Indsigelse mod, at der var indgået aftale om oprettelse af en aktiesparekonto.

Sagsnummer:160/2022
Dato:23-02-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Christina B. Konge, Karin Sønderbæk, Jacob Ruben Hansen og Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Konto - registreringsforhold
Ledetekst:Indsigelse mod, at der var indgået aftale om oprettelse af en aktiesparekonto.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod, at der var indgået aftale om oprettelse af en aktiesparekonto.

Sagens omstændigheder

Klageren var ikke kunde i Saxo Bank.

Klageren har anført, at hun i 2020 udfyldte en webformular hos Saxo Bank med henblik på at få information om bankens afholdelse af et onlineseminar om investering.

Banken har anført, at klageren via bankens onlineformular til brug for kontooprettelse i banken oprettede en aktiesparekonto. Klageren har bestridt dette.  

Banken har fremlagt et skærmprint af bankens onlineformular til brug for kontooprettelse og har oplyst, at man for at oprette en aktiesparekonto først skal trykke ”opret konto” og derefter logge ind med NemID, hvorefter man skal indtaste sin e-mailadresse og bekræfte, at man vil bestille en aktiesparekonto og derefter trykke videre. Af skærmprintet fremgår:

Velkommen til Saxo Bank

De fleste vil opleve at online kontoen bliver oprettet indenfor 5 minutter. Hvis du oplever, at den ikke er opretter indenfor 5 minutter, grundet AML/KYC check, kan du desværre forvente en forlænget behandlingstid af din ansøgning-

Vi beklager ulejligheden mange gange. Du hører fra os lige så snart din konto er oprettet.

[…]

Indtast dine oplysninger her

Fornavn           Efternavn

[ ]                     [ ]

Som det står på dit sygesikringsbevis

E-mail

[ ]

Bekræft e-mail

[ ]

Land

[Danmark]

Bor du i udlandet (ikke Danmark) bedes du oprette dig som kunde igennem vores internationale hjemmeside klik her.

[ ] Ja tak, jeg vil også gerne bestille en gratis Aktiesparekonto.

Kommunikation med Saxo Bank

Hos Saxo Bank ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at investere dine penge. Vi vil derfor også gerne have lov til at sende dig relevant og inspirerende indhold om investering, invitere dig til webinarer og arrangementer samt holde dig orienteret om vores produkter og nye funktioner på vores platforme. Sæt kryds i boksen herunder, hvis det lyder som noget for dig.

[ ] Jeg accepterer hermed at modtage ovennævnte opdateringer fra Saxo Bank via e-mail, sms, push-notifikationer og telefon. Jeg er indforstået med, at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage.

Banken har anført, at når man klikker af i vinduet ”Ja tak, jeg vil også gerne bestille en gratis Aktiesparekonto”, vises følgende billede:

”[ ] Ja tak, jeg vil også gerne bestille en gratis Aktiesparekonto.

Vi opretter automatisk din Aktiesparekonto til dig.  Samtidig får du en gratis investerings- og handelskonto, som du kan begynde at bruge med det samme.

!                       Begge konti er gratis at have hos Saxo Bank, og du får adgang til begge konti med de samme logindetaljer.

Bemærk, at du kun kan oprette én Aktiesparekonto med de særligt fordelagtige skattevilkår.”

Banken har anført, at klageren fik vist billedet, da hun oprettede aktiesparekontoen.

Klageren har bestridt, at hun blev præsenteret for den pågældende tekst. 

Banken har anført, at klageren den 4. juni 2020 modtog en bekræftelse på kontooprettelsen med information om, hvordan hun kunne overføre penge til sin konto og begynde at handle på den. Af bekræftelsesmailen fremgik:

”Kære [klagerens navn]

Din konto er nu klar, og du kan indsætte penge, så du kan komme i gang med at handle.

Dit Saxo ID er: [-560]

Bankoverførsel:

For at overføre penge via din egen netbank til din DKK konto i Saxo Bank, bedes du bruge nedenstående informationer:

Din trader konto

Kontonavn/modtager [klagerens navn]

Konto nr: …

Din aktiesparekonto (OBS: du kan max indbetale DKK 51.100 total år 2019/2020)

Vær opmærksom på at du ikke kan indbetale med kreditkort direkte til din aktiesparekonto.”

Banken har fremlagt et skærmprint med klagerens ”aktivitetslog” og har blandt andet anført, at klageren den 4. juni 2020 kl. 13:09 ti gange forsøgte at ændre sit kodeord eller logge ind på kontoen. Af loggen fremgik blandt andet teksten ”Trying to change password for user [Klagerens navn] on 04-Jun-2020 13:09. Result was OK.”

Ved e-mail af 25. februar 2022 til banken skrev klageren, at hun havde modtaget et brev fra SKAT med oplysning om, at hun havde en aktiesparekonto i banken. Dette kunne hun ikke forstå, da hun ikke mindedes oprettelsen og hverken havde indsat penge eller anvendt kontoen. Endvidere anmodede klageren om, at kontoen blev slettet, og hun spurgte, om den kunne slettes med tilbagevirkende kraft.

Ved e-mail samme dato til klageren bekræftede banken, at aktiesparekontoen nu var blevet lukket.

Klageren har fremlagt en besked fra sit pengeinstitut til klageren af 8. marts 2022. Af beskeden fremgik:

”Vi har erfaret at Saxo Bank til andre kunder, automatisk opretter aktiesparekonto til deres kunder, selvom de ikke beder om det, så det vil være en klar anbefaling, selvfølgelig at lukke aktiesparekontoen hos dem, men også at sende en klage deres vej.

I forhold til her i [pengeinstituttets navn], så gør vi intet før vi har modtaget brevet fra skat. Heri skal vi lave nogle omberegninger på dine værdipapirer, da du vil blive beskattet på ”normal” vis i stedet for de 17 %, da din første aktiesparekonto var i Saxo Bank.”

Ved e-mail af 9. marts 2022 til klageren skrev Saxo Bank, at den sendte dokumentation på, at klageren ved oprettelsen havde anmodet om en aktiesparekonto. Endvidere oplyste banken, at den kunne se, at den havde lukket aktiesparekontoen.

Klagerens konto var imidlertid ikke blevet lukket, og ved to e-mails af 10. marts 2022 til klageren skrev banken vedrørende manglende lukning af aktiesparekontoen. Af den ene e-mail fremgik:

”Som sagt kan jeg bekræfte at min aktiesparekonto-afdeling er i gang med at rette de fejl der er lavet, hvor kunder enten ikke har været opmærksom på at de har haft en aktiv aktiesparekonto, eller hvor vi ikke har lukket aktiesparekontoen korrekt.”

Ved e-mail af 14. marts 2022 til klageren skrev banken, at den kunne se i sit system, at klageren havde haft en aktiesparekonto i banken.

Ved e-mail af 21. marts 2022 til klageren skrev banken, at den kunne bekræfte, at klageren havde accepteret bankens generelle forretningsbetingelser, og at banken ikke kunne onboarde en kunde, uden disse blev accepteret. Endvidere henviste banken til det vedhæftede ”relevante dokument”. Klageren har oplyst, at det vedhæftede dokument var en fil med overskriften ”SAXO BANK A/S Generelle forretningsbetingelser”. Af dokumentet fremgik en tekst med blandt andet henvisning til bankens generelle forretningsvilkår. Ligeledes fremgik det, at disse var accepteret, og klagerens Saxo-ID fremgik. 

Ved e-mail af 30. marts 2022 til banken klagede klageren over, at banken havde indberettet en aktiesparekonto til SKAT i hendes navn for årene 2020 og 2021.

Ved e-mail af 20. april 2022 til klageren afviste banken klagen. Af afvisningen fremgik blandt andet, at klageren var blevet oprettet som kunde ved brug af NemID gennem to links, og at den ikke kunne lukke hendes konto med tilbagevirkende kraft.

Ved e-mail af 20. maj 2022 til klageren bekræftede banken, at klagerens aktiesparekonto var blevet lukket.

Under sagen har klageren fremlagt et uddrag af kunders anmeldelser af Saxo Bank fra Trustpilot.

Parternes påstande

Den 27. april 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal ændre indberetningen til SKAT, således at det ikke fremgår, at hun havde en aktiesparekonto i banken i årene 2020, 2021 og 2022. Subsidiært skal banken betale erstatning.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at Saxo Bank skal ændre indberetningen til SKAT, så hendes investeringer igennem hendes pengeinstitut kan beskattes som en aktiesparekonto i årene 2020, 2021 og 2022. Subsidiært skal banken kompensere hende for det økonomiske tab, hun vil lide, som følge af at SKAT opgør hendes aktiesparekonto i hendes pengeinstitut, som om det var et almindeligt aktiedepot.

Der har ikke eksisteret et kundeforhold mellem hende og Saxo Bank. Banken fik hendes navn og andre oplysninger fra en webformular, som hun udfyldte for at få oplysninger om et onlineseminar. Hun anerkender, at hun må have benyttet NemID på bankens webside i juni 2020.

Banken hævder, at hun indgik aftalen om en aktiesparekonto, fordi hun på websiden satte flueben i ”Jeg accepterer” under en tung tekst med betingelser, der indeholdt et hyperlink til generelle forretningsvilkår, hvori der står, en sådan konto oprettes. På dette billede er det godt skjult, at man er ved at oprette en konto. Hun var bestemt ikke bevidst om, at hun indgik en kunderelation med banken, da hun satte fluebenet. Hun bestrider, at et kundeforhold kan eksistere, når den ene part ikke er bekendt med det.

Billedet med afkrydsningsboks "Ja tak, jeg vil også gerne bestille en gratis Aktiesparekonto", som ses i banken svar, er hun helt sikkert ikke blevet vist tilbage i 2020. Hun ville aldrig sætte kryds ved sådan en mulighed, da hun var ved at tilmelde sig webinaret. Det er også tankevækkende, at banken i sin e-mail af 21. marts 2021 henviste til et helt anderledes billede, der skulle bevise, at hun selv havde sagt ja til kontoen, nemlig filen med navnet ”SAXO BANK A/S Generelle forretningsbetingelser”. Den samme fil sendte banken i øvrigt til hende i forbindelse det svar, hun fik på sin klage til banken af 30. marts 2022.

Det er muligt, selvom hun ikke kan afgøre det med sikkerhed i dag, at hun tilbage i 2020 så et billede, som det i filen med navnet ”SAXO BANK A/S Generelle forretningsbetingelser”. Det er helt sikkert ikke korrekt, at hun fik vist billedet med afkrydsningsboksen.

Banken har hidtil fremvist to vidt forskellige billeder af, på hvilken måde hun skulle have accepteret at oprette kontoen. Hun tillader sig at tvivle på, at banken selv er klar over, hvilken brugergrænseflade den faktisk benyttede på websiden tilbage i 2020.

Såfremt banken overhovedet benytter et sådan billede med afkrydsningsboks "Ja tak, jeg vil også gerne bestille en gratis Aktiesparekonto", må det være noget, banken er begyndt på senere end i juni 2020. Bankens billede er enten fabrikeret til anledningen eller er på anden måde irrelevant for hendes sag.

Fra SKAT har hun fået indtryk af, dog alene telefonisk, at et stort antal skatteydere er blevet fanget på samme måde som hende, fordi de ikke vidste, at de havde indgået en sådan konto i banken.

Senere i 2020 oprettede hun en aktiesparekonto i sit eget pengeinstitut. SKAT anerkender ikke, at hendes rigtige aktiesparekonto i hendes eget pengeinstitut kan beskattes efter reglerne for aktiesparekonti. SKAT’s politik er p.t., at den aktiesparekonto, der står med ældst tegningsdato, gælder, hvis en borger har flere aktiesparekonti ifølge indberetningerne fra bankerne. Hun vil ikke finde sig i, at hendes rigtige aktiesparekonto ikke kan beskattes normalt, fordi banken har indberettet en konto, som hun selv først i 2022 blev opmærksom på eksistensen af.

Normalt når man er kunde i en bank, modtager man breve og anden kommunikation ad krypterede kanaler, f.eks. ved brug af NemID. Hun har aldrig modtaget en sådan kommunikation fra banken. Hvis banken har en sådan portal, kender hun den ikke. De e-mails, der blev sendt ukrypteret som almindelige e-mails og ikke over en sikker forbindelse ("netbank"), som banken sendte til hende i perioden indtil februar 2022, har hun for størstedelens vedkommende aldrig åbnet, da hun opfattede dem som spam. Af den grund var det forbigået hendes opmærksomhed, at banken var af den opfattelse, at hun var kunde hos dem og havde en konto.

Banken henviser til "aktivitetslog" af 4. juni 2020. Tilsyneladende påstår banken, at hun inden for 11 sekunder fra kl. 13:09:12 til kl. 13:09:23 skulle have skiftet password tre (eller seks?) gange samt have haft et mislykket login "UsernameOrPasswordWrong, PasswordExpired". Det lyder utroligt, at man skulle kunne skifte password tre gange og have én mislykket autentifikation på 11 sekunder. Hun er ikke klar over, om disse aktivitetslog-linjer kommer fra, at hun havde klikket på noget i en e-mail fra banken, eller klikket et sted på den webside, hvor hun var ved at tilmelde sig webinar om investering. I hvert fald kom hun ikke ind på nogen side, hvoraf det fremgik, at banken havde oprettet en aktiesparekonto til hende.           

Når man normalt åbner en konto hos en bank, har man en samtale med en person fra banken. Samtidig skal man fremvise pas eller lignende dokumentation. Dette er påkrævet af banken ifølge hvidvaskloven. Da dette ikke fandt sted i hendes tilfælde, havde hun ingen grund til at tro, at hun skulle være kunde hos banken.

God skik for en bank ville indebære, at man sikrede sig, at man kendte en persons ønsker og behov, inden man prøvede at gøre personen til kunde. God skik ville endvidere kræve, at banken sikrede sig, at personen var velinformeret, inden man traf juridiske bindende beslutninger på vegne af personen.

Saxo Bank har anført, at klageren selv oprettede sin aktiesparekonto.  

Da klageren oprettede sin aktiesparekonto, fik hun vist billedet med teksten ”Ja tak, jeg vil også gerne bestille en gratis Aktiesparekonto.” Klageren burde ikke have været i tvivl om, at hun var ved at oprette en aktiesparekonto. Det er derfor ikke korrekt, at banken har oprettet en aktiesparekonto, uden klageren vidste det.

Som forklaret af klageren oprettede hun selv sin konto via bankens onlineformular til brug for kontooprettelse. Den 4. juni 2020 modtog klageren også en bekræftelse på kontooprettelsen med information om, hvordan hun kunne overføre penge til sin konto og begynde at handle på den.

Hvis klageren mente, at hun havde oprettet kontoen ved en fejl, kunne hun have kontaktet banken og bedt om at få kontoen lukket. Klageren kontaktede ikke banken førend den 25. februar 2022, da hun havde fået brev fra SKAT om, at hun havde en aktiesparekonto hos Saxo Bank.

Det kan ikke lade sig gøre for banken at åbne en aktiesparekonto på vegne af sine kunder, da det kræver NemID at oprette den. Som det kan ses af det fremlagte skærmprint, skal man logge ind med NemID, hvorefter man skal indtaste e-mailadresse og bekræfte, at man gerne vil bestille en aktiesparekonto. Kontoen kan ikke oprettes, medmindre man, udover at udfylde felterne og bekræfte at man vil bestille en aktiesparekonto, trykker ”videre”.

At klageren valgte ikke at åbne e-mails, der blev sendt til hende, er hendes eget ansvar. Til trods for, at klageren siger, at hun ikke var bekendt med, at hun havde åbnet en konto hos banken, viser hendes aktivitetslog, at hun både ændrede kodeord og forsøgte at logge ind på kontoen den 4. juni 2020.

Banken ville ikke have klagerens CPR-nummer til brug til indberetning til SKAT, hvis ikke hun havde oprettet en konto med NemID.

Banken kan ikke ændre sin indberetning til SKAT, da faktum er, at klageren oprettede en aktiesparekonto hos banken i 2020. Klageren brugte aldrig kontoen, men det er kun SKAT, der kan tage stilling til, om det er nok til, at de kan acceptere kontoen i klagerens pengeinstitut som værende hendes aktiesparekonto.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var ikke kunde i Saxo Bank.

Klageren har oplyst, at hun i 2020 udfyldte en webformular med henblik på at få information om bankens afholdelse af et onlineseminar om investering. Banken har anført, at klageren via bankens onlineformular til brug for kontooprettelse i banken ved godkendelse med NemID oprettede en aktiesparekonto, hvorefter klageren den 4. juni 2020 modtog en bekræftelse på kontooprettelsen. Banken har anført, at klageren ved oprettelsen af aktiesparekontoen fik vist et billede med en afkrydsningsboks og teksten ”Ja tak, jeg vil også gerne bestille en gratis Aktiesparekonto”, som klageren klikkede af samt godkendte bankens generelle forretningsbetingelser.

I 2022 gjorde klageren over for banken indsigelse mod, at hun i 2020 havde oprettet en aktiesparekonto i Saxo Bank. Klageren har bl.a. bestridt, at hun fik vist et billede med en afkrydsningsboks og teksten ”Ja tak, jeg vil også gerne bestille en gratis Aktiesparekonto”.

På baggrund af sagens oplysninger finder Ankenævnet, at klageren oprettede en aktiesparekonto i Saxo Bank i 2020. Ankenævnet har herved bl.a. lagt vægt på klagerens godkendelse af bankens generelle forretningsbetingelser samt den af banken fremlagte bekræftelse på kontooprettelsen af 4. juni 2020, hvor klagerens aktiesparekonto er nævnt.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.