Indsigelse mod manglende gennemførelse af ordre om salg af futures m.v.

Sagsnummer:215/2019
Dato:18-12-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Michael Reved, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Værdipapirer - ikke-effektueret ordre
Ledetekst:Indsigelse mod manglende gennemførelse af ordre om salg af futures m.v.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod manglende gennemførelse af ordre om salg af futures m.v.

Sagens omstændigheder

I marts 2017 blev klageren, der bor på Cayman Islands, kunde i Saxo Bank, hvor han fik adgang til at handle på bankens handelsplatform. Banken har oplyst, at klageren i sin tid som kunde i banken har gennemført 316 handler med futures.

Mandag den 21. maj 2018 kl. 11.32 (GMT) indlagde klageren en stop ordre på salg af 7 future kontrakter LBN8 (Random Length Lumber) (herefter LB Futures) til kurs 616,50 på Chicago Mercantile Exchange (herefter CME) via bankens handelssystem.

Banken har fremlagt en graf over kursen på LB futures på CME, hvoraf fremgik, at lukkekursen fredag 18. maj 2018 var ca. 623/624, og at kursen ved åbning af markedet mandag den 21. maj 2018 (kl. 14.00 GMT) var 612,9. Banken har oplyst, at den såkaldte ”limit down” kurs på LB Futures var 594, da markedet åbnede den 22. maj 2018 og resten af dagen den 22. maj 2018.

Klagerens ordre blev ikke eksekveret. Den 22. maj 2018 foretog banken ændringer af ordren. Den 23. maj 2018 indlagde klageren en ordre på salg af 7 LB Futures til kurs 579, og salget blev herefter gennemført til denne kurs.

Banken har fremlagt klagerens aktivitetslog for tiden den 21.-23. maj 2018, hvoraf blandt andet følgende fremgik vedrørende ordrer på salg af 7 LB Futures:

  • 21. maj kl. 11:32:32: [klageren] requests Change Order …, Sell 7 Future Contracts LBN8 Stop Traded (@ 616.5 G.T.C …
  • … Changed Future Contracts order to Sell 7 LBN8@616.5 Stop Traded …
  • 22. maj kl. 14:00:50: … Changed Future Contracts order to Sell 7 LBN8@ market D.O., Dealer:xxx [medarbejder i banken]
  • 22. maj kl. 15:30:00: …  Changed Future Contracts order to Sell 7 LBN8@ 594 limit D.O, Dealer:xxx [medarbejder i banken]
  • 22. maj kl. 21:00:00: … Order expired, limit Sell 7 LBN8@ 594 limit D.O. by system user [klageren]
  • 23. maj kl. 11:49:43: [klageren] requests Place Sell 7 Future Contracts LBN8 limit @ 579 G.T.C ……
  • 23. maj kl. 11:49:43: … Placed Future Contracts order to Sell 7 LBN8@ 579 limit G.T.C … Dealer: System User [klageren]
  • 23. maj kl. 14:00:39: … Order executed to Sell 7 LBN8@ 579 by System User [klageren]
  • 23. maj kl. 14:00:39: … Future Contracts trade executed: Sell 7 LBN8 @ 579, cost 42, 14.35, 0 USD, Value date 23-May-2018 by System User [klageren]

Banken har endvidere fremlagt uddrag af sit it-system, hvor det fremgik:

22. maj kl. 13:36:16: … Routed to Market Future Contracts order to Sell 7 LBN8 @ 616.5 stop if traded …

Klageren har anført, at hans ordre skulle have været gennemført ved åbning af markedet den 21. maj 2018, men at ordren ikke blev gennemført som følge af fejl fra bankens side, hvorefter hans LB Futures blev solgt til kurs 579 den 23. maj 2018 med en afvigelse på 28.875 USD.

Banken har anført, at klagerens ordre ikke blev gennemført, da kursen ikke nåede 614,50, som var den af klageren indlagte kurs på 616,50 med fradrag af såkaldte ”Protection points”, der var fastlagt af CME til 2,00. Banken har henvist til en oversigt fra CME vedrørende Random Length Lumber Futures, hvor ”Protection points” er anført til ”2.00”. Banken har fremlagt et print fra CME’s hjemmeside, ”Order types for futures”, hvoraf det blandt andet fremgik:

“Stop order with protection 

Stop orders with protection prevent stop orders from being executed at extreme prices. A stop order with protection is activated when the market trades at or through the stop trigger price and can only be executed within the protection range limit. The order enters the order book as a market order with the protection price limit equal to the trigger price plus or minus the pre-defined protection point range. Protection point values usually equal half of the Non-reviewable range. Refer to www.cmegroup.com for a list of the Non-reviewable range per product. For bid orders, protection points are added to the trigger price to calculate the protection price limit. For offer orders, protection points are subtracted from the trigger price.

CME Globex matches the order at all price levels between the trigger price and the protection price limits. If the order is not completely executed, the remaining quantity is then placed in the order book at the protection price limit.

Example: Offer

The following example illustrates how the client interacts with CME Globex to process a stop order with protection offer.

1.The client sends a New Stop With Protection order to CME Globex.

2.Offering 10 ESM1, Stop order ,133000 Trigger Price.

3.A trade occurs at the trigger price of 133000. The client's order is activated and CME responds with an execution report - order confirmation (Notification that order was triggered).

4.Trigger Price 133000, Protection Points 300

5.Protection Price Limit 133000 – 300 = 132700

6.CME Globex sends an Execution Report - Partial Fill. 2-Lot @ 132900.

7.CME Globex sends an Execution Report - Partial Fill. 3-Lot @ 132850.

8.CME Globex sends an Execution Report - Partial Fill.  3-Lot @ 132800.

9.Next Best Bid = 132675. This value is below the protection price limit. CME Globex places the remaining quantity on the order book at a protection price limit of 132700.”

I sagen er fremlagt uddrag af bankens hjemmeside, hvoraf det blandt andet fremgik:

Stop Order Types

Stop Order

A Stop order is usually used to close a position when the market is going against it with a view to prevent further losses. It may also be used to open a position when the market moves through a chosen level. …

  •    A Sell Stop order is always placed below the current market price

A Stop order will be triggered when the current market price reaches the specified price level. Clients should be aware that the default trigger method for Stop orders can differ depending on the type of product (e.g. FX, Equities, Futures etc.). Once triggered, the order will be treated as a Market order.

A Market order is a traditional ‘at best’ instruction to trade as much of the order as possible on the best available terms in the market. A Market order will normally be filled immediately (or failing that in a relatively short time). If it can’t be filled in full immediately, Saxo will continue to work the order until the official close of the relevant market. …”

Parternes påstande

Den 22. maj 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal betale 28.875 USD med tillæg af renter samt erstatning, herunder for tidsforbrug, ulempe og misligholdelse. Banken skal endvidere pålægges en bøde for overtrædelse af de i Danmark, USA og Storbritannien gældende regler for god skik og adfærdskodeks for finansielle virksomheder.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at hans stopordre ikke blev gennemført som følge af en fejl i bankens system. Ordren skulle have været gennemført straks ved åbningen af markedet den 21. maj 2018 og straks, da prisen brød igennem stopkursen. En stopordre udløses altid, når kursen bevæger sig gennem ordren. Da ordren blev gyldigt afgivet, skulle den straks have været gennemført ved åbning af markedet.

I stedet forblev ordren uændret gennem hele dagen den 21. maj på ”wrong side” af markedet med samme status som den 22. maj. Bankens forklaring afvises. Banken udførte ikke hans ordre som en ”stop order with protection”. Banken udførte slet ikke hans ordre. Af aktivitetsloggen fremgik, at ordren var uændret gennem den 21. maj. Der er ingen ”protection of Limits of 2.0”, der hindrer udløsning af en markedsordre.

Den 21. maj placerede han en identisk stop ordre på salg LB Futures til kurs 616,5 via en anden mægler. Markedet ramte kursen, og denne ordre blev gennemført korrekt, hvorimod ordren via Saxo Bank ikke blev gennemført.

Banken lukkede ikke positionen, hvilket efterlod ham i en udsat position.

Saxo Bank tilbyder ikke en ”Stop Order with Protection” eller en anden ordre, der bruger den af banken beskrevne unikke proces. Banken tilbyder tre typer af stop ordrer for LB kontakter; ”stop limit”, ”stop” og ”trailing stop”. En Saxo Bank stop order er ikke en CME ”Stop Order with Protection”.

Først den 22. maj 2018, hvor kursen var faldet betydeligt, indså banken, at den havde begået en fejl. Banken udløste og ændrede manuelt og uden hans viden og samtykke ordren for at gennemføre en transaktion. Ændring af en ordre er en grov manipulation (gross manipulation) i strid med gældende regler, medmindre der er tale om at rette en fejl. Bankens manuelle ændringer viser, at banken begik en fejl. Banken har forsøgt at sløre forløbet. Banken har opfundet koncepter, som ikke anvendes i forbindelse med køb og salg af værdipapirer/finansielle instrumenter.

Banken ændrede manuelt ordren to gange den 22. maj 2018. Ved valg af en markedsordre har banken anerkendt, at ordren allerede skulle have været eksekveret. Den hurtigste, hvis ikke eneste måde at få gennemført en transaktion i et ”limit-down” marked, er at placere en limit ordre ”in the first-come, first-served queue, that forms at the lowest price of the day.” Det tog imidlertid yderligere 90 minutter, før banken indså, at bankens ”emergency action” var mislykkedes. Banken ændrede derefter manuelt ordren endnu en gang. Dette medførte, at ordren kom bagerst i køen, og at den udløb uden eksekvering den 22. maj 2018. Banken var således mislykkedes med at rette sin egen fejl.

Banken har anført, at Den intervenerede, da ordren var på ”wrong side” af markedet. Hvis dette var tilfældet, ville ordren automatisk være blevet lukket. En ordre på ”wrong side of the market” er ugyldig og imod handelsreglerne og vil aldrig kunne gennemføres. Hvis en eksisterende ordre befinder sig på ”wrong side”, kan det kun betyde, at ordren ikke er korrekt udløst.

Banken intervenerede for sent. Den 22. maj 2018 var prisen faldet, og vilkårene havde ændret sig til ”limit-down”, hvor en markedsordre ikke umiddelbart kunne gennemføres. Havde banken interveneret den 21. maj 2018, ville ordren være blevet gennemført med et bedre resultat.

Den 23. maj var markedet faldet yderligere. Banken foretog sig ikke noget for at rette op på sine fejl. Han indlagde derefter selv en ordre, som blev eksekveret den 23. maj. Han blev påført et tab på 28.875 USD som følge af bankens fejl.

Banken begik en tilsvarende fejl den 30. maj 2018, hvor banken ikke gennemførte en stop ordre, da markedsprisen ”moved through it”, og hvor banken manuelt ændrede ordren. Over de seneste år, hvor han har placeret over 100.000 ordrer i Futures produkter, er det ekstremt sjældent, at der er sket udførelsesfejl. Hos Saxo Bank skete der to udførelsesfejl inden for ni dage, hvilket rejser tvivl om bankens drift og teknologi. Brug af manuel intervention er helt utilstrækkeligt og for langsomt og upålideligt. LB Futures handles på børsen, og er ikke et OTC produkt, som banken kan fuske med og prissætte bag lukkede døre.

Saxo Bank har anført, at banken har fulgt de gældende regler for CME. Behandlingen af klagerens ordre fulgte CME’s regler.

Det er klagerens eget ansvar at gøre sig bekendt med CME’s regler. Klageren har foretaget 316 handler med futures og burde være bekendt med reglerne.

Banken har ikke begået fejl. Banken har ikke forsøgt at dække over sine fejl.

Klageren indlagde sin ”stop if traded” ordre om at sælge til kurs 616,50 via banken, og ordren blev sendt til CME, der accepterede ordren. Banken er ikke ansvarlig for, at ordren ikke blev gennemført den 21. maj. Ordren fulgte CME’s regler. Ordren blev triggered/udløst, da den lå på ”right side” af markedet. Når en stopordre bliver udløst, ændres den til en markedsordre. CME anvender såkaldte protection points (i realiteten en limit). Når ordren udløses, kan den kun blive eksekveret indenfor den i ordren angivne kurs, reguleret med de af CME fastsatte ”protection points”, der for klagerens LB Futures var 2,00. Da markedet åbnede den 21. maj 2018 var kursen på LB Futures faldet med 11 point til 612,9. Kursen lå således mere end 2 beskyttelsespoint under stopkursen på 616,5. Da markedet ikke nåede 614,5 (616,5-2,00) den 21. maj 2018, blev ordren ikke eksekveret.

Klagerens ordre var ”Good til cancelled” (GTC), hvilket betød, at den ville løbe indtil eksekveret eller tilbagekaldt af klageren. Ordren blev derfor ”rerouted” til CME.

Markedet åbnede endnu lavere den 22. maj 2018, med en såkaldt ”limit down” kurs på 594, hvilket betød, at det ikke var muligt at handle under kurs 594 den 22. maj 2018. Dette medførte, at klagerens ordre blev afvist af CME, da den var på ”wrong side” af markedet.

Derefter intervenerede banken og ændrede ordren til en ”market order” den 22. maj 2018 kl. 14 GMT, 50 sekunder efter åbning af markedet. Af gennemsigtighedshensyn ændrede banken senere på dagen ordren til en ”Limit Down” pris. Ordren af 22. maj 2018 blev imidlertid ikke eksekveret på grund af markedsforholdene. Hvis banken ikke havde ændret ordren, ville der slet ikke have været en mulighed for, at ordren kunne gennemføres, da den var blevet afvist som ugyldig. Ordren blev derfor ændret i klagerens interesse for at give klageren en chance for eksekvering.

Klageren har henvist til reglerne fra SEC (Securities & Exchange Commission). Sagen angår imidlertid futures, hvorfor klageren skulle have henvist til CFTC (Commodity Futures Trading Commission) og ikke til SEC.

Banken kan ikke kommentere det af klageren anførte om en identisk ordre på LB Futures via anden mægler. Klageren har ikke fremlagt dokumentation vedrørende en sådan ordre.

Ankenævnets bemærkninger

I marts 2017 blev klageren kunde i Saxo Bank. Banken har oplyst, at klageren i sin tid som kunde i banken har gennemført 316 handler med futures.

Mandag den 21. maj 2018 kl. 11.32 (GMT) indlagde klageren en stop ordre på salg af 7 future kontrakter LBN8 (Random Length Lumber) (herefter LB Futures) til kurs 616,50 på Chicago Mercantile Exchange (herefter CME) via bankens handelssystem.

Klageren har anført, at hans ordre skulle have været gennemført ved åbning af markedet den 21. maj 2018, men at ordren ikke blev gennemført som følge af fejl fra bankens side. Banken har bestridt dette og har anført, at klagerens ordre fulgte CME’s regler, og at ordren ikke blev gennemført, da kursen ikke nåede 614,50, som var den af klageren indlagte kurs på 616,50 med fradrag af de af CME fastlagte ”Protection points” på 2,00.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen til sagen vil forudsætte en bevisførelse blandt andet i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 5, stk. 3, nr. 4, i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.