Spørgsmål om hæftelse for ikke-vedkendte hævninger i pengeautomater i Iraq. Bortkommet kort.

Sagsnummer:296/2018
Dato:22-05-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Sønderbæk, Peter Stig Hansen, Mor-ten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke-vedkendte hævninger i pengeautomater i Iraq. Bortkommet kort.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke-vedkendte hævninger med klagerens betalingskort i pengeautomater i Iraq. Bortkommet kort.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han havde en konto med et tilknyttet MasterCard.

Klageren har oplyst, at han fra den 23. juni 2018 var på sommerferie hos sin familie i Iraq.

Af en transaktionsliste indhentet fra Nets fremgik, at klagerens betalingskort blev anvendt/søgt anvendt til følgende transaktioner i Iraq:

Dato-tid (CEST)

Forretning

Transaktionsbeløb

Transaktionsbeløb i DKK

Status

23-06-2018 kl. 23:48

ATM i Bagdad lufthavn

1.022.500 IQD

552,81

Gennemført

02-07-2018 kl. 14:03

TBI pengeautomat

7.500.000 IQD

4.057,58

Gennemført

02.07.2018 kl. 14:04

TBI pengeautomat

7.000.000 IQD

3.778,79

Afvist – over max. beløb

02-07-2018 kl. 14:06

TBI pengeautomat

6.000.000 IQD

3.238,96

Afvist – over max. beløb

02-07-2018 kl. 14:09

TBI pengeautomat

5.000.000 IQD

2.699,14

Afvist over max. beløb

02.07.2018 kl. 14:11

TBI pengeautomat

7.500.000 IQD

4.048,71

Afvist over max. beløb

02-07-2028 kl. 14:13

TBI pengeautomat

0,00 USD

0,00

Godkendt

02-07-2018 kl. 14:14

TBI pengeautomat

7.500.000 IQD

4.048,71

Afvist – chip fallback

02-07-2018 kl. 14:16

TBI pengeautomat

3.000.000 IQD

1.623,03

Gennemført

02-07-2018 kl. 14:17

TBI pengeautomat

1.000.000 IQD

539,83

Afvist – over max. beløb

03-07-2018 kl. 12:12

TBI pengeautomat

7.500.000 IQD

4.047,53

Gennemført

03-07-2018 kl. 12:13:00

TBI pengeautomat

3.000.000 IQD

1.619,01

Gennemført

03-07-2018 kl. 12:13:41

TBI pengeautomat

500.000 IQD

269,84

Gennemført

03-07-2018 kl. 12:14

TBI pengeautomat

1.000.000 IQD

539,83

Afvist – over max. beløb

04-07-2018 kl. 21:17

TBI pengeautomat

7.500.000 IQD

4.037,55

Gennemført

04-07-2028 kl. 21:18

TBI pengeautomat

3.500.000 IQD

1.884,19

Gennemført

05-07-2018 kl. 17:56:10

TBI pengeautomat

0,00 USD

0,00

Godkendt

05-07-2018 kl. 17:56:32

TBI pengeautomat

5.000.000 IQD

2.690,34

Afvist – chip fallback

05-07-2018 kl. 19:28

TBI pengeautomat

7.500.000 IQD

4.037,55

Gennemført

05-07-2018 kl. 19:29

TBI pengeautomat

3.500.000 IQD

1.884,19

Gennemført

05-07-2018 kl. 19:30

TBI pengeautomat

3.500.000 IQD

1.883,24

Afvist – over max. beløb

Ved en indsigelsesblanket af 14. juli 2018 gjorde klageren indsigelse mod de ni gennemførte transaktioner markeret med fed skrift i skemaet oven for på i alt 43.500.000 Irakiske dinarer (IQD) svarende til debiteret beløb på i alt 23.929,67 DKK samt mod otte transaktioner på i alt 530,08 DKK, der var gebyrer, der knyttede sig til de omtvistede transaktioner. De 17 omtvistede transaktioner udgjorde i alt 24.459,75 DKK.

Banken har oplyst, at alle de omtvistede transaktioner blev foretaget i pengeautomater tilhørende Trade Bank of Iraq, og de blev gennemført med chip og pinkode, som blev tastet korrekt i første forsøg.

Klageren oplyste i indsigelsesblanketten, at han var blevet bestjålet og havde mistet kortet i udlandet. Han anvendte kortet sidste gang i en kortterminal i lufthavnen i Bagdad, og opbevarede kortet i lommen i en kortholder, hvori han havde sit betalingskort og sit sygesikringskort. Han havde ikke skrevet pinkoden ned, og ingen havde adgang til hverken kort eller kode. Han opdagede de omtvistede transaktioner den 6. juli 2018 kl. ca. 23 dansk tid og spærrede sit kort kl. 23:19 dansk tid.

I en uddybende forklaring af 27. juli 2018 til banken anførte klageren følgende:

”Min uddybende forklaring for hvordan min PIN-kode har været opbevaret er meget kort, nemlig som jeg skrev i blanketten at jeg IKKE har den nedskrevet nogle steder. Eller at andre kender den.

Dog vil jeg gerne uddybe nogle andre oplysninger for at jeg sikre mig Nordea kender til omstændighederne for selve tyveriet samt misbruget.

Da det er mit ægte fysiske kort der har været anvendt samt PIN-kode vedkender jeg at transaktionerne blev korrekt registreret og bogført.

Det kan virke uvist under hvilke omstændigheder, kortet skulle være blevet stjålet og pinkoden afluret for Nordea?

Situationen var således at jeg rejste med min ægtefælde samt 4 mdr. gammel barn siddende i en ”kænguru” taske. Flyveturen varede i 8 timer. Og vi var godt træt af turen pgr. af vores barns gråd under hele flyveturen. Vi ankom nat kl 02:00 lokal tid. Der var ingen personale i lufthavnen ud over politiet i check points.

Eftersom vi havde en del baggage og jeg bar min datter fik vi hjælp fra nogle udlændinge som kørte med lufthavnens baggage vogne. Da vi kom ud af terminalen, fik jeg at vide at man er nød til at tage en fælles taxa eller en privat for at komme ud af lufthavnens lukket område. Det kostede. Og jeg havde ingen irakisk valuta på mig.

Så jeg opsøgte en hæveautomat eller et vekselsbureau uden held i lufthavnen mens der var ”kamp” om at sikre sig en taxa der vil køre én ud af lufthavnen. Vognmanden formodede at finde en taxa og fik tømt baggaevognen i hans bil. Og han bad også om penge nu. Så stod jeg der med en taxachauffør og en udlænding (formentlig fra Bangladesh) som vil have penge.

Så jeg jeg bad taxachaufføren om at hjælpe mig med at finde en automat for at jeg kune betale dem. Det var han ikke villig til og begyndte at tage min baggage ud af bilen. Jeg prøvede at forklare ham at jeg havde penge osv. men er nød til hæve først. Han hjælp mig så med at finde en automat i en anden terminal. Og da jeg ikke kan læse arabisk men kun tale, bad jeg ham om at oversætte teksten på automatens skærm. Under hele den her episode bar jeg min datter og havde kun mit forkus på at komme afsted fra lufthavnen inden det bliver forsent.

Jeg kan IKKE udelukke at taxachaufføren eller vognmanden kunne lure min indtastning af PIN-koden da de begge to var i nærdheden af mig. Og at jeg måske var uopmærksom på at de stod tæt op ad mig. Eller at de kendte hinanden.

Jeg ved at det har formodningen imod sig, at en person, der er i besiddelse af såvel kort som pinkode venter flere dage med at påbegynde et misbrug. Og der kan jeg kun henvise til nogle oplysninger som jeg fik af politiet efter jeg opdag misbruget.

Først og fremmest er situationen i Irak således at man IKKE kan komme ind i en by hvis man ikke:

1- Selv bor der

2- Har en ”invitation” fra en bosiddende i byen

3- Arbejder i staten

Det gælder stort set alle store byer med infrastruktur osv. En anden oplysning er at de fleste ATM står inde i bankerne. Dvs. der er kun adgang i åbningstiderne. Det er også de færreste der modtager internationale kreditkort som MasterCard.

Landets vekselsbureauer har også kortterminaler, som i Danmark. Men disse accepterer KUN landets dankort, som kaldes ”MasterCard”(men er ikke et kreditkort som det internationale MasterCard)

Hvis der googles ”atm baghdad” kan der ses på GoogleMap de forskellige ATM der er i landet. Og udefra teksten ”TBI” på transaktionerne på mit konto gætter jeg på det er ”Trade Bank of Iraq” hæveautomater der er har været anvendt til misbruget. Og det fremgår af oplysningerne fra GoogleMap at der findes 4 automater. 2 som har åbent 24 timer.

Jeg kan sagtens følge tanken om at misbrug sker sædvanligvis i nær tidsmæssig sammenhæng med, at koden aflures, og at kortet stjæles, for at hindre at kortholder når at spærre kortet, inden tredjemand får mulighed for at tømme kontoen.

Jeg tvivler dog på tyven har været i besiddelse af den fornødne viden om hvordan og hvor han vil kunne misbruge kortet. Derfor tror jeg det har taget tid at komme ind i en by, finde en rigtig automat som tager imod internationale kreditkort og at ikke at blive på nogen måde opdaget hverken af overvågning eller bankens personale.

Helt konkret hvis GoogleMap’s oplysninger er korrekte, så er der kun én TBI hæveautomat der har åbent 24 timer udover den i lufthavnen.

På baggrund heraf synes jeg at jeg har afgivet en uddybende forklaring for min opbevaring af PIN-kode og omstændighederne for selve tyveriet samt misbruget.

*Under vores ophold i landet har vi ikke haft noget økonomisk forbrug, da vi har boet og spist hos familien.”

Ved en mail af 31. juli 2018 til klageren afviste banken at tilbageføre de omtvistede transaktioner.

Parternes påstande

Den 5. september 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal tilbageføre de omtvistede transaktioner med fradrag af 8.000 kr.

Nordea Danmark har principalt nedlagt påstand om afvisning, subsidiært om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke har foretaget de omtvistede hævninger.

Han politianmeldte tyveriet samt misbruget til politiet i Iraq samt til en byret efter, at han opdagede det.

Han har i sin uddybende forklaring af 27. juli 2018 til banken prøvet at løfte sin del af bevisbyrden i forbindelse med tyveriet af hans kort og det efterfølgende misbrug og redegjort for sagsforløbet og for de specielle forhold, der gør sig gældende for anvendelse af internationale MasterCard i Iraq.

Nordea Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en stillingtagen til sagen vil kræve en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene, og at sagen derfor bør afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at de omtvistede transaktioner blev gennemført ved anvendelse af chip og pinkode, som i alle tilfælde blev tastet korrekt i første forsøg.

Alle de omtvistede transaktioner er korrekt registreret og bogført og har ikke været ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Klageren har oplyst, at kun han kendte pinkoden, og at ingen andre har haft adgang til hverken kort eller pinkode. Tredjemand kan således kun være kommet i besiddelse af pinkoden ved afluring.

Afluring af pinkoden kan senest være sket ved klagerens anvendelse af kortet den 23. juni 2018 kl. 23:48 i Bagdads lufthavn, dvs. knap ni døgn før den første af de omhandlede transaktioner. Hvis det lægges til grund, at kortet blev stjålet i forbindelse med klagerens seneste anerkendte transaktion, er det et atypisk misbrugsmønster, at tredjemand ventede knap ni døgn med at hæve på kortet efter klagerens seneste transaktion.

Hvis det lægges til grund, at kortet først blev stjålet umiddelbart før den første af de omtvistede transaktioner, forekommer det usandsynligt, at tredjemand skulle have afluret pinkoden den 23. juni 2018, men først have stjålet kortet umiddelbart før den første omtvistede transaktion den 2. juli 2018.

Sagsforløbet tyder på, at de omtvistede transaktioner enten blev foretaget af en person, som klageren bemyndigede hertil eller af klageren selv.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at de ikke vedkendte transaktioner er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. lov om betalinger § 93.

Ankenævnet lægger endvidere til grund, at de ikke vedkendte transaktioner blev foretaget ved aflæsning af kortets chip og indtastning af korrekt pinkode i første forsøg.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen til sagen forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet har herved lagt vægt på sagens omstændigheder, herunder det forhold, at der gik knap ni døgn fra klagerens seneste anerkendte hævning med kortet i lufthavnen i Bagdad den 23. juni 2018 til den første ikke vedkendte hævning den 2. juli 2018, og at klageren, der opbevarede kortet i lommen, desuagtet hændelsesforløbet i lufthavnen den 23. juni 2018, ikke opdagede, at hans kort var blevet stjålet på et tidligere tidspunkt end den 6. juli 2018. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3 nr. 4.

Ankenævnet kan herefter ikke behandle klagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.