Indsigelse om dobbeltbetaling af månedlige ydelser på lån.

Sagsnummer:332/2018
Dato:30-04-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Udlån - ydelse
Ledetekst:Indsigelse om dobbeltbetaling af månedlige ydelser på lån.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse om dobbeltbetaling af månedlige ydelser på lån.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han blandt andet havde et lån -981, en lønkonto -457 og en budgetkonto -992.

Klageren har oplyst, at hans tidligere kassekredit i banken blev lavet om til et lån med en fast månedlig afvikling fra januar 2013.

Af et gældsbrev vedrørende lån -981 underskrevet af klageren den 13. december 2012 fremgik, at lånets hovedstol var 51.632,65 kr. Lånet skulle tilbagebetales med 1.500 kr. ultimo hver måned, første gang den 31. januar 2013, dog skulle der ikke betales i juli og december måned. Rentesatsen var variabel på for tiden 10,25 % om året, og sidste ydelse skulle betales 31. marts 2017.

Af et senere gældsbrev vedrørende lån -981 underskrevet af klageren den 13. august 2014 fremgik, at lånet skulle tilbagebetales med 1.500 kr. ultimo hver måned, dog skulle der ikke betales i juni og november måned. Rentesatsen var variabel på for tiden 10,25 % om året, og sidste ydelse skulle betales den 31. marts 2017.

Banken har fremlagt kontoudtog for lån -981 for perioden fra den 1. januar 2012 til lånet blev indfriet den 31. marts 2017, kontoudtog for klagerens budgetkonto -992 fra januar 2012 til november 2017 samt kontoudtog for klagerens lønkonto -457 fra februar 2015 til november 2017. Banken har oplyst, at det fremgår heraf, at lånet blev afviklet med en månedlig ydelse på 1.500 kr. i overensstemmelse med aftalen, og at sidste ydelse på 877,55 kr. blev betalt den 31. marts 2017.

Klageren rettede efterfølgende henvendelse til banken vedrørende afvikling af lånet og anførte, at han havde foretaget dobbeltbetaling af de månedlige ydelser på lånet.

Banken afviste, at klageren havde foretaget dobbeltbetaling på lånet.

Parternes påstande

Den 29. oktober 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal tilbagebetale 70.500 kr.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at Nordea Danmark fejlagtigt både har trukket 1.500 kr. fra hans budgetkonto -982 og fra hans lønkonto -457 til afvikling af lån -981. Han har derfor betalt 3.000 kr. pr. måned i stedet for de aftalte 1.500 kr. pr. måned, og han har som følge heraf indbetalt 70.500 kr. for meget til banken.

Banken vil ikke give ham de relevante udskrifter fra hans konti til brug for hans undersøgelser.

Nordea Danmark har anført, at det fremgår af de fremlagte kontoudskrifter, at lånet blev afviklet med 1.500 kr. om måneden i overensstemmelse med aftalen. Klageren har således ikke betalt en højere månedlig ydelse end den, der var aftalt.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende, og klageren har ikke lidt et tab.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren underskrev i henholdsvis december 2012 og august 2014 gældsbreve vedrørende lån -981, hvoraf blandt andet fremgik, at han skulle afvikle lånet med en månedlig ydelse på 1.500 kr. ti gange om året, og at sidste ydelse på lånet skulle betales den 31. marts 2017 med et mindre beløb.

Banken har fremlagt kontoudtog for lån -981 og for klagerens budgetkonto -992 og lønkonto -457 og har oplyst, at lånet er afviklet med en månedlig ydelse på 1.500 kr. i overensstemmelse med aftalen, og med et restbeløb på 877,55 kr. den 31. marts 2017

Ankenævnet finder, at banken har dokumenteret, at klageren ikke har betalt en højere månedlig ydelse på lånet end den, der var aftalt.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.