Krav om erstatning i forbindelse med lukning af valutapositioner. Indsigelse om systemfejl i bankens handelsplatform.

Sagsnummer:135/2019
Dato:26-06-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, Anita Nedergaard, George Wenning, Ida Moesby, Finn Borgquist.
Klageemne:Valuta - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Krav om erstatning i forbindelse med lukning af valutapositioner. Indsigelse om systemfejl i bankens handelsplatform.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning i forbindelse med lukning af valutapositioner. Indsigelse om systemfejl i bankens handelsplatform.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er bosat i Slovakiet, blev kunde i Saxo Bank i februar 2018, hvor han udfyldte en kundeoprettelsesformular og fik adgang til at handle på bankens handelsplatform.

Banken har anført, at bankens almindelige forretningsbetingelser af 3. januar 2018 var gældende i retsforholdet mellem banken og klageren. Klageren har bestridt dette og har til støtte herfor fremlagt et responsum fra en advokat i Tjekkiet. Banken har fremlagt en engelsk udgave af ”Client Application Form” med en deklaration på engelsk og slovakisk. Banken har oplyst, at kundeoprettelsesformularen, som klageren udfyldte og accepterede, var på slovakisk, og at klageren accepterede en tilsvarende deklaration som den nedenfor citerede på slovakisk. Af den engelske udgave af deklarationen fremgik det blandt andet:

”... Please ensure you read all the information below relating to acceptance of Saxo Bank A/S terms and conditions, and click to accept.

Your acceptance as outlined below to: Saxo Bank's General Business Terms, the risk disclosure statement on complex products, the Business Terms for Securities Trading, .. . All the aforementioned can be found under Terms and Conditions. …

Essential Account holders: I hereby acknowledge and accept the Essential Account Terms and Conditions;

I declare by my acceptance of these terms and conditions: …

To understand and accept that the General Business Terms (including the Risk Disclosure Statement), the Business Terms for Securities Trading, the Business Terms for Custody Management, the Business Terms for International Transfer of Funds, Market Conduct Information, the Commissions, Charges & Margin Schedule, as well as the Conflict of Interest Policy and the Best Execution Policy and any other relevant terms and conditions (as amended from time to time) apply to my entire trading relationship with Saxo Bank;

To have received, read and understood the product information material relating to the relevant products;

Further I have been informed of and accept that the product information material can be found on the Saxo Bank website at all times …”

Den 1. og 2. januar 2019 havde klageren flere valutapositioner, herunder i USD/JPY (krydset mellem amerikanske dollars og japanske yen).

Banken har anført, at maksimum for klagerens marginudnyttelse af banken var fastsat til 100 %, således at banken var berettiget til at tvangslukke klagerens positioner, når klagerens marginudnyttelse oversteg 100 %. Klageren har bestridt dette og har anført, at maksimum for hans marginudnyttelse udgjorde 150 %.

Den 1. januar 2019 kl. 21.20 (GMT), svarende til kl. 22.20 CET, sendte banken et såkaldt marginkald til klageren om marginudnyttelse på 75,1 %. Den 1. januar 2019 kl. 22.00 (GMT), sendte banken en meddelelse til klageren om, at banken havde påbegyndt nedlukning af hans positioner. Klageren har oplyst, at han den 1. januar 2019 kl. 22.05 og kl. 22.14 (GMT) fik følgende e-mails fra banken med meddelelse om, at nedlukningen skyldtes en fejl i handelssystemet, og at banken havde retableret hans positioner:

“As a result of an error your open margin positions were closed down. These positions have been reinstated. Please refer to your “Account summery and your “Activity Log” for details on the reinstatement. … We apologize for any inconvenience this error may have caused you. …”

“Please ignore the stop out that you see earlier on the platform. This was triggered due to some issue in the system …”

Den 2. januar 2019 kl. 8.30, 22.24, 22.42 og 22.43 (GMT) sendte banken marginkald til klageren om marginudnyttelse på 75,1 %, 76%, 91 % og 91,5 %. Af meddelelserne fremgik:

“ Please be advised that you are now utilizing […] % of your available margin for trading purposes. Note that failure to meet prevailing margin requirements may result in your positions being closed without further notice. For personal accounts, a transfer of funds can be made using a credit card issued in a country approved by Saxo Bank, provided your account is authorized for credit / debit card funding: …. Alternatively, you can fund via an international bank transfer. However, please be advised that for a transfer of funds to take effect the funds will need to be registered as fully booked on your account. If you have any questions to this e-mail, please do not hesitate to contact your Account Executive, or contact Service Center on [+45 ….] For full contact details visit our homepage … “

Den 2. januar 2019 kl. 22.29 (GMT) lukkede klageren en af sine valutapositioner. Klageren forsøgte endvidere forgæves at lukke andre positioner i tidsrummet fra kl. 22.27 til 22.49 (GMT). Af klagerens aktivitetslog fremgik blandt andet, at banken afviste en af de indlagte ordrer:

”02-Jan-2019 22:38:00 8413873 Dealer 686 rejects quote FX Option Call USDJPY Strike 100.000 Expiry Date 18-Jan-2019, 130,000, Reason: Dealer rejects quote request”

De øvrige ordrer, som klageren indlagde, udløb og blev ikke gennemført. Banken har anført, at årsagen til, at klageren ikke kunne lukke sine positioner som ønsket, var betydelige kursbevægelser i flere valutaer, navnlig JPY og australske dollars, hvorefter prisen for USD/JPY faldt. Banken har anført, at kursbevægelserne medførte manglende likviditet i markedet som følge af et betydeligt handelsomfang, og har anført følgende om manglende gennemførelse og udløb af klagerens ordrer:

“… If Saxo Bank has sudden spot moves, as was seen in the market, all prices go indicative, meaning request for quote (RFQ).

If the traders are really busy, like in this case, RFQ orders expire after 1 minute, this is standard practice.”

Klageren har bestridt dette og har anført, at den manglende gennemførelse af hans ordrer skyldtes fejl i bankens handelssystem.

Den 2. januar 2019 kontaktede klageren banken telefonisk vedrørende lukning af valutapositioner. Klageren har fremlagt et notat med en udskrift af en telefonsamtale, der fandt sted, mens klageren søgte at lukke sine positioner. Ifølge udskriften meddelte medarbejderen, at lukning ikke var mulig ”because right now there are too many orders ongoing, we are not able to do manual pricing for you. Even if you call back to me, I am not able to assist you at the moment”.

Banken har oplyst, at valutakursbevægelserne medførte, at klagerens marginudnyttelse steg til 124,8 %, og at klageren blev stoppet ud ”stop outet” den 2. januar 2019 kl. 22.45.21 (GMT). Samme dag kl. 22.45 (GMT), sendte banken en meddelelse til klageren, hvoraf det fremgik, at banken havde påbegyndt nedlukning af klagerens positioner:

“Due to insufficient margin collateral funds on your account, we have now commenced the closing down of open margin positions on your account. Note that any exchange based positions will be closed during the operating hours of the related exchange. Please refer to your "Ac-count Summary" for the current account balance and your "Activity Log" for details on the initiated closing of positions. If you have any questions to this e-mail, please do not hesitate to contact your Ac-count Executive, or contact Service Center on [+45 ….]. For full contact details visit our homepage …”

Banken har oplyst, at følgende fremgik af klagerens aktivitetslog:

”02-Jan-2019 22:45:21 Client stopped out at 124.8%”

Af en oversigt fra banken fremgår, at ”stop-out” ordrerne blev indlagt kl. 22.45.20 og 22.45.21 (GMT) og gennemført i tidsrummet kl. 22.45.22 til 22.58.53 (GMT). Banken har anført, at gennemførelsen af stop out ordrerne blev forsinket på grund af manglende likviditet i markedet, at ordrerne skulle udføres manuelt en ad gangen, og at klagerens marginudnyttelse steg til 297 % under udførelse af stop out ordrerne. Banken har udarbejdet følgende beregning af marginudnyttelse i forbindelse med gennemførelsen stop outet:

” Calculation of the margin required at time of the stop-out was EUR 15,834. As can be seen only the USDJPY call spread required margin

USDJPY 100 18-jan-19 Short Call 1,380,000

USDJPY 108 18-jan-19 Long Call 1,380,000                  15,834 EUR

Margin Requirement of EUR 15,834.21 and a Net Equity For Margin (NEFM) of EUR 12,685.57 means that the margin utilisation was 124.82% at the time of the stop out

Before 1. EURUSD stop out order Short Call 1,250,000 no 1369783490 was executed, the margin on EURUSD strategy was EUR 0:

When the Short Call 1,250,000 order was executed, it broke the margin discount the Complainant had on the entire EURUSD FX options strategy.

As a consequence, the margin requirement on the EURUSD strategy went from EUR 0 to EUR 20,750 as it left the Complainant with short exposure Short Call 1,250,000 EURUSD (100,000 + 1,150,000) for which full margin of USD 20,750 was required.

This mean that clients total margin requirement went from EUR 15,834 -> EUR 36,854, resulting in a margin utilization of 288% (if we consider NEFM [Net Equity For Margin] still was EUR 12,685) which is close to what the Complainant saw on the platform. …”

Klageren har bestridt de af banken fremlagte beregninger og diagrammer.

Banken har oplyst, at den efterfølgende sendte følgende meddelelse til sine kunder om de i sagen omhandlede kursbevægelser:

”Dealer Broadcast

Large Price movement seen in most currencies between 22.30 GMT to 23.00 GMT executions are being verified Further updates to follow.

03-Jan-2019 01:40:00 GMT”

Banken har i et indlæg af 12. august 2019 under klagesagen oplyst, at klageren i perioden fra den 15. august 2018 har udført 605 handler i valuta (FX) (184 FX Options og 421 FX Spot/Forwards).

Af bankens almindelige forretningsbetingelser af 3. januar 2018 fremgik blandt andet:

“1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION OF TERMS

28) "Exceptional Market Condition" includes, but is not limited to, (i) the suspension or closure of any Regulated Market or other market, (ii) the abandonment or failure of any event, service or information to which Saxo Bank relates its quotes and other pricing, (iii) the occurrence of an excessive movement in the level of any Margin Position and/or any underlying market, (iv) situations described in Clause 12.4(i) or Clause 12.5(i) and/or (v) in each of (i)-(iv) Saxo Bank's reasonable expectation that such event might occur;

6.6 Saxo Bank will handle orders and instructions in accordance with its Order Execution Policy and applicable law. If Saxo Bank believes that it is not reasonably practicable to act upon instructions or orders from a Client within reasonable time, Saxo Bank (i) may defer acting upon that instruction or order until it is, in Saxo Bank's reasonable opinion, practicable to do so, or (ii) notify the Client that Saxo Bank will not act upon such instruction or order. Saxo Bank may cancel any order for an Instrument if the specific Instrument is suspended from trading or transferred to the observation list on the relevant market.

12.4 (i) In the event that a price quoted by Saxo Bank or at which any Contract or other transaction is entered into (including where confirmed in a Settlement/Trade Confirmation) does not reflect the market price (e.g. due to market liquidity, announcements affecting the market, misfeeds from providers of prices, quotes from Liquidity Providers, or suspension of trading) (a "Misquoted Price") or (ii) if an Exceptional Market Condition occurs or is likely to occur, Saxo Bank may in its sole discretion either (a) refrain from executing, or cancel, any Contract or any purchase or sale of any Instrument which is, or purports to have been, entered into at the Misquoted Price, (b) execute the Contract or the sale or purchase of any Instrument at the Misquoted Price or the price which in Saxo Bank's reasonable opinion reflects the market price, or (c) change any Contract or purchase or sale of any Instrument already executed to the price which in Saxo Bank's reasonable opinion reflects the market price.

26. MARGIN REQUIREMENT AND MARGIN POSITIONS

26.3 The Margin Requirement applies from opening a Margin Position and throughout the term of the Margin Position. It is the Client's responsibility to continuously ensure that sufficient Collateral is available on the Account at any time to meet the Margin Requirement. Saxo Bank may, but is not required to, notify the Client if the Margin Requirement is not met (margin call). …

26.8 If the Client fails at any time to have provided sufficient Collateral to meet the Margin Requirement, other deposits or other sums due under these Terms, Saxo Bank may close any and all Contracts and Margin Positions upon notice to the Client and apply any proceeds thereof towards the payment of any amounts owed by the Client to Saxo Bank. Saxo Bank may in its discretion close all or some of the Client's Contracts and Margin Positions. Saxo Bank can use this right to close Contracts and Margin Positions even if the Client takes steps to reduce the size of open Contracts or Margin Positions or to transfer sufficient funds to Saxo Bank without assuming any liability towards the Client. …

26.10 If the Client's combined exposure in one or more Margin Positions reaches a level which, in case of an adverse market development, may in Saxo Bank’s opinion lead to a significant deficit not covered by the Client's Collateral, Saxo Bank may, in its sole discretion (i) increase the Margin Requirement and/or (ii) reduce the Client's exposure by closing or reducing one or more or all of the Client's open Margin Positions. …

26.11 Furthermore, Saxo Bank is entitled, in its sole discretion, to determine that an emergency or an Exceptional Market Condition exists. In addition to any other rights Saxo Bank may have under these Terms, Saxo Bank may among others (i) increase the Margin Requirement, (ii) reduce the Client's exposure, (iii) close or reduce any or all of the Client's open Margin Positions and/or (iv) suspend trading.

….

39. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

39.1 The relationship between Saxo Bank and the Client, any order, instruction and Contract and these Terms are subject to and shall be construed in accordance with Danish law as the sole and exclusive governing law.

41 Effect of "Leverage" or "Gearing"

Transactions in foreign exchange and derivatives carry a high degree of risk. The amount of initial margin may be small relative to the value of the foreign exchange or derivatives contract so that transactions are "leveraged" or "geared". A relatively small market movement will have a proportionately larger impact on the funds you have deposited or will have to deposit; this may work against you as well as for you. You may sustain a total loss of initial margin funds and any additional funds deposited with Saxo Bank to maintain your position. If the market moves against your position and/or Margin Requirement is increased, you may be called upon to deposit additional funds on short notice to maintain your position. Failing to comply with a request for a deposit of additional funds, may result in closure of your position(s) by Saxo Bank on your behalf and you will be liable for any resulting loss or deficit….”

Parternes påstande

Den 26. marts 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal betale ham en erstatning for mistet fortjeneste som følge af manglende gennemførelse af hans ordrer samt erstatning for tab ved bankens lukning af hans valutapositioner den 2. januar 2019.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken uberettiget og uden varsel hindrede ham i at handle og varetage sine interesser. Banken er ansvarlig for, at han ikke kunne handle online eller via telefon. Banken har ikke opfyldt sine forpligtelser overfor ham. Banken forsømte at stille den fornødne kapacitet og ressourcer til rådighed for besvarelse af hans telefoniske henvendelser. Banken kan ikke som hans modpart og ”market maker” henvise til markedsforhold. Banken har ikke dokumenteret, at der ikke var den fornødne likviditet i markedet på det kritiske tidspunkt til at gennemføre hans ordrer.

Bankens handelssystem var fejlagtigt og utilstrækkeligt. Priserne, der blev vist på bankens handelsplatform, var fejlagtige og misvisende. Handelsplatformen viste ”grønne” priser, selvom han var ude at stand til at handle, og selvom bankens medarbejder telefonisk oplyste ham om, at der ikke var priser på markedet. Han forstår ikke bankens påstand, om, at der ikke var tekniske problemer, når han ikke kunne handle til viste priser. Systemet havde fejlet flere gange før, herunder ved det fejlagtige stop out den 1. januar 2019.

Banken har vildledt ham. Banken informerede ham ikke forudgående eller i forbindelse med oprettelsen af hans konto i banken om, at banken havde adgang til at deaktivere ordrer, således at de udløb efter et minut. Han forstår ikke, hvad banken mener med ”prices for my FX options had already been frozen”? Dette fremgår ikke af bankens hjemmeside. Han er ikke klar over, om dette indebærer, at banken har ”frosset” enhver handel vedrørende alle hans åbne positioner.

Han forsøgte forgæves at handle via telefon. Medarbejderen fra bankens Global Sales Trading meddelte, at han ikke kunne hjælpe ham, og satte ham på ”hold”. Banken har trods hans anmodning ikke fremlagt udskrifter af alle de relevante telefonsamtaler mellem ham og banken. Han har alene modtaget udskrifter af telefonsamtaler med bankens afdeling i Prag og kun en telefonsamtale med bankens afdeling i Singapore. Han har alene modtaget en ufuldstændig udskrift af én relevant telefonsamtale, hvor afslutningen på samtalen er udeladt.

Banken har trods opfordring hertil ikke fremlagt en detaljeret oversigt eller detaljeret redegjort for udviklingen i marginudnyttelse på det kritiske tidspunkt. Han har forgæves opfordret banken til at fremlægge en detaljeret oversigt, beregning og forklaring vedrørende marginudnyttelse/marginkrav kl. 21.30, 22.00, 22.30 og for hvert enkelt minut i tidsrummet kl. 22.28-22.50 (GMT).

Bankens beregning af marginudnyttelsen bestrides. Ifølge bankens oplysning udgjorde marginudnyttelsen 76 % kl. 23:24 (CET), 91 % kl. 23:42 (CET) og 91.5 % kl. 23:43 (CET), hvorefter den pludselig steg til 297 % kl. 23:45 (CET). Bankens beregning er utilstrækkelig og fejlagtig. Han forstår ikke, hvordan marginudnyttelsen ifølge banken kunne stige fra 76 %, da han ønskede at lukke positionerne, til over 290 %. Det virker højst mistænkeligt, at hans marginudnyttelse pludselig steg voldsomt, da han havde kontaktet bankens trading desk, selvom USD/JPY allerede på dette tidspunkt havde rettet sig. Hans to positioner i USD/JPY kunne modregnes (be offset) i hinanden. Han forstår ikke bankens opgørelse af beløbet på 15.834 EUR. Han forstår ikke, hvordan banken kunne opgøre marginudnyttelsen, når der ikke var tilgængelige priser, og priserne var ”frosset”. Han forstår ikke, hvordan banken kunne gennemføre stop out, når der ikke var tilgængelige priser. Banken opfordres til at redegøre detaljeret for disse forhold.

Det gældende stop out level (det tekniske marginkrav/technical level) var 150 % og ikke 100 % som anført af banken. Banken lukkede fejlagtigt og uberettiget hans positioner, selvom hans marginudnyttelse ikke overskred 150 %. Hans marginudnyttelse lå ifølge bankens oplysning på 124,82 % og således under kravet på maksimalt 150 %. Det fremgår ikke af de almindelige forretningsbetingelser eller anden dokumentation fra banken, at stop out level var fastsat til 100 %. Et stop out level på 100 % ville indebære mange stop outs. Det er helt sædvanligt, at marginudnyttelsen bevæger sig under og over 100 %, uden at dette udløser et stop out. Banken har anført, at han tidligere er blevet stop outet ved marginudnyttelse over 150 %. Det ene af bankens to eksempler skyldtes en fejl fra bankens side, som banken senere rettede. Det andet eksempel er meget usædvanligt.

Bankens fejl har påført ham betydelige tab, herunder mistet fortjeneste og tab ved lukning af positionerne. Banken skal stille ham, som om hans ordrer var gennemført rettidigt, og bør tilbageføre 229.000 EUR til ham.

Han har gennem hele forløbet forgæves anmodet banken om at redegøre for og kommentere en række forhold, herunder skærmprints, og at fremlægge dokumentation, herunder beregninger og oversigter på en række punkter. Bankens manglende og ufyldestgørende besvarelse må komme banken til skade. Banken har alene svaret i generelle vendinger og henvist til sine almindelige forretningsbetingelser. Banken forsøger tilsyneladende at skjule noget, f.eks. at banken har manipuleret med hans konto og manuelt udløst et stop out til bankens egen fordel. Ankenævnet bør pålægge banken at udarbejde og fremlægge den ønskede dokumentation samt de ønskede redegørelser.

Bankens almindelige forretningsbetingelser er ikke gældende. Forretningsbetingelserne er ikke gyldigt vedtaget i forbindelse med kundeforholdets oprettelse. Forretningsbetingelserne må endvidere tilsidesættes som ugyldige. Forretningsbetingelserne tilgodeser ensidigt banken og er i strid med en række nationale regler og regler i EU om forbrugerbeskyttelse, herunder rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler. Dansk ret er ikke gældende for forholdet. Slovakisk ret er gældende, da han er en forbruger bosat i Slovakiet. Forretningsbetingelserne er i strid med slovakisk ret, herunder fordi de er på engelsk, er komplekse og ikke var tilgængelige forud for oprettelsen af kundeforholdet. Forretningsbetingelserne må endvidere tilsidesættes som urimelige.

Saxo Bank har blandt andet anført, at bankens stop ud af klageren blev gennemført i overensstemmelse med bankens almindelige forretningsbetingelser, som klageren accepterede, da han blev kunde i banken.

Der var ikke fejl på bankens handelsplatform. Der var tale om et såkaldt ”flash crash” i markedet med manglende likviditet som følge af stort handelsomfang med betydelige kursbevægelser i flere valutaer. Banken er ikke ansvarlig for markedsbevægelser.

Da klageren indlagde sine ordrer, var der ingen ”grønne” priser. ”Grønne” priser betyder, at priserne er pålidelige, og at en ordre kan placeres uden manuel håndtering fra bankens side. I tilfælde af ekstreme markedsforhold, er der såkaldte ”sorte” priser, som kun er vejledende. Det fremgik af alle diagrammer på handelsplatformen, at priserne var vejledende ”indicative price”. Dette betyder, at kunden må ”request for quote” for at få en pålidelig pris fra dealeren i banken. Klagerens ordrer blev behandlet som såkaldte ”request for quote” (RFQ) som følge af markedsforholdene. Klagerens ordrer blev som følge heraf behandlet manuelt, da priserne skulle verificeres. Banken handlede i den forbindelse i overensstemmelse med sin politik for ordreudførelse, jf. bankens almindelige forretningsbetingelser pkt. 1, 28), pkt.6.6 og pkt. 26.11. Det er fast praksis, at kundens ordrer under sådanne omstændigheder udløber efter et minut.

Banken har sendt en udskrift af alle telefonsamtaler til klageren. Banken er ikke enig i klagerens udlægning af telefonsamtalerne. Klageren talte med en medarbejder fra Global Sales Trading og ikke en FX-trader. Medarbejderen forsøgte at hjælpe klageren, men det var ikke muligt at handle som følge af markedsforholdene.

Klageren var ansvarlig for sin til enhver tid værende marginudnyttelse.

Klageren er forpligtet til at stille tilstrækkelig sikkerhed, jf. bankens almindelige forretningsbetingelser pkt. 26.8. Dette betød, at klageren ved 100 % marginudnyttelse havde brugt al sin sikkerhedsstillelse til at opfylde marginkravet. Overskridelse af de 100 % medførte, at klagerens sikkerhedsstillelse ikke var tilstrækkelig til at opretholde hans positioner.

Klagerens tilladte marginudnyttelse var fastsat til 100 %, og ikke 150 % som anført af klageren. Banken var berettiget til at tvangslukke klagerens positioner, når hans marginudnyttelse oversteg 100 %. Maksimum for klagerens marginudnyttelse/bankens ”stop out level” har hele tiden været 100 % og har ikke ændret sig. Klagerens marginudnyttelse steg fra 76 %, da USD/JPY lå på ca. 108, til 124,8 % som følge af markedsbevægelser. Stop outet af klageren blev udløst, da klagerens marginudnyttelse udgjorde 124,8 % og dermed oversteg 100 %. Klageren er to gange tidligere, den 1. januar 2019 og den 25. september 2018, blevet stop outet af banken ved marginudnyttelse under 150 %.

Klagerens to positioner i USD/JPY (long on the call at 108/short on the call at 100) kunne ikke modregnes i hinanden, da klagerens spread strategi medførte, at risikoen for tab blev forøget, når USD/JPY prisen gik under 108.

En detaljeret forklaring vedrørende marginudnyttelse/marginkrav for hvert enkelt minut er ikke relevant for sagen.

Banken udførte stop outet af klageren korrekt. Banken verificerede, at priserne var korrekte. Efter, at klageren var blevet stop outet, tog det nogen tid at gennemføre ordrerne på grund af utilstrækkelig likviditet.

Banken afdækker generelt sine risici fuldt ud og har ingen økonomisk interesse i, at kunderne stoppes ud eller taber.

Banken har tilsluttet sig “FX Global Code of Conduct” og “Enhanced Exclosure”.

Bankens almindelige forretningsbetingelser blev gyldigt vedtaget ved oprettelsen af kundeforholdet, hvor klageren udfyldte en kundeoprettelsesformular, hvori han accepterede bankens almindelige forretningsbetingelser. Den slovakiske tekst var en del af kundeoprettelsesformularen. Bankens almindelige forretningsbetingelser var tilgængelige på bankens hjemmeside, forud oprettelsen af kundeforholdet. Det fremgår af de almindelige forretningsbetingelser, at dansk ret er gældende. Det fremlagte responsum og de fremlagte udenlandske afgørelser er derfor ikke relevante.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Saxo Bank, hvor han havde adgang til at handle på bankens handelsplatform.

Den 2. januar 2019 havde klageren flere valutapositioner, herunder i USD/JPY (krydset mellem amerikanske dollars og japanske yen). Den samme dag kl. 22.24, 22.42 og 22.43 (GMT) sendte banken marginkald til klageren ved en marginudnyttelse på 76%, 91 % og 91,5 %. Klageren forsøgte forgæves selv at lukke sine positioner. Samme dag kl. 22.45 (GMT) sendte banken en meddelelse til klageren om, at banken havde påbegyndt nedlukning af klagerens positioner.

Banken har anført, at årsagen til at klageren ikke kunne lukke sine positioner skyldtes et såkaldt ”flash crash”, hvor betydelige kursbevægelser medførte manglende likviditet i markedet. Klageren har bestridt dette.  Klageren har anført, at der var fejl i bankens handelssystem.

Klageren har endvidere bestridt bankens beregning af hans marginudnyttelse i forbindelse med stop outet.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen til sagen vil forudsætte en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 5, stk. 3, nr. 4, i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.