Spørgsmål om realkreditlån blev delvist indfriet 2015.

Sagsnummer:329/2018
Dato:30-04-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Steen Jul Petersen, Jes Zander Brinch, Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Låntype - øvrige spørgsmål
Indfrielse - delvis indfrielse
Ledetekst:Spørgsmål om realkreditlån blev delvist indfriet 2015.
Indklagede:Nykredit Realkredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Realkreditinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om klagerens realkreditlån hos Nykredit Realkredit blev delvist indfriet i 2015.

Sagens omstændigheder

I 1998 optog klageren hos Nykredit Realkredit et 20-årigt 6% obligationslån med en hovedstol på 867.000 kr. og med pant i sin faste ejendom.

Den 6. februar 2013 blev der afholdt et møde mellem klageren og instituttet om klagerens økonomi. I den forbindelse udarbejdede instituttet to vejledende beregninger vedrørende omlægning af lånet, som på daværende tidspunkt var nedbragt til cirka 360.000 kr., til henholdsvis et 30-årigt rentetilpasningslån med afdragsfrihed og et 30-årigt 3,5% obligationslån med afdragsfrihed.

Den 25. februar 2013 blev der udarbejdet en yderligere vejledende beregning vedrørende omlægning til et 30-årigt 3% obligationslån.

Den 8. august 2013 sendte instituttet et tilbud til klageren om betaling af et ekstraordinært afdrag på 200.000 kr. pr. den 20. august 2013 på lånet.

Instituttet har oplyst, at det i sit kundesystem noterede følgende efter en telefonsamtale med klageren den 3. september 2015:

”Han vil gerne lave ekstraordinært afdrag 31.12 (beløb opsiges inden 31.10). Han afventer håndværkerregning for at se hvad han kan afdrage med

Forsøgt 12/10”

Instituttet har anført, at rådgiveren, der var tilknyttet klageren, har oplyst, at klageren ville vende tilbage, når han havde betalt en håndværkerregning. Klageren vendte imidlertid ikke tilbage, og klageren svarede ikke på en opringning, som rådgiveren foretog den 12. oktober 2013.

Instituttet sendte hvert år i januar måned en årsopgørelse til klageren vedrørende lånet. Af årsopgørelserne for 2014-2017 fremgik følgende vedrørende restgælden på lånet:

Årsopgørelse for 2014

restgæld

247.911,32 kr.

Årsopgørelse for 2015

restgæld

186.693,77 kr.

Årsopgørelse for 2016

restgæld

121.719,71 kr.

Årsopgørelse for 2017

restgæld

52.758,61 kr.

Instituttet har oplyst, at det i sit kundesystem noterede følgende efter en telefonsamtale med klageren den 26. september 2018:

”Talt med kunden vedr. ekstra ord. afdrag tilbage i 2015/2016. han oplyser at beløbet er tkr. 170. Han vender sagen med sin bank/[…] og vender retur”.

Parternes påstande

Den 15. oktober 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nykredit Realkredit skal refundere, hvad han har betalt for meget på lånet i forhold til, at han i 2015 betalte et ekstraordinært afdrag på 170.000 kr.

Nykredit Realkredit har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han i 2015 betalte et ekstraordinært afdrag på 170.000 kr. på lånet. Restgælden blev herved nedbragt til 16.693,77 kr. Indbetalingen medførte ikke, at afdragene på lånet blev sat ned. Han tror, at den ekstra indbetaling er sat ind på en bankkonto, selv om han ikke har en bankkonto hos Nykredit.

Nykredit Realkredit har anført, at instituttet ikke kan se at have modtaget et ekstraordinært afdrag på 170.000 kr. fra klageren.

Ingen af tilbuddene i 2013 blev accepteret af klageren. Der blev ikke efterfølgende genereret tilbud på låneomlægning eller på indbetaling af ekstraordinært afdrag i instituttets systemer.

Klageren har løbende overholdt sine betalinger på lånet og har ikke tidligere fremsat indsigelser mod restgælden, selvom klageren hvert år har modtaget årsopgørelser, hvoraf restgælden er fremgået. Lånet er nu indfriet.

Hvis der er sket fejl i forbindelse med klagerens lån, således at klageren rent faktisk har betalt 170.000 kr. på lånet, som ikke er blevet registreret, så skal den fejl naturligvis rettes. I så fald anmodes klageren om at fremlægge dokumentation for overførslen, så instituttet har mulighed for at lede efter beløbet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren optog i 1998 hos Nykredit Realkredit et 20-årigt obligationslån, som blev afviklet planmæssigt til udløb i 2018.

Ankenævnet finder, at klageren ikke har bevist eller sandsynliggjort det af ham anførte om, at han i 2015 betalte et ekstraordinært afdrag på 170.000 kr. på lånet. Det kan derfor ikke lægges til grund, at klageren har betalt for meget på lånet. Klageren får derfor ikke medhold i, at instituttet skal refundere noget beløb til ham.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.