Indfrielsesmetode

Sagsnummer:9311089/1993
Dato:22-04-1994
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Kirsten Nielsen, Søren Stagis, Harry Nielsen og Per Nykjær
Klageemne:Indfrielse - metode
Ledetekst:Indfrielsesmetode
Indklagede:Realkredit Danmark A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som pdf
Realkreditinstitutter