Tvangssalg af investering i CFD kontrakter.

Sagsnummer:290/2007
Dato:11-11-2008
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Carsten Holdum, Niels Bolt Jørgensen, Jørn Ravn
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Tvangssalg af investering i CFD kontrakter.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens krav om erstatning som følge af Saxo Banks tvangssalg af klagerens CFD kontrakter.

Sagens omstændigheder.

Klageren under denne sag er schweizisk statsborger bosiddende i Zürich.

Klageren blev i januar 2007 kunde i Saxo Bank, der er en internetbaseret bank med fortrinsvis værdipapirhandel som forretningsområde. I denne forbindelse underskrev klageren bankens "Kunden-Antragsformular", hvoraf fremgår:

"…

TEIL 2 ANLAGEERFAHRUNG

A

Wie schätzen Sie sich ein:

B

Wir schätzen Sie sich ein:

¨

Professioneller Anleger

¨

Gesteigertes Risiko

x

Erfahrener Anleger

x

Angemessenes Risiko

¨

Unerfahrener Anleger

¨

Kein RisikoC

Produkte, in die Sie bereits investiert haben:

x

Terminkontrakte

¨

CFDs / Aktien auf Margen

¨

Optionen

x

Anleihen / festverzinslichePapiere

x

Devisen

x

Immobilien

x

Wertpapiere

¨

Andere: _____________D

Handelsziele:

x

Spekulative Gewinne

x

Absichern anderer Anlagen

¨

Absichern wirtschaftlicher RisikenE

Sie interessieren sich für folgende Produkte von Saxo Bank:

x

Devisen

x

Anleihen / festverzinslichePapiere

¨

Optionen

x

Terminkontrakte

x

CFDs / Aktien auf Margen

x

Internationale Aktien

x

Direkter Zugang zum CFD-Handel

¨

Gemanagte FondsTEIL 3 PRIVATKUNDEN-AUSKUNFT

Angaben zur finanziellen Situation

Jährliches Einkommen (in Basiswährung):

CHF 250,000

Eigenkapital, ausschlisslich Wert Hauptwohnsitzes (in Basiswähr­ung):

CHF 3 MIO

Geschätztes Risikokapital (in Basiswährung):

CHF 750.000TEIL 6 UNTERSCHRIFT

Ich/Wir erkläre(n) durch meine/unsere Unterschrift(en):

Dass ich/wir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (ein-schliesslich Erklärung zum Risiko-Haftungsausschluss) undderen gesamten Inhalt gelesen und verstanden habe(n) undakzeptiere(n);

Dass ich/wir verstanden und akzeptiert habe(n), dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle anderen relevanten Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (in der jeweils gütligen Fassung) für meinen/unseren gesamten Geschäftsverkehr mit Saxo Bank gelten;

…"

Klageren investerede i såkaldte CFD kontrakter, der er et finansielt instrument, hvis pris baseres på prisbevægelserne på et underliggende aktiv. Klageren investerede næsten udelukkende i CFD kontrakter vedrørende den schweiziske aktie Vontobel Holding, der handles på den schweiziske børs.

Saxo Bank har anført, at til investering i CFD kontrakter kræves et kontant indestående, hvis størrelse, marginkravet, fastsættes af banken.

Medio august 2007 havde klageren i sit depot i banken 36.283 CFD kontrakter i papiret VONN:xsvx, hvor den underliggende aktie er Vontobel Holding.

Saxo Bank har oplyst, at man fra den 15. august 2007 kl. 10.42 frem til den 17. august kl. 9.01 via e-mail sendte syv såkaldte margin calls til klageren. Ved pop-up vinduer blev klageren samtidig gjort opmærksom herpå. Af en margin call sendt den 16. august 2007 kl. 16.38 fremgår:

"…

Your margin requirement is CHF 318,383, while your available margin is CHF 237,067.

Please immediately reduce your positions accordingly and/or transfer sufficient funds to support your open positions

Please note that failure to meet prevailing margin requirements may result in your positions being closed without further notice.

If you have any questions to this e-mail, please do not hesitate to contact your Account Executive, or contact Customer Service on … ."

Saxo Bank har anført, at marginkravet for klagerens omhandlede CFD den 17. august 2007 var 15 %. Klageren havde en åben position på 36.283 CFD kontrakter til en markedspris på 57 CHF og skulle således have 310.219,65 CHF på sin konto; kontoens saldo var da kun 215.297,28 CHF svarende til, at klageren manglede ca. 95.000 CHF på kontoen alternativt skulle reducere sin position i papiret.

Klageren har anført, at hans kontakt hos banken var rådgiveren MB. MB var imidlertid på ferie på dette tidspunkt, og han blev i stedet kontaktet af medarbejderen PP, som tidligere havde været hans kontaktperson. PP nævnte intet om, at han var i fare for at tabe penge, eller at kontrakterne ville blive solgt. Saxo Bank har anført, at PP kontaktede en række kunder den 16. august 2007 for at informere om ændrede marginkrav i FX-markedet. Den pågældende havde ikke tid til at gå igennem hver enkel kundes konti. Klageren havde i øvrigt ikke nogen handel i FX-markedet.

Den 17. august 2007 fra kl. 05.31 afgav klageren flere salgsordrer vedrørende sine CFD kontrakter. Ordrene var limiteret og blev ikke gennemført.

Den 17. august 2007 kl. 09.01.30 påbegyndte banken salget af klagerens 36.283 CFD kontrakter. Banken har anført, at åbningsprisen var mellem 45 og 47 CHF. På grund af størrelsen af klagerens beholdning besluttede man at splitte ordren i mindre salgsordrer, idet en salgsordre på 36.283 på grund af sin størrelse skønnedes at ville påvirke markedet negativt. I løbet af 25 minutter lykkedes at det at sælge ca. 21.000 stykker til en gennemsnitlig pris på 55,82 CHF. Mængden af handlede papirer mellem kl. 9.06 og 9.29 var 53.340, hvoraf ca. 60 % var klagerens papirer. Det blev herefter besluttet ikke at tage yderligere risici og i stedet afregne klagerens resterende papirer til en gennemsnitspris på 55,06 for de tilbageblevne ca. 16.000 kontrakter svarende til, at klageren fik en gennemsnitlig afregning på 55,444 CHF per kontrakt.

Saxo Bank har anført, at der er to finansielle instrumenter CFD og CFD Exchange DMA ("Direct Market Access"). CFD Exchange DMA giver kunder adgang til specifikke børsordrebøger, og ordrer placeres til aktuelle markedspriser. Adgang til CFD Exchange DMA kræver kundens accept herunder accept om betaling af et månedligt gebyr. Klageren havde tidligere valgt ikke at have adgang til CFD Exchange DMA. Klagerens CFD kontrakter var et OTC produkt. Salget af klagerens 36.283 CFD kontrakter skete i overensstemmelse hermed.

Af sagen fremgår, at klageren havde igangsat en overførsel af 150.000 CHF fra en schweizisk bank til overførsel til Saxo Bank den 17. august 2007. Klageren standsede overførslen den 17. august 2007.

Af e-mail sendt den 17. august 2007 kl. 9.22 fra klageren til MB fremgår, at klageren ville overføre midler til banken. Som svar herpå modtog klageren en "Out of office Autoreply", hvor klageren blev henvist til en anden medarbejders e-mail, alternativt rette telefonisk henvendelse. Klageren har anført, at han forgæves forsøgte at komme i kontakt med banken.

Klageren protesterede efterfølgende mod bankens salg af hans 36.283 kontrakter.

Saxo Bank har fremlagt forskellig dokumentation vedrørende priser og omsætning den 17. august 2007 vedrørende klagerens CFD kontrakter. Klageren bestrider dokumentationen og har fremlagt børskurser fra børsen i Zürich.

Af Saxo Banks dagældende "General Business Terms" fremgår:

"…

1 DEFINITIONS - INTERPRETATION OF TERMS

xviii

"OTC" shall mean any Contract concerning a commodity, security, currency or other financial instrument or property, including any option, future, of CFD which is not traded on a regulated stock or commodity exchange but "over the counter" by Saxo Bank whether as a market maker as described in Clause 12 or otherwise;

6. MARGIN TRADES

6.1.

On the date of the opening of a Margin Trade between Saxo Bank and the Client, Saxo Bank may require the Client to have margin on the Account at least equivalent to Saxo Bank's initial margin requirement.

6.2.

Saxo Bank's margin requirement shall apply throughout the term of the Margin Trade. It is the Client's responsibility to ensure that sufficient margin is available on the Account at any time. Saxo Bank may or may not notify the Client that the margin requirements are not met. If, at any time during the term of a Margin Trade, the margin available on the Account is not sufficient to cover Saxo Bank's margin requirement, the Client is obliged to reduce the amount of open Margin Trades or transfer adequate funds to Saxo Bank. Such transfer must be effected and documented towards Saxo Bank immediately after Saxo Bank has requested the Client to do so. Even if the Client effects such transactions, Saxo Bank may close one or more Margin Trades or part of a Margin Trade and/or liquidate or sell securities or other property at the Client's account at its sole discretion without assuming and responsibility towards the Client for such action.

7 ACCOUNTS

7.3.

Any notice or other communication to be provided by Saxo Bank under the Terms, including Account Statements and Trade Confirmations, may be sent by Saxo Bank at its option to the Client in electronic form by e-mail or by display on the Client's account summary on the Trading Platform. …

12.16.

The Client is specifically made aware that CFD Contracts may be OTC products quoted by Saxo Bank whilst operating as a market maker and not traded on a recognised stock exchange. As a result, the description above of the implied, not visible costs related to Saxo Bank's performance as a market maker may also apply to any CFD Contract.

25 GOVERNING LAW AND CHOICE OF JURISDICTION

25.1.

The Client relationship and Terms are subject to and shall by construed in accordance with Danish law as the sole and exclusive governing law.

…"

Parternes påstande.

Klageren har den 25. oktober 2007 indbragt sagen for Ankenævnet med endelig påstand om, at Saxo Bank tilpligtes at betale erstatning på 420.000 CHF med tillæg renter fra 17. august 2007.

Saxo Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse, mere subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end krævet af klageren.

Parternes argumenter.

Klageren har bl. a. anført, at banken uretmæssigt tvangssolgte hans CFD kontrakter. Han fik ikke en fornøden frist på minimum 7 dage til at afværge salget.

Han havde ikke forud for kundeforholdet med Saxo Bank investeret i CFD kontrakter, hvilket fremgår af åbningsformularen fra januar 2007.

Efter at han havde modtaget margin calls vedrørende positionen i CFD kontrakterne, forsøgte han forgæves at placere salgsordrer, men disse blev afvist. Han valgte på grund af antallet af kontrakter at limitere ordrerne. Han forsøgte endvidere at overføre midler til banken.

Han forsøgte at komme i kontakt med medarbejderne MB og P for en drøftelse, men forgæves. MB var kunderådgiver og ikke blot "Kontoführer".

Banken havde tidligere accepteret, at han overskred marginkravet uden, at der skete tvangssalg.

Det er uberettiget, at banken solgte hans CFD kontrakter uden forudgående aftale herom. Hertil kommer, at banken ikke varetog hans interesser bedst muligt. Han stiller spørgsmålstegn ved, om de opnåede kurser var de bedst tænkelige, da der ikke blev handlet over børsen, men med banken selv som modpart. Banken bør derfor godtgøre hans tab. Han var ikke klar over, at banken var modpart. Det fremgår nu, at banken spekulerer mod kunden.

Indtil 1994 var han aktiv i erhvervslivet. Han seneste ansættelse var som administrerende direktør. Han anser sig som en almindelig privat investor og ikke erhvervsmæssig. Han havde ikke forud for sit kundeforhold med Saxo Bank haft erfaring med CFD kontrakter.

Saxo Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at kundeforholdet med klageren ikke under hensyn til den betydelige handelsaktivitet fra klagerens side kan anses for at være af privat karakter. Subsidiært bør klagen afvises, idet en afgørelse må forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men som bør ske ved domstolene.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken bl. a. anført, at man i medfør af de almindelige forretningsbetingelser pkt. 6.2 var berettiget til at sælge klagerens CFD kontrakter som sket.

Forud for tvangssalget afsendte man 7 margin calls, ligesom klageren via pop up vinduer på handelsplatformen fik meddelelse om, at han skulle reducere sin position eller overføre yderligere midler.

Klageren forsøgte at sælge dele af sin beholdning af CFD kontrakter ved placering af limiterede salgsordrer. Disse blev afvist, da kursen var for langt fra lukkekursen fra den foregående dag. Klageren kunne i stedet have afgivet ulimiterede ordrer.

Klageren havde på et tidligere tidspunkt undladt at benytte sig af muligheden for at lade CFD kontrakthandel ske som CFD Exchange DMA, formentlig på grund af omkostningerne herved. Salget af kontrakterne den 17. august 2007 fandt derfor sted som OTC handel, jf. herved bankens almindelige forretningsbetingelser. Det gøres gældende, at de opnåede priser var de bedst mulige.

Banken afviser klagerens erstatningskrav og opgørelse heraf.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at afvise klagen som erhvervsmæssig.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen til, om Saxo Bank har handlet ansvarspådragende, herunder ved realiseringen af klagerens CFD kontrakter, samt opgørelse af klagerens mulige tab forudsætter en omfattende bevisførelse også i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene.

Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.