Rådgivning ved låneindfrielse

Sagsnummer:9312113/1993
Dato:22-04-1994
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Kirsten Nielsen, Søren Stagis, Keld Christiansen og Torben Gjede
Klageemne:Rådgivning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Rådgivning ved låneindfrielse
Indklagede:Realkredit Danmark A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Realkreditinstitutter