Indsigelse mod størrelsen af debiterede beløb og om trussel om vold i forbindelse med pinkodebaserede betalinger på natklub i Polen.

Sagsnummer:459/2019
Dato:20-01-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Ida Marie Moesby, Finn Borgquist
Klageemne:Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod størrelsen af debiterede beløb og om trussel om vold i forbindelse med pinkodebaserede betalinger på natklub i Polen.
Indklagede:Jutlander Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod størrelsen af debiterede beløb og om trussel om vold i forbindelse med pinkodebaserede betalinger på natklub i Polen.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jutlander Bank, hvor han havde en konto med et tilknyttet MasterCard -130, en konto med et tilknyttet Visa/dankort -791 samt netbankadgang.

I slutningen af september 2019 var klageren på studietur i Polen, og natten mellem den 27. september 2019 og 28. september 2019 besøgte klageren en natklub i Gdansk.

Banken har fra Nets indhentet en transaktionsliste, og det fremgår heraf, at der hos natklubben blev foretaget følgende transaktioner med klagerens kort:

Dato og tid

Kort

Forretning

Transaktionsbeløb

Transaktionsbeløb DKK

Status

Autorisation

27-09-2019 kl. 22:39

-130

F

37,40 PLN

64,02 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

27-09-2019 kl. 23:09

-130

F

1.964,00 PLN

3.361,86 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

27-09-2019 kl. 23:11

-791

F

1.964,00 PLN

3.363,41 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

27-09-2019 kl. 23:51

-130

F

3.891,00 PLN

6.660,38 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

27-09-2019 kl. 23:52

-791

F

3.891,00 PLN

6.663,46 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

28-09-2019 kl. 00:12

-791

F

3.756,00 PLN

6.432,27 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

28-09-2019 kl. 00:18

-130

F

3.756,00 PLN

6.429,30 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

28-09-2019 kl. 00:55

-791

F

11.051,00 PLN

0,00

Afvist over Max. Beløb

Chip og PIN-kode

28-09-2019 kl.00:56

-130

F

11.051,00 PLN

18.916,45 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

28-09-2019 kl. 00:59

-791

F

6.289,00 PLN

0,00

Afvist over Max. Beløb

Chip og PIN-kode

Den 28. september 2019 kl. 01:38 spærrede klageren sit MasterCard -130 og kl. 01:44 spærrede han sit Visa/dankort -791 hos Nets.

Ved en ”Kortindsigelse om forkert beløb” af 30. september 2019 gjorde klageren over for banken indsigelse mod fire transaktioner for ”20.833,39” polske zloty (PLN) foretaget med MasterCard -130. Han anførte, at han havde accepteret, at F måtte trække 150 PLN. Om baggrunden for indsigelsen anførte han endvidere:

” fredag 27-9-2019. aftalt pris betales og jeg ser beløbet i kortterminalen som stemmer overens med aftalen. sælger påstår at kortet ikke virker jeg kan kun se en rød linje hvor der står noget på polsk. herefter forsøger vi at gennemføre betalingen 4-5 gange med samme resultat. jeg bliver nægtet udgang fra stedet af receptionist og dørmand dog uden vold. jeg venter på udgang i knap 1 time da jeg bliver lukket ud står to af mine venner udenfor og siger de har ventet der i knap 1 time og de er blevet nægtet adgang ind i bygningen de vidste at noget var galt og de forklarer at de har betalt en løsesum for at få mig ud derfra på omkring 600 polske zloty, på vej hjem tjekker jeg netbank og ser at et beløb på godt 35.000,- DKK er reserveret på min konto. jeg spærre straks mit MasterCard og dankort. vi forsøger om søndagen den 29-9-2019 at melde hændelsen til polsk politi det skal siges vi er 7 mand der oplevede stort set det samme den aften. polsk politi vil ikke gøre det store ved det og virker ikke særligt interesseret i sagen. 30-9-2019 bliver pengene trukket fra min konto. jeg har nu meldt sagen til dansk politi som vil kigge på det.”

Banken afviste at tilbageføre transaktionerne.

I en udateret beskrivelse af sagsforløbet, sendt via netbank og modtaget af banken den 24. oktober 2019, anførte klageren følgende:

” som vi talte om tidligere i telefonen vil jeg give en detajleret beskrivelse af hvad der skete ved da jeg skulle gennemføre betalingerne. + vedhæftet tilbagemelding fra politiet.

jeg skal gennemføre betalingen og jeg får terminalen i hånden jeg ser tydeligt beløbet 150 PLN på skærmen jeg gennemføre betalingen men får at vide at kortet ikke er accepteret. derefter forsøger jeg endnu en gang med samme resultat. jeg siger jeg vil gå udenfor hvor jeg ved mine kammerater er og få nogle kontanter af dem til at betale med, men så får jeg at vide at de vil have mig til at prøve med kortet igen. det nægter jeg og vil forsøge at ringe til en kammerat. men så siger de at jeg ikke må bruge min telefon derinde og at de vil have at jeg bliver der og prøver kortet igen. så rejser jeg mig op men bliver hurtigt rykket med i stolen igen ad ekspedienten og siger at hun vil anbefale mig ikke at forsøge at gå. ellers ville deres dørmænd komme ned og tage sig af mig og det troede hun ville komme til at gøre ondt, der bliver jeg meget mistænkelig men også meget bange. jeg får besked på at blive siddende. jeg sidder i omkring en halv time hvor en dørmand sidder og stirre på mig hele tiden inden ekspedienten kommer igen og vil have mig til at betale, det nægter jeg igen så kommer en dørmand og står tæt på mig og ekspedienten spørger om jeg er sikker på jeg ikke vil forsøge igen. der bliver jeg meget bange og vælger at forsøge igen et par gange med samme resultat. Jeg får igen besked på at blive og sidder igen i omkring en halv time og venter. inden ekspedienten kommer tilbage og vil have mig til at prøve igen og jeg tør ikke andet. men disse forsøg har samme resultat som de andre. ved alle forsøgene ser jeg beløbet 150 PLN på terminalen inden jeg betaler. alle de kammerater jeg ankom med er gået ud og jeg er den eneste af flokken som er tilbage. jeg bliver stadig tilbageholdt og bliver overvåget af dørmanden. efter nogen tid kommer en anden dørmand og hiver mig ud hvor mine venner står og venter, de har betalt dørmanden omkring 1000 PLN for at lukke mig ud.

jeg var meget rystet men også rigtigt glad for at komme ud og tænker kun på hvad der kunne have været sket. jeg tror da at de fleste mennesker ville reagere som jeg gjorde i sådan en situation hvis de bliver truet med vold. jeg tjekker straks min netbank da jeg kommer ud og ser at et beløb på omkring 35.000 DKK er reserveret på min konto jeg spærre derfor alle mine kort. og bliver nogle dage efter kontaktet af min bankrådgiver som siger at yderligere 19.000 DKK er hævet på kontoen.

der bliver jeg meget rystet

jeg føler mig truet med vold, afpresning og ufrivillig tilbageholdelse og også snydt og bedraget da jeg aldrig nogensinde har givet nogen lov til at tappe min konto for omkring 54.000DKK det har aldrig nogensinde været i min hensigt at det beløb skulle være trukket fra min konto. penge som jeg har knoklet for hele sommeren for at have råd til min uddannelse som jeg nu er igang med, jeg er så indebrændt over at den slags ting finder sted.”

Banken fastholdt afvisningen af at tilbageføre transaktionerne.

Den 8. december 2019 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

I forbindelse med klagen vedlagde klageren en indsigelse mod de tre transaktioner foretaget med hans Visa/dankort, som han oplyste, at han havde indgivet til banken den 1. oktober 2019. Af indsigelsen fremgik følgende:

”…

indsigelse 2.

denne indsigelse kommer som efterfølger af en indsigelse jeg lavede i går hvor jeg skrev at jeg er blevet udsat for kortsvindel i polen. den tidligere indsigelse er fra mit MasterCard med et beløb på 35000,- DKK men nu idag den 1-10-2019 bliver jeg ringet op af min bankrådgiver der fortæller mig at der er hævet yderligere 16.623,72,- DKK på min konto via mit dankort som blev spærret for 4 dage siden den 28-9-2019.

hvad der sker er: jeg betaler med mit MasterCard hvor jeg for at vide at det ikke virker der forsøger jeg at betale 4-5 gange herefter forsøger jeg med dankortet en 4-5 gange jeg ser beløbet 150 zloty på terminalen ved hvert forsøg men med samme resultat jeg for at vide at alle betalingerne er mislykkedes. jeg bliver nægtet udgang fra stedet før jeg har betalt og for at vide jeg ikke må bruge min telefon derinde jeg har en håndfuld venner som står udenfor og venter på mig de kan hurtigt mærke at noget er galt da jeg ikke kommer ud og de bliver nægtet adgang ind i bygningen, de fortæller at de ender med at betale et beløb på 600 polske zloty for at jeg må gå ud derfra.

sagen med MasterCard er politianmeldt og denne sag bliver også anmeldt.”

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet oplyst, at den ikke har modtaget indsigelsen fra klageren mod transaktionerne på hans Visa/dankort -791 benævnt ”indsigelse 2”, førend klageren indbragte sagen for Ankenævnet.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Jutlander Bank skal annullere syv transaktioner på i alt 52.140,02 DKK.

Jutlander Bank har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han blev tilbageholdt mod sin vilje og blev truet til gentagne gange at anvende sit kort i en kortterminal og indtaste sin kode. De tal, som fremgår af den af banken fremlagte transaktionsliste, kendte han ikke til. Det beløb han så i forsøg på at betale det, han skyldte, var hver gang 150 PLN, men hver gang viste terminalen en rød linje, og at transaktionen ikke var gennemført. Derfor de adskillige forsøg under tilbageholdelse og trusler.

Han har ikke handlet groft uforsvarligt, da han gentagne gange fik at vide, at systemet ikke virkede og transaktionen ikke var gået igennem.

Da han indsendte den første indsigelse til banken, var han ikke bekendt med, at der også var trukket penge på Visa/dankortet, men for en sikkerheds skyld spærrede han begge kort om natten efter hændelsen. Han blev først opmærksom på, at der også var trukket penge på Visa/dankortet, da han blev ringet op af sin bankrådgiver. Det har han herefter både telefonisk og i skrevne indsigelser gjort banken opmærksom på.

Det ser ud som om, at banken kun nævner transaktionerne på MasterCard -130 i sit svar. Det skal præciseres, at hans klage både angår transaktionerne på MasterCard -130 og Visa/dankort -791, som fremgår af den af banken fremlagte transaktionsliste. Transaktionen på 37,40 PLN foretaget med kort -130 den 27. september 2019 kl. 22:39 er ikke en del af klagen.

Han er dybt rystet over at have været udsat for hændelsen i Polen, men er ligeså rystet over at skulle forsvare: indirekte trusler, tilbageholdelse, ingen mulighed for at ringe, ingen mulighed for at forlade stedet, ingen mulighed for at hente kammerater udenfor, som han kunne låne kontanter af, udelukkende af den årsag, at det ikke fremgik af hans første mail til banken. Banken blev informeret om det i den udførlige mail, den bad ham skrive. Om det er i nummer et eller to, er for ham at se sekundært. Han kan ikke forstå, at det er rækkefølgen af sendte mails, som sagen nu pludselig handler om. Banken sår tvivl om hans oplevelse og det er han uforstående overfor, da den kan se, at han har lukket sine kort umiddelbart efter, da han ikke var i tvivl om, at noget var helt galt med de transaktioner, som han under tvang var nødsaget til at blive ved med.

Banken anfører, at der ikke var tale om tredjemandsmisbrug og det er helt korrekt, da han blev tvunget til det og selv har tastet.

Han har ikke kvitteringerne for transaktionerne, da han ikke ønskede at skulle i dialog om at få kvitteringerne, da han endelig fik lov til at komme ud af natklubben.

Det af banken anførte om, at der var tale om en suspekt natklub, vil han ikke forholde sig til. Det bestrides, at hans dømmekraft var nedsat baseret på, at han havde indtaget alkohol. Han havde indtaget to genstande og var på ingen måde beruset.

Både ham og hans far har ud over mails haft en del telefonsamtaler i forbindelse med denne sag. Dagen efter hans penge blev reserveret, ringede hans far til Nets for at høre, om der var yderligere, der kunne gøres i sagen. Under denne samtale oplyste medarbejderen fra Nets, at de udmærket kendte til det sted, hvor han var udsat for denne hændelse. Det undrer ham, at når dette sted i forvejen er kendt for disse svindelnumre samt trusler om vold og tilbageholdelse, at Nets ikke reagerer på de mange reservationer, der blev foretaget på hans kort.

Han er blevet snydt for 52.140,02 DKK i Gdansk. Han er under uddannelse og betaler sit studie selv. Det har kunnet lade sig gøre, fordi han har arbejdet alt det, han kunne. Turen til Polen var en studietur sammen med lærere og andre studerende, som han også har sparet op til. 52.000 DKK er mange penge at miste og måden, det er sket på, er uacceptabel.

Jutlander Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at transaktionerne er korrekt registreret og bogført, og at de har ikke været ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Endvidere er den til kortene hørende personlige sikkerhedsforanstaltning blevet anvendt i forbindelse med alle betalingstransaktionerne.

Det kan efter klagerens beskrivelse af forløbet lægges til grund, at klageren selv har autoriseret samtlige betalinger. Der er ikke registreret fejlindtastninger eller fejlslagne forsøg på autorisering.

Der var ikke tale om tredjemandsmisbrug. Banken er ikke forpligtet til at godtgøre klageren indsigelsesbeløbet, jf. betalingslovens § 99, jf. § 100, idet det ikke er dokumenteret, at der foreligger misbrug af klagerens kort. Klageren har som følge heraf ikke dokumenteret, at han har lidt et økonomisk tab.

Såfremt Ankenævnet måtte nå frem til, at der var tale om tredjemandsmisbrug, hæfter klageren ubegrænset som følge af, at han har handlet groft uforsvarligt ved gentagne gange at autorisere beløb uden – ifølge klagerens forklaring – at kunne se på terminalen, hvilket beløb, der blev autoriseret. Der var tale om gentagne autoriseringer over flere timer under de forhold, som hersker på en polsk natklub, hvorfor klageren burde have indset, at der var overhængende risiko for misbrug. Klageren burde således have undladt de vedvarende autoriseringer. Ved at fortsætte autoriseringerne måtte det stå klageren klart, at der var overhængende risiko for misbrug, hvorfor klageren har optrådt groft uforsvarligt.

Banken bestrider klagerens forklaring, der ikke bør lægges til grund ved sagens afgørelse, idet den i forløbet har ændret sig væsentligt, blandt andet i forhold til, hvad klageren kunne se på terminalen, tidsforløbet og den opfattede trussel om vold.

Hvis klageren i situationen følte sig truet til at autorisere de pågældende hævninger, burde dette forhold være politianmeldt. Af svaret fra politiet, som klageren har sendt til banken, fremgår, at politianmeldelsen angår berigelseskriminalitet. Det kan ikke ud fra klagerens forklaring lægges til grund, at der var tale om implicit trussel om vold i situationen. Dette er udtryk for klagerens subjektive opfattelse af situationen.

Banken har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afgørelse af sagen forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men må finde sted ved domstolene. Ankenævnet bør derfor afvise at behandle klagen.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har gjort indsigelse mod syv transaktioner svarende til i alt 52.140,02 DKK, der blev foretaget med hans MasterCard og Visa/dankort på en natklub i Polen, som han besøgte.

Klageren har anført, at han blev tilbageholdt mod sin vilje og blev truet til gentagne gange at anvende sine kort i en kortterminal og indtaste sin pinkode. De beløb han så, i forsøg på at betale det han skyldte, var hver gang 150 PLN, men hver gang viste terminalen en rød linje, og at transaktionen ikke var gennemført. Han blev nægtet adgang til at bruge sin telefon og til at hente kontanter hos sine kammerater, der stod uden for natklubben og ventede på ham.

Banken har anført, at klageren selv har autoriseret betalingerne. Banken har bestridt, at klagerens forklaring bør lægges til grund ved sagens afgørelse og har anført, at den i forløbet har ændret sig væsentligt, blandt andet i forhold til, hvad klageren kunne se på terminalen, tidsforløbet og den opfattede trussel om vold.

Ankenævnet lægger til grund, at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. betalingslovens § 98, stk. 1. Efter bestemmelsens stk. 2 er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. betalingslovens § 93.

De transaktioner, som klageren har bestridt, er foretaget i tidsrummet fra den 27. september 2019 kl. 23.09 til den 28. september 2019 kl. 00.56. Dette tidsforløb passer ikke med klagerens angivelse af tidsforløbet i kortindsigelse af 30. september 2019 og i beskrivelse af sagsforløbet modtaget af banken den 24. oktober 2019. Ankenævnet finder, at der endvidere er nogle uklarheder i klagerens beskrivelse af hændelsesforløbet i natklubben. Ankenævnet finder på den baggrund, at en stillingtagen til sagen vil kræve en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene.  Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

 

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.