Krav om erstatning for forgæves forsøg på afgivelse af salgsordrer i forbindelse med en systemfejl i bankens elektroniske handelsplatform. Ikke mulighed for at nedbringe margin med deraf følgende tvangslukning (stop out).

Sagsnummer:376/2017
Dato:25-01-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Valuta - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om erstatning for forgæves forsøg på afgivelse af salgsordrer i forbindelse med en systemfejl i bankens elektroniske handelsplatform. Ikke mulighed for at nedbringe margin med deraf følgende tvangslukning (stop out).
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav om erstatning for forgæves forsøg på afgivelse af salgsordrer i forbindelse med en systemfejl i bankens elektroniske handelsplatform. Ikke mulighed for at nedbringe margin og deraf følgende tvangslukning (stop out).

Sagens omstændigheder

Klageren havde siden februar 2006 været kunde i Saxo Bank og var tilsluttet bankens elektroniske handelsplatform.

Søndag den 8. oktober 2017 skete der et såkaldt ”mini crash” i forskellige TRY valutakryds. Årsagen var politiske uroligheder mellem USA og Tyrkiet, der allerede stod på i dagene op til weekenden den 7. – 8. oktober 2017.

Den 8. oktober 2017 om aftenen havde klageren blandt andet en position på 700.000 i valutakrydset CHF/TRY og en position i ni Platinum futures kontrakter.

Den 8. oktober 2017 mellem kl. 21:00 og kl. 22:04 (GMT), svarende til mellem kl. 23:00 og kl. 00:04 dansk tid, gik kursen på CHF/TRY op, hvilket vil sige imod klageren. Banken sendte i perioden klageren i alt fem marginkald ved en marginudnyttelse på henholdsvis 96,0 % kl. 21:00:02 (GMT), 100,2 % kl. 21:04:34 (GMT), 102,9% kl. 21:14:53 (GMT), 126,9 % kl. 22:04:19 (GMT) og 158,6 % kl. 22:04:33 (GMT). Af det sidste marginkald fremgik ligeledes, at alle klagerens positioner blev tvangslukket (stoppet ud).

Der er i øvrigt uenighed mellem klageren og banken om hændelsesforløbet op til bankens tvangslukning (stop out).

Banken har oplyst, at følgende fremgik af bankens IT-log:

Den 8. oktober 2017 kl. 21:48:19 (GMT) klikkede klageren på ”watchlisten” på handelsplatformen. Kl. 22:00 (GMT) åbnede futures markedet, og kl. 22:02:37 (GMT) åbnede klageren en ”trade ticket” i en Palladium december future kontrakt og valgte ”limit” ordre på ”trade ticket”, men gik herefter væk fra handelsvinduet.

Den 8. oktober 2017 kl. 22:03:46 (GMT) åbnede klageren igen en ”trade ticket”, denne gang i Platinum, som klageren havde en lang position i. Klageren valgte ”limit” ordre på ”trade ticket”, men forsøgte ikke at placere en ordre.

Den 8. oktober 2017 kl. 22:04:14 (GMT) gik klageren tilbage til ”watchlisten”.

Den 8. oktober 2017 kl. 22:04:19 (GMT) fik klageren et marginkald på 126,9 %, jf. ovenfor, og så marginkaldet kl. 22:04:26 (GMT). Kl. 22:04:33 (GMT) fik klageren endnu et marginkald på 158,6 % og blev stoppet ud, jf. ovenfor, I forbindelse med stop outet slettede systemet alle åbne ordrer og lukkede alle klagerens åbne marginpositioner ved at placere modsatrettede ordrer.

Den 8. oktober 2017 kl. 22:04:37 (GMT) så klageren stop outet samt placering af ordrerne til eksekvering heraf.

Den 8. oktober 2017 kl. 22:04:46 (GMT) og fremefter forsøgte klageren at handle, men blev afvist på grund af en systemfejl. Kl. 22:04:49 (GMT) fik klageren den første ”QuickTrade Trade failure”, det vil sige afvisning.

Kl. 22:05:10 (GMT) var klageren ”square”, hvilket vil sige, at han kun havde kontanter på kontoen. 

Klageren har heroverfor oplyst, at sagsforløbet var som følger:

Den 8. oktober 2017 kl. 22:02 til kl. 22:03 (GMT) forsøgte han via handelsplatformen at indlægge salgsordrer på tre af sine Platinum futures kontrakter for at nedbringe/inddække sin margin, der var over 100 % i forbindelse med hans position i valutakrydset CHF/TRY. Men ved første forsøg fik han kl. 22:03 (GMT) en fejlmeddelelse i handelsvinduet. De næste sekunder ændrede kursen sig, men han fastholdt sin oprindelige ordre i næste salgsforsøg og fik endnu en fejlmeddelelse. Han foretog et yderligere salgsforsøg, men han kunne ikke handle. Cirka ét minut senere modtog han et marginkald og et efterfølgende stop out.

Herefter modtog han ordrebekræftelser på eksekveringen af stop outet, og den 8. oktober 2017 kl. 22:08:21 (GMT) havde han kun kontanter på kontoen. Han forsøgte på ny at handle 10-15 gange inden for den næste halve time, men fik hver gang fejlmeddelelser.

Den 8. oktober 2017 kl. 22:48 (GMT) forsøgte han at ringe til banken, men han kunne ikke komme igennem. Han forsøgte forgæves at ringe to gange mere med et interval på ca. 15 minutter. Han sendte herefter en mail til sin kontaktperson i banken og beskrev problemet.

Banken har oplyst, at den af en telefonlog kan se, at klageren foretog det første telefonopkald til banken den 8. oktober 2017 kl. 22.45 (GMT). 

Klageren har fremlagt et udateret skærmprint fra bankens handelsplatform/handelsvindue om en fejlmeddelelse vedrørende forsøg på handel med 200.000 USD. Der er ikke nogen tidsangivelse på skrærmprintet.         

Den 9. oktober 2017 om morgenen gik klageren på ny ind i handelsplatformen for at se, om det var muligt at handle. Der var igen mulighed for at handle, og klageren åbnede blandt andet en position i valutakrydset EUR/USD. Senere på dagen lukkede klageren denne position i EUR/USD igen for at kunne genåbne sin position i CHF/TRY.

Banken har oplyst, at det kostede klageren 3.646,39 kr. at lukke positionen i EUR/USD.

Klageren har oplyst, at han blev kontaktet telefonisk af en medarbejder fra banken den 9. oktober 2017 om morgenen.

Klageren har fremlagt en afskrift af uddrag af lydfiler vedrørende tre telefonsamtaler, som han havde med banken den 9. oktober 2017 om morgenen/formiddagen. Han har oplyst, at afskriften er udfærdiget med henvisning til tidsangivelse i lydfilerne, som han har modtaget fra banken, og at han har markeret det, som efter hans opfattelse har betydning for sagen, med fed skift.

Klagerens uddrag af lydfilerne er følgende (K er klageren og B er bankens medarbejder):

Recording 003

Tid – 0,07 – 0,18

[B]: Ja, jeg kan godt forstå, at du har været lidt frustreret og jeg kan godt se, at der har været en fejl i vores system.  Det er også blevet indberettet internt, at der var nogle problemer med….

[K]… Ja, for så var jeg aldrig kommet i stop-out. Jeg var jo i gang med at sælge 2 minutter før jeg bliver stoppet ud, jo.

Tid 2,08 - 244

[B]: Det jeg rigtig godt kunne tænke mig lige nu, det var at få genåbnet den position, hvis det er det, du gerne vil have.

[K]: Ja ja, for det var jo det jeg ville, jo. Intentionen var jo kl. 3 minutter over tolv – der kan du godt se, jeg prøver at lægge en ordre ind i platinium.

[B]: Jae, men det kan jeg faktisk ikke, fordi du ikke kan lægge handlen. Så kan jeg faktisk ikke se noget her. Men jeg tror vores IT afdeling kan godt se det. Men jeg kan ikke se det, fordi det bliver ikke registreret i aktivitetsloggen, fordi du ikke laver en handel. FOR DET KAN DU IKKE !  Jeg kan godt se den mail du har sendt og den fejl har vi også set herinde. Men vores IT-afdeling kan sikkert godt bekræfte det.

[K]: Ja, for 2 minutter er jo rigelig tid til at lægge handler med 3 stk. ad gangen

[B]: Enig !”

Recording 005

Tid 0,01 – 0,28

[B]: Hej, Det er [medarbejderens navn], Saxo. Enten genopretter vi den position (CHF/TRY), ellers må lige aftale en referencepris på hvordan markedet handler den nu.  Det er bare så vi har lukket ned, så vi kan lave det der regnestykke. CHF/TRY ligger lige nu og handler 3,7820 lige nu, så hvis du ikke vil ligge med den position lige nu, så kan vi aftale, at det er den referencepris vi bruger til at regne det eventuelle tab ud med.

Tid 0,29 – 1,18 samtale og lukning af eksisterende position i EUR/USD

Tid 1,18 – 1,56

[K]: Nu skal du lige passe på med at spreadet ikke er for stort i den anden (CHF/TRY).

[B]: Ja, men det skal vi nok tage højde for i øh tab gevinst beregningen. Det er ikke så meget det…

[K]: Ok, men så kører du tilbage igen, så jeg får mine tyrkere mod schweizere

[B]: Ja, for nu har vi jo afdækket risikoen, så du ligger med det, du skulle ligge med, der var meningen på det oprindelige tidspunkt, ikke.  Der er ikke nogen markedsrisiko længere. Så finder vi ud af, hvad der er sket med tab gevinster – hvordan og hvorledes og hvad der er sket – og hvad du skulle have gjort, hvis du ikke skulle have været stoppet ud.  Om de sletter den gamle position eller du får en cash compentation – altså en kontantjustering, ved jeg ikke endnu

Tid 1,56-2,31 Handel af 700.000 CHF/TRY gennemføres

Tid 2,32 – 2,53

[B]: Sådan, nu ligger du altså med 92%. Så vi får den lige sneget ind. Så, nu er der ikke mere markedsrisiko og vi kan gå ind og lave regnestykket, hvordan og hvorledes de her ting ser ud. Jeg kan se, at den blev købt på 3,9079 i nat og nu har vi solgt på 3,7834. Så nu går vi ind og regner på det her og vender tilbage til dig…

”Recording 007

Tid 0,50 – 2,10

[B]: …Den ( sagen ) ligger ovre hos vores afdeling, der sidder og behandler. Der er jo en masse kunder, der har haft problemer i TRY i nat på grund af, det er gået galt.  Der er desværre en del sager derovre, men jeg skal nok sørge for, at de får kigget på det hurtigst muligt.

[K]: Ja, for det jo rart nok at komme videre her jo

[B]: Helt enig !

[K]: Er der mange, der er kommet galt afsted i nat, eller hvad ?

[B]: Ja, for der er rigtig mange, der ligger med TRY – og TRY laver den her bevægelse. Øehm, og vi fik desværre nogle forkerte priser ind på TRY. Og især dem her, der har ligget i eksotiske. Man kan handle TRY overfor alt muligt andet mærkeligt f.eks. danske kr. og alt muligt.  Der bliver priserne jo endnu skævere, end de burde være

[K]: Så I har kørt Jeres egne priser parallelt med de rigtige priser, eller hvad ?

[B]: Nej, det er de priser, der ligger i markedet i princippet. Problemet er de priser, der kommer ind fra interbankmarkedet. En ting er en pris du kan handle på – en anden ting er en pris, der bliver streamet ude i markedet. Og hvis de så handler på de priser ude i markedet, der bliver streamet, så er det der sker en fejl, og det er det der er sket i dette tilfælde.  Så hvad bliver der i princippet handlet på. Altså, hvor gik handlerne igennem ?........ Så hvis der er 6 banker, der [lægger] priser ud, så kan der nogen, der lægger nogle helt skæve priser, og hvis vores system har opfattet nogle af disse priser, så er der jo ikke handlet på disse priser

Tid 2,10 – 4,17 Snakken frem og tilbage omkring marginsystem m.v.

Tid 4,18 – 5,05

[B]: Dit – går jo så. Du bliver så ramt dobbelt uheldigt, fordi du så lige pludselig ikke kan handle !  Det er jo noget helt andet ! Men det – der har de så lavet en eller anden upgrade i weekenden, og det finder de så først ud af kl. 12 midnat, at kunder bliver ramt af den her.  Så her kan jeg så se, at der er en fejl internt, der bliver sendt rundt af vores IT afdeling, at der ligger en fejl i systemet.

[K]: Ja, for jeg tror, jeg har allerhøjeste handel overhovedet. Jeg tror 3,90 eller sådan noget !?

[B]: Ja, for du bliver så bare ramt på begge dele.  Du kan ikke selv reducere, og du….

[K]: Nej, nej det er jeg jo med jo. For så havde der ikke været noget problem, jo. For så havde der bare været et skvulp op og ned igen. For jeg havde aldrig nået margin.

[B]: Nej, hvis du ikke havde haft de der future positioner.  Nu har jeg kun lige hurtigt regnet ud på en lommeregner. Så virker det som om, at du var forblevet lige under 100%.”

Om formiddagen den 10. oktober 2017 blev klageren kontaktet telefonisk af en anden medarbejder fra banken, der oplyste, at banken ikke ville kompensere ham for hans tab.

Den 6. november 2017 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Under sagens forberedelse i Ankenævnet har banken pr. kulance godtgjort klageren hans tab på lukning af positionen i EUR/USD på 3.646,39 kr.

Ankenævnets sekretariat har ved brev af 13. august 2018 spurgt banken, om den af banken fremlagte IT-log-liste over klagerens IT-logs den 8. oktober 2017 på trods af den i banken registrerede systemfejl viste alle forsøg fra klagerens side på at foretage handler og alle fejlmeddelelser til klageren.

Banken har i et svar af 30. august 2018 til sekretariatet oplyst, at den af banken fremlagte IT-log-liste over klagerens IT-logs den 8. oktober 2017 ville have vist, hvis klageren havde forsøgt at handle, inden han blev stoppet ud.

Af bankens Almindelige forretningsbetingelser gældende fra den 15. marts 2017 fremgik blandt andet:

”…

26. MARGINKRAV OG MARGINPOSITIONER

26.8 Hvis Kundens Sikkerhedsstillelse ikke er tilstrækkelig til at dække Marginkravet, andre indeståender eller andre beløb, som Kunden måtte skylde Saxo Bank i henhold til disse Betingelser, kan Saxo Bank lukke enhver Kontrakt og Marginposition ved meddelelse herom til Kunden og anvende provenuet til betaling af de skyldige beløb. Saxo Bank har ret til efter eget skøn at lukke alle eller nogle af Kundens Kontrakter og Marginpositioner. Saxo Bank kan udnytte denne ret til at lukke Kontrakter og Marginpositioner, selv om Kunden har taget skridt til at reducere størrelsen af åbne Kontrakter eller Marginpositioner eller til at overføre tilstrækkelige midler til Saxo Bank, uden at ifalde noget ansvar over for Kunden.

31. SKADESLØSHOLDELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING

31.4 For så vidt angår ordrer og Kontrakter, der gennemføres via Handelsplatformen, er Saxo Bank ikke ansvarlig for nogen tab, udgifter, omkostninger eller erstatningsforpligtelser, som Kunden pådrager sig eller ifalder på grund af systemfejl, transmissionsfejl, forsinkelser eller lignende tekniske fejl, medmindre Saxo Bank har udvist grov uagtsomhed i forbindelse hermed.

41. ERKLÆRING OM RISIKO I FORBINDELSE MED VALUTA OG DERIVATER (HERUNDER CFD’ER, FUTURES OG OPTIONER)

VALUTA OG DERIVATER

1 Effekten af "Marginhandel" eller "Gearing"

Handel i valuta og derivater indebærer en stor risiko. Beløbet for initialmargin kan være småt i forhold til værdien af valuta- eller derivatkontrakten, når transaktioner "handles på margin" eller "geares". En relativt lille markedsbevægelse får en forholdsmæssig større virkning på de midler, De har indskudt eller skal indskyde. Dette kan både være i Deres favør eller til ugunst for Dem. De kan risikere at tabe alle oprindelige marginmidler samt eventuelle andre midler, som er deponeret i Saxo Bank, for at beholde Deres position. Udvikler markedet sig ugunstigt for Deres position og/eller øges Marginkravene, kan De blive nødt til med kort varsel at indbetale yderligere midler for at beholde Deres position. Undlader De at efterkomme et krav om indbetaling af ekstra midler, risikerer De, at Saxo Bank lukker positionerne på Deres vegne. De hæfter selv for et eventuelt tab eller underskud som følge heraf.

…”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Saxo Bank skal betale erstatning.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke kunne handle via handelsplatformen den 8. oktober 2017 fra kl. 22 (GMT) og fremefter på grund af en systemfejl, og at han derved ikke kunne undgå at blive stoppet ud af bankens automatiske handelsserver, der stopper konti ud. Såfremt systemfejlen ikke havde forhindret ham i at handle, ville han have solgt tre af sine Platinum futures kontrakter for at nedbringe sin margin, og han ville herefter ikke være blevet stoppet ud.

Det af banken anførte om, at han først forsøgte at handle efter, at han var blevet stoppet ud, giver ingen mening, idet han ikke ville forsøge at gennemføre en handel i Platinum kontrakter, hvis han var blevet stoppet ud forinden.

Han har fremlagt et skærmprint fra bankens handelsplatform, der dokumenterer, at det ikke var muligt at handle på noget tidspunkt den 8. oktober 2017 i tidsrummet fra kl. 22:00 (GMT) til kl. 00:00 (GMT) den pågældende dag. Dette understøttes af de fremlagte afskrifter af de telefonsamtaler, som han havde med bankens medarbejder den 9. oktober 2017, hvoraf blandt andet fremgik, at systemfejlen for flere kunder betød, at det ikke var muligt at lægge handler ind.

Da han har dokumenteret, at det ikke var muligt at handle i tidsrummet fra kl. 22:00 (GMT) og fremefter, må bevisbyrden for, at han blev stoppet ud, inden han forsøgte at handle, ligge hos banken.  Banken har ikke løftet denne bevisbyrde, idet den af banken fremlagte IT-log ikke viser alle forsøg på mislykkede handler. Dette understøttes også af de afskrifter af telefonsamtalerne, som han havde med bankens medarbejder den 9. oktober 2017.

Han har bedt banken fremlægge en log-fil, der viser alle mislykkede handler i tidsrummet kl. 22:00 (GMT) til kl. 23:30 (GMT), men en sådan log-fil har banken ikke kunnet fremvise.

Salget af hans CHF/TRY position i forbindelse med stop outet afspejlede ikke den gennemsnitspris, der var i markedet på det pågældende tidspunkt, idet handlen lå adskillige procenter over gennemsnitsprisen på grund af et for stort spread.

Af de telefonsamtaler, som han havde med bankens medarbejder den 9. oktober 2017 fremgik endvidere, at banken havde modtaget forkerte kurser/priser på TRY den 8. oktober 2017.

Såfremt der ikke havde været en systemfejl i banken, ville hans tab på CHF/TRY positionen i stedet for 250.000 kr. alene have været på ca. 100.000 kr. på genkøbstidspunktet, det vil sige en forskel på 150.000 kr. Banken bør derfor betale en erstatning på dette beløb.

Han fik under telefonsamtalerne med bankens medarbejder den 9. oktober 2017 at vide, at ham ville blive kompenseret for tabet vedrørende hans CHF/TRY position. Han lukkede i tillid til denne oplysning sin position i EUR/USD for at genoprette sin CHF/TRY position og tog et mindre tab herved. Hvis han ikke havde lukket sin EUR/USD position, ville den i stedet have givet ham en gevinst på ca. 60.000 kr. (opgjort på tidspunktet for indgivelsen af klagen). Banken bør derfor betale en erstatning på dette beløb.

Saxo Bank har anført, at klageren, på trods af at han fik flere marginkald allerede den 6. oktober 2017 og i løbet af aftenen den 8. oktober 2017, egenhændigt valgte ikke at nedbringe sin margin i tide.

Banken var ikke ansvarlig for udviklingen i CHF/TRY eller for TRY mini crashet.

Banken gennemførte alle rimelige og i henhold til lovgivningen påkrævede tiltag i forhold til klageren.

Det fremgik af den fremlagte IT-log, at klageren først forsøgte at handle efter, at han var blevet stoppet ud. Selv om der var en systemfejl hos banken den 8. oktober 2017, der medførte, at bankens kunder ikke kunne handle/placere ordrer, kunne klagerens tab ikke tilskrives denne systemfejl på bankens handelsplatform eller banken på anden måde, og banken har ikke handlet ansvarspådragende i relation til de af klageren foretagne handler.

Banken har beregnet, at klageren på grund af udviklingen i kursen på CHF/TRY ville være blevet stoppet ud, uanset om han havde fået solgt sine Platinum futures kontrakter før stop outet. CHF/TRY blev ved med at stige og nåede sit højeste kl. 22:15 (GMT), hvilket vil sige, at banken sparede klageren for yderligere tab på hans CHF/TRY position ved at stoppe ham ud kl. 22:04 (GMT).

Det af klageren fremlagte skærmprint med fejlmeddelelsen er udateret og uden tidsangivelse. Desuden er der tale om et valutahandelsbillede og ikke et skærmprint af et handelsbillede vedrørende et forsøg på handel med futures kontrakter. Skærmprintet viser ikke, at klageren forsøgte at handle, før han blev stoppet ud. Det viser heller ikke, at han forsøgte at handle 10-15 gange eller, at han fik en fejlmeddelelse hver gang.

Banken bruger såkaldte ”midt priser”, der ligger mellem Bid-prisen og Ask-prisen ved stop out beregninger på handel med valuta (FX) for at beskytte kunderne mod at blive stoppet ud på ensidet udvidelse af spreadet. Disse priser er sammensat af bankens likviditetsudbydere, der alle er tier 1 banker.

Stop out ordren blev eksekveret korrekt på den givne markedspris på stop out tidspunktet.

Klagerens stop out var ikke påvirket af hverken en systemfejl eller forkerte priser. Det fremgår af de fremlagte afskrifter af telefonsamtalerne den 9. oktober 2017, at banken fik forkerte priser på TRY på grund af manglende likviditet i markedet Det skete dog først 5-10 minutter efter, at klageren var blevet stoppet ud.

I øvrigt kan de af klageren fremlagte afskrifter af telefonsamtalerne den 9. oktober 2017 ikke tillægges betydning i sagen, idet der er tale om uddrag af en helhed, hvor klageren selv har valgt, hvad der skal medtages.

Det fremgår endvidere af afskrifterne af telefonsamtalerne, at bankens medarbejder på daværende tidspunkt ikke præcist vidste, hvad der var sket på klagerens konto, eller om klageren havde været påvirket af den systemfejl, som banken havde registreret.

Det følger af bankens almindelige forretningsbetingelser afsnit 31.4, at banken ikke er ansvarlig for ”tabte muligheder” uagtet systemfejl. Banken er som følge heraf ikke ansvarlig for, at klageren ikke kunne handle, efter at han var blevet stoppet ud.

Ankenævnets bemærkninger

Den 8. oktober 2017 havde klageren blandt andet en position på 700.000 i valutakrydset CHF/TRY og en position i ni Platinum futures kontrakter. Mellem kl. 21:00 (GMT) og kl. 22:04 (GMT) gik kursen på CHF/TRY op, hvilket vil sige mod klageren. Banken sendte klageren i alt fem marginkald, og af det sidste marginkald kl. 22:04 (GMT) fremgik ligeledes, at alle klagerens positioner blev tvangslukket (stoppet ud).

Ankenævnet lægger i overensstemmelse med bankens oplysninger til grund, at den af banken fremlagte liste over klagerens IT-logs den 8. oktober 2017 viste alle klagerens IT-logs, herunder eventuelle mislykkede forsøg på at handle, og fejlmeddelelser. Det fremgår af IT-loggen, at klageren først forsøgte at handle efter, at han var blevet stoppet ud. Ankenævnet finder herefter ikke, at den i banken registrerede systemfejl, der medførte, at kunderne ikke kunne handle eller indlægge ordrer, var årsag til, at klageren blev stoppet ud.

Ankenævnet finder, at de af klageren fremlagte afskrifter af uddrag af hans telefonsamtaler med bankens medarbejder den 9. oktober 2017 ikke kan føre til et andet resultat.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at stop out ordren på klagerens position i valutakrydset CHF/TRY blev eksekveret på grundlag af en forkert kurs.

Ankenævnet finder endvidere ikke, at banken har pådraget sig et erstatningsansvar som følge af, at klageren på grund af en systemfejl ikke kunne handle i en periode efter, at han var blevet stoppet ud.

Ankenævnet finder, at klageren selv traf beslutning om at lukke sin position i EUR/USD den 9. oktober 2017 for at kunne genåbne sin position i CHF/TRY. Banken har under sagens forberedelse pr. kulance godtgjort klageren hans tab ved lukningen af positionen i EUR/USD på 3.646,39 kr.  Ankenævnet har ikke grundlag for at pålægge banken at betale yderligere beløb til klageren i forbindelse med lukningen af hans EUR/USD position.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.