Lån til tvangsauktionstruede ejendomme

Sagsnummer:9212074/1992
Dato:17-06-1993
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Peter Møgelvang-Hansen, Kirsten Nielsen, Tommy Nybo, Per Nykjær
Klageemne:Personlig fordring - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Lån til tvangsauktionstruede ejendomme
Indklagede:Realkredit Danmark A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Realkreditinstitutter