Krav om tilbageførsel af betalinger med MasterCard til værdipapirhandlerfirma, der efterfølgende blev noteret som ”klon” virksomhed på advarselsliste fra det engelske finanstilsyn. Indsigelse om svindel og forfalsket handelsplatform.

Sagsnummer:191/2018
Dato:04-04-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Karin Duerlund, Peter Stig Hansen, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af betalinger med MasterCard til værdipapirhandlerfirma, der efterfølgende blev noteret som ”klon” virksomhed på advarselsliste fra det engelske finanstilsyn. Indsigelse om svindel og forfalsket handelsplatform.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af betalinger med MasterCard til værdipapirhandlerfirma. Indsigelse om svindel og forfalsket handelsplatform.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han havde en konto med et tilknyttet MasterCard. I december 2017 oprettede klageren sig som kunde hos et værdipapirhandlerfirma, F. Den 12. december 2017 indbetalte klageren via sit MasterCard i alt 4.500 euro til F. På et tidspunkt herefter fik klageren et nyt MasterCard. Den 21. og 26. december 2017 indbetalte klageren via sit nye MasterCard i alt 4.230 euro til F.

Klageren har oplyst, at han den 3. januar 2018, hvor der stod ca. 10.000 euro på hans konto hos F, forsøgte at ophæve samarbejdet med F. Klageren har til støtte herfor fremlagt en udateret mail til F, F’s svar ”we are aware of your request” og et skærmprint pr. 29. januar 2018 af en chat side med F, hvori klageren bl.a. anførte:

“I want you to stop investing in my name, finish my account and pay the money to my account …

You have promised to deposit some money into my account before 01/01/2018 so I could pay my bills that are due at this time as you do not comply with your agreements with me we have to stop”.

Klageren har endvidere fremlagt et skærmprint pr. 30. januar 2018 vedrørende en konto i hans navn hos F, hvori der bl.a. var anført foretagne investeringer samt balance på 10.110,67 euro, ”equity” på 9.654,49 euro og ”profit/loss” på -456,18 euro.

I en e-mail af 14. marts 2018 til F anmodede klageren om ”immediate cancellation of all activity that occurred in my account … and a full and immediate refund of all funds …”. Klageren anførte, at F ikke som anført på F’s hjemmeside var et mæglerfirma med adgang til at handle regulerede finansielle produkter, og at F hverken var registreret eller havde tilladelse til at udføre mæglervirksomhed eller til at handle med finansielle produkter i Storbritannien eller Danmark. Klageren har oplyst, at han ikke modtog svar fra F.

I april 2018 rejste klageren indsigelse over for banken, der den 19. april 2018 afviste at tilbageføre beløbene. Banken har oplyst, at den på vegne klageren forsøgte at lave charge back via MasterCard, men at sagen blev afvist af MasterCard. Ved e-mail af 2. maj 2018 til klageren meddelte banken:

”… Den aftale, du har indgået, er en aftale med et investeringsselskab om investering af dine indskudte penge. Korttransaktionen dækker over, at dine penge skulle indsættes på en konto i investeringsselskabet, og da det er sket, har du modtaget det, som var aftalt.

Vi har modtaget følgende skriv fra MasterCard:

INVESTERINGSSAGER

Dette er gældende for tilbageførsler fra d. 21. april 2017.

Hvis kortholder indsætter penge via sit MasterCard i et investeringsfirma, så betragter MasterCard servicen som leveret.

Det vil sige, at det ikke længere muligt at tilbageføre disse typer transaktioner. …”

Klageren søgte rådgivning hos et internetfirma, I, der udarbejdede et udkast til klage af 21. marts 2018 til brug for en klagesag over for MasterCard via banken. I udkastet var anført, at der ikke blev indgået en aftale mellem klageren og F, men at F’s vilkår på F’s hjemmeside ”are intended to govern their relationship and responsibilities to their clients.” Til udkastet var der vedlagt og henvist til uddrag fra F’s hjemmeside, hvoraf det bl.a. fremgik:

“CLIENT AGREEMENT

This Client agreement is entered by and between www.[F].com (the "Company" owning the brand of [F]) and the person or legal entity that has applied to open a trading account at the Company's online trading platform (the "Client"), according to the terms and conditions detailed herein.

1 INTRODUCTION

1.1 This agreement, as well as any legally binding document entered into between the Company and the Client, all as amended from time to time (together: the "Agreement"), set out the terms upon which the Company will deal with the Client in respect to placing orders and trading over financial instruments, on the Company's CFD trading platform. The customer may make transactions on this site provided that he/she provides certain identity documents and other documents required by [F]. The customer account may be frozen (for an indefinite duration or permanently closed) by and at the sole discretion of [F] if this information is not provided in time. Furthermore, [F] may, at its sole discretion, refuse to open an account, with or without reason. Investments are made through the company's financial agent ...

1.2 Trading in CFD  ("Trading"), means that a contract is being created which gives the Client the right to estimate the direction of change in price of an underlying asset, within a specified time frame determined by the Company. This trading instrument is different from trading in traditional options, since there is a fixed return that is determined at the outset of the trade, there is usually no Stop-Loss order and other features.

1.3 Opening an account and usage of the Trading Platform provided by the Company is by limited license given by the Company to the Client. The license is personal, non-transferable and is for persons who are older than 18 years old (or older legal age, if the law applicable to the Client's jurisdictions requires a higher legal age) and subject to this Agreement. The Client may not transfer, assign, or enable other to make any use of the license, and/or give the Clients access codes to the Trading Account to anyone. Any damage caused to the Client, the Company and any third party due to breach of this Agreement by Client, shall be under the Client's sole responsibility.

2 OPENING OF THE TRADING ACCOUNT

2.1 The Company will open an account for the Client (the "Trading Account") as soon as reasonably practicable after: (i) the Company has received confirmation that the Client has agreed to enter into this Agreement (such confirmation can be made by checking the "I AGREE" button or link on the Company's Internet website (the "Website"), followed by a completed application form (if applicable) and all other Client's information required by the Company to be provided. The Client confirms that Client's information is full, accurate and complete. If there is a change in the information provided by the Client, the Client must notify the Company immediately of any such change.

2.2 The Trading Account will be activated by the Company as soon as the Company has identified the funds credited by the Client to the Trading Account. The Company may activate the Trading Account and permit trading in the Trading Account subject to such limitations, and to the satisfaction of such further requirements as the Company may impose. In the event that the Trading Account is activated but any such requirements are not complied with, the Company may freeze activity in the Trading Account. Where a Trading Account is not activated or is frozen, no funds held by the Company in respect of that Trading Account may be transferred back or to any other person until the Company is satisfied that all Applicable Regulations have been complied with.

2.3 In relation to any Transaction entered into pursuant to the Agreement the Company may act, according to the Company's sole discretion, as principal or as agent on the Client's behalf. Therefor the Company may act as the counter party to the Clients Trading activity. The Client confirms that it acts as principal and not as agent or trustee on behalf of someone else.

2.4 The Client hereby represents and warrants that his engagement with the Company in this Agreement and his use of the Company's services are in full compliance with the law applicable to the Client.”

I udkastet anførte I på vegne klageren, at F skulle indsætte klagerens midler på en særskilt konto i klagerens navn til brug for handel med regulerede finansielle produkter, men at F ikke leverede de bestilte ydelser, men i stedet leverede en falsk, ikke eksisterende handelsplatform. Det var yderligere anført, at F, der på hjemmesiden præsenterede sig som et mæglerfirma med hovedkvarter i Storbritannien og med adgang til at handle med adskillige regulerede finansielle produkter, ikke havde tilladelse til at handle finansielle produkter i hverken Storbritannien eller Danmark. Til støtte herfor var der vedlagt resultater af søgninger på navnet ”[F]” hos selskabsregistret i Storbritannien og i registrene hos finanstilsynene i Storbritannien og Danmark.

F er anført på en advarselsliste fra det engelske finanstilsyn (FCA), hvor F omtales som en såkaldt klon af en godkendt virksomhed. På FCA’s hjemmeside var anført om F:

“… Fraudsters are using the details of firms we authorise to try to convince people that they work for a genuine, authorised firm. Find out more about this 'clone firm'.

Almost all firms and individuals carrying out financial services activities in the UK have to be authorised or registered by us. This firm is not authorised or registered by us but has been targeting people in the UK, claiming to be an authorised firm.

This is what we call a 'clone firm'; and fraudsters usually use this tactic when contacting people out of the blue, so you should be especially wary if you have been cold called. They may use the name of the genuine firm, the 'firm reference number' (FRN) we have given the authorised firm or other details.

You should also be aware that if you give money to an unauthorised firm, you will not be covered by the Financial Ombudsman Service or Financial Services Compensation Scheme (FSCS) if things go wrong. …

… Source URL: https://www.fca.org.uk/news/warnings/crown-finance-clone-fca-authorised-firm Warnings Published: 27/06/2018 Last updated: 19/07/2018 …”

Banken har efter Ankenævnets anmodning rettet fornyet henvendelse til MasterCard om indsigelsessagen på baggrund af FCA’s advarsel mod F, jf. FCA’s advarselsliste. Banken har oplyst, at MasterCard fortsat har meddelt, at transaktionerne i klagerens sag ikke kan tilbageføres.

Parternes påstande

Den 10. juni 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal tilbageføre de omhandlede betalinger til ham samt rejse en sag over for MasterCard.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han har forsøgt at rejse en sag gennem banken over for MasterCard om at få tilbageført sine midler fra F, der viste sig at være et fup firma. Han har gennem I fået udarbejdet en færdig klage, som banken skulle rejse over for MasterCard, der skulle rejse en sag over for F.

Han godkendte overførslerne til F, men har ikke fået den bestilte ydelse leveret. F udgav sig for at være et mæglerfirma med adgang til at handle finansielle instrumenter (aktier, CFD’er, binære optioner, råvarer mv.). Den bestilte ydelse omfattede adgang på en særskilt konto til at handle med regulerede finansielle produkter, som kun kan handles via virksomheder med den fornødne tilladelse, og som F aldrig kunne opfylde.

F’s ydelse var defekt/ikke som beskrevet. F havde ikke den fornødne licens. F kunne derfor aldrig have leveret den bestilte ydelse. F kunne ikke handle og handlede ikke for hans midler. Han fik aldrig adgang til den forudsatte konto og handelsplatform. Hans midler blev ikke brugt til ”trading”. F leverede en falsk, ikke eksisterende, simuleret handelsplatform, svarende til et computerspil, som F styrede. Han fik brugernavn og password og fik mulighed for at ”handle” på en falsk/simuleret konto. F’s trading logs blev udarbejdet ved manipulation af software og angik ikke handler på et reelt marked. Skærmprint fra F’s hjemmeside dokumenterer ikke, at der blev oprettet en investeringskonto. Hans midler indgik ikke på en separat konto, men blev overført til F’s egen konto. F sendte ham ikke bevis på, at hans midler indgik på en adskilt konto, eller at F handlede med hans midler. F sendte ham ikke oplysninger til brug for Skat.

F anførte på sin hjemmeside, at handler ville være 100 % risikofrie. F omtalte ”bonus funds”, som krævede et betydeligt handelsomfang, før de kunne udbetales.

Han forsøgte at ophæve samarbejdet med F den 3. januar 2018

MasterCard foretog ikke en nærmere undersøgelse af, om en virksomhed/betalingsmodtager, der søger om godkendelse som ”MCC Code 6211”, faktisk er et mæglerfirma eller et investeringsfirma, der leverer de beskrevne ydelser.

Han blev bekendt med, at der var tale om svindel, da han forgæves havde forsøgt at få udbetalt sine midler. MasterCards indsigelsesfrist på 120 dage løb først fra dagen før hans ophævelse over for F, den 13. marts 2018.

De amerikanske myndigheder har modtaget utallige klager over F, som hævder at tilbyde mulighed for at handle med binære optioner gennem en internetbaseret handelsplatform. Klagerne omfatter manipulation med software og afvisning at tilbageføre indbetalte midler.

Nordea Danmark har anført, at klageren har erkendt at have foretaget de omhandlede betalinger med sine MasterCards. Der er således ikke tale om uautoriserede betalinger.

Klageren fik sin vare leveret efter den dagældende betalingstjenestelovs § 74. Pengene blev overført til F med henblik på investering, og summen heraf afspejlede de indbetalinger, som klageren havde foretaget. Det fremgår af sagens bilag, at klageren blev oprettet som kunde, og at han kunne følge sin investeringskonto. Klageren havde et aktivt engagement i knap fire måneder. At klageren i januar 2018 søgte at afbryde samarbejdet med F ændrer ikke herpå. De af klageren fremlagte skærmprints viser alene, at klageren skrev til F, at han ønskede at stoppe samarbejdet. En afbrydelse af samarbejdet og tilbagebetaling må nødvendigvis følge parternes aftale, som klageren ikke har fremlagt. Det kan derfor ikke uden videre lægges til grund, at klageren var berettiget til at få sine midler udbetalt alene ved at skrive til F. Det er heller ikke muligt af det fremlagte at se F’s svar til klageren. Klagerens chatbeskeder kan dermed ikke tillægges anden betydning, end at de var ønsker fra klagerens side.

Den dagældende betalingstjenestelov hjemlede ikke, at banken skulle være forpligtet til at godtgøre klageren i et tilfælde som dette, hvor han efter indbetalingen fortrød sine betalinger til et investeringsselskab.

Banken forsøgte på vegne klageren at lave charge back via MasterCard, men sagen blev afvist fra MasterCards side. Dette betød også, at det ikke har været muligt at rekvirere yderligere materiale i sagen.

At F tilsyneladende er en klon virksomhed ændrer ikke på sagen. F ville på trods heraf kunne foretage investeringer og andre ydelser for sine kunder. F kunne som klonvirksomhed have andre udfordringer med manglende registrering/autorisation og manglende rettigheder til navn mv. Disse forhold er imidlertid dels et offentligretligt anliggende dels et spørgsmål om krænkelse af rettighedshaver.

Ankenævnets bemærkninger

I december 2017 anvendte klageren sine MasterCards, der var udstedt af Nordea Danmark, til indbetalinger på i alt 8.730 euro til F, der fremstod som et værdipapirhandlerfirma, med henblik på indsættelse på en konto hos F til brug for handel med finansielle produkter. Betalingerne skete med klagerens samtykke, hvilket klageren heller ikke har bestridt.

Klageren har anført, at der var tale om svindel, at F ikke havde tilladelse til at handle med finansielle produkter, at F opsatte en fiktiv handelsplatform og en fiktiv konto, og at han ikke har fået leveret den bestilte ydelse. Banken har oplyst, at den på vegne klageren forsøgte at lave charge back via MasterCard, men at sagen blev afvist af MasterCard med henvisning til, at MasterCard, hvis kortholder indsætter penge via sit MasterCard i et investeringsfirma, betragter ydelsen som leveret.

F blev den 27. juni 2018 noteret på en advarselsliste fra det engelske finanstilsyn (FCA), hvori F er omtalt som en såkaldt klon af en godkendt virksomhed.

Det fulgte af betalingstjenestelovens § 74, stk. 1, nr. 2 om fjernsalg, at banken var forpligtet til straks at tilbageføre en betaling, når betaleren fremsatte indsigelse om, at den bestilte vare eller tjenesteydelse ikke var leveret. Efter lovens § 74, stk. 3, måtte banken kun gendebitere betalerens konto, hvis banken kunne godtgøre, at indsigelsen var uberettiget.

Ankenævnet finder efter de foreliggende oplysninger, herunder navnlig oplysningerne om baggrunden for registreringen hos FCA, at det må lægges til grund, at klageren har været udsat for svindel, og således ikke har fået leveret den aftalte ydelse. Ankenævnet finder herefter, at Nordea Danmark skal tilbageføre de omhandlede betalinger til klageren.

Ankenævnets afgørelse

Nordea Danmark skal inden 30 dage tilbageføre de i sagen omhandlede betalinger til klageren med valør fra datoen fra debiteringen af transaktionerne.

Klageren får klagegebyret tilbage.