Gebyr for ændring af lånetilbud

Sagsnummer:9312102/1993
Dato:22-04-1994
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Kirsten Nielsen, Søren Stagis, Keld Christiansen og Per Nykjær
Klageemne:Lånetilbud - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Gebyr for ændring af lånetilbud
Indklagede:BRFkredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som pdf
Realkreditinstitutter