Indfrielsesvilkår

Sagsnummer:9310076/1993
Dato:22-04-1994
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Kirsten Nielsen, Søren Stagis, Torben Gjede og Per Nykjær
Klageemne:Indfrielse - beløb
Ledetekst:Indfrielsesvilkår
Indklagede:Nykredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som pdf
Realkreditinstitutter