Afslag på låneanmodning.

Sagsnummer:436/2021
Dato:05-05-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Andreas Moll Årsnes, Poul Erik Jensen og Jacob Ruben Hansen
Klageemne:Udlån - låneanmodning
Ledetekst:Afslag på låneanmodning.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod afslag på låneanmodning.

Sagens omstændigheder

I foråret 2021 henvendte klageren sig til Jyske Bank og anmodede om et lån.

Den 20. juli 2021 fik klageren en indlånskonto i banken.

I perioden fra august til oktober 2021 henvendte klageren sig flere gange til banken for at få et lån i størrelsesordenen 50.000-90.000 kr. I den forbindelse gav klageren banken adgang til oplysninger fra eSkatData. Det fremgik heraf, at klageren havde en gæld på i alt 54.891 kr. og en personlig indkomst i 2020 på 103.578 kr.

Banken har oplyst, at klageren endvidere oplyste, at han var uden arbejde.

Banken afviste klagerens anmodning om lån. Banken har oplyst, at afvisningen var begrundet i bankens kreditværdighedsvurdering af klageren.

Parternes påstande

Den 18. oktober 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagerens påstand således, at Jyske Bank skal yde ham et lån.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken bør give ham et lån. Han har penge til at forudbetale et lån. Ud fra låneberegneren på bankens hjemmeside har han råd til at få et lån.

Han skylder kun ca. 10.000 kr., som er dukket op fra 2015. Det drejer sig om et mindre lån, og han skal derfor ikke bedømmes som en virksomhed.

Han har endvidere vundet sager, som ikke er udbetalt.

Banken har anført, at afvisningen er begrundet i en ny registrering i RKI, og at banken mener, at han har en gæld til Skat. Afvisningen er uberettiget. RKI registreringen drejer sig om en gæld på mindre end 14.000 kr., som blev registreret uden retsligt forhør/afgørelse. Han har bedt om en retshøring herom.

Jyske Bank har anført, at banken er berettiget til at afvise klagerens låneanmodning.

Banken har efter bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder som udgangspunkt pligt til at oprette en basal indlånskonto til alle privatkunder. Der er ikke pligt til at knytte kreditfaciliteter til denne konto. Klageren har fået en basal indlånskonto hos banken.

Banken er ikke forpligtet til at yde lån. Banken har pligt til at foretage en kreditværdighedsvurdering af alle private kunder, før en eventuel aftale om långivning indgås.

Kreditværdighedsvurderingen førte i klagerens tilfælde til, at banken vurderede, at klageren sandsynligvis ikke ville kunne betale lånet tilbage. Derfor blev klagerens anmodning om at låne penge afvist.

Ankenævnets bemærkninger

I peroden fra foråret til oktober 2021 henvendte klageren sig flere gange til Jyske Bank og anmodede om at få et lån. Banken afslog anmodningen. Banken har oplyst, at afvisningen var begrundet i bankens kreditværdighedsvurdering af klageren.

Det beror på et pengeinstituts egen afgørelse, om det skal imødekomme en låneansøgning.

Ankenævnet kan derfor ikke pålægge banken at yde klageren et lån eller en kredit.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.