Manglende kurssikring

Sagsnummer:9310074/1993
Dato:22-04-1994
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Kirsten Nielsen, Søren Stagis, Harry Nielsen og Per Nykjær
Klageemne:Kurssikring - manglende
Ledetekst:Manglende kurssikring
Indklagede:Nykredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som pdf
Realkreditinstitutter