Krav om nedskrivning af gæld vedrørende lån optaget i 2016 til køb af bil.

Sagsnummer:164/2022
Dato:16-01-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Morten Winther Christensen, Andreas Moll Årsnes, Jacob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Udlån - hæftelse
Akkord - afslag
Ledetekst:Krav om nedskrivning af gæld vedrørende lån optaget i 2016 til køb af bil.
Indklagede:Santander Consumer Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om nedskrivning af gæld vedrørende lån optaget i 2016 til køb af bil.

Sagens omstændigheder

I juli 2016 modtog Santander Consumer Bank en ansøgning om et lån på 225.000 kr. fra klageren. Lånet blev efterfølgende bevilget, og den 15. juli 2016 optog klageren et privatlån med SAFE forsikring på 239.795 kr., der skulle afvikles med 96 månedlige ydelser á 3.043 kr. Lånet blev brugt til køb af en BMW 318i årgang 2010. Den pålydende rente var variabel på for tiden 4,75 % om året med månedlig rentetilskrivning, og ÅOP var 6,97 %.

I april 2020 henvendte klageren sig til banken og oplyste, at hun desværre havde måttet lukke sit firma, hvilket havde medført en nedgang i hendes økonomi. Hun ville gerne aflevere bilen til banken, hvilket banken afviste, idet den ikke havde pant i bilen.

I en mail til banken senere i april måned 2020 skrev klageren:

”Da i ikke vil hjælpe mig må jeg bede om ydelsesnedsættelse i en periode indtil mit firma kommer ovenpå.

I mellem tiden vil prøve at sælge denne [bilen] via en forhandler eller privat og den evt. restgæld jeg vil få vil jeg gerne bede om en betalingsordning på tak.”

Banken afviste at nedsætte ydelsen på lånet, idet det i forvejen havde en lang løbetid, men tilbød klageren to betalingsfrie måneder i maj og juni 2020 uden gebyr, hvilket klageren tog imod.

Den 3. maj 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet.

Banken har under sagen fremlagt en opgørelse, hvoraf fremgår, at restgælden på lånet pr. den 9. december 2022 udgjorde 78.346,33 kr.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Santander Consumer Bank skal frafalde renterne på lånet, mod at hun indbetaler bilens værdi.

Santander Consumer Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken har givet hende et forbrugslån i stedet for et billån. Det var hun ikke klar over, da hun skrev under. Hun skulle betale næsten 300.000 kr. for en bil, der kun var 187.000 kr. værd.

Efter salg af bilen skal hun stadig betale næsten 60.000 kr. på grund af renter og gebyrer på lånet. Det er ikke i orden, og hun føler sig snydt af både banken og bilforhandleren.

Hun har været i kontakt med banken flere gange pr. telefon, men den nægter at erkende det og nægter at frafalde renterne på lånet.

Hun ønsker, at banken frafalder renterne på lånet mod, at den får alle pengene fra salget af bilen. Bilen var vurderet til 32.000 kr., som banken kan få. Hun er uforstående over for, at hun skal betale mere end bilens værdi tilbage. Det er urimeligt, at hun skal betale for en bil, som hun måtte skille sig af med og mistede penge på, da den var mindre værd, end det hun skyldte på lånet.

Hun forsøger at kæmpe sig ud af dyre bilregninger og bilreparationer, som hun har måttet betale.

Hun er lige blevet færdig med et fleksjobforløb og tjener ikke tilstrækkeligt til, at hun kan betale den høje ydelse længere. Hun kan ikke få sin økonomi til at hænge sammen, og hun har henvendt sig til en gældsrådgiver, der henviste hende til at tale med banken.

Banken har ikke været imødekommende. Den lægger morarente på lånet og truer hende med inkasso.

Santander Consumer Bank har anført, at klageren har indgået en låneaftale med banken og skal tilbagebetale det fulde aftalebeløb inklusive renter og omkostninger.

Banken har ikke pligt til at indgå en afdragsordning med klageren.

Klageren har ikke tidligere gjort indsigelse mod låneaftalen over for banken. Det fremgår af klagerens mail til banken i april 2020, at hun allerede på daværende tidspunkt var klar over, at salget af bilen muligvis ikke kunne dække restgælden på lånet.

Ankenævnets bemærkninger

Den 15. juli 2016 optog klageren et privatlån med SAFE forsikring på 239.795 kr. i Santander Coonsumer Bank, der skulle afvikles med 96 månedlige ydelse á 3.043 kr. Lånet blev brugt til køb af en BMW 318i årgang 2010. Den pålydende rente var varia-bel på for tiden 4,75 % om året med månedlig rentetilskrivning, og ÅOP var 6,97 %.

Klageren ønsker, at banken skal frafalde renterne på lånet, mod at hun indbetaler bilens værdi på 32.000 kr. Dette har banken afvist.

Klageren hæfter for lånet på de i låneaftalen af 15. juli 2016 aftalte vilkår. Det beror på bankens egen kreditmæssige afgørelse, om den vil imødekomme et ønske om en nedsættelse af gælden og/eller nedsætte de aftalte ydelser på lånet. Ankenævnet kan ikke pålægge banken at acceptere en akkordering (nedsættelse) af gælden eller en bestemt afvikling af lånet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.