal pålægges helt eller delvist at nedsætte eller frafalde klagerens gæld til banken.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.