Indfrielsesmetode.

Sagsnummer:20508031/2005
Dato:21-12-2005
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Jette Kammer Jensen, Grit Munk, Per Englyst og Mads Laursen
Klageemne:Indfrielse - metode
Ledetekst:Indfrielsesmetode.
Indklagede:Nykredit Realkredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som PDF
Realkreditinstitutter