Spørgsmål om pligt til at regulere rentesats på andelsboliglån i takt med Nationalbankens renteændringer.

Sagsnummer:355/2009
Dato:23-12-2009
Ankenævn:Vibeke Rønne, Karin Duerlund, Carsten Holdum, Søren Geckler, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Rente - udlån
Udlån - rente
Ledetekst:Spørgsmål om pligt til at regulere rentesats på andelsboliglån i takt med Nationalbankens renteændringer.
Indklagede:Lån & spar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medholdklager

Indledning.

Denne sag vedrører, om Lån spar Bank er forpligtet til at regulere rentesatsen på klagerens andelsprioritetslån i takt med Nationalbankens renteændringer.

Sagens omstændigheder.

Den 19. februar 2008 sendte klagerens mor M i forbindelse med datterens interesse for et andelsprioritetslån en mail til Lån spar Bank, hvoraf følgende fremgår:

"…

Jeg skal lige have bekræftet, at renten på 6,25 % følger nationalbankens diskonto og ikke er påvirket af andet.

…"

Senere den 19. februar 2008 svarede bankens rådgiver R følgende:

"…

Renten på lånet følger Nationalbankens foliorente, som er den rentesats, de danske bankers indlån og udlån forrentes med hos Nationalbanken.

Siden 1992 har folierenten og diskontoen været den samme.

Hvis I har spørgsmål til ovennævnte eller i øvrigt, er I altid velkomne til at kontakte mig.

…"

Den 28. februar 2008 optog klageren et andelsprioritetslån på 1.285.875 kr. i Lån spar Bank med pant i sin andelsbolig. Af gældsbrevet fremgår følgende:

"…

Renter og omkostninger

Det lånte beløb forrentes fra afregningsdagen. Renter og omkostninger fastsættes til enhver tid af Lån spar Bank A/S.

Debetrenten er variabel og udgør for tiden 6,00000 % p.a.

Den nominelle årlige debetrente udgør 6,13636 %.

I øvrigt har jeg læst og er indforstået med følgende regler, som jeg har fået udleveret af banken eller har læst på www.lsb.dk/regler:

?

Almindelige forretningsbetingelser

?

Lånebetingelser

Jeg har derudover modtaget og gjort mig bekendt med en genpart af dette dokument, kopi af kreditoplysninger (såfremt disse kræves i henhold til kreditaftaleloven).

…"

Af Lån spar Banks "Almindelige forretningsbetingelser" fremgår følgende:

"…

Renten på vores enkelte indlåns- og udlånskonti er altid variabel, hvis vi ikke udtrykkeligt har aftalt noget andet. Når renten er variabel betyder det, at vi løbende kan ændre rentesatsen.

Vi kan ændre variable rentesatser uden varsel, hvis ændringen er til din fordel. Er ændringen ikke til din fordel, kan vi også foretage ændringen uden varsel, hvis

1.

det almindelige renteniveau påvirkes af for eksempel ændringer i den danske eller udenlandske penge- eller kreditpolitik eller af den generelle udvikling på penge- og obligationsmarkederne, eller

2.

Derimod skal ændringer, der ikke er til fordel for dig, varsles mindst tre måneder i forvejen, hvis

1.

2.

vi ændrer vores generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan blandt andet være, at vi ønsker at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af vores ressourcer eller kapacitet eller ønsker at øge indtjeningen.

Rentesatsen er forskellig fra konto til konto, og der kan også være flere forskellige rentesatser på den enkelte konto afhængig af saldoen. Vi oplyser altid gerne vores rentesatser, og du kan også finde satserne på vores hjemmeside, www.lsb.dk. Når vi ændrer vores rentesatser, offentliggør vi det i dagspressen, og du vil også kunne se de nye rentesatser på dit kontoudtog.

…"

Af "Lånebetingelser i Lån spar Bank A/S" fremgår følgende:

"…

Rentesatsen for denne kontrakt er variabel og kan ændres af Banken, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

En række af Bankens låne-/kreditprodukter er omfattet af Bankens prissætningsmodel. Banken forbeholder sig ret til løbende at justere og foretage ændringer i prissætningsmodellen med virkning for nye lån, uden samtidig at omlægge eller i øvrigt foretage ændringer i eksisterende lån eller kontakte kunderne herom.

Oplysning om ændringer i prissætningsmodellen vil ske på www.lsb.dk.

Banken kan i øvrigt ændre rentesatsen i overensstemmelse med reglerne i bankens almindelige forretningsbetingelser.

…"

Den 3. marts 2008 hævede Lån spar Banks renteændring blev samme dag annonceret i pressen således:

"Renteændring i Lån spar Bank A/S

Som følge af udviklingen på de Internationale finansmarkeder, forhøjer Lån spar Bank foreløbigt renten for udlån/kreditter med variabel rente med 0,25 procentpoints. Ændringen sker med virkning fra 3. marts 2008.

…"

Den 11. april 2008 hævede Lån spar Banks renteændring blev samme dag annonceret i pressen således:

"Renteændring i Lån spar Bank A/S

Som følge af udviklingen på de Internationale finansmarkeder, forhøjer Lån spar Bank foreløbigt renten for indlån samt udlån/kreditter med variabel rente med op til 0,50 procentpoints. Ændringen sker med virkning fra 11. april 2008.

…"

Den 16. maj 2008 hævede Nationalbanken den officielle udlånsrente fra 4,25 % til 4,35 %.

Den 4. juli 2008 hævede Nationalbanken diskontoen fra 4,00 % til 4,25 % og den officielle udlånsrente fra 4,35 % til 4,60 %.

Den 15. juli 2008 hævede Lån spar Banks renteændring blev samme dag annonceret i pressen således:

"Renteændring i Lån spar Bank A/S

Lån spar Bank forhøjer renten for udlån/kreditter med variabel rente samt på udvalgte indlånskonti med 0,25 %-point. Ændringen sker med virkning fra 15. juli 2008.

…"

Den 8. oktober 2008 hævede Nationalbanken diskontoen fra 4,25 % til 4,50 % og den officielle udlånsrente fra 4,60 % til 5,00 %.

Den 10. oktober 2008 annoncerede Lån spar Bank følgende renteændring i pressen:

"Renteændring i Lån spar Bank A/S

Lån spar Bank hæver renten på indlån og udlån/kreditter med variabel rente med op til 0,75 %-point. Ændringen sker med virkning fra 13. oktober 2008.

…"

Den 13. oktober 2008 hævede Lån spar Bank renten på klagerens lån fra 7,00 % til 7,75 %.

Den 23. oktober 2008 hævede Lån spar Banks renteændring blev samme dag annonceret i pressen således:

"Renteændring i Lån spar Bank A/S

Lån spar Bank hæver renten på indlån og udlån/kreditter med variabel rente med op til 0,75 %-point. Ændringen sker med virkning fra 23. oktober 2008.

…"

Den 24. oktober 2008 hævede Nationalbanken den officielle udlånsrente fra 5,00 % til 5,50 %.

Den 5. november 2008 annoncerede Lån spar Bank følgende renteændring i pressen:

"Renteændring i Lån spar Bank A/S

Som følge af Nationalbankens renteforhøjelse 24. oktober 2008, hæver Lån spar Bank renten på indlån og udlån/kreditter med variabel rente med op til 0,50 %-point.

Ændringen sker med virkning fra 7. november 2008.

…"

Den 7. november 2008 hævede Lån spar Bank renten på klagerens lån fra 8,50 % til 9,00 %. Samme dag sænkede Nationalbanken diskontoen fra 4,50 % til 4,00 % og den officielle udlånsrente fra 5,50 % til 5,00 %.

Den 19. november 2008 annoncerede Lån spar Bank følgende renteændring i pressen:

"Renteændring i Lån spar Bank A/S

Som følge af Nationalbankens rentenedsættelse 7. november 2008, nedsætter Lån spar Bank renten på indlån og udlån/kreditter med variabel rente med op til 0,50 %-point.

Ændringen sker med virkning fra 25. november 2008.

…"

Den 25. november 2008 sænkede Lån spar Bank renten på klagerens lån fra 9,00 % til 8,75 %.

Den 5. december 2008 sænkede Nationalbanken diskontoen fra 4,00 % til 3,50 % og den officielle udlånsrente fra 5,00 % til 4,25 %.

Den 11. december 2008 annoncerede Lån spar Bank følgende renteændring i pressen:

"Renteændring i Lån spar Bank A/S

Som følge af Nationalbankens rentenedsættelse 5. december 2008, nedsætter Lån spar Bank renten på indlån med op til 0,75 procentpoint.

På udlån/kreditter med variabel rente nedsættes renten med op til 0,50 procentpoint. …

Ændringerne sker med virkning fra 17. december 2008.

…"

Den 17. december 2008 sænkede Lån spar Bank renten på klagerens lån fra 8,75 % til 8,25 %.

Den 19. december 2008 sænkede Nationalbanken den officielle udlånsrente fra 4,25 % til 3,75 %.

Den 8. januar 2009 annoncerede Lån spar Bank følgende renteændring i pressen:

"Renteændring i Lån spar Bank A/S

Som følge af Nationalbankens rentenedsættelse 19. december 2008, nedsætter Lån spar Bank renten på indlån og udlån/kreditter med variabel rente nedsættes renten med op til 0,50 procentpoint.

Ændringerne sker med virkning fra 12. januar 2009.

…"

Den 12. januar 2009 sænkede Lån spar Bank renten på klagerens lån fra 8,25 % til 8,00 %.

Den 16. januar 2009 sænkede Nationalbanken diskontoen fra 3,50 % til 2,75 %.

Ved mail af 19. januar 2009 klagede M til banken over, at renten på datterens andelsprioritetslån var for høj, idet M henviste til R’s mail af 19. februar 2009.

Den 31. januar 2009 annoncerede Lån spar Bank følgende renteændring i pressen:

"Renteændring i Lån spar Bank A/S

Som følge af Nationalbankens rentenedsættelse 15. januar 2009, nedsætter Lån spar Bank renten på indlån og udlån/kreditter med variabel rente med op til 0,75 procentpoint.

Ændringerne sker med virkning fra 6. februar 2009.

…"

Ved brev af 2. februar 2009 anførte banken, at renten på klagerens andelsprioritetslån kunne ændres i henhold til bankens "Almindelige forretningsbetingelser" samt "Lånebetingelser i Lån spar Bank A/S" og således ikke kun kunne ændres, når Nationalbankens foliorente blev ændret. Klagerens lån var dog ved en fejl rentemæssigt blevet systemplaceret efter en ny model for andelsboliglån, som banken havde indført kort efter klagerens lånoptagelse. Renten på klagerens lån skulle ifølge en medsendt oversigt ikke have været omfattet af rentestigningen på et halvt procentpoint den 7. november 2008, hvorfor de efterfølgende anvendte rentesatser var forkerte. Banken ville udregne og tilbagebetale det rentebeløb, som ikke skulle have været opkrævet.

I mail af 5. februar 2009 stillede klageren yderligere spørgsmål til banken.

Ved mail af 6. februar 2009 anførte banken, at klageren ikke på bankens hjemmeside kunne se sit låns rentesatser, da satserne på hjemmesiden vedrørte bankens nye rentemodel, som lånet ikke fulgte. Rentesatsen fremgik derimod af klagerens kontoudskrifter. Ændringerne i renten var sket uden varsel i overensstemmelse med bankens "Almindelige forretningsbetingelser" med henvisning til "hvis det almindelige renteniveau påvirkes af for eksempel ændringer i den danske eller udenlandske penge- eller kreditpolitik eller af den generelle udvikling på penge- og obligationsmarkederne". Samme dag sænkede Lån spar Bank som følge af den annoncerede rentesænkning den 31. januar 2009 renten på klagerens lån fra 8,00 % til 7,50 %.

Ved mail af 8. februar 2009 anførte klageren, at hun i februar 2008 havde valgt Lån spar Banks andelsprioritetslån, da dette var den billigste 100 procents finansiering, men at hun havde fortrudt valget, fordi hun efter bankens indførelse af en ny model for andelsboliglån ikke fik bankens laveste rente på andelsboliglån. Desuden har det været uigennemsigtigt, hvordan renten er blevet fastsat på andelsprioritetslån efter bankens gamle model.

Ved brev af 9. februar 2009 anførte banken, at indførelsen af en ny rentemodel for andelsboliglån ikke ændrede vilkårene for klagerens lån, og at banken på sin hjemmeside ikke var forpligtet til at oplyse om rentesatser efter den gamle model, som ikke længere blev udbudt. Af brevet fremgår desuden:

"…

Placering i den "gamle" rentemodel fandt sted efter følgende regler:

Andel delvis sikret 750.000

X %

Andel delvis sikret 750.000 - 1.249.000

X %

Andel delvis sikret 1.249.000

X %

Andel fuldt sikret 750.000

X %

Andel fuldt sikret 750.000 - 1.249.000

X %

Andel fuldt sikret 1.249.000

X %

Det er denne rentemodel, som du er blevet indplaceret efter.

Placering i den "nye" rentemodel, for Andelsboliglån oprettet senere end dit lån, finder sted efter følgende regler:

Andel 750.000 belåning 0-80 %

X %

Andel 750.000 belåning 80-100 %

X %

Andel 750.000 belåning 0-80 %

X %

Andel 750.000 belåning 80-100 %

X %

…"

Ved mail af 11. februar 2009 oplyste banken, at renten på klagerens lån var rettet til efter bankens gamle model, og at 1.644 kr. var indsat på klagerens lån som følge af den tidligere forkerte placering af lånet. Banken imødekom herudover ikke klageren.

Den 3. april 2009 indfriede klageren sit andelsprioritetslån i Lån spar Bank og optog et andelsboliglån i et andet pengeinstitut.

Klageren har under sagens forberedelse for Ankenævnet fremlagt en oversigt vedrørende andelsboliglån med rentesatser, som hun anfører at have set på Lån spar Banks hjemmeside. Af klagerens oversigt fremgår:

"…


Set den

Lån

under 80%

100%

[Klagers] %

17-08-2008

Over 750.000

6,95%

7,75%

7,00%

Rentesatser er gældende fra 15-7-08

18-10-2008

do.

6,95%

8,25%

7,75%

Rentesatser er gældende fra 13-10-08

26-10-2008

do.

7,45%

9,00%

8,50%

Rentesatser er gældende fra 23-10-08

12-10-2008

do.

7,95%

9,50%

8,50%

Rentesatser er gældende fra 07-11-08

02-12-2008

do.

7,70%

9,25%

8,25%

Rentesatser er gældende fra 25-11-08

19-12-2008

do.

7,20%

9,00%

7,75%

Rentesatser er gældende fra 17-12-08

12-01-2009

do.

6,95%

8,75%

7,50%

Rentesatser er gældende fra 12-01-09

06-02-2009

do.

6,45%

8,50%

7,00%

Rentesatser er gældende fra 06-02-09

27-03-2009

do.

6,20%

8,25%

6,75%

Rentesatser er gældende fra 27-03-09

…"

Lån spar Banks renteændringer på klagerens lån fremgik af kontoudtog, som hun modtog ca. to til otte uger efter, at banken havde gennemført den enkelte renteændring.

Parternes påstande.

Klageren har den 2. april 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Lån spar Bank tilpligtes at tilbagebetale for megen opkrævet rente på hendes andelsprioritetslån samt godtgøre omkostninger på 3.780 kr. til oprettelse af ejerpantebrev og omkostninger på 4.400 kr. til oprettelse af et andelsboliglån i en anden bank.

Lån spar Bank har nedlagt principal påstand om afvisning, subsidiært påstand om frifindelse og mere subsidiær påstand om betaling af et mindre beløb.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at Lån spar Banks andelsprioritetslån, da en konkurrerende bank havde tilbudt et andelsboliglån med en højere rentesats specielt på de sidste 20 % af finansieringen.

Banken har under sagen oplyst, at den efter indførelsen af den nye model har lavet en ny individuel beregning af rentesatsen på hendes lån baseret på en 100 % belåning.

Uanset bankens indførelse af en ny rentemodel, skal hun i hele lånets løbetid fortsat have Lån spar Banks laveste rentesats for andelsboliglån, hvilket ikke har været tilfældet.

Bankens nye model for renteindplacering, hvor lånets størrelse og belåningsgrad spiller ind, skal i henhold til bankens "Lånebetingelser i Lån spar Bank A/S" kun gælde for nye lån.

R oplyste skriftligt før lånoptagelsen, at rentesatsen på lånet ville følge Nationalbankens foliorente svarende til diskontoen, og mundtligt, at banken ikke senere ville hæve renten for at tjene mere.

Rentesatsen på lånet burde være lavere nu end ved lånoptagelsen, da diskontoen er sænket siden da.

I henhold til bankens "Almindelige forretningsbetingelser" skal renteændringer i øvrigt varsles med tre måneder, hvis de ikke er til fordel for hende. Renteændringerne på hendes lån er derfor ikke blevet varslet korrekt.

Hun har ikke modtaget rådgivning, da banken ændrede rentemodel.

Hun har valgt at skifte bank, da renteudviklingen på andelsboliglånet er uigennemsigtigt, idet satserne ikke fremgår af bankens hjemmeside eller prisliste.

Hvis Lån spar Bank tidligere havde informeret om, at banken på grund af indførelse af en ny rentemodel ville lave en ny individuel beregning af rentesatsen på hendes lån, kunne hun have skiftet bank allerede da, hvor det ville have været nemmere at forhandle lånebetingelser i en ny bank før finanskrisen.

Som følge af bankskiftet har hun haft udgifter vedrørende optagelse af andelsboliglån, hvilket banken skal godtgøre hende. Omkostningerne til den nye bank udgør 3.000 kr. Udgifter vedrørende ejerpantebrevet udgør 1.400 kr.

Hun kunne desuden have sparet 3.780 kr. i variabel tinglysningsafgift, hvis hun kun havde belånt med 80 % i februar 2008 og lånt resten af sine forældre.

Lån spar Bank har anført, at R’s besvarelse i mailen af 19. februar 2008 vedrørte, om renten på lånet under alle omstændigheder ville blive ændret, når og hvis foliorenten blev ændret, hvilket R også havde drøftet mundtligt med klageren.

R indestod ikke for, at lånets rente altid kun ville blive ændret i det omfang, at foliorenten blev ændret.

Sagen er bevisuegnet, da en prøvelse kræver vidneafhøring.

Klageren blev i februar 2008 bevilget et andelsboliglån efter bankens "gamle" principper og rentemodel.

Klageren blev da indplaceret i en rentegruppe, som hun følger i hele lånets løbetid, med mindre hun omlægger lånet.

Det faktum, at renten ved en fejl midt i afdragsperioden er forkert, medfører ikke, at klagerens rente ikke længere skal følge den oprindelige rentegruppe.

Banken har ikke foretaget en individuel renteberegning af andelsboliglånet, men har udregnet, hvor meget banken skulle refundere som følge af den forkerte renteplacering i en periode.

Det fremgår af aftalegrundlaget, at renten på klagerens lån er variabel. Banken har ikke skabt en berettiget forventning om, at renten kun ville ændre sig i takt med foliorenten.

Alle rentestigninger er begrundet i vilkåret: "det almindelige renteniveau påvirkes af for eksempel ændringer i den danske eller udenlandske penge- eller kreditpolitik eller af den generelle udvikling på penge- og obligationsmarkederne" i bankens almindelige forretningsbetingelser.

Renteændringerne på klagerens lån er varslet i overensstemmelse med lovgivningen og bankens almindelige forretningsbetingelser samt oplyst på klagerens kontoudskrifter.

Banken er ikke forpligtet til at orientere klageren, når banken opretter nye produkter.

Banken er på hjemmesiden alene forpligtet til at oplyse om renten på bankens mest almindelige udlånsprodukter, hvilket ikke omfatter klagerens "gamle" andelsboliglån.

Det er udokumenteret, at klageren i februar 2008 kunne have finansieret 20 % af købesummen selv og dermed sparet 3.780 kr. i tinglysningsafgift.

Det er udokumenteret, at klageren i februar 2008 kunne have opnået lånet på bedre vilkår i et andet pengeinstitut, hvorfor Lån spar Bank ikke er ansvarlig for omkostningerne på 3.000 kr. i forbindelse med oprettelse af et nyt andelsboliglån i et andet pengeinstitut.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det fremgår af det af klageren underskrevne gældsbrev, at hun har erklæret sig indforstået med "Lånebetingelser i Lån spar Bank A/S", som således er en del af aftalegrundlaget for lånet. Det fremgår af betingelserne, at banken "forbeholder sig ret til løbende at justere og foretage ændringer i prissætningsmodellen med virkning for nye lån, uden samtidig at omlægge eller i øvrigt foretage ændringer i eksisterende lån eller kontakte kunderne herom".

Ankenævnet finder ikke, at klageren har krav på, at renteændringerne på lånet skulle følge renteændringerne på Lån spar Banks nye type af andelsboliglån eller forrentes med bankens laveste sats for andelsboliglån.

Af gældsbrevet fremgår yderligere, at klageren er indforstået med Lån spar Banks "Almindelige forretningsbetingelser", som omfatter forskellige renteændringsvilkår. Imidlertid finder Ankenævnet, at M’s forespørgsel i mail af 19. februar 2008 inden klagerens underskrift den 28. februar 2008 på gældsbrevet er klar, og at der tydeligt anmodes om bankens svar på, hvorvidt renten på det påtænkte andelsboliglån alene vil blive ændret i takt med Nationalbankens diskonto. Da bankens svar herpå er bekræftende og uden forbehold eller henvisninger til bankens forskellige forretnings- og lånebetingelser, finder Ankenævnet, at det burde have stået banken klart, at klageren fik en berettiget forventning om, at andelsboliglånet er indgået på ovennævnte vilkår, og at der herefter ikke var anledning for hende til nærmere at gennemgå indholdet af bankens "Almindelige forretningsbetingelser" vedrørende adgangen til at ændre rentesatsen uden varsel. Renteændringsvilkårene i bankens "Almindelige forretningsbetingelser" er derfor ikke gældende for klagerens lån. Denne del af klagen tages derfor til følge som nedenfor bestemt.

Ankenævnet finder ikke, at Lån spar Bank er erstatningsansvarlig for klagerens omkostninger i forbindelse med optagelse af et nyt andelsboliglån i et andet pengeinstitut, herunder omkostninger til oprettelse af et ejerpantebrev.

Som følge heraf

Lån spar Bank skal inden fire uger udbetale klageren forskellen mellem det faktisk opkrævede rentebeløb på andelsprioritetslånet siden dets oprettelse og det rentebeløb, som vil følge af, at lånets rente havde været ændret i takt med Nationalbankens diskonto. Det herved fremkomne beløb forrentes efter renteloven fra den 2. april 2009.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.