Afslag på låneanmodning. Indsigelse om blandt andet forskelsbehandling.

Sagsnummer:237/2019
Dato:19-11-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Sønderbæk, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Finn Borgquist.
Klageemne:Udlån - låneanmodning
Ledetekst:Afslag på låneanmodning. Indsigelse om blandt andet forskelsbehandling.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelser fra klageren om blandt andet forskelsbehandling i forbindelse med et afslag fra Arbejdernes Landsbank på en låneanmodning.

Sagens omstændigheder

Oktober 2018 oprettede Arbejdernes Landsbank en basal indlånskonto til klageren.

Banken afslog at oprette et lån eller en kredit til klageren.

Parternes påstande

Den 12. juni 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Arbejdernes Landsbank skal tilbyde ham lån og kredit på lige fod med andre kunder.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at havde afviklet et lån i et andet pengeinstitut, P. I en periode, hvor han havde været sygemeldt, havde P presset ham til at afvikle gælden, og han havde derfor været nødsaget til at optage lån i kreditselskaber til dækning af daglige fornødenheder.

Da han endelig var fri af gælden til P kunne han skifte bank til Arbejdernes Landsbank. Han fortalte straks, at han havde brug for hjælp, idet han var registreret i RKI, og at han ønskede en samlet afvikling af sin gæld, som udgjorde 37.000 kr., og som var opstået som følge af presset fra P, og dermed til dels uforskyldt.

Tilsyneladende har en medarbejder fra P bevidst omtalt ham dårligt over for banken, og dette førte til, at banken ikke ville hjælpe. Banken fastholdt sit afslag, selvom han tilbød en medansøger.

Han føler, at der en personlig hetz imod ham.

Arbejdernes Landsbank har anført, at klageren efter etableringen af kundeforholdet forhørte sig om muligheden for at opnå dels et overtræk, dels en sammenlægning i banken af sine bestående lån hos andre kreditorer.

Banken afslog begge anmodninger.

Det er en del af bankens kreditpolitik ikke at yde lån og kredit til kunder, der er registreret i RKI eller andre tilsvarende advarselsregistre.

Selvom en registrering slettes, enten fordi gælden indfries eller registreringen er forældet, vil klageren ikke automatisk kunne opnå lån eller kredit, da bevilling beror på en sædvanlig kreditvurdering af klageren.

Klageren er ikke blevet behandlet anderledes end andre kunder i en tilsvarende situation.

Banken er ikke forpligtet til at yde overtræk, lån eller anden kreditgivning.

Ankenævnets bemærkninger

I oktober 2018 oprettede Arbejdernes Landsbank en basal indlånskonto til klageren.

Det kan ikke lægges til grund, at banken i den forbindelse lovede at oprette et lån eller en kredit til klageren.

Det beror på et pengeinstituts egen afgørelse, om det skal imødekomme en låneansøgning. Ankenævnet kan derfor ikke pålægge Arbejdernes Landsbank at yde klageren et lån.

Banken har oplyst, at det er en del af bankens kreditpolitik ikke at yde lån og kredit til kunder, der er registreret i RKI eller andre tilsvarende advarselsregistre og at en eventuel bevilling af kredit eller lån til klageren beror på en sædvanlig kreditvurdering. Der er ikke grundlag for at fastslå, at bankens afslag var udtryk for en ulovlig forskelsbehandling.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.