Krav om erstatning ved handel med WTI Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position, når handelsprisen var negativ.

Sagsnummer:182/2020
Dato:16-12-2020
Ankenævn: Bo Østergaard, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning ved handel med WTI Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position, når handelsprisen var negativ.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning ved handel med WTI Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position, når handelsprisen var negativ.

Sagens omstændigheder

I marts 2020 blev klageren, der bor i De Forenede Arabiske Emirater, (med tidszonen GST), kunde i Saxo Bank, hvor han fik adgang til at handle på bankens handelsplatform. I den forbindelse accepterede klageren, at bankens General Business Terms (almindelige forretningsforbindelser) var gældende for kundeforholdet. Banken har oplyst, at klageren var klassificeret som detailkunde.

Banken har oplyst, at klageren efter han blev kunde, alene har handlet Futures kontrakter, der er et komplekst produkt.

I marts 2020 udførte klageren en hensigtsmæssighedstest på handelsplatformen, hvoraf blandt andet fremgik, at futures ikke var hensigtsmæssige for ham. Banken har oplyst, at klageren som følge heraf, hver gang han loggede på handelsplatformen, blandt andet fik en risikoadvarsel om, at futures var ”Not appropriate”/ikke egnede for ham.

Banken har oplyst, at følgende olie futures kontrakter blev noteret og handlet på NYMEX (New York Mercantile Exchange), der er en del af CME Group (CME):

“a) the NYMEX WTI Crude Oil May 2020 Futures contract (CLK0) with physical delivery on 21 April 2020 at 18:30 GMT ("CLK0");

b) the E-mini Crude Oil May 2020 Futures contract (QMK0) settled in cash on 20 April 2020 at 18:30 GMT against the CLK0 penultimate settlement price ("QMK0"); and

c) the WTI Crude May 2020 Futures on Intercontinental Exchange (WBSK0) settled in cash on 20 April 2020 at 18:30 GMT against the CLK0 penultimate settlement price ("WBSK0").

Den 20. april 2020 åbnede handlen med CLK0 til en pris på 17,73 USD og faldt senere til omkring 4,00 USD.

Den 20. april 2020 kl 16:48 GMT offentliggjorde CME en meddelelse gennem Bloomberg Terminal News om, at prisen på ”WTI futures May” kunne blive negativ. Den 20. april 2020 kl. 17:02 GMT sendte CME en mail til markedsdeltagerne om, at prisen på visse ”May 2020 Energy products”, herunder CLK0 ingen limit havde og kunne blive negativ.

Den 20. april 2020 kl. 17:32:11 GMT købte klageren Crude Oil May 2020 Futures kontrakter (CLK0) til en pris på 1,51 USD pr stk.

Den 20. april 2020 fra kl. 17:38:06 GMT afviste banken ordrer fra kunder, der ønskede at forøge deres eksponering i CLK0.

Den 20. april 2020 kl. 18:04:04 GMT forsøgte klageren at forøge sin eksponering i CLK0 og indlægge en købsordre på CLK0. Denne ordre blev afvist af banken.

Den 20. april 2020 omkring kl. 18:08:48 GMT blev prisen på CLK0 negativ.

Af en udskrift af klagerens aktivitetslog fremgik, at klageren herefter forsøgte at lukke sin position i CLK0 med en markedsordre, men at hans ordre blev afvist:

20-Apr-2020 18:16:27 … Dealer System User rejects Place Future Contracts CLK0 1 Sell Market @ -7.50 D.O., Reason: Business rule violation

20-Apr-2020 18:16:27 … Client [klageren] requests Place Sell 1 Future Contracts CLK0 Market @ D.O.”

Klageren fortsatte med at forsøge at lukke sin position med markedsordrer, men ordrerne blev afvist.

Klageren har fremlagt et udateret screenshot uden tidsangivelse fra handelsplatformen og har anført, at prisen på CLK0 på handelsplatformen kl. 18:44 GMT, da hans position i CLK0 stadig var åben, frøs i flere minutter, og at det fremgår af det fremlagte screenshot, at handelsplatformen viste følgende tekst: ”Not tradable at present”.

Banken har fremlagt en oversigt fra Bloomberg over antallet af kontrakter og vægtet gennemsnitspris for CLK0 den 20. april 2020 for perioden fra kl. 18:00 GMT til kl. 19:59 GMT, og har oplyst, at det fremgår heraf, at likviditeten i markedet i perioden var meget lille, hvilket bevirkede en ekstrem volatilitet i prisen. Af et uddrag heraf fremgik blandt andet:

Minute UTC

Traded

Quoted

VWAP

18:20:00

 

 

NA

18:21:00

205

÷1,865.500

÷9.10

18:22:00

206

÷1,977.600

÷9.60

18:23:00

 

 

NA

18:24:00

144

÷1,812.960

÷12.59

18:25:00

 

 

NA

18:26:00

21

÷400.500

÷19.05

18:27:00

216

÷5,832.000

÷27.00

18:28:00

160

÷5,784.000

÷36.15

18:29:00

351

÷13,502.970

÷38.47

18:30:00

156

÷5,839.080

÷37.43

18:31:00

36

÷1,283.400

÷35.65

18:32:00

 

 

NA

18:33:00

 

 

NA

18:34:00

 

 

NA

Total VWAP

1,495

÷38,297.560

÷25.62

Den 20. april 2020 kl. 19:13:41 GMT blev klagerens position i CLK0 ”stopped out” af banken til en pris på ÷35,70 USD. Klageren har oplyst, at hans tab på CLK0 var 37.210 USD.

Prisen på CLK0 forblev negativ indtil den 21. april 2020 kl. 00:02:09 GMT.

Fra den 21. april 2020 kl. 06:56:13 GMT til kl. 13:25:59 GMT blev prisen på CLK0 igen negativ. Den 21. april 2020 kl. 18:30 GMT udløb CLK0 til en ”final settlement price” på 10,01 USD.

Klageren gjorde efterfølgende over for banken indsigelse mod afvisningen af de ordrer, som han havde forsøgt at afgive med henblik på at lukke sin position, efter at handelsprisen var blevet negativ.

Den 27. april 2020 sendte banken klageren en mail, hvori den pr. kulance tilbød ham en kompensation på 10.083 USD. Af mailen fremgik blandt andet:

” This unprecedented, extraordinary market event resulted in unforeseen issues across the marketplace, at market participants, with our counterparts, as well as within Saxo Bank, there were issues with price streams, order placement and delay in filling orders externally. No one could reasonably be expected to prepare for the eventuality, but should be held up against due care in the actions taken during the event to mitigate risks.

Following events, and having verified that all open market risk has been managed with our clients, we have been in the process of a reviewing of all stop outs, executions, rejections, etc. This is a cumbersome process, due to the extreme volatility and low liquidity in the front month oil contracts, where several exchange circuit breaker where hit, which also resulted in a number of rejection in placing orders at our counterpart level (a market condition and not a Saxo Bank related limitation). It is not just looking at the price evolution, it is about determining a benchmark for realistic execution both price and liquidity wise, and it is about rerunning history to determine alternative outcomes, and finally, it is about evaluating client intent versus actual outcome.

Legally Saxo Bank is not liable for any loss, expense, cost or liability suffered or incurred by the Client due to a system or transmission failure or delays or similar technical errors unless Saxo Bank has exercised gross negligence in connection herewith. Furthermore, no instruction or order from a Client is binding on Saxo Bank until it has been accepted. No binding Contract or other transaction is entered into until it has been recorded as executed by Saxo Bank and confirmed by Saxo Bank to the Client through the Settlement/Trade Confirmation. Finally, in the event that the Client believes to have placed an instruction or order, but the Client has not received a Settlement/Trade Confirmation, the Client must contact Saxo Bank immediately. In the absence of such immediate notice from the Client, the order, transaction or Contract may at Saxo Bank’s sole discretion be deemed non-existent even if received by Saxo Bank.

Having reviewed your complaint, we have concluded that in the hypothetical event that had you been able to place a reducing order, and had this order then been routed to the market and participated in the disorderly markets thereafter, the best case scenario would in your case have been an improvement of USD 10,083.00. We would like to offer this amount as a commercial compensation to you as our valued client, though Saxo Bank does not accept any fault or liability in this specific event, nor should any offer of a “commercial compensation” be considered giving any precedence what so ever.”

Den 17. Maj 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet. I klagen anførte han blandt andet:

”Concerning my trading account [nummer] with Saxo Bank, I took a buy position in Crude Oil CLK0 at 1.51 on 20th April at 21:32:11 Dubai time. The market started trading below zero levels, and the moment oil price went into negative territory, I lost control over my account as Saxo Bank trading platform was not capable of executing any orders below the zero price.

The trading platform did not accept any order, to sell or close my position, which I placed below the price of zero. It kept on giving error that the trade price should be above zero, which clearly confirms that the platform was not configured to handle trades below zero and it is gross negligence on Saxo Bank part. I have attached screenshots of the trading activity log which show that I tried to place sell order to close my position first @-7.50 at 22:16:27 Dubai time and then several times again, but the trading platform did not accept it.

The Crude oil price kept on going down and posted a low of -37.63 After that Saxo bank stopped out my position @ -35.70 at 23:13:41 Dubai time, causing me a loss of 37,210 US Dollars.

CME Group (Nymex Exchanges) where the above oil contract is traded, had already announced and asked the firms to be prepared and ready for such an event if the prices go in negative …

Given that, I should have been able to trade/close my existing position when the prices went below zero, or my position should have been stopped out at zero as the platform was not capable of executing trades below the price level of zero.

My long oil position, which was at 1.51, should be considered stopped out at zero, and the balance amount, which is 37,210 US Dollars, should be credited back to my account. My current account balance is -11,047 USD.

I have attached the response from Saxo bank, they are offering me a compensation of 10,083 USD, but that will just make my account balance -964 USD.”

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet oplyst, at bankens tilbud af 27. april 2020, hvori den pr. kulance tilbød klageren en kompensation på 10.083 USD, fortsat er gældende.

Af bankens General Business Terms (almindelige forretningsbetingelser) gældende fra den 3. januar 2018 fremgik blandt andet:

”…

2. ACCEPT AF RISIKO

2.1 Kunden anerkender, accepterer og forstår, at:

i. Marginpositioner er yderst spekulative, kan indebære en ekstrem høj risiko og er kun egnede for personer, der kan tåle et tab, der over-stiger deres Sikkerhedsstillelse i Saxo Bank,

ii. på grund af den lave Sikkerhedsstillelse, som normalt kræves i for-bindelse med Marginpositioner kan prisændringer for det underliggen-de Instrument resultere i betydelige tab, som væsentligt kan overstige Kundens investering og Kundens Sikkerhedsstillelse i Saxo Bank,

iii. når Kunden instruerer eller anmoder Saxo Bank om at indgå en Kontrakt eller købe et Instrument, er enhver gevinst og ethvert tab på Kontrakten eller Instrumentet udelukkende Kundens eget ansvar og risiko,

iv. medmindre andet aftales, foretager Saxo Bank ingen løbende au-tomatisk eller manuel overvågning af de transaktioner, der indgås af Kunden. Det er således ikke Saxo Banks ansvar, hvis transaktioner udvikler sig anderledes end forventet af Kunden og/eller til ugunst for Kunden,

v. alle investeringer er forbundet med risiko, og Kunden er ikke blevet givet nogen garantier om gevinst eller lignende indeståelser fra Saxo Bank, fra noget selskab i Saxo Bank-Koncernen, fra nogen Introdu-cing Broker eller fra nogen repræsentant for disse.

5. RÅDGIVNING OG ANBEFALINGER

5.1 Saxo Bank leverer udelukkende ordreudførelse ("execution only") for Kunden, medmindre andet er aftalt. Saxo Bank er ikke forpligtet til at yde individuel rådgivning eller levere overvågning, oplysninger eller anbefalinger i relation til Instrumenter eller Ydelser.

26. MARGINKRAV OG MARGINPOSITIONER

26.2 Kunden bør særligt være opmærksom på, at Marginkravet kan ændres uden varsel. Når der er åbnet en Marginposition, kan Saxo Bank ikke lukke Marginpositionen efter eget skøn, men kun efter instruks fra Kunden eller ved udnyttelse af de rettigheder, der tilkommer Saxo Bank i henhold til disse Betingelser. Saxo Bank kan dog forhøje Marginkravet, hvis Saxo Bank mener, at risikoen på Marginpositionen eller Kunden er er steget sammenlignet med risikoen på åbningsdatoen.

26.3 Marginkravet gælder fra åbning af en Marginposition indtil Marginpositionens udløb. Det er Kundens ansvar løbende at sikre, at der til enhver tid er tilstrækkelig Sikkerhedsstillelse på Kontoen til at opfylde Marginkravet. Saxo Bank har ret, men ikke pligt til at informere Kunden, hvis Marginkravet ikke er opfyldt (margin call).

26.4 Kunden skal til enhver tid overholde Marginkravet og skal efter anmodning herom indbetale følgende til Saxo Bank:

i. sådanne beløb, som Kunden til enhver tid måtte skylde Saxo Bank i henhold til en ordre eller Kontrakt,

ii. sådanne beløb, som Saxo Bank til enhver tid måtte kræve som Sikkerhedsstillelse under henvisning til Marginkravet, og

iii. ethvert beløb, der måtte være nødvendig for at opretholde en positiv saldo på alle Konti.

26.8 Hvis Kundens Sikkerhedsstillelse ikke er tilstrækkelig til at dække Marginkravet, andre indeståender eller andre beløb, som Kunden måtte skylde Saxo Bank i henhold til disse Betingelser, kan Saxo Bank lukke enhver Kontrakt og Marginposition ved meddelelse herom til Kunden og anvende provenuet til betaling af de skyldige beløb. Saxo Bank har ret til efter eget skøn at lukke alle eller nogle af Kundens Kontrakter og Marginpositioner. Saxo Bank kan udnytte denne ret til at lukke Kontrakter og Marginpositioner, selv om Kunden har taget skridt til at reducere størrelsen af åbne Kontrakter eller Marginpositioner eller til at overføre tilstrækkelige midler til Saxo Bank, uden at ifalde noget ansvar over for Kunden.

26.10 Hvis Kundens samlede eksponering i en eller flere Marginpositioner når et niveau, som Saxo Bank mener vil føre til et betydeligt tab, der ikke kan dækkes af Kundens Sikkerhedsstillelse i tilfælde af en ugunstig markedssituation, kan Saxo Bank efter eget skøn (i) forhøje Marginkravet og/eller (ii) reducere Kundens eksponering ved at lukke eller reducere en eller flere af Kundens åbne Marginpositioner.

26.11 Saxo Bank er endvidere berettiget til efter eget skøn at beslutte, at der foreligger en nødsituation eller et Ekstraordinært Markedsforhold. I tillæg til Saxo Banks øvrige rettigheder i henhold til disse Betingelser har Saxo Bank blandt andet ret til at (i) forhøje Marginkravet, (ii) reducere Kundens eksponering, (iii) lukke eller reducere en eller flere af Kundens åbne Marginpositioner og/eller (iv) suspendere handlen.

29. KUNDENS GARANTIER OG ERKLÆRINGER

29.1 Kunden garanterer og erklærer følgende:

iii. at Kunden er villig og i stand til, økonomisk og på anden måde, at påtage sig risikoen ved at foretage spekulative investeringer;

31. SKADESLØSHOLDELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING

31.4 For så vidt angår ordrer og Kontrakter, der gennemføres via Handelsplatformen, er Saxo Bank ikke ansvarlig for nogen tab, udgif-ter, omkostninger eller erstatningsforpligtelser, som Kunden pådrager sig eller ifalder på grund af systemfejl, transmissionsfejl, forsinkelser eller lignende tekniske fejl, medmindre Saxo Bank har udvist grov uagtsomhed i forbindelse hermed.

31.6 Saxo Bank er ikke ansvarlig for tab, der opstår som følge af Kundens installering og brug af de edb-programmer, der benyttes i relation til Handelsplatformen, medmindre et sådant ansvar følger af ufravigelig gældende lov.

41. ERKLÆRING OM RISIKO I FORBINDELSE MED HANDEL MED VALUTA OG DERIVATER (HERUNDER CFD’ER; FUTURES OG OPTIONER)

Denne korte erklæring, der udgør en del af Betingelserne, beskriver ikke alle de risici og andre betydningsfulde aspekter, der er forbundet med at handle valuta og derivater. Set i lyset af risiciene bør De kun indgå handler i de nævnte produkter, såfremt De forstår beskaffenhe-den af de kontrakter og kontraktsretlige forhold, som De indgår, samt omfanget af den risiko, De derved påtager Dem. Handel med valuta og derivater egner sig ikke til det brede flertal af befolkningen. De bør overveje nøje, om denne form for handel er noget for Dem, ud fra Deres erfaring, Deres mål, økonomiske ressourcer og andre relevante forhold.

VALUTA OG DERIVATER

1 Effekten af "Marginhandel" eller "Gearing"

Handel i valuta og derivater indebærer en stor risiko. Beløbet for initi-almargin kan være småt i forhold til værdien af valuta- eller derivat-kontrakten, når transaktioner "handles på margin" eller "geares". En relativt lille markedsbevægelse får en forholdsmæssig større virkning på de midler, De har indskudt eller skal indskyde. Dette kan både væ-re i Deres favør eller til ugunst for Dem. De kan risikere at tabe alle oprindelige marginmidler samt eventuelle andre midler, som er depo-neret i Saxo Bank, for at beholde Deres position. Udvikler markedet sig ugunstigt for Deres position og/eller øges Marginkravene, kan De blive nødt til med kort varsel at indbetale yderligere midler for at be-holde Deres position. Undlader De at efterkomme et krav om indbeta-ling af ekstra midler, risikerer De, at Saxo Bank lukker positionerne på Deres vegne. De hæfter selv for et eventuelt tab eller underskud som følge heraf.

YDERLIGERE RISICI; SOM ER ALMINDELIGE I FORBINDELSE MED VALUTA- OG DERIVATHANDEL

...

5 Suspendering eller begrænsning af handels- og prisforhold

Markedsforhold (f.eks. illikviditet) og/eller håndhævelse af regler på bestemte markeder (f.eks. suspendering af handel i enhver kontrakt eller kontraktmåned på grund af prisgrænser eller circuit breakers) kan forøge risikoen for tab ved at gøre det vanskeligt eller umuligt at effektuere transaktioner eller lukke/modregne positioner. Har De solgt optioner, kan det øge risikoen for tab.

Der vil ikke altid findes normale prisfastsættelsesforhold mellem det underliggende aktiv og et derivat. Manglen på en underliggende refe-rencepris kan gøre det vanskeligt at vurdere, hvad der er en "rimelig" værdi.

…”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Saxo Bank skal betale en erstatning på 37.210 USD.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at da handelsprisen på CLK0 blev negativ, ville handelsplatformen ikke acceptere hans ordrer om at sælge/lukke positionen, når han indlagde ordrer med negative priser. Banken har udvist grov uagtsomhed i forbindelse med, at handelsplatformen ikke kunne håndtere ordrer med negative priser.

Bankens handelsplatform tillod ikke afgivelse af ordrer med negative priser på trods af, at CME forinden havde informeret markedsdeltagerne om, at negative priser kunne forekomme.

Banken undlod at informere ham om, at i tilfælde af, at prisen på CLK0 blev negativ, kunne handelsplatformen ikke håndtere negative priser.

Hans markedsordre kl. 18:16:27 GMT blev afvist med begrundelsen ”business rule violation”, hvilket viser, at handelsplatformen ikke kunne håndtere negative priser. Hvis afvisningen skyldtes illikviditet i markedet, som anført af banken, ville ordren være blevet afvist med en anden begrundelse såsom ”Order rejected due to insuffient market liquidity or due to market conditions”.

Da han gentagne gange forsøgte at placere salgsordrer for at lukke sin position, efter at prisen på CLK0 blev negativ, afviste handelsplatformen hans ordrer med følgende pop-up besked: ”the price should be above zero”. Kl. 18:44 GMT frøs prisen på CLK0 i flere minutter, og handelsplatformen viste følgende tekst: ”Not tradable at present” og viste ikke ”real-time exchange prices”.

De vægtede gennemsnitspriser for CLK0, som banken henviser til, er ikke relevante, idet banken har ”failed to forward and execute my order in the exchange”.

Banken har tilbudt ham en kompensation på 10.083 USD. Heri ligger en erkendelse af, at der foreligger en ansvarspådragende fejl fra bankens side.

Den af banken tilbudte kompensation er beregnet på et forkert grundlag, idet den er beregnet på grundlag af de vægtede gennemsnitspriser for CLK0 i tidsrummet fra kl. 18:20 til kl. 18:34 GMT, der giver en gennemsnitspris på ÷25,62 USD. Han afgav salgsordrer fra kl. 18:16:27 GMT, og det fremgår af den af banken fremlagte oversigt over vægtede gennemsnitspriser for CLK0 i perioden fra kl. 18:16 til kl. 18:20 GMT, at gennemsnitsprisen i dette tidsrum var ÷6,96 USD, og at der blev handlet 1.498 kontrakter i tidsrummet.

Klageren har yderligere anført følgende:

”While Saxo bank system might be capable of calculating client positions by using negative prices; however the system was completely not able to execute a trade or take instructions for settlement of the trades in negative prices. In other words, I was left entirely at the mercy of the market to settle my trade, and I lost all control over my open position resulting in a massive loss to my equity. ….

Given this, my long position should be considered stopped out at zero, and the refund of 37,210 US Dollars should be credited back to my account.”  

Såfremt handelsplatformen kunne beregne positioner på grundlag af negative priser, burde hans åbne position være blevet lukket, før hans konto gik i minus.

Han er bekendt med, at en anden brokers handelsplatform heller ikke kunne håndtere ordreafgivelse med negative priser, og at denne broker har kompenseret sine kunder for det tab, som de led som følge heraf.

Saxo Bank har blandt andet anført, at banken som udgangspunkt ikke er ansvarlig for en investors tab på risikofyldte og spekulative investeringer. Intet i denne sag kan begrunde en afvigelse fra dette udgangspunkt, og banken er derfor ikke ansvarlig for klagerens handel med CLK0, der var et produkt, der var risikofyldt og meget følsomt over for pludselige markedsbevægelser.

Klageren har ikke løftet bevisbyrden for, at banken har handlet groft uagtsomt, og at han har lidt et påregneligt og adækvat tab, som han ikke selv er ansvarlig for.

Banken har ikke udvist fejl eller forsømmelser i forbindelse med klagerens handel med CLK0. Banken har ikke undladt at handle efter nogen relevant instruktion fra klageren. Klageren har lidt et tab på sin investering i CLK0 som en konsekvens af sin egen beslutning om at investere i CLK0. Banken er ikke ansvarlig for, at investeringen udviklede sig anderledes, end klageren forventede.

Banken har givet klageren de foreskrevne risikoadvarsler, hver gang han loggede på handelsplatformen. Bankens almindelige forretningsbetingelser indeholdt endvidere talrige advarsler om risikoen ved handel med komplekse produkter, som det i sagen omhandlede, herunder om risikoen ved marginpositioner.

Det af klageren rejste krav afspejler kontrakternes markedsværdi og dermed den pris, som kunne opnås ved lukningen af hans position. Der er således ikke tale om et erstatningsberettiget tab, men alene tale om skuffede forventninger, som ikke erstattes i dansk ret.

Banken leverer udelukkende ordreudførelse (”execution only”), og banken var som en ”execution only broker” ikke forpligtet til at lukke klagerens position til en pris omkring nul, da prisen på CLK0 blev negativ. Banken har anført:

 ”Saxo Bank`s margin system was fully capable of calculating clients positions and account value by using negative prices. Therefore, Saxo Bank had no reason to close-out [klagerens] positions when the price reached zero price as he was not on margin. Therefore, client was only stopped out later when his margin utilisation was breached.”

Afvisning af klagerens ordrer skete, fordi det ikke var muligt at eksekvere dem på grund af markedsforholdene. Banken har tilbudt klageren en kompensation pr. kulance, men har ikke anerkendt at have handlet ansvarspådragende eller at have begået fejl. Vedrørende den tilbudte compensation har banken anført:

“The commercial compensation that Saxo Bank has offered has been calculated based on a realistic response time between the time [klageren] tried to close his position to when it realistically could have been executed under the given circumstances with liquidity and other people’s (both Saxo Bank clients and other market participants) orders queueing up before him.”

Ankenævnets bemærkninger

I marts 2020 blev klageren, der bor i De Forenede Arabiske Emirater, kunde i Saxo Bank, hvor han fik adgang til at handle på bankens handelsplatform. I den forbindelse accepterede han, at bankens General Business Terms (almindelige forretningsbetingelser) var gældende for kundeforholdet.

Den 20. april 2020 kl. 17:32:11 GMT købte klageren Crude Oil May 2020 Futures kontrakter (CLK0) til en pris på 1,51 USD pr stk.

Den 20. april 2020 omkring kl. 18:08:48 GMT blev prisen på CLK0 negativ.

Af en udskrift af klagerens aktivitetslog fremgik, at klageren den 20. april 2020 fra kl. 18.16:27 GMT forsøgte at lukke sin position i CLK0 ved afgivelse af markedsordrer, men at hans ordrer blev afvist.

Den 20. april 2020 kl. 19:13:41 GMT blev klagerens position i CLK0 ”stopped out” af banken til en pris på ÷35,70 USD.

Klageren har anført, at hans markedsordrer blev afvist, idet handelsplatformen ikke ville acceptere markedsordrer med negative priser, da handelsprisen på CLK0 blev negativ. Handelsplatformen var kun i stand til at fungere, når prisen på ordren var over nul. Han har som følge heraf lidt et tab på 37.210 USD.

Banken har anført, at klagerens markedsordre den 20. april 2020 kl. 18:16:27 GMT blev afvist på grund af illikviditet i markedet.  Da det på grund af markedsforholdene ikke var muligt at eksekvere ordren, har banken pr. kulance tilbudt klageren en kompensation på 10.083 USD.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen til sagen, herunder til om banken har handlet ansvarspådragende i forbindelse med handelsplatformens håndtering af ordrer med negative priser og til årsagen til afvisningen af de ordrer, som klageren forsøgte at afgive den 20. april 2020 kl. 18:16:27 GMT og fremefter, samt en stillingtagen til hvilken pris, som klageren kunne have opnået ved lukning af sin position på daværende tidspunkt, forudsætter en bevisførelse blandt andet i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 5, stk. 3, nr. 4, i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.