Rådgivning om opsigelses-/ indfrielsestidspunkt

Sagsnummer:9312100/1993
Dato:22-04-1994
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Kirsten Nielsen, Søren Stagis, Keld Christiansen og Harry Nielsen
Klageemne:Rådgivning - øvrige spørgsmål
Opsigelse - af lån
Ledetekst:Rådgivning om opsigelses-/ indfrielsestidspunkt
Indklagede:Realkredit
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som pdf
Realkreditinstitutter