Krav om erstatning begrundet i fejl på investerings app. Krav om at bank skal forbydes at udbyde handel med aktier.

Sagsnummer:395/2020
Dato:30-06-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Netbank - øvrige spørgsmål
Afvisning - Afvisning, anden myndighed § 4
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i fejl på investerings app. Krav om at bank skal forbydes at udbyde handel med aktier.
Indklagede:Lunar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning begrundet i fejl på investerings app. Krav om at bank skal forbydes at udbyde handel med aktier.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Lunar Bank.

Banken har oplyst, at den via app’en Lunar App tilbyder finansielle produkter og tjenester enten direkte udbudt eller via samarbejdspartnere, herunder Saxo Bank. Banken tilbyder Lunar Invest, der primært via Lunar App giver adgang til udvalgte dele af Saxo Banks investeringsplatform.

Den 10. april 2020 blev klageren oprettet i Lunar Invest. Klageren købte herefter forskellige aktier via Lunar App.

Banken har fremlagt et print, der viser proceduren for kundeoprettelse i Lunar Invest, Det fremgår heraf, at brugeren ved oprettelsen accepterer ”brugerbetingelser for Lunar Invest”. Endvidere fremgår bl.a.:

”…  Lunar Investering tilbydes i samarbejde med Saxo Bank. Nedenfor finder du deres betingelser som også skal accepteres før du kan komme i gang. …”

Af ”brugerbetingelser for Lunar Invest” fremgår bl.a.:

”Disse brugerbetingelser gælder i bruger- og kundeforholdet mellem Lunar Bank A/S, … og dig som kunde i banken og bruger af appen (benævnt “appen”). …

Vi stiller udelukkende den elektroniske platform, i form af vores app, til rådighed for det selvstændige kundeforhold mellem dig og Saxo Bank. … Vi yder alene teknisk support forbundet med din adgang til og brug af appen. …

Du oprettes som investeringsbruger hos os og af vores app i selve appen efter installation af denne. Oprettelse som investeringsbruger hos Lunar forudsætter altid samtidig oprettelse som kunde hos Saxo Bank. Du oprettes også som investeringskunde i Saxo Bank i selve appen. …

Den endelige etablering af kundeforholdet hos Saxo Bank – og dermed også den endelige etablering af brugerforholdet hos os – kræver altid, at du accepterer og underskriver en særskilt kundeaftale mellem dig og Saxo Bank, samt accepterer og underskriver Saxo Banks øvrige relevante aftaler og erklæringer, herunder Saxo Banks almindelige forretningsbetingelser. Det sker via appen …

Som bruger hos os har du adgang til dit investeringsprodukt hos Saxo Bank via vores app. Du kan også tilgå dit investeringsprodukt direkte hos Saxo Bank via de to apps: SaxoTraderGo, SaxoInvestor samt www.saxotrader.com …”

Klageren har fremlagt print fra Lunar Banks hjemmeside ”Det får du med Lunar Invest”.

Banken har oplyst, at der ikke er faste omkostninger for Lunar Invest. Hver handel koster 19 kr. i kurtage samt 0,1 %, hvis handlen overstiger 50.000 kr. Der beregnes derudover et valutatillæg på 0,5 % ved handel i papirer, der ikke handles i danske kroner.

Den 10. oktober 2020 indgav klageren klage til Ankenævnet. Klageren anførte bl.a., at han ikke siden den 24. juli 2020 havde kunnet se dele af sin aktieportefølje hos Lunar.

I en besked til Saxo Bank den 18. november 2020 anførte klageren:

”der er ingen Chat funktion til support. … Hvornår kommer der en chat-funktion? … Det er ikke det store problem, jeg kan bare blive ved med at ringe til jer.”

Saxo Bank svarede den 28. november 2020, at klageren var kunde gennem Lunar, og at Saxo Bank ikke kunne tilbyde en chatfunktion til Lunar kunder.

I sit svar af 26. november 2020 til Ankenævnet oplyste Lunar Bank, at fejlen med mangelfuld visning af aktier var rettet. Klageren bestred dette og anførte, at han stadig ikke kunne se NatWest aktien og en anden aktie. I sit svar til Ankenævnet af 25. januar 2021 beklagede banken fejlene med visning af aktierne. Banken oplyste endvidere, at fejlen nu var rettet, og at begge aktier var tilgængelige i Lunar App.  

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at Lunar Bank A/S skal forbydes at udbyde handel med aktier, og at banken skal betale en erstatning til ham på 50.000 kr.

Lunar Bank A/S har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at bankens produkt er mangelfuldt. Fra den 24. juli 2020 kunne han ikke se dele af sin aktieportefølje hos Lunar Bank. Banken oplyste efterfølgende, at problemerne var løst. Dette var ikke korrekt, da han fortsat ikke kunne se sine NatWest Group PLC aktier.

Banken viste over en længere periode forkert kurs på aktier med en faktor 100. Dette førte til fejlkøb med dertil hørende gebyrer. Ved hans køb af NatWest aktier viste Lunar App priserne forkert med faktor 100.

Han har SAS aktier. Ved aktieemissionen skulle han vælge, om han ville udnytte eller sælge sine tegningsrettigheder. Dette kunne ikke gøres via Lunar Bank.

Banken har anført, at den i dialogen med ham har ”henvist til den direkte adgang, SaxoTrader. Der er i brugervilkårene henvist til muligheden for brug af SaxoTrader.”. Dette er kun delvist korrekt, jf. bankens hjemmeside og det fremlagte print heraf. Lunar har slået sig op på at levere et nemt produkt til kunden, der gør aktiehandel ”nemmere end nogensinde”. Bankens hjemmeside flyder over med superlativer om, hvor nemt det er at handle via egen Lunar app, ikke via anden leverandør og interface. På bankens hjemmeside er intet anført om, at man er kunde hos Saxo Bank. Dette står med småt i deres brugervilkår. Dette vildleder kunderne og er ulovligt. Hvis hovedproduktet ikke leveres af den man betaler til, så skal der stå med store fede bogstaver på hjemmesiden, at man ikke bliver Lunar kunde, men Saxo kunde. Der står intet. Det er på ingen måde blevet gjort klart for ham, at han skal anvende tredjepart til at gennemføre sine aktiehandler. Tværtimod. Der er tale om vildledende virksomhed i strid med markedsføringsloven §§ 1 og 3.

Banken henviste ham til Saxo Bank, hvilket han selvsagt ikke skal, da han ikke er kunde hos Saxo. At Lunar Bank anvender Saxo er ikke hans problem. Han har betalt gebyrer for aktiehåndtering hos Lunar og er alene kunde i Lunar Bank. Det fremgår af Saxo Banks besked af 18. november 2020, at han ikke er kunde hos Saxo men hos Lunar. Han har ikke adgang til SaxoTraders funktioner som en Saxo-kunde, da han er Lunar kunde. Han forstår dette som, at hans handelsplatform dermed er Lunars fejlbehæftede app.

Bankens forretningsmodel er at lægge en platform, som stiller bankkunden dårligere ved at skjule information om produkter og aktier og kræve gebyr for denne service (Lunar er dyrere end Saxo er, som direkte kunde), oven på Saxo Banks aktiehandelsmodel. Når noget går galt, sender banken problemet videre til Saxo og fralægger sig ansvar. Han forstår ikke, at kunder skal lokkes til at betale dyre gebyrer hos Lunar, for blot at sendes videre til en anden bank, når der skal foretages almindelige køb og salg. Det er svindel, at kunderne lokkes til at købe aktier via Lunar, når de ikke kan sælges igen og "forsvinder ud af porteføljen".

Banken har slået sig op som et smart og nemt produkt til kunder, men har ageret uansvarligt og udueligt. Banken har brugt mange måneder på fejlagtige eller løgnagtige svar. Banken egner ikke sig til at have banklicens eller til at drive aktiehandel.

Hans erstatningskrav udgør 50.000 kr. Han blev forhindret i at handle rettidigt og har handlet til forkert oplyste kurser.

Ved hans køb af NatWest aktier viste Lunar App priserne forkert med faktor 100. Dette modtog han kvittering på i appen, og først senere blev det klart, at han havde investeret for 1/100 af det, han troede. Aktien steg i mellemtiden, og han havde et tab grundet bankens uduelighed. Han har derudover haft tab ved betaling af gebyrer på aktiehandler, hvor der har været en fejl på faktor 100.

Han er gået glip af den generelle værdistigning på aktier fra sommeren 2020. Han har ca. 750.000 kr. i frie midler, som han kunne have brugt til værdifulde aktiehandler, hvis banken leverede den vare, han betaler for. Erstatningen er mindre relevant - det er vigtigt, at Lunar Bank ikke fortsat vildleder/snyder bankkunder i Danmark.

Lunar Bank A/S har anført, at Lunar Invest er leveret i partnerskab med Saxo Bank, hvilket tydeligt fremgår i klagerens tilmelding og i de tilhørende vilkår. Når en kunde ønsker at tilmelde sig Lunar Invest, skal kunden indgå en aftale om kundeforhold med Saxo Bank. Kunden bliver således kunde direkte i Saxo Bank. Oprettelse af kundeforholdet hos Saxo Bank godkendes af Saxo Bank.

Banken beklager, at der i en periode har været en fejl, der har gjort, at aktier, der har haft en forandring, f.eks. en navneændring, ikke har været tilgængelige i Lunars app. Banken har i samarbejde med Saxo Bank rettet de af klageren påpegede fejl. Banken har endvidere fulgt op på klagerens nye oplysninger om, at fejlen ikke var rettet. Det er desværre korrekt, at NatWest Group PLC aktien ikke var rettet, og at den ikke var tilgængelig på trods af bankens oplysninger til Ankenævnet om det modsatte. Efter det oplyste er begge aktier nu tilgængelige i bankens app.

Banken er opmærksom på, at der kan opstå fejl, hvilket også er årsagen til, at der gives adgang til kundernes depot direkte via SaxoTrader. Det fremgår af Brugervilkår for Lunar Invest , som klageren har tiltrådt, at kunden også gives en direkte adgang via SaxoTrader, som er Saxo Banks investeringsplatform. Det fremgår således af brugervilkårene, at der både leveres adgang via Lunars app og via Saxo Banks adgang, SaxoTrader.  

Banken beklager fortsat, at der har været mindre fejl, men banken har henvist klageren til at handle i SaxoTrader, hvor fejlene ikke optræder, og hvor klageren frit kan handle. Banken har i dialogen med klageren løbende informeret klageren om den direkte adgang til og muligheden for brug af SaxoTrader. Klageren har gennem hele kundeforholdet haft adgang til SaxoTrader. Adgangen omfatter alene adgang til SaxoTrader og ikke tilhørende ydelser som support via Saxo.

Da klageren har haft adgang til at handle, kan klageren ikke anses at have lidt et tab. Såfremt klageren mener at have lidt et tab, bedes han præcisere sit tab. I den forbindelse gør banken opmærksom på, at banken ikke har adgang til at se indestående på klagerens konto og depot i Saxo Bank.

Klageren har modtaget værdipapirer svarende til det beløb, som han har handlet for. At et værdipapir i en kort periode har været gengivet i en faktor 100 ændrer ikke på de forhold. Alle handler er indgået til rette kurs.

Ankenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til øvrige anbringender fra klageren.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Lunar Bank.

Gennem produktet ”Lunar Invest” tilbyder banken finansielle produkter og tjenester via app’en ”Lunar App”. Ved oprettelse som bruger af Lunar Invest accepterer brugeren ”brugerbetingelser for Lunar Invest”. Af brugerbetingelserne fremgår, at brugeren ved oprettelsen skal acceptere en særskilt kundeaftale med Saxo Bank, og at brugeren har adgang til sine investeringer både via Lunar App og direkte hos Saxo Bank. 

Den 10. april 2020 blev klageren oprettet i Lunar Invest. Ankenævnet lægger til grund, at klageren ved oprettelsen i Lunar Invest samtidig blev kunde i Saxo Bank, og at klageren fik adgang til Saxo Banks handelssystem.

Klageren købte herefter forskellige aktier via Lunar App.

Klageren har oplyst, at fejl i Lunar App bl.a. medførte, at han fra den 24. juli 2020 ikke kunne se dele af sin aktieportefølje i app’en, og at prisen for en aktie, som han købte, var vist forkert med faktor 100 i app’en.

Banken har erkendt og beklaget, at der var de af klageren påpegede fejl i Lunar App. Fejlene er efter det oplyste nu rettet af banken.

Klageren har fremsat krav om erstatning begrundet i, at han som følge af den manglende og forkerte visning af aktier gik glip af den generelle værdistigning på aktier fra sommeren 2020. Klageren har endvidere anført, at han som følge af forkert visning af aktiekurs med faktor 100 gik glip af fortjeneste på den aktie, han købte, da han kun investerede for 1/100 af det, han troede, dels at han har betalt gebyr for handler i aktier med denne fejl.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har dokumenteret at have lidt et erstatningsberettiget tab som følge af de i sagen oplyste fejl. Ankenævnet bemærker herved, at klageren kunne have købt de pågældende aktier gennem Saxo Banks handelssystem.

Klageren får herefter ikke medhold i sit krav om erstatning.

Det ligger uden for Ankenævnets kompetence at påse overholdelse af regelsæt som for eksempel markedsføringsloven.

Spørgsmål om bankens overholdelse af de finansielle love hører under Finanstilsynet. Ankenævnet kan herefter ikke behandle klagerens påstand om, at banken skal forbydes at udbyde aktier, jf. Ankenævnets vedtægter § 4.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i sit krav om erstatning.

Ankenævnet kan ikke behandle de øvrige dele af klagen