Spørgsmål om hæftelse for 15-årig søns betalinger for spil på PlayStation 3 trukket via klagerens betalingskort. Anvendelse af lagrede betalingskortoplysninger

Sagsnummer:301/2014
Dato:03-03-2017
Ankenævn:Vibeke Rønne, Anita Nedergaard, Kjeld Gosvig-Jensen, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for 15-årig søns betalinger for spil på PlayStation 3 trukket via klagerens betalingskort. Anvendelse af lagrede betalingskortoplysninger
Indklagede:Den Jyske Sparekasse
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod betalinger trukket via hendes betalingskort i forbindelse med hendes 15-årige søns spil på PlayStation 3. Anvendelse af lagrede betalingskortoplysninger.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Den Jyske Sparekasse, hvor hun havde en løbende konto -737 med et tilknyttet Visa/Dankort.

Af sparekassens Regler for Visa/Dankort, der var gældende i juni 2013, fremgik blandt andet:

”…

3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode

Kort

Dit kort er personligt og må kun bruges af dig. Når du modtager kortet, skal du straks underskrive det på bagsiden i underskriftsfeltet. Kortet må ikke overdrages eller overlades til andre.

5. Kontrol af posteringer på din konto

Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på din konto. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer, eller du ikke mener at have foretaget, skal du henvende dig i dit pengeinstitut snarest muligt. Du skal i den forbindelse være opmærksom på fristerne i afsnit 6 og 7.

7. Tilbageførsel af betalinger, som du ikke har godkendt

Hvis du mener, at der er gennemført en eller flere betalinger med dit kort, som du ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal du henvende dig til dit pengeinstitut snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af om du har henvendt dig rettidigt i dit pengeinstitut, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. afsnit 5. Under alle omstændigheder skal du henvende dig til pengeinstituttet senest 13 måneder efter, at beløbet er trukket på din konto.

…”

Sparekassens Brugerregler – Visa/Dankort, der var gældende efter den 30. oktober 2013, indeholdt tilsvarende regler.

Klageren har under sagens behandling oplyst, at hun har erfaret, at der i 2013 blev oprettet en brugerkonto hos Sony Entertainment Network i hendes navn, hvor hendes kortoplysninger blev indtastet i forbindelse med køb af et spil/onlinetjenester på familiens PlayStation 3. Det var muligvis hendes ældste og myndige søn, S1, der oprettede profilen hos Sony Entertainment Network, og det var derfor også hans mailadresse, der blev opgivet i forbindelse med oprettelsen. Hun var ikke selv med til at oprette profilen, og hun var derfor ikke bekendt med processen.

I slutningen af juni 2013 og i starten af juli 2013 lånte hun sin yngste søn, S2, der på daværende tidspunkt var 15 år, sit Visa/Dankort, til køb af to spil til PlayStation 3.

I midten af februar 2014 konstaterede klageren, at der i perioden fra den 4. juli 2013 til den 17. februar 2014 var blevet hævet 40 x 299 kr., i alt 11.960 kr., på hendes konto -737 med teksten ”Sony ent network, internet”.

Klageren har oplyst, at der tilsyneladende automatisk blev trukket 299 kr. via hendes Visa/dankort, hver gang S2 spillede et bestemt spil på PlayStation 3 og gik ind på en del af spillet kaldet ”Ultimativ team”. Tilsyneladende havde Sony Entertainment Network gemt kortoplysningerne, hvilket resulterede i de omhandlede hævninger, uden at der skulle indtastes en kode i forbindelse med hævningerne.

Klageren gjorde indsigelse mod de 40 hævninger à 299 kr. over for sparekassen i midten af februar 2014, og hendes Visa/Dankort blev samtidig spærret. Sparekassen afviste, at hævningerne var uberettigede og henviste hende til at rette henvendelse til betalingsmodtageren, Sony Entertainment Network.

I en mail fra juli 2014 til Sony, PlayStation Support, anførte klageren, at der uberettiget og uden hendes kendskab var blevet hævet 40 x 299 kr. via PlayStation 3. Hendes mindreårige søn S2, der havde brugt den pågældende PlayStation 3, havde heller ikke været klar over dette.

Sparekassen har fremlagt en mail af 11. juli 2014 fra Sony Support Team til sparekassen, hvori følgende er anført:

”…

Tak for din henvendelse.

Men nu har jeg søgt i vores SEN systemer her efter denne bruger.

Den er oprettet på emailen: [S1’s mailadresse]. Med den juridiske ejer registreret til [klagerens navn].

Denne er oprettet tilbage i marts 2013.

Der har [klageren] skulle bekræfte vilkårene og betingelserne for denne type MASTER konto som kun er tilegnet brugere som er juridiske myndige og dermed over 18 år.

Vi kan oplyse, at [klageren], i så fald hun på en eller anden måde har tilknyttet hendes kreditkort til den denne konto og derefter givet tilladelse til at gøre brug af denne konto til en mindre årig, desværre ikke har mulighed for at få tilbageført disse beløb, som er trukket fra kreditkortet.

Men hun er naturligvis velkommen til som hun har gjort at kontakte jer som hendes bank, og snakke med jer om mulighederne for en insigelse.

Men herfra kan vi desværre ikke gøre noget da kontoen er hendes egen, hvilket gør dette til hendes ansvar ikke at give tilladelse af brug til andre.

I tilfælde af en indsigelse bliver foretaget vil dette resultere i at denne SEN konto kommer til at have et minus, grundet de leveret produkter pludselig mangler betalingen.

Dette kan have de konsikvenser at kontoen dette er foretaget fra vil blive spærret, samt at den fysiske konsol kan risikere at blive spærret for Sony Entertainment network tjenesten.

Dette bliver dog fjernet igen når denne gæld er betalt til Sony Entertainment Network.

…”

Sparekassen har endvidere fremlagt Sony Entertainment Networks ”Ydelsesbetingelser og Brugeraftale” version 6.1 fra juli 2013 samt ”Servicebetingelser for SEN” version 7.0 fra november 2013, version 7.1 fra november 2013 og version 7.4 fra juni 2014.

Af Sony Entertainment Networks ”Ydelsesbetingelser og Brugeraftale” version 6.1 fra juli 2013, der blandt andet omtaler PlayStation®3-computerunderholdningssystemer, fremgår blandt andet:

”…

… Du vil kun få adgang til Sony Entertainment Network, hvis du accepterer disse betingelser. …

  1. BØRN SAMT OPRETTELSE AF SONY ENTERTAINMENT NETWORK-KONTO

Du skal oprette en Sony Entertainment Network-konto for at deltage i Sony Entertainment Network. Alle oplysninger du giver os under kontoregistreringen skal være sandfærdige og korrekte. Alle tjeneste-e-mails vedrørende din Sony Entertainment Network-konto sendes til den e-mail-adresse, der er tilknyttet din konto. …

For at forhindre uautoriseret brug af din Sony Entertainment Network-konto, bør du beskytte dit kodeord og andre kontooplysninger (on-line ID undtaget) og ikke dele dem med andre. …

Der er to slags Sony Entertainment Network-kontoer: Hovedkontoer og tillægskontoer. Du skal være 18 år eller ældre for at oprette og blive indehaver af en hovedkonto. Tillægskontoer er til børn mellem 7 og 17 år. … Det er dit ansvar at føre tilsyn med dit barns adgang til eller brug af Sony Entertainment Network. …

4. WALLET

… Du kan købe penge til din Sony Entertainment Network-wallet med betalingsmåder, der med jævne mellemrum godkendes af os i dit land. Vi kan oplyse dig om det mindste beløb, der kan tilføjes i en enkelt overførsel og det maksimale beløb, der kan opbevares i din Sony Entertainment Network-wallet. … Hvis du har registreret din betalingsmetode hos os og ikke har tilstrækkelig med wallet-penge til at gennemføre et køb, vil vi bruge din registrerede betalingsmetode til automatisk at overføre penge til din wallet med det mindste beløb, der skal til for at gennemføre købet (eller det mindste beløb, der kan overføres, hvis der kræves yderligere penge). …

Kun hovedkontoer kan have en Sony Entertainment Network-wallet. …

6. KØB

Du afgiver en ordre, når du: vælger at overføre penge til din Sony Entertainment Network-wallet, vælger de Tjenester, du vil købe eller forudbestille med din Sony Entertainment Network-wallet, … Hvis vi accepterer din ordre, vil du modtage en bekræftelse over e-mail, der konstituerer kontrakten mellem dig og os ifølge de betingelser, der fremsættes i disse Betingelser og/eller i Yderligere betingelser.

14. ÆNDRINGER AF DISSE VILKÅR

Vi kan fra tid til anden ændre disse vilkår. Du vil blive underrettet om væsentlige ændringer med en meddelelse, når du logger på Sony Entertainment Network eller PSN, eller med en e-mail til din aktuelle adresse, som din Sony Entertainment Network konto er registreret med. …

…”

Af Sony Entertainment Networks ”Servicebetingelser for SEN” version 7.0 fra november 2013 (og af version 7.1 fra november 2013 og version 7.4 fra juni 2014, der stort set er enslydende), som blandt andet omtaler PlayStation®4-systemer, fremgår blandt andet:

”…

3. Dit ansvar for din SEN-konto

Du skal give os sandfærdige og præcise oplysninger under oprettelsen af din SEN-konto. De oplysninger, du giver os, kan blive brugt af os og andre, når vi leverer tjenester til dig via SEN. Vi vil sende beskeder om din konto og alle tilknyttede underkonti til den e-mailadresse, du opgiver (såsom købskvitteringer)

Du bør tilføje en ”stærk” adgangskode til din konto, som ikke er magen til de adgangskoder, du bruger til dine andre onlinetjenester. Når du bruger et PlayStation®4-system, vil det huske dine login-oplysninger. …

4. Børn og dit ansvar for dine underkonti

Du skal være mindst 18 år gammel for at oprette en SEN-konto. Hvis du er forælder eller værge, kan du imidlertid oprette op til seks underkonti under din SEN-konto til børn i alderen 7 til 17, så de kan få adgang til SEN og nogle af dets tjenester.

… Du bør altid overvåge dit barns brug af Sony-enheder og SEN.

6. SEN-wallet og tilføjelse af beløb

Din SEN-wallet er tilknyttet din SEN-konto. Du kan tilføje beløb til din SEN-konto, som du (eller dine underkonti) kan bruge til produkter via PlayStation®Store eller en anden SEN-butik. …

(ii) Hvis du registrerer et betalingskort til din SEN-konto, og/eller når der bliver sendt en anmodning om at tilføje beløb til din SEN-wallet via et betalingskort, kan vi gennem din kortudbyder udføre kontrol af din bopæl og sikre os mod svindel ved at bruge dine kortoplysninger, uden at det medfører ekstra udgifter for dig. Dine betalingskortoplysninger (bortset fra din trecifrede sikkerhedskode) vil blive gemt til fremtidig brug, medmindre du sletter dem.

7. Køb af tjenester

Du indvilger i at betale for alle bestillinger, der bliver lagt via din SEN-konto og SEN-wallet (også via dine underkonti).…

(iv) Din bestilling er først accepteret, når vi sender en e-mail-bekræftelse til den e-mail, der er registreret til din SEN-konto.

(v) Når vi har accepteret en bestilling via din SEN-konto eller dine underkonti, indgås der en kontrakt mellem dig og os for din bestilling i henhold til disse servicebetingelser.…

21. Ændringer i disse servicebetingelser og vores ret til at tildele vores kontrakter med dig til andre

Vi kan foretage ændringer i disse servicebetingelser fra tid til anden. Vi vil varsle dig om væsentlige ændringer, blandt andet med en besked, når du logger på SEN, via PlayStation®Network-beskeder eller e-mails til den adresse, du har registreret sammen med din SEN-konto. Hvis du eller dine underkonti fortsætter med at bruge SEN, efter at en ændring er foretaget, udgør dette en accept af ændringerne. …”

Klageren gjorde på ny indsigelse over for sparekassen over den manglende indsættelse af beløbet på 11.960 kr. på hendes konto.

Sparekassen afviste at indsætte beløbet på klagerens konto og fastholdt, at hævningerne ikke var uberettigede.

Det fremgår af en af klageren fremlagt posteringsoversigt for konto -737 for perioden fra juni 2013 til februar 2014 udskrevet via netbank, at der udover de 40 x 299 kr. hævninger med teksten ”Sony ent network, internet”, som klagen vedrører, ligeledes blev foretaget følgende betalinger til Sony Entertainment Network med samme tekst (som de 40 betalinger): 119,95 kr. den 3. juli 2013, 119,95 kr. den 10. september 2013, 74,95 kr. den 13. september 2013, 549,99 kr. den 28. oktober 2013, 40 kr. den 30. oktober 2013, 52,95 kr. den 30. oktober 2013, 40 kr. den 5. november 2013, 264,90 kr. den 8. november 2013, 149,95 kr. den 3. januar 2014, 749 kr. den 15. januar 2014, 149,95 kr. den 20. januar 2014 og 399,99 kr. den 14. februar 2014.

Klageren har under sagens behandling oplyst, at hun ikke har gjort indsigelse mod disse 12 betalinger til Sony Entertainment Network, idet hun nogle få gange gav S2 lov til at købe et spil med sit betalingskort. Da hun ikke er helt sikker på, hvilke af disse beløb, det helt præcist er, som hun har autoriseret, har hun valgt ikke at gøre indsigelse mod nogen af disse beløb. Hun kan imidlertid med sikkerhed sige, at ingen af de beløb, som sagen vedrører, og som alle er på 299 kr. var autoriseret af hende. Disse beløb blev hævet automatisk og ikke til køb af spil, men i forbindelse med brug af spillet.

Sparekassen har under sagens forberedelse kontaktet Sony Entertainment Network, Legal Business Affairs, i England, blandt andet med henblik på at få afklaret, hvilket spil, der er tale om. Sparekassen har oplyst, at ”Ultimate Team” er en del af fodboldspillet ”FIFA” og har i den forbindelse fremsendt skærmprint, der illustrerer ”købsprocessen” i Ultimate Team i FIFA16.

Sparekassen har endvidere oplyst, at ifølge oplysninger fra Sony Entertainment Network, blev klagerens Visa/Dankort tilknyttet klagerens SEN-aftale den 28. marts 2013. Efter spærringen af kortet den 17. februar 2014, bestilte klageren via sparekassen et nyt Visa/Dankort, der blev tilknyttet SEN-aftalen den 23. marts 2014.

Parternes påstande

Den 17. september 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Den Jyske Sparekasse skal tilbageføre 11.960 kr. samt renter heraf i henhold til renteloven til hende.

Den Jyske Sparekasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun ikke har autoriseret betalingerne på 40 x 299 kr., ligesom hun ikke har givet S2 eller andre fuldmagt til at bruge sit kort via SEN-kontoen, og hun har heller ikke accepteret brugen efterfølgende. Det følger derfor af betalingstjenestelovens § 61, at sparekassen hæfter for de uautoriserede betalinger, ligesom det fremgår, at betalers udbyder straks skal tilbageføre pengene til hende. Der er ikke tale om, at det er hende, der skal bevise sin uskyld, men sparekassen, der skal bevise, at hun har autoriseret transaktionerne.

Det var ikke hende selv, der oprettede en brugerkonto hos Sony Entertainment Network, og det var derfor heller ikke hende, der oplyste S1’s mailadresse. Den af S1 oplyste mail-adresse blev ikke benyttet af S1 længere, da transaktionerne blev foretaget. I øvrigt har aftalen med Sony Entertainment Network om køb af det oprindelige spil ingen betydning for sagen. Det spørgsmål, der skal vurderes, er alene hæftelsen for en række uautoriserede transaktioner foretaget med hendes Visa/Dankort.

Hver gang S2 spillede et bestemt spil på PlayStation 3 og gik ind på en del af spillet kaldet ”Ultimativ team”, blev der automatisk trukket 299 kr. uden, at S2 var klar over det. Tilsyneladende havde Sony Entertainment Network gemt kortoplysningerne, hvilket resulterede i de omhandlede hævninger, uden at der skulle indtastes en kode i forbindelse med hævningerne. Beløbene blev hævet automatisk og ikke til køb af spil, men i forbindelse med brug af spillet.

Hun gjorde indsigelse mod de uautoriserede transaktioner over for sparekassen i midten af februar 2014 umiddelbart efter, at hun var blevet bekendt med disse.

Den Jyske Sparekasse har anført, at betalingerne ikke var uautoriserede, idet de var en del af et bestående aftaleforhold. Klageren indgik en aftale med Sony Entertainment Network og accepterede de af sparekassen fremlagte Ydelsesbetingelser og Brugeraftale/Servicebetingelser for SEN. Hun registrerede i den forbindelse sine kortoplysninger til brug for køb foretaget hos SEN.

Klageren tilsidesatte herefter væsentlige sikkerhedsmæssige hensyn i aftalen med henblik på at sikre, at SEN-kontoen ikke blev misbrugt, idet hun oplyste sin myndige søn, S1’s mailadresse som modtager af købsbekræftelserne. S1 fik løbende mails om købene uden at reagere.

Adgang til systemet foregik ved hjælp af en sikkerhedskode/adgangskode. På trods af at klageren i henhold til aftalen var forpligtet til at begrænse sin mindreårige søn, S2’s adgang til hovedkontoen og dermed til at foretage køb, udleverede hun sin egen sikkerhedskode/adgangskode til benyttelse af systemet til S2.

Desuden overvågede hun ikke S2’s brug af SEN-kontoen.

Der var tale om reelle køb af spil hos Sony Entertainment Network, det vil sige, at der for hver transaktion blev leveret en vare i henhold til aftalen.

Sony Entertainment Network har oplyst, at det var de samme kortoplysninger, der kunne registreres og lagres under ”Ydelsesbetingelser og Brugeraftale” version 6.1 fra juli 2013, ”Servicebetingelser for SEN” version 7.0 fra november 2013 og version 7.1 fra november 2013. Hvis brugeren registrerede sine kortoplysninger, skete der registrering af kortnummer, udløbsdato og den trecifrede sikkerhedskode.

Det fremgår af de fremlagte skærmprint, der illustrerer ”købsprocessen” i Ultimate Team i FIFA16, at der ikke bliver hævet beløb automatisk i forbindelse med brug af spillet. Der er i Ultimate Team mulighed for at tilkøbe ”FIFA points”, men det forudsætter, at brugeren går ind i ”Store” og angiver, hvor mange ”FIFA points”, som han ønsker at købe. Han bliver herefter bedt om enten at bekræfte købet, hvis der er tilstrækkelige midler i den ”wallet”, der er knyttet til SEN-kontoen, eller alternativt om at vælge ”Add funds” og herefter vælge, hvilken betalingsmetode, der skal anvendes ved købet af ”FIFA points”.

Ankenævnets bemærkninger

Der blev i marts 2013 indgået en aftale med Sony Entertainment Network i klagerens navn vedrørende oprettelse af en SEN-konto. I den forbindelse registreredes klagerens kortoplysninger til brug for køb foretaget hos Sony Entertainment Network, og klagerens myndige søn, S1’s, mailadresse blev registreret som modtager af beskeder vedrørende SEN-kontoen, herunder købsbekræftelser.

Ankenævnet lægger til grund, at klagerens mindreårige søn, S2, både foretog betalingerne på 40 x 299 kr. og de øvrige 12 betalinger til Sony Entertainment Network i henhold til aftalen om SEN-kontoen og registreringen og lagringen af klagerens kortoplysninger.

Klageren har anført, at hun ikke har autoriseret betalingerne på 40 x 299 kr., ligesom hun ikke har givet sin mindreårige søn, S2, eller andre fuldmagt til at bruge sit kort via SEN-kontoen. Hun har ikke gjort indsigelse mod 12 øvrige betalinger til Sony Entertainment Network, idet hun nogle få gange gav S2 lov til at købe et spil med sit betalingskort. Da hun ikke er helt sikker på, hvilke af disse beløb, hun helt præcis har autoriseret, har hun valgt ikke at gøre indsigelse over for nogen af disse 12 betalinger.

Ankenævnet finder, at sparekassen ved fremlæggelse af skærmprint, der illustrerer ”købsprocessen” i Ultimate Team i FIFA16, har sandsynliggjort, at der ikke automatisk blev hævet beløb ved S2’s brug af spillet som anført af klageren.

Ankenævnet finder herefter, at afgørelsen af sagen navnlig beror på oplysninger om omstændigheder ved oprettelsen af SEN-kontoen som en hovedkonto i klagerens navn i marts 2013 og registrering samt lagring af klagerens kortoplysninger, herunder registrering af en eventuel adgangskode/et password til SEN-kontoen samt oplysninger om klagerens mindreårige søn, S2’s, køb på kontoen.

Ankenævnet bemærker i den forbindelse, at klageren i sin oprindelige klage til Ankenævnet har oplyst, at hun selv oprettede SEN-kontoen, mens hun efterfølgende har ændret dette til, at kontoen blev oprettet af S1.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 5, stk. 3, nr. 4, i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.