Låneomlægning, m.m.

Sagsnummer:134/1994
Dato:19-09-1994
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Lars Pedersen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Realkreditbelåning - rådgivning
Ledetekst:Låneomlægning, m.m.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Klagerne blev indkaldt til møde hos indklagede i juni 1992 på grund af overtræk på i alt ca. 30.000 kr. på deres budgetkonto og checkkonto.

Klagernes samlede årlige indtægt var på det tidspunkt ca. 400.000 kr. Udover overtrækket på ca. 30.000 kr. havde klagerne et billån med en restgæld på ca. 20.000 kr. og en restløbetid på ca. 8 måneder. I klagernes ejendom var der 4 realkreditlån i samme kreditforening. Af dennes årsopgørelse pr. 31. december 1991 fremgår, at der var tale om følgende lån:

1. Obligationslån, rente 10 % p.a., restløbetid 12 år,
pantebrevsrestgæld 86.133,63 kr. og samme kursværdi.

2. Kontantlån, rente 16,6106% p.a., restløbetid 2½ år,
pantebrevsrestgæld 28.009,04 kr., kursværdi 30.485,68 kr.

3. Kontantlån, rente 9,4132% p.a., restløbetid 4 år,
pantebrevsrestgæld 21.915,41 kr., kursværdi 22.090,25 kr.

4. Kontantlån, rente 9,601% p.a., restløbetid 14 år,


Indklagede tilbød i skrivelse af 12. juni 1992 et lån på 231.000 kr. over 12 år til indfrielse af realkreditlånene, hvorved klagerne kunne opnå en månedlig nettobesparelse på ca. 1.000 kr. Lånet kunne forhøjes med ca. 50.000 kr. til inddækning af klagerne engagement.

Den 19. juni 1992 fremsendte indklagede et nyt tilbud "idet I også ønsker at købe ny bil samt indfri det gamle billån og skyldige saldi på budget- og checkkonto". Tilbuddet omfattede et lån på 277.000 kr. over 12 år til indfrielse af realkreditlån (216.000 kr.), billån (19.000 kr.), overtræk (24.000 kr.) og omkostninger (18.000 kr.) samt et billån på 111.000 kr. inclusive omkostninger (6.000 kr.) over 5 år.

Klagerne accepterede tilbuddet, og dokumenterne blev underskrevet i juli samme år. Af gældsbrevet vedrørende lånet på 277.000 kr. fremgår, at renten p.t. var 13,5% p.a.

Ved årsskiftet 1993/94 blev klagernes engagement omlagt til et kontantlån i Nykredit med en obligationsrestgæld på ca. 395.000 kr.

Klagerne har ved klageskema af 25. februar 1994 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 50.729 kr. med tillæg af renter 16% p.a. til betaling sker.

Klagerne har opgjort kravet således:

Kurtage, lånesagsgebyr, provision m.v. Nykredit
Betalt merrente til indklagede – contra
kreditforeningen fra 16. juli 1992 til
29. december 1993
Udgift til revisor
Omkostninger iflg brev af 19. juni 1992
Forrentning af omkostninger på 18.000 kr.
fra 1. juli 1992 til 1. januar 1994, 14% p.a.
Refusion af stempel på Nykredit-lånet


7.050 kr.

10.375 kr.
5.625 kr.
18.000 kr.

4.219 kr.
5.460 kr.
------------
50.729 kr.
------------


Indklagede bør inden 4 uger betale klagerne en rentegodtgørelse beregnet som foran anført med tillæg af rente efter renteloven af det samlede rentegodtgørelsesbeløb fra tidspunktet for indfrielsen af lånet på 270.000 kr. Inden samme frist bør indklagede endvidere betale klagerne 6.331 kr. med tillæg af rente efter renteloven fra tidspunktet for stiftelsen af lånet på 270.000 kr. Klagegebyret tilbagebetales klagerne.