Rådgivning om opsigelsesfrister

Sagsnummer:9311098/1993
Dato:22-04-1994
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Kirsten Nielsen, Søren Stagis, Flemming Borreskov og Torben Gjede
Klageemne:Rådgivning - øvrige spørgsmål
Opsigelse - frist
Ledetekst:Rådgivning om opsigelsesfrister
Indklagede:Nykredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som pdf
Realkreditinstitutter