Indsigelse mod ændring af investeringsstrategi, hvorefter investeringer i udenlandske obligationer fremover som hovedregel skulle kurssikres.

Sagsnummer:1/2005
Dato:22-12-2005
Ankenævn:Peter Blok, Hans Daugaard, Peter Hemme, Lotte Aakjær Jensen og Finn Moefelt
Klageemne:Investering - Investeringsstrategi
Ledetekst:Indsigelse mod ændring af investeringsstrategi, hvorefter investeringer i udenlandske obligationer fremover som hovedregel skulle kurssikres.
Indklagede:Danske Invest
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som pdf
Investeringsfonde