Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte hævninger foretaget på blandt andet natklub i Marbella

Sagsnummer:11/2012
Dato:04-09-2012
Ankenævn:John Mosegaard, Søren Geckler, Troels Hauer Holmberg, Anita Nedergaard og Astrid Thomas
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte hævninger foretaget på blandt andet natklub i Marbella
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger: SD
Senere dom: Københavns Byret (dom afsagt den 11. november 2013)
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav om erstatning som følge af misbrug af hans MasterCard under et besøg i Spanien.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Bank Danmark, hvor han har en konto (-001) med et MasterCard tilknyttet.

Den 15. september til 25. september 2011 var klageren og to venner på ferie i Marbella i Spanien.

Klageren har oplyst, at den 17. september 2011 ca. kl. 23.50 spiste han og de to venner på en restaurant i Porte Banus. Ca. kl. 01.00 tog de til baren A i samme by. Baren lukkede kl. 03.00, hvorefter de tog en taxa til den ene vens lejlighed. De stoppede på vejen, og klageren hævede 140 Euro med sit MasterCard i en hæveautomat. De ankom til lejligheden ca. kl. 04.00.

Banken har oplyst, at klageren hævede de 140 Euro i hæveautomaten kl. 04.29 den 18. september 2011.

Den 21. september 2011 forsøgte klageren at hæve et beløb i en hæveautomat. Betalingen blev afvist.

Den 23. september 2011 blev klagerens betaling i en hæveautomat igen afvist. Herefter kontaktede klageren banken, der oplyste, at MasterCardet var blevet spærret på grund af mistanke om misbrug.

Banken har oplyst, at MasterCardet blev endeligt spærret med virkning fra den 26. september 2011.

Af transaktionsliste fra den 18. september 2011 fremgår, at ti hævninger på klagerens MasterCard (-001) blev foretaget i tidsrummet kl. 04.56 – 05.58. Kortets chip blev aflæst i alle transaktioner:

"…

Num-mer


Købstidspunkt

Transaktions-beløb

Afregnet beløb

Forretnings­navn


Sted

1

18-09 kl. 04.56

2.346,09 Kr.

2.346,09 Kr.

Pengeautomat

Marbella

2

18-09 kl. 04.57

2.346,09 Kr.

2.346,09 Kr.

Pengeautomat

Marbella

3

18-09 kl. 05.04

19.780,90 Kr.

19.780,90 Kr.

[M]

Marbella

4

18-09 kl. 05.06

11.590,37 Kr.

11.590,37 Kr.

[P]

Marbella

5

18-09 kl. 05.07

1.100 Euro

8.173,52 Kr.

[P]

Marbella

6

18-09 kl. 05.13

1.350 Euro

10.031,14 Kr.

[P]

Marbella

7

18-09 kl. 05.26

1.350 Euro

10.031,14 Kr.

[D]

Marbella

8

18-09 kl. 05.27

1.450 Euro

10.774,11 Kr.

[D]

Marbella

9

18-09 kl. 05.55

1.400 Euro

10.402,67 Kr.

[P]

Marbella

10

18-09 kl. 05.58

12.827,19 Kr.

12.827,19 Kr.

[M]

Marbella

…"

Banken har oplyst, at otte af transaktionerne blev foretaget på natklub.

Den 26. september 2011 rejste klageren indsigelser mod ti transaktioner på i alt 98.912,12 kr.

På indsigelsesblanketten og tro og love erklæringen har klageren afkrydset, at "Jeg har hverken deltaget i eller godkendt ovennævnte transaktion(er)." og "Kortet var i min besiddelse på tidspunktet for den eller de ikke-godkendte transaktion(er)."

Af klagerens "forklaring/hændelsesforløb" fremgår:

"…

Fredag 23/9-2011 skal jeg bruge mit kort til betaling for en runde golf i Spanien, det virker ikke på dette tidspunkt[.] Jeg kontakter Nordea, får derefter at vide at det er blevet sp[æ]rret, grundet en mistanke om misbrug[.] Jeg bliver meget overrasket, da jeg har haft mit kort på mig hele tiden og ikke har haft nogen anledning til mistanke om misbrug af mit kort[.] Min pinkode kan jeg udenad, så den har ikke v[æ]ret opbevaret nogen steder[.]

…"

Ved brev af 12. oktober 2011 sendte klageren en redegørelse for hændelsesforløbet til banken. Af brevet fremgår:

"…

Som aftalt, sender jeg hermed oplysninger om mit brug af mit Mastercard i Spanien samt, hvordan jeg opdager at kortet er sp[æ]rret og om andre har haft adgang til kortet

Jeg medsender dokumentation for, hvornår jeg rejste fra Danmark og retur

15/9-2011: ankomst Spanien, senere samme dag h[æ]ver jeg penge på mit Mastercard i en h[æ]ve automat, det drejer sig om 110 Euro

17/9-2011: Bruger jeg mit Mastercard til at betale for en gang Golf på …

18/9-2011: H[æ]ver penge på mit Mastercard, det drejer sig om 140 Euro

21/9-2011: Vil betale med mit Mastercard i forbindelse med golf, kortet afvises i maskinen, t[æ]nker ikke yderligere over det, da det er meget normalt i Spanien pga deres dårlige netforbindelser

23/9-2011: Kort afvises igen, i forbindelse med betaling, derefter ringer jeg til Nordea, får der at vide, at mit kort er sp[æ]rret pga mistanke om misbrug

Jeg bliver selvf[ø]lgelig m[æ]rkelig til mode, da kortet enten har v[æ]ret placeret i min pung eller v[æ]ret i min lomme og ingen andre har haft adgang til kortet.

Jeg har også brugt mit Mastercard, til at booke tiderne på Golfbanerne i Spanien, det er foregået på nettet, men jeg har ikke brugt det til at betale de samme golfbaner med, kun en og det er på …

Jeg medsender kvitteringer hvor jeg har h[æ]vet på mit Spanske bankkort, da jeg og min samlever har en Spansk bankkonto, s[æ]dvanligvis bruger vi hellere det i h[æ]ve automaterne, fordi vi helst undgår gebyrerne

…"

Ved brev af 17. oktober 2011 afviste banken klagerens indsigelser. Det fremgår af brevet:

"…

Jeg har modtaget din indsigelse om 11[] transaktioner på i alt 99.965,25 kr.

Sagen er nu undersøgt sammen med investigations afdelingen i København.

Ved gennemgang af de konkrete transaktioner, du gjorde indsigelse mod, viser det sig, at samtlige transaktioner er foretage med ægte kort og korrekt indtastning af pinkode, hvorfor den, der har brugt kortet kender pinkoden.

Du har ikke på noget tidspunkt meldt kortet bortkommet.

Der er ingen forsøg på hævninger på dit MasterCard efter spærringen den 27. september 2011.

På baggrund af oplysningerne i sagen, er det vores opfattelse, at der ikke kan være tale om uberettigede hævninger.

Følgelig er vi nødsaget til at afvise din indsigelse.

…"

Ved brev af 28. oktober 2011 anmodede klagerens advokat banken om at revurdere afslaget.

Ved brev af 15. november 2011 fastholdt banken sit afslag.

Af erklæring af 30. november 2011 fra baren B fremgår:

"…

[Oversættelse fra spansk]

The amounts of 1,450 euros and 1,350,00 euros charged in account number … on 09/18/11 are refer]r]ing to the services rendered to the cardholder by 3 young ladies companion during 4 hours plus 4 champagne bottles.

…"

Parternes påstande

Den 6. januar 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank Danmark skal erstatte hans tab på 98.912 kr. som følge af misbruget af hans MasterCard.

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke kan vedkende sig de omhandlede transaktioner.

Han anvendte på intet tidspunkt sit MasterCard (-001) før han gik i seng den 18. september 2011, bortset fra hævningen på 140 Euros i tidsrummet kl. 03.00 – ca. 04.00.

Da han og to venner ankom til lejligheden ca. kl. 04.00 "var [de] alle tre småberusede, men på inden måde sanseløs berusede og ude af stand til at tænke klart. [De] havde indtaget ca. 4 – 8 genstande pr. person i løbet af aftenen."

Han har aldrig udleveret pinkoden til nogen eller noteret pinkoden ned.

Han udleverede på intet tidspunkt i løbet af aftenen MasterCardet til nogen.

Hvis nogen midlertidigt skulle have frataget ham kortet, bemærkede han det ikke. Derfor har han ikke haft anledning til at melde kortet bortkommet. På baggrund heraf anmodede hans advokat banken om at redegøre for, hvorfor man mente, at transaktionerne var sket med ægte kort og ved korrekt indtastning af pinkode, da det forekommer ham usandsynligt.

Fremlagte tro og love erklæringer af 7. og 8. december 2011 fra hans venner støtter hans forklaring og bekræfter, at han ikke anvendte sit MasterCard i tidsrummet for de uautoriserede transaktioner bortset fra hævningen af 140 Euro, og at han ikke befandt sig de steder og på de tidspunkter, hvor transaktionerne skulle være sket.

Af fremlagte kontoudskrifter fremgår, at de 10 uautoriserede transaktioner blev foretaget mellem kl. 4.56 og 5.58 den 18. september 2011. De 10 transaktioner er foretaget parvis med få minutters mellemrum. Det er typisk for tilfælde, hvor der er tale om et uautoriseret brug af et kreditkort, da misbrugeren ønsker at hæve det størst mulige beløb på kortest tid. Det har formodningen imod sig, at han skulle have anvendt 98.912 kr. i løbet af en time.

Der er 197 km fra Marbella til B’s forretningssted ifølge Michelin vejviser, hvilket gør det umuligt for ham at have foretaget den transaktion, der er sket i Marbella kl. 05.13 og den transaktion, der er foretaget kl. 05.26 hos B.

Han kan desværre ikke redegøre for, hvordan misbruget er sket. Banken har bevisbyrden for, at pinkoden er anvendt til de 10 transaktioner, jf. lov om betalingstjeneste § 64, stk. 1, 2. pkt. Hvis banken kan dokumentere dette, er det ikke i sig selv et bevis for, at han skulle have autoriseret transaktionerne, jf. lov om betalingstjenester § 64, stk. 1, 3. pkt.

Banken har ikke dokumenteret, at kortet skulle være brugt på natklubber, og at han skulle have befundet sig på natklubberne, hvilket han benægter.

Det er ikke et bevis på, at han skulle have godkendt transaktionerne, at de uautoriserede transaktioner er foretaget på natklubber.

Nets brev af 8. februar 2012 er en ensidigt indhentet erklæring, der ikke kan tillægges nogen bevismæssig værdi.

Det bestrides, at MasterCardet er anvendt af tredjemand som aflurede hans kode og fratog ham kortet. Tredjemand kan have påført betalingsautomaten, som han anvendte kl. 04.29, en kodeaflæser, hvorefter tredjemand var i besiddelse af hans kode og en kopi af kortet. Den type svindel er blevet omtalt i medierne.

Han henviser til en engelsk artikel om kortmisbrug.

Banken hæfter for de 10 uautoriserede betalingstransaktioner, jf. lov om betalingstjenester § 61, stk. 1.

Nordea Bank Danmark har anført, at banken ikke er forpligtet til at dække klagerens tab for det anmeldte tredjemandsmisbrug.

Alle transaktioner blev foretaget med klagerens kort og med korrekt aflæsning af chip, hvilket Nets har bekræftet.

Ifølge Nets er navne- og adresseoplysningerne på transaktionerne ikke nogen sikkerhed for, at de blev foretaget inden for stor geografisk afstand. Sandsynligvis er det forretninger, der effektuerer deres transaktioner via et hovedkontor. Navne- og adresseoplysningerne i transaktionen er alene vejledende, da datakvaliteten kan være svingende. Nets har oplyst, at sådanne forretninger lever af diskretion, og at de er registeret under forskellige forretningstyper og et andet navn.

Der blev anvendt korrekt pinkode ved alle transaktioner, hvorfor den der brugte MasterCardet kendte koden. Da klageren ikke havde oplyst koden til andre, må transaktionerne være foretaget af klageren. Ellers skulle transaktionerne være foretaget af tredjemand, som havde afluret koden og frataget klageren kortet.

Det virker usandsynligt, at tredjemand tilbageleverede kortet efter 10 transaktioner i tidsrummet 04.56 – 05.58, når han havde både kort og kode. Tredjemand havde allerede udsat sig for en risiko ved at stjæle kortet. Det giver ikke mening, at tredjemand ville udsætte sig for yderligere risiko ved at tilbagelevere kortet til klageren. Det vil være uopmærksomt af klageren, hvis tredjemand kunne stjæle og tilbagelevere kortet, uden at han opdagede det.

Klageren har erkendt at have været på en bar den 18. september 2011 indtil kl. 03.00. Han hævede penge kl. 04.29. Han befandt sig i nattelivet i Marbella, da den første transaktion blev foretaget. Det virker mere sandsynligt, at klagerens bytur med venner fortsatte på natklub.

Af fremlagte kvitteringer fra en af natklubberne fremgår, at tre personer købte champagne m.m. Det er påfaldende, at antallet af personer på natklubben netop stemmer overens med klagerens selskab på tre personer, og at tre personer købte champagne m.v.

Ankenævnets bemærkninger

Tre medlemmer – John Mosegaard, Anita Nedergaard og Astrid Thomas – udtaler:

Den 23. september 2011 konstaterede klageren, at der var foretaget uberettigede hævninger på hans Mastercard (-001) og gjorde indsigelse mod 10 transaktioner på i alt ca. 99.000 kr. over for Nordea Bank Danmark.

Klageren har blandt andet anført, at han, bortset fra en hævning på 140 Euro, på intet tidspunkt før han gik i seng den 18. september 2011 anvendte sit MasterCard. Han har aldrig udleveret pinkoden til nogen og udleverede på intet tidspunkt kortet til nogen. Banken har anført, at alle transaktioner skete med klagerens MasterCard og med korrekt aflæsning af chip.

Vi finder herefter, at afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om hævningerne er foretaget af klageren selv.

En stillingtagen hertil forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Vi stemmer derfor for, at Ankenævnet afviser sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

To medlemmer – Søren Geckler og Troels Hauer Holmberg – udtaler:

Efter betalingstjenestelovens § 64, har Nordea Bank Danmark bevisbyrden for, at klageren har autoriseret de omtvistede betalinger. Nordea Bank Danmark har ikke godtgjort, at de pågældende betalinger er autoriseret af klageren. Klagerens hæftelse skal herefter afgøres efter betalingstjenestelovens § 62.

Da det ikke kan lægges til grund, at pinkoden er brugt ved de pågældende transaktioner, finder vi ikke, at der er grundlag for at pålægge klageren selvrisiko efter betalingstjenestelovens § 62.

Vi stemmer derfor for, at der gives klageren medhold.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle sagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.