Krav om erstatning begrundet i manglende gennemførelse og sletning af salgsordre.

Sagsnummer:25/2022
Dato:15-11-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Kritte Sand Nielsen, Jimmy Bak, Lisbeth Baastrup Burgaard og Tina Thygesen
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i manglende gennemførelse og sletning af salgsordre.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav om erstatning begrundet i manglende gennemførelse og sletning af salgsordre.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde et depot med 14.163 stk. depotbeviser i Evaxion Biotech A/S ADR (US).

Banken har oplyst, at værdipapiret er et såkaldt US ADR (American Depositary Reciept)/depotbevis, som er et omsætteligt værdipapir. En ADR er udtryk for, at en amerikansk bank udsteder et omsætteligt værdipapir og lader dette notere på en amerikansk børs, således at det er muligt for amerikanske statsborgere og andre at handle et værdipapir, der reflekterer kursen på en for USA udenlandsk aktie. Aktierne i Evaxion Biotech A/S er ikke er optaget til handel på nogen europæisk børs, herunder dansk. Depotbeviset er optaget til handel på NASDAQ i USA.

Den 3. november 2021 var handlen i værdipapiret lukket i kurs 6,50 USD. Banken har oplyst, at der den 4. november 2021 i formarkedet var en del handel i værdipapiret, hvor priserne var omkring 23 USD. Klageren kunne ikke handle i formarkedet via banken.

Om formiddagen den 4. november 2021 kontaktede klageren banken telefonisk med anmodning om at få lagt en ordre på salg af sine værdipapirer ved åbning af markedet kl. 14:30. Klageren og bankens medarbejder, herefter rådgiver 1, drøftede blandt andet salget af værdipapirerne, herunder at klageren først selv ville kunne indlægge en ordre et kvarter efter markedets åbning. Parterne aftalte, at rådgiver 1 ville undersøge muligheden for, at banken lavede en salgsordre med limit, hvorefter den ville sende svaret til klageren. Klageren sagde, at han ellers kunne ringe til banken kl. 14:29. Rådgiver 1 svarede, at det kunne klageren godt, men at han ikke kunne garantere, at han var ledig, men at klageren i så fald kunne tale med en anden. Klageren har fremlagt en transskription af telefonsamtalen, som han har fået udleveret af banken.

Kl. 13:13 skrev rådgiver 1 til klageren via Skype, at banken kunne lægge en ordre manuelt, hvorfor klageren kunne ringe til banken, hvis han ville limitere før markedet havde handlet i et kvarter. Klageren svarede, at det ville han nok gøre brug af.

Kl. 14:26 ringede klageren til banken, hvor rådgiver 1 ikke var ledig. Han talte i stedet med en anden medarbejder, rådgiver 2, indtil kl. 14:33.

Kl. 14:30 åbnede markedet, hvor kursen på værdipapiret var 23,29 USD. Kl. 14:31:09 oprettede rådgiver 2 en markedsordre på salg af 14.163 stk. depotbeviser i Evaxion Biotech A/S ADR (US).

Kl. 14:31:16 blev markedet pauseret. På dette tidspunkt var kursen på værdipapiret 21,87 USD.

Af en transskription af opkaldet mellem klageren og rådgiver 2 i tidsrummet fra kl. 14:26 til kl. 14:33 fremgår:

”[Banken]: Danske Bank, det er [rådgiver 2] (unv., Amp). #00:00:03-0#

[Klageren]: Det er [klageren]. Er [rådgiver 1] der? #00:00:05-4#

[Banken]: Ja, men han sidder lige og snakker i telefon. Skal jeg lægge en besked til ham, [rådgiver 1]? #00:00:10-2#

[Klageren]: Åh, det vil sige, det var noget med at lægge nogle ordrer ind manuelt. Det er angående, jeg har en aktie, jeg gerne (unv., vil ud af ) her, når de åbner her 14:30. #00:00:18-3#

[Banken]: Det kan jeg godt hjælpe dig med, hvis det er.

[Banken]: 23 og 81. Er noget, der skal lægges ind på åbningen eller? #00:00:35-2#

[Klageren]: Ja. Det er ... (Unv. fordi den der aktie, jeg har) den stiger 240-50 %. #00:00:43-0#

[Banken]: Ja, åh ja. Og hvad tænker du at øh? #00:01:05-3#

[Klageren]: Ja, hvor hurtigt kan du trykke på knappen, egentlig? Det var mere, om vi lige kunne holde det, det i kog i to minutter? #00:01:13-5#

[Banken]: Jamen/ #00:01:15-1#

[Klageren]: Jeg må ikke selv handle på netbank. #00:01:16-5#

[Banken]: Nej, altså, jeg kan jo, man kan jo lægge den ind med en limit. Man kan også lægge den ind på åbningen, hvis det er? #00:01:22-2#

[Klageren]: Og åbningen så (unv., ryger den). #00:01:24-1#

[Banken]: Så ryger til den kurs, der ligger på åbningen. #00:01:27-4#

[Klageren]: Er det i (unv., primarkedet) så, eller? #00:01:29-5#

[Banken]: Nej, nej, det er ... og det kan blive ... Sådan en her, det kan blive fugl eller fisk. Altså, vi kan også godt lige holde den i kog i et par minutter her, hvis det er. #00:01:38-2#

[Klageren]: Det var bare mere, (unv.). Den lukkede jo i 6½ jo, så ... #00:01:43-2#

[Banken]: Ja. Men, men den, det kan ... Hvis, hvis den ligger, lad os sige 10 nu og starter i 10, så bliver du afregnet i 10 ikke? Du kan også vælge at lægge den ind med, altså, man kan jo vælger at lægge den med en limit. Hvis du siger den her kurs, den vil du, øh, den er du tilfreds med. Hvis den så åbner højere, så blev du også afregnet højere. #00:02:01-5#

[Klageren]: Nå, jamen så er der jo ingen skade sket jo. Så er det bedre at ligge den ind (unv.)/ #00:02:05-1#

[Banken]: Nej, men, men det er stadig, jeg vil sige, det er stadigvæk en, en, en, en risiko at lægge den ind før, før åbningen, når der, når der er sket så meget, ikke? #00:02:12-5#

[Klageren]: Ja, hvaeh, hvad vil du anbefale? #00:02:16-3#

[Banken]: Det er svært at sige, for, fordi det kan jo blive, det kan blive fugl eller fisk, øh, på sådan en her. Nu skal jeg lige slå den op i et andet system her, øh ... #00:02:24-5#

[Klageren]: Ja, det er mere bare, nu er der ét minut til bare ... Så det kunne være, du lige skulle have mig linet up i ... #00:02:28-6#

[Banken]: Ja. #00:02:29-8#

[Klageren]: Jeg er jo tilfreds, bare jeg kommer (unv., ud af det nu her jo), plus/minus et par kroner jo. #00:02:36-5#

[Banken]: Men hvad vil du være, hvad vil du være tilfreds med, øh? #00:02:40-4#

[Klageren]: Øh... (Unv., 21 kroner lige p.t., jo. Det er jo 2 kroner væk nu). #00:02:47-7#

[Banken]: Det er sgu ikke engang sikkert, jeg kan få lov til at lægge øh ... Hvad siger du, den handler i ... #00:02:58-0#

[Klageren]: 22 97 (unv., lige nu). #00:02:59-5#

[Banken]: Ja. #00:03:00-5#

[Klageren]: 23 15. #00:03:03-7# (Baggrund: Ja, ja, ja, det gør vi, det vi gør). #00:03:07-6#

[Banken]: Jeg skal slå den op i min (unv., Reuters), fordi jeg kan ikke ... Vores system her bliver jo ikke opdateret øh ... (Mumler). Så øh ... #00:03:24-6#

[Klageren]: Nu er der åbent i markedet. #00:03:26-7#

[Banken]: Ja ... Nu er jeg lige i gang med at finde den på (unv., Reuters). Handler den i ... Seks en ... Hvad kan du se, den handler til? #00:03:51-5#

[Klageren]: 23 44 nu. 23 37. 23 40. #00:03:55-0#

[Banken]: Ja. #00:03:55-3#

[Klageren]: 23 (unv. 41). #00:03:56-6#

[Banken]: Men, men skal øh, skal jeg sælge den til, til en markedsordre på det? #00:04:00-1#

[Klageren]: Øh, bare sælg den på ... #00:04:03-4#

[Banken]: Altså som markedsordre? #00:04:05-4#

[Klageren]: Ja. #00:04:06-6#

[Banken]: Og det er alle 14.153 styk? #00:04:09-2#

[Klageren]: Ja. #00:04:10-2#

[Banken]: Og den skal afregnes på valutakontoen? #00:04:13-5#

[Klageren]: Det er fuldstændig lige meget. #00:04:15-0#

[Banken]: Okay. #00:04:16-1#

[Klageren]: (Unv., Ville den det?) #00:04:17-9#

[Banken]: (Mumler). Den er lag-, den er lagt ind, øh ... Evaxion Biontec dér. #00:04:35-5#

[Klageren]: Hvad har du lagt den ind på? #00:04:36-7#

[Banken]: Jeg har så, jeg har lagt den ind på, på markedet her. Nu skal jeg lige finde den igen. #00:04:41-3#

[Klageren]: (Unv., Lagde du ikke ind som limitkurs?) #00:04:49-0#

[Banken]: Nej, du sagde, at jeg skulle køre den ind som markedsordre. #00:04:52-4#

[Klageren]: Okay. Ja, ja. #00:04:54-4#”

[Banken]: Så, så bliver du handlet på, på den kurs, der er. (Unv.). #00:04:58-4#

[Klageren]: Er den kørt igennem så? #00:04:58-5#

[Banken]: Nja, jeg er ikke blevet afregnet nu her. (Pause). De går ind, øh ... Den bliver afregnet til den kurs, der er, men jeg har ikke fået en ... Der er ikke blevet stillet en kurs i det, jeg kan se her nu. #00:05:37-3#

[Klageren]: Okay. Kan vi ikke gå over og lave den til en limiteret handling i stedet for så? #00:05:44-7#

[Banken]: Så skal jeg prøve at slette den, men det, det tr-, det er jeg ret sikker på, at den ikke, når, når det er lagt ind som markedsordre, så, øh, så, så kører den, så kører den igennem. Den, øh, den går ind og bliver registreret med tid. #00:06:03-2#

[Klageren]: Okay. Nå, børsen er lukket nu. #00:06:16-0#

[Banken]: Jamen, det er sikkert fordi, den springer, så er der ... Ellers så skal jeg lige prøve at ... Det, det er fordi, den springer så meget, så er der sikkert børsstop. #00:06:24-9#

[Klageren]: (Unv., Ja.) #00:06:26-4#

[Banken]: I papiret. (Unv., Og jeg kan heller). Jeg kan nemlig heller ikke se i min Reuters øh, at den har ændret sig, for de, for de 6½. #00:06:32-6#

[Klageren]: Kan du ikke prøve at ringe ind og spørge, om den er handlet?/ #00:06:40-2#

[Banken]: Jo, men jeg kan lige prøve at ringe til, til min, min aktieafdeling her. Det vil jeg gerne gøre. #00:06:44-1#

…”

Banken har oplyst, at på grund af størrelsen af markedsordren, blev den ikke automatisk sendt ud i markedet, men blev stoppet i et internt filter. Banken har endvidere anført, at klagerens ordre udgjorde over 10 % af den daglige gennemsnitlige handelsvolumen i værdipapiret for de foregående 20 handelsdage, hvorfor den blev udtaget til manuel håndtering.

Kl. 14.36.04 slettede banken markedsordren, og kl. 14:36:16 åbnede markedet igen, hvor kursen var 21 USD.

Klageren har oplyst, at kursen på værdipapiret var 21,87 USD inden markedet efter 71 sekunder igen lukkede kl. 14:37:27.

Kl. 14:37 ringende klageren til banken. Han talte med rådgiver 1 og spurgte, hvad status var på ordren. Rådgiver 1 oplyste, at banken havde slettet markedsordren. Rådgiver 1 og klageren aftalte, at banken skulle lægge en limiteret salgsordre ind på kurs 18 USD. Klageren har fremlagt en transskription af telefonsamtalen, som han har fået udleveret af banken.

Af transskriptionen fremgik:

”[Klageren]: Hej. Hvad øh, hvad sker der med mine aktier?

[Banken]: Jeg er lige ved at ringe til dig. Du vil have slettet den dér ordre, ikke? Så den er slettet. Jeg var lige ved at finde dig i systemet her. Den er slettet. Vil have en limit ind på den, eller hvad tænker du?

[Klageren]: Det var bare sjovt, at den øh, ja, nu falder den jo. Jeg er bare lidt øh ... Jeg kunne ... (unv., bittert) jo, at jeg ikke kunne handle dér. Sådan. Men det må vi jo lige høre bagefter.

[Banken]: Altså, hvad tænker du på? Altså, den var lukket, ikke? Altså, den var ikke blevet (unv., stop) fra morgenen af da, ikke? (Unv.)

[Klageren]: (Unv. Det tror jeg, den var).

[Banken]: Så der-, så derfor kunne jeg se-, kunne jeg slette ordren.

[Klageren]: Okay.

[Banken]: Øh, hvad hedder det øh ... Men, men vil ... Du vil gerne have den slettet, ikke?

[Klageren]: Øh ...

[Banken]: (Unv., Det var bare) det, min kollega sagde til mig.

[Klageren]: Ja, men det øh ... Jeg gerne have afregnet. Nu kommer an på, hvad den (unv.) er blevet (unv. afregnet). Den åbnede jo i 20 igen.

[Banken]: Ja, den startede i 20, ikke? Yes. Eller da den startede op igen, ikke?

[Klageren]: Ja. Jeg vil gerne sælge nu på, på, på kurs 18. Kan du ikke lægge den ind på 18?

[Banken]: Altså, limitere den 18?

[Klageren]: Ja.

[Banken]: (Unv., Skal lige finde den her).

[Klageren]: Øh, kan vi ikke gøre det i bidder? Jeg ved ikke, hvor meget øh (unv. limitet). Det er mere bare lige om ...

[Banken]: Øh, jamen altså, hvis du limiterer den, så bliver den jo ikke afregnet, med mindre øh ... hvad hedder det, med mindre at øh ... at den opnår din limit, ikke? Ellers bliver den jo bare ikke afregnet jo.

[Klageren]: Ja, ja. Så alt over 18 bliver afregnet på.

[Banken]: Ja.

[Klageren]: Ja.

[Banken]: Det gør du. Altså, også hvis den øh, du ved, tikker over 18. Nu ved, jeg ved ikke lige, hvad den ligger lige nu, men hvad hedder det ...

[Klageren]: 18 18.

[Banken]: Skal jeg limitere 18? Fordi så sender jeg den afsted til ham med det samme.

[Klageren]: Det må du meget gerne.

[Banken]: Ja. Godt. Det gør jeg, [klageren]. Og det er dem alle sammen, du vil have afsted, ikke?

[Klageren]: Øh ... ja.

[Banken]: Ja. 14/

[Klageren]: (Unv.) [Rådgiver 1], (unv.) fordi så kan jeg ligeså godt sælge (unv.).

[Banken]: Nej, det tror jeg ik-, jeg tror ikke, du kan, fordi jeg kan se lige nu, at jeg har, jeg kan også kun lægge ind inden for det her spread, du ved, i forhold til 6½. Jeg tr-, jeg tror, der skal gå et kvarter før du k-, før den dér ændrer sig.

[Klageren]: Ja, men du må gerne lægge den (unv., ind på den anden).

…”

Kl. 14:41 skrev rådgiver 2 til klageren via Skype, at han ”lå ude med” limit 18, men at handlen var stoppet igen.

Markedet åbnede igen kl. 14:47:27, hvorefter værdipapiret blev handlet under klagerens limitkurs på 18 USD.

Efter endnu en telefonsamtale mellem klageren og rådgiver 1, lagde rådgiver 1 kl. 14:50 en ny salgsordre. I tidsrummet fra kl. 14:50 til kl. 14:51 blev ordren gennemført i delhandler, hvorved klageren solgte 14.163 stk. depotbeviser til kurs 15,032 USD og en kursværdi på 212.911,96 USD. Klageren har fremlagt en transskription af telefonsamtalen, som han har fået udleveret af banken.

Den 5. november 2021 klagede klageren telefonisk til banken over dens håndering af depotbeviserne den 4. november 2021. Klageren klagede over, at markedsordren ikke var gået igennem, og at banken havde slettet ordren. Banken svarede bl.a., at markedsordren var landet i et filter syv sekunder inden markedet lukkede, og at banken ikke kunne nå at handle på syv sekunder. Endvidere svarede banken, at det sidste klageren sagde til rådiver 2 var ”du må gerne slette den her ordre.” Klageren har fremlagt en transskription af telefonsamtalen, som han har fået udleveret af banken.

Banken har oplyst, at værdipapiret den 5. november 2021 lukkede i kurs 6,50 USD.

Klageren har fremlagt et skærmprint med overskriften ”EVAX Historical Data”, hvoraf det fremgår, at handelsvolumen den 4. november 2021 udgjorde 35.988,560.

Banken har fremlagt en graf, hvoraf det fremgår, at kursen på Evaxion Biotech A/S ADR (US) fra marts 2021 til februar 2021 var under 10 USD, bortset fra den 4. november 2021.

Banken har oplyst, at den efter handlen, men forud for indbringelsen af klagen til Ankenævnet, valgte per kulance at godtgøre klageren forskellen mellem kurtagen ved nethandel og via en rådgiver.

Den 24. januar 2022 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Af bankens ”Politik for udførelse af ordrer om værdipapirer” af 1. oktober 2021 fremgår:

”Denne Ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder og professionelle kunder, så vi opnår det bedste resultat for kunderne (såkaldt best execution).

1. Best execution – sammenfatning for detailkunder

Efter reglerne om ”best execution” (de såkaldte MiFID II-regler) er vi forpligtede til at give vores detailkunder (se afsnit 2 nedenfor) et sammendrag af denne politik:

Danske Bank A/S skal tage alle tilstrækkelige skridt for at opnå det bedst mulige resultat for sine kunder, når banken udfører ordrer med finansielle instrumenter. Dette er også kendt som vores forpligtelse til at levere best execution.

Hastighed betegner, hvor hurtigt vi udfører din ordre. Hvis du ikke giver os nogen instrukser om, hvor hurtigt din ordre skal udføres, vil vi behandle den i et tempo, som vi mener udgør den rette balance mellem markedspåvirkningen af din ordre på den ene side og på den anden side, at din ordre skal udføres i et tempo, så vi nedbringer risikoen for manglende opfyldelse.

5.1 Handel for egen regning, handelssteder og værdipapirhandlere

Når vi udfører din ordre, vælger vi den måde at handle på, som efter vores opfattelse giver dig det bedste resultat.

Vi udfører ordrer hurtigt, redeligt og effektivt og i den rækkefølge, vi modtager dem.”

Parternes påstande

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale erstatning på 112.879,11 USD, subsidiært 96.874,92 USD og mere subsidiært 84.553,11 USD.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at banken har handlet ansvarspådragende.

Han er berettiget til en økonomisk kompensation på 112.879,11 USD beregnet ud fra kurs 23 USD, som er det han fra start flere gange anmodede rådgiver 2 om at sælge depotbeviserne til. Subsidiært skal kompensationen udregnes efter kurs 21,87 USD til 96.874,92 USD, som var kursen kl. 14:31:16, hvilket var sidste pris før børsstop, hvor hans første ordre var lagt. Mere subsidiært skal kompensationen udregnes efter kurs 21 USD til 84.553,11 USD, som var kursen da børsen åbnede igen kl. 14:36:17.

Hans værdipapirer blev ikke afviklet korrekt og rettidigt af bankens investeringsafdeling. Banken handlede fejlagtigt på flere områder og i direkte strid med det mundtligt aftalte. Det fremgår af bankens egen ”Politik for udførelse af ordrer om værdipapirer”, at banken har forpligtet sig til ”best execution”, der danner grundlag for, at banken kan opnå ”det bedste resultat for kunderne”. Bankens manglende efterlevelse af ”best execution” ved aktiehandlen havde store økonomiske konsekvenser for ham.

Han gjorde igennem opkaldene til banken klart, at det var afgørende, at depotbeviserne blev solgt straks efter, at markedet åbnede. Til trods herfor skete dette ikke. Han finder dette kritisabelt, da en senior investeringsrådgiver bør have fuld fokus på at få gennemført handler i overensstemmelse med kundens ønsker.

Rådgiver 2, der er senior investeringsrådgiver, agerede langsomt med at indlægge markedsordren, udtrykte sig uklart, havde udfordringer med sine systemer og havde ikke klart kendskab til det interne filter, der bevirkede, at handlen ikke kunne gennemføres korrekt. Der var fra bankens side manglende forberedelse og afklaring af væsentlige spørgsmål forud for den planlagte handel. Dette til trods for, at han flere timer inden ringede og aftalte en plan om salget af depotbeviserne med rådgiver 1, der også er senior investeringsrådgiver. Ved dette forudgående opkald gjorde rådgiver 1 det klart, at hvis rådgiver 1 var forhindret i at tage hans opkald og effektuere det aftalte, ville en kompetent kollega være parat til at udføre det aftalte. Han blev også oplyst om, at det vil være tilstrækkeligt, at han ringede tilbage få minutter før markedet åbnede. Han ville aldrig have accepteret denne præmis, hvis han havde været bekendt med, at kollegaen ikke var forberedt og instrueret om det aftalte. Rådgiver 2 brugte unødig tid på at forstå opgaven og forsøge at udføre den.

Banken anfører, at der er tale om et værdipapir som banken ikke yder rådgivning om, hvorfor rådgiveren skulle ind og finde papiret bag om de værdipapirer, som den yder rådgivning om, og at det krævede en specifik kode for at få live opdatering om kursen. Rådgiverne burde have kendskab hertil, og hvis det var relevant, kunne rådgiver 1 havet taget de eventuelle nødvendige forholdsregler herfor. Det kunne for eksempel have været, at der var behov for mere tid til at lægge handlen end det ene minut, der blev aftalt. Dette gjorde rådgiver 1 dog ikke, og på den baggrund måtte han formode, at det ikke var en omstændighed, der burde forsinke eller problematisere handlen. Han finder det endvidere kritisabelt, at rådgiver 2 ikke var bekendt med baggrunden for den forsinkelse, der var i forbindelse med gennemførslen af hans ordre. Havde rådgiver 2 kendt hertil, havde det optimeret både forløbet og handlen væsentligt. Han kender naturligvis ikke til de pågældende sikkerhedsforanstaltninger i bankens systemer, hvorfor han også klart afviste dette, da rådgiver 2 på et senere tidspunkt postulerede det.

Der var ikke indgået en aftale om, at banken skulle slette hans markedsordre. Dette fremgår af telefonsamtalen med rådgiver 2 kl. 14:26. Det blev alene aftalt, at rådgiver 2 skulle tjekke, at ordren var gået igennem. Der bør generelt aldrig slettes ordrer, medmindre der er en entydig og klar aftale herom. Ved tvivl burde rådgiveren få bekræftet indholdet af det aftalte/kundens ønske. Han satte straks spørgsmålstegn ved sletningen af markedsordren over for rådgiver 1 samt senere over for rådgiver 2. Det giver ikke mening, at han skulle have ønsket at slette ordren, og slet ikke uden, at der samtidig blev lagt en ny ordre. Det er der ganske simpelt intet rationale i. Tværtimod tilkendegav han flere gange igennem hele forløbet, at han ønskede at blive handlet hurtigt. Hans ordre var i markedet, og der var masser af priser/handler i markedet.

Han var under massivt pres på opkaldene, hver gang kursen ændrede sig. Dette forklarer blandt andet, at da han erfarede, at banken havde slettet hans ordre, så stillede han alene spørgsmålstegn herved, men undlod at fortsætte diskussionen, da det tidsmæssigt var afgørende, at banken hurtigst muligt fik lagt en ordre ind igen.

Under samtalerne med rådgiverne blev det drøftet, om handlen skulle være en handel med eller uden limit. Grundet rådgiverens langsommelige proces, mens kursen raslede ned, blev ideen om markedshandel med limit droppet, da det afgørende blot blev at få lagt ordren hurtigst muligt.

Banken anfører, at han tidligere købte op i ”bidder”. Han købte sine depotbeviser ad flere omgange, men det skyldes bl.a. en faldende kurs, og at han gerne ville have mere eksponering over tid på nogen bestemte kurser, da han syntes, at deres ”investeringscase” mv. så attraktiv ud. Der var således ikke tale om, som banken påstår, at han ”har forstået formålet med dele en ordre op i bidder.”

Både i eftermarkedet den 3. november 2021 og førmarkedet den 4. november 2021 var der i aktien en kæmpemæssig handelsvolume, knap 36 mio. volumen på selve handelssessionen. Hans aktiepost var således ganske lille ud af denne kæmpe handelsvolumen, hvorfor bankens postulat om dette ikke er relevant.

Det er ikke korrekt, som banken anfører, at han arbejder professionelt med investering. Han arbejder som renterådgiver af erhvervskunder på lånesiden i Danske Bank, ligesom han heller ikke har viden om investeringsrådgivernes særlige systemer, for eksempel det omtalte interne filter. På investeringsområdet er han detailkunde.

Banken har forsøgt at indgå forlig og har i den anledning tilbudt ham 200.000 kr.

Danske Bank har vedrørende klagerens påstand om erstatning på 112.879,11 USD samt hans subsidiære påstand om erstatning på 96.874,92 USD bl.a. anført, at banken har levet op til principperne for best execution, herunder som disse er udmøntet i bankens ”Politik for udførelse af ordrer om værdipapirer”, hvorfor banken ikke er erstatningsansvarlig.

Hvis banken ikke havde processer til at fange ordrer, der er store (overstigende 10 % af de foregående 20 handelsdages gennemsnitlige daglige handelsvolumen), og udtage disse til manuel håndtering, så påfører banken generelt sine kunder en risiko for, at store ordrer sendes direkte i markedet. Det medfører, at den enkelte kunde risikerer, at dennes ordre bliver kurspåvirkende. Banken vil derved ikke have taget alle tilstrækkelige skridt til at opnå det bedst mulige resultat i overensstemmelse med bankens ”Politik for udførelse af ordrer om værdipapirer”. Det pågældende filter sikrer, at en professionel dealer kan tage stilling til, om det er mest hensigtsmæssigt, at ordren sendes i markedet i ”bidder”. Den tredje samtale med klageren viser, at klageren ved, at det er uhensigtsmæssigt at handle ordrer, der er relativt store i en ordre, hvis den ikke er limiteret. Klageren, der selv arbejder professionelt med investering, forstod formålet med at dele en ordre op i ”bidder”. Klageren opkøbte selv aktien over længere tid i mindre portioner ad gangen, og klageren spurgte selv ind til, om den burde sendes i markedet i ”bidder”.

Da børsen åbnede, havde rådgiver 2 udfordringer med at få opdaterede kurser på det pågældende værdipapir, da det ikke er et værdipapir, som banken yder rådgivning om eller har særlig indsigt i. Rådgiveren skulle derfor ind og finde papiret bag om de værdipapirer, som den yder rådgivning om, og det krævede, at rådgiveren fandt en specifik kode for værdipapiret for at få live opdatering af kursen. Da rådgiver 2 efter 35 sekunder fortsat ikke kunne få opdaterede kurser, spurgte rådgiver 2, om klageren kunne se, hvad værdipapiret handledes i, og om han skulle lægge en ordre uden limit, hvilket klageren bekræftede. Derefter spurgte rådgiver 2 om antal stk., der skulle sælges, og hvilken konto, der skulle afregnes over, hvilket var de sidste nødvendige oplysninger for, at ordren var fuldstændig og endelig. Først da rådgiver 2 havde en endelig og fuldstændig ordre, kunne rådgiveren lægge denne ind i bankens ordrehåndteringssystem. Rådgiver 2 lagde ordren ind i bankens ordrehåndteringssystem uden ophold.

Det kunne ikke rimeligvis forventes, at banken på syv sekunder, fra en ordre var fanget i et internt filter, kunne nå at foretage en manuel håndtering, inklusiv en professionel vurdering af, om ordren skulle handles i bidder, og sende ordren ud i markedet.

Det var klageren, der valgte ikke at afgive en ordre med det samme efter samtale nr. 2 blev indledt. Klageren udtalte ”Det var mere, om vi lige kunne holde det, det i kog i 2 minutter?”.

Der var intet i første samtale eller chatten, der kunne bibringe klageren den opfattelse, at rådgiver 1 ville sikre, at hele afdelingen var klædt på til, at klageren skulle ringe. Klageren ringede til en funktion i banken, der er tilgængelig for kunder i Private Banking, der ønsker at afgive en ordre i værdipapirer pr. telefon eller som ønsker at modtage egentlig investeringsrådgivning.

Til støtte for frifindelse for klagerens mere subsidiære påstand har banken anført, at klagerens dialog med banken var klar og tydelig, og at klageren ønskede at sætte en limit på sin salgsordre. Klageren valgte kun modvilligt at lægge sin ordre som en ulimiteret markedsordre, da rådgiveren ikke kunne få en kurs, som han kunne sætte en limit ud fra.

Hurtigt efter at have afgivet en ulimiteret markedsordre, stillede klageren spørgsmål ved, om der var afgivet en ulimiteret markedsordre, ligesom klageren gav udtryk for, at han ønskede ordren ændret til en limiteret markedsordre. Rådgiveren oplyste klart og tydeligt klageren om, at hvis ordren skulle ændres fra en ulimiteret til en limiteret, så ville det kræve, at ordren blev slettet. Selvom rådgiver 2 i nr. 2 samtale oplyste, at det var tvivlsomt, om ordren kunne slettes, og selvom rådgiver 2 ikke afslutningsvis i denne samtale indhentede en direkte mundtlig bekræftelse på, at klageren ønskede sin ordre ændret, så havde klageren klart givet rådgiver 2 besked på, at han ønskede at ændre ordren til en limiteret ordre, hvorfor det var åbenbart, at rådgiver 2 måtte lægge til grund, at hvis ordren ikke var handlet igennem inden børsstoppet, så skulle ordren slettes, og der skulle sættes en limit på.

Rådgiver 2 havde ikke afslutningsvis anledning til at spøge, hvilken limit klageren ønskede, da rådgiver 2 ikke ville kunne sætte en limit, førend børsen åbnede for handel igen, og man dermed kendte den markedskurs, som en limit kunne sættes ud fra. Det var i klagerens interesse og i overensstemmelse med klagerens ønske, at banken slettede hans ordre, da det stod klart, at dette var muligt, således at den kunne limiteres. I modsat fald havde banken taget en risiko på klagerens vegne, for at klageren var kommet ud til en kurs langt under de kurser, der var blevet handlet til i formarkedet. Banken havde slettet klagerens ulimiterede ordre, inden det første børsstop blev ophævet, hvorfor der ikke længere var en ordre, der kunne sendes i markedet og blive matchet.

Hvis det ikke var afgørende for klageren, at ordren som udgangspunkt blev limiteret, så havde det principielt været billigere for klageren selv at lægge en ulimiteret ordre via sin Danske Netbank, da kurtagen i netbanken er billigere end via en rådgiver.

Forløbet blev håndteret professionelt, og klageren modtog en service, der lå udover, hvad man rimeligvis kan forvente. Flere omstændigheder var uden for bankens kontrol og kunne ikke rimeligvis forudses af banken, men var udtryk for et sammenfald af uheldige omstændigheder under i øvrigt gunstige markedsforhold for Evaxion Biotech A/S ADR (US). Disse omstændigheder var, at der kort tid efter børsens åbning blev børsstop i værdipapiret, at der kort tid efter, at den ulimiterede ordre blev slettet, var en kort periode på 71 sekunder mellem første og anden børsstop, hvor værdipapiret formentlig kunne være solgt på en ulimiteret ordre til kurs 21 USD eller lige under, og at kursen efter anden åbning hurtigt faldt til under kurs 18 USD.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde et depot med 14.163 stk. depotbeviser i Evaxion Biotech A/S ADR (US).

Om formiddagen den 4. november 2021 kontaktede klageren banken telefonisk med anmodning om at få lagt en ordre på salg af sine depotbeviser ved åbning af markedet kl. 14:30. Klageren og rådgiver 1 drøftede blandt andet at indlægge en salgsordre med limitering. Parterne aftalte, at banken ville afklare muligheden for at lægge en limiteret ordre i markedet, og at klageren kunne ringe til banken igen kl. 14:29. Kl. 13:13 skrev rådgiver 1 til klageren, at klageren skulle ringe til banken, hvis han ville limitere, før markedet havde handlet i et kvarter.

Kl. 14:26 ringede klageren til banken og talte med rådgiver 2. Kl. 14:30 åbnede markedet, hvor kursen på værdipapiret var 23,29 USD. Rådgiver 2 stillede klageren en række spørgsmål relateret til orden, og klageren bekræftede, at ordren skulle lægges som en markedsordre.

Kl. 14:31:09 oprettede rådgiver 2 en markedsordre. Klageren spurgte, om ordren var gået igennem, hvortil rådgiver 2 bl.a. svarede, at der ikke var blevet afregnet. Klageren spurgte, om ordren i stedet kunne laves om til en limiteret ordre. Rådgiver 2 svarede, at han i så fald skulle slette ordren, men at han var ret sikker på, at markedsordren ville køre igennem. Klageren og rådgiver 2 aftalte, at rådgiveren skulle ringe og spørge aktieafdelingen, om ordren var handlet.

Kl. 14:31:16, syv sekunder efter oprettelsen af markedsordren, blev markedet pauseret. På dette tidspunkt var kursen på værdipapiret 21,87 USD. Ordren blev stoppet i et internt filter, hvor den skulle udtages til manuel håndtering.

Kl. 14.36.04 slettede banken markedsordren. Kl. 14:36:16 åbnede markedet igen, hvor kursen på værdipapiret var 21 USD. Kl. 14:37:27 blev markedet igen pauseret.

Klagerens ordre blev efterfølgende indlagt på ny, og i tidsrummet fra kl. 14:50 til kl. 14:51 blev klagerens 14.163 stk. depotbeviser i Evaxion Biotech A/S ADR (US) solgt til kurs 15,032 USD og en kursværdi på 212.911,96 USD.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Kritte Sand Nielsen og Jimmy Bak – udtaler:

Vi finder det ikke godtgjort, at banken handlede ansvarspådragende i forbindelse med oprettelsen af markedsordren kl. 14:31:09 den 4. november 2021. Vi finder endvidere ikke grundlag for at pålægge banken at betale erstatning, fordi ordren ikke blev gennemført før kl. 14:31, hvor markedet blev pauseret. Ankenævnet har herved lagt vægt på baggrunden for, at ordren blev udtaget til manuel behandling.

Under samtalen med banken, der foregik fra kl. 14:26 til kl. 14:33, spurgte klageren, om markedsordren kunne ændres til en limiteret ordre. Vi finder, at banken måtte lægge til grund, at hvis markedsordren ikke var handlet inden børsstoppet, så skulle den slettes, og en ny ordre med limit skulle oprettes. Vi lægger herved også vægt på indholdet af den efterfølgende samtale mellem klageren og banken kl. 14:37.

Vi finder således ikke, at banken handlede ansvarspådragende i forbindelse med oprettelsen af markedsordren eller den efterfølgende sletning heraf.

To medlemmer – Tina Thygesen og Lisbeth Baastrup Burgaard – udtaler:

Vi finder, at en stillingtagen til sagen vil forudsætte en bevisførelse blandt andet i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 5, stk. 3, nr. 4, i Ankenævnets vedtægter.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.