Indsigelse om mangelfuld rådgivning og krav om erstatning for tab ved salg af aktier i Gevo Inc.

Sagsnummer:213/2021
Dato:20-12-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Netbank - værdipapirer
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning og krav om erstatning for tab ved salg af aktier i Gevo Inc.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om mangelfuld rådgivning og krav om erstatning for tab ved salg af aktier i Gevo Inc.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor hun havde en konto med et tilhørende værdipapirdepot og netbankadgang.

Den 18. februar 2020 fik klageren udarbejdet en investeringsprofil, der blandt andet konkluderede, at hun havde middel risikovillighed og foretrak, at banken investerede på hendes vegne.

Den 25. januar 2021 købte klageren 1.540 stk. aktier i Gevo Inc. til kurs 12,56 USD. Gevo Inc. er en amerikansk biotek-aktie. Klageren købte aktieposten via sin netbank som execution only.

I tiden mellem 25. januar 2021 og 1. februar 2021 faldt kursen på Gevo Inc. aktien ca. 20 %.

Den 1. februar 2021 ringede klageren til bankens Investering Direkte Afdeling, da hun havde nogle spørgsmål. Både banken og klageren har fremlagt en afskrift af telefonsamtalen udfærdiget af banken. Heraf fremgik blandt andet:

”(E: Employer/bankansat

C: Customer/kunde)

 

E: Investeringer, [E’s navn].

C: Ja hej, [E’s navn], mit navn det er [klagerens navn] - Ved du hvad, jeg har normalt min øh min bankmand – det er [navn og afdeling] og øh jeg talte med ham lidt sidst omkring nogle ting, nogle investeringer – og så sagde han, jeg skulle tale med en investeringsrådgiver, nu ved jeg ikke, hvor du sidder i verden bogstaveligt talt men ehm… men jeg har… jeg har.

E: I investeringsafdelingen i København.

C: Nå, okay, jeg har to spørgsmål hvis jeg kan få lov at få svar på det?

E: Ja?

C: øh et, det er, hvor meget giver man egentlig som i depot – øh – for at have konto i den Danske Bank? Det er fordi altså øh nu du ved jeg – det er mere, jeg har nogen penge stående på min konto, og jeg har jo også haft et møde med jer, og jeg er så lige ved at undersøge lidt andre muligheder også, og jeg har så dummet mig men det er så noget helt (unv) og jeg har et helt spørgsmål til det – men æh i hvert fald i første omgang, hvad med en depotkonto, fordi det er jo gratis hos nogle andre i hvert fald.

E: Det koster ikke noget at have æh depotkontoen, det der koster dig noget, det er når du ligger med udenlandske aktier for eksempel din Gevo-aktie, så koste…

C (afbryder): Okay, så det kan du se med den…

E (bryder ind): …så koster det 3 promille plus æh moms.

C: Fordi det er lige præcis det, der er mit andet spørgsmål, det er, fordi jeg anede ikke at... jeg gjorde det lidt i blinde… altså det har… jeg har virkeligt dummet mig, ikke… Hvad hedder det æh, fordi jeg troede… jeg tog, jeg tænkte et par hundrede tusinde og så prøver jeg, fordi jeg havde læst noget om den, og så har jeg læst noget forkert… men lad det nu ligge, nu har jeg gjort det, nu går jeg og venter på, hvordan det kommer til at gå med dem, ikke.

E: Ja.

C: Men det jeg undrer mig over det var at jeg sagde ok jeg tager for hundrede tusinde og så ser jeg, så trækker de hundredetyve... hundredenittentusinde fra min konto.

E: Jaa.

C: Men så nu er den faldet rigtigt meget så fordi jeg har gået og virkeligt ærgret mig ad helvede til, men æh, hele markedet er jo faldet meget, så jeg er lidt spændt på om den kommer lidt op igen, ikke altså øh.

C: Ja, det er fint. Godt nok. Er vi enige om, hvis nu, nu holder jeg øje med den på internettet, ikke, og nu må jeg jo lige give det en chance altså øh, og se om den ikke lige, hvis jeg nu kan komme op på og sælge den for tretten, lad os bare sige det.

E: Jaa.

C: Sidste mandag tirsdag, der kom den faktisk op på 14, så skete der alt det der med Gamestop, og der jo så røg alt jo sort set i rødt.

E: Ja.

C: Nu ved jeg ikke, hvad det har af betydning, og jeg ved jeg heller ikke, om vi går mod nogen… nogen… andre tider, det ved jeg ikke, men øh hvis nu den kommer op omkring de der, lad os nu sige tretten bare fra de der tolv femogtres.

E: Ja.

C: Ville jeg så da nogenlunde kunne få mine penge ind igen?

E: Ja, det ville du. Det jeg bare vil sige til dig, det er, pas på du ikke bruger æh kursen som æh 13 US dollar, at den skal nå derop, fordi hvad nu hvis den nu kun kommer op på tolv en halv, og den så derefter styrtdykker – det, jeg ville sige til dig, det var, hvis du går og har ondt i maven over den her aktie, som jeg lige hører.

C: Ja, det har jeg.

E: Så prøv at hør, om du taber fem eller ti tusind på denne her ud af dit totale depot og i øvrigt store formue betyder ingenting, og du kan da i øvrigt bruge tabet til at modregne i gevinster fremadrettet – så hvis jeg var dig, så ville jeg bare se at få den solgt – og så øh få investeret i noget du, et, forstår, to, der ikke er så volatilt, som det her er. Jeg kender godt den her aktie, og det er en lotteriaktie – altså, det er slet ikke noget, jeg vil kalde en investering.

C: Nej, nej, og det har jeg også fundet ud af efterfølgende, og jeg har det bare rigtig, rigtig dårligt med det, nu ved jeg ikke, hvordan den kommer til at se ud i dag, altså om den falder yderligere eller hvor meget, eller hvor lang tid jeg skal vente.

E: Den ser ud til at åbne med en stigning på seks en halv procent.

C: Okay, hvordan kan du se det?

E: Det er, fordi jeg kan se før markedet her i mit system.

C: Det vil sige, hvad åbner den så på, tror du, hva’ er den åbnet på?

E: Det kan jeg ikke, det ændrer sig hele tiden, nu er den kun oppe med seks procent, det det svinger hele tiden men men prøv at hør [klagerens navn], om om du sælger med et tab på fem ti femten tusind, eller om du tjener fem eller ti tusind i dag – det betyder INGENting, hvis hvis du har ondt i maven over det her og spekulerer over det – så se at få den skudt af – og så affind dig med at du har tabt nogen penge, du er blevet klogere, og så få investeret i noget, der er mere fremtidssikret og med noget mere perspektiv på.

C: Du synes ikke lige, jeg skulle vente en uges tid på at se, hvordan den ligger og så så – jeg står ikke og mangler pengene.

E: Nej, det kan jeg godt se, men hvad så hvis den ligger i kurs otte om en uge, når vi taler sammen, hva’ så?

C: Ja, ja – men tror du –

E: Så har du fået endnu mere ondt i maven.

C: Ja, ja, det er rigtigt (lille pause), men du siger det til mig, som om den stiger lidt i dag eller hvad?

E: Ja, lige nu ser det ud, som om den skal åbne med plus seks procent.

C: Og det vil sige, hvad kommer den så til at ligge i?

E: Øhh…

C: Det ligger på ti seksten nu.

E: Så kommer den op på øh ti en halv ti komma seks.

C: Det er fandeme ikke meget. Når nu jeg er inde på internettet, kan jeg se, er det real-time for mig? Altså øhm.

E: Ej, det er det ikke, den opdaterer hos dig femten minutter, så det vil sige æh femt... (afbrydes af C)

C: Ahm, det er inde i banken, jeg er inde på Google, der har jeg direkte på.

E: Der er det nok, der er det garanteret live.

C: Altså, fordi der følger den nærmest på tiden, kan jeg se, hvis du går seks timer tilbage eller seks… altså, så der kan jeg følge den, så hvis jeg går ind og trykker send lige der, når den for eksempel er lad os sige op på… et eller andet… elleve…

E: Ja, så kan du godt sælge, men igen… om den hedder kurs ti, eller om den hedder kurs elleve, det betyder ingenting for dig, altså, du kan bruge det tab, du får, til at modregne i dine gevinster fremadrettet, så så jeg synes, hvis du…

C (afbryder): …så når jeg nu siger…

E: …så se at komme af med den.

C: Ja… men… om, du siger også det er en lotteriaktie, jeg jeg er godt klar over, jeg dummede mig, men hvad hedder det, det æhm….. hvad hedder det, æh, hvad siger du, kan jeg modregne, altså nu kommer, jeg har jo de der stockraid også.

E: Ja.

C: Kan jeg øhm… hvad hedder det øhm… kan jeg øh.

E: Når du taber tyve tusind på din Gevo-aktie, og du tjener tyve tusind på din stockraid så udligner de hinanden, så du ikke betaler skat

.…

E: Men, men du kan sige… ja, det er ikke det, der er det vigtige lige her, [klagerens navn], det der er vigtigt…

C: Okay.

E: Det er at finde ud af, hvad er det for en risiko, du som en kunde gerne vil have. Kan du godt lide det svinger fem procent, kan du godt lide det svinger tyve procent, kan du godt lide det svinger halvtreds procent, hvor er vi henne på din risikoskala, og når vi har fundet ud af det, så skal jeg nok blive meget mere konkret på, hvad du så kan investere i for at få den eksponering, som du er til…

E: Lige her skal du lytte til det, jeg siger, der skal du tilsidesætte dine egne følelser, du skal sælge din Gevo-aktie, når markedet åbner.

C: Det mener du?

E: Ja, hundrede procent, og det ville jeg også sige til min mormor og til min farmor (pause). Den skal sælges.

C: Okay.

E: Det er jeg slet ikke i tvivl om.

C: Så i næste uge, når jeg går ind og kigger, og så den ligger det på femtentusinde, så, øh…

E: Ja, hvad så?

C: Så er det bare ærgerligt.

E: Ja.

C: OK.

E: Eller også så om en uge når den så ligger nede i kurs fem, hvad så? – Så vil du takke mig – Så, så du kan sige, mit job er nogen gange lidt utaknemmeligt fordi (griner), hvis det går, som jeg siger, så har jeg bare gjort mit arbejde godt – hvis det går modsat, jamen så er jeg bare en dum rådgiver.

C: Ja, ja.

E: Forstå mig ret, men hør her, [klagerens navn], det her det dur ikke, at du har ondt i maven over det her, se at komme af med den, så lægger vi en plan der er holdbar i stedet for det her.

C: Men skal jeg ikke lige følge den .. nå ja.. det er jo så lidt, det er mere det er over dagen der, du du tror den bare bliver ved med at falde over dagen.

E: Når markedet åbner femten tredive, så går du ind og trykker salg.

C: Okay.

E: Og det er lige meget om den stiger fem ti femten tyve eller tredive procent eller falder det samme, du trykker salg – og så lægger vi en plan, der er mere holdbar, fordi det der det svarer til at gå ned på kasinoet og så smide hundrede tusinde på rød eller sort.

C: Nå, okay (længere pause). Yes, jamen, jeg gør det, du siger.

E: Det er jeg glad for.

C: Og det vil jeg, vil man få mulighed for afkast (UKLAR), det vil sige de der tyve tusind jeg jeg taber – hvad hedder deeet – æhm, de bliver så trukket fra øh.

E: Ja, det der sker teknisk, det er man siger okay, du har købt til hundrede tusind eller hundrede nitten tusind – nu sælger du, og nu får du kun seks og halvfemstusind ud, eller hvad det måtte være, så du har tabt tyve tusind – det tab det ligger inde hos SKAT, så når du så laver en investering øh enten hos os eller hos en anden og tjener tyve tusind, og det bliver indberettet, jamen så udligner de to hinanden så du ikke skal svare skat.

…”

Senere samme dag, den 1. februar 2021, solgte klageren via netbank sin aktiepost i Gevo Inc. Salget blev foretaget som execution only. Salget blev foretaget til kurs 10,61 USD. Klageren realiserede herved et tab på 19.803,65 DKK.

I april 2021 rejste klageren over for banken krav om erstatning for tab, som hun havde lidt ved at sælge sin aktiepost i Gevo Inc. Ved et brev at 26. april 2021 afviste banken at yde klageren erstatning.

Parternes påstande

Den 3. maj 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale en erstatning på 19.803,65 DKK, subsidiært en kompensation.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken har givet en rådgivning, der er uanmodet og unuanceret.

Hun ringede ikke til banken for at drøfte sin aktiepost, men fordi hun ønskede svar på to konkrete spørgsmål: 1. Betalte hun for at have et depot i banken og 2. Hvad var årsagen til, at der var trukket ca. 20.000 DKK mere, end det beløb, som hun havde angivet at købe for (100.000 DKK).

Hun havde ingen planer om at drøfte sit køb af Gevo Inc., ej heller at sælge aktieposten, da hun ringede til banken, hvilket hun også nævnte i samtalen. Der havde været det med Gamestop, så der var lidt bevægelse på markedet de dage, det var hun opmærksom på og fulgte det med interesse.

Det er korrekt, at hun under samtalen gav udtryk for, at hun var utryg ved den transaktion, som hun havde foretaget. Hun havde ikke før købt US aktier direkte, så hun var usikker på, hvorfor der var trukket mere, end hun havde indsat som beløb. Hun fik forklaringen, at kursen var steget på aktien, og hun havde ikke sat ”med limit” ind. Hun havde dummet sig, ærgerligt. Men det er ikke det, hun klager over, for det var hendes ansvar. Hun sagde også ”men lad det nu ligge, nu har jeg gjort det, nu går jeg og venter på, hvordan det kommer til at gå med dem, ikke”.

Rådgiveren gik udover almindelig rådgivning.

Det er dokumenteret, at rådgiveren opfattede hendes investering som en lotteriaktie, og at han pressede på, med tone og ordvalg, til at sælge straks. Ikke reflektere, men sælge nu.

Dette uden at kende hendes nuværende risikoprofil til bunds, eller give hende tid til at reflektere over markedet. Styrkeforholdet mellem professionel rådgiver og kunde, med det skete ordvalg, levnede hende ikke rum til at handle anderledes end sket, hvilket har medført et unødigt tab. Det kan ikke accepteres, at rådgivere presser kunderne som sket.

Det har ikke været muligt at få udlevet lydfilen, hvilket hun er ked af, da stemmeføring har stor betydning. Det skrevne ord (afskriften), må være elektronisk oversat, da nogle af sætningerne ikke hænger rigtigt sammen (både hendes og rådgiverens), dog kan man fornemme helheden.

Danske Bank har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende.

For at banken kan være erstatningsansvarlig for klagerens tab, kræver det, at banken har handlet ansvarspådragende. Det vil sige, om det er ansvarspådragende for banken, at rådgiveren opfordrede hende til at realisere aktieposten i Gevo Inc som reaktion på, at hun gentagne gange gav udtryk at være utryg ved at eje aktieposten.

Det var klageren, der startede samtalen om Gevo Inc. Det var derfor et naturligt led i samtalen, at rådgiveren gav sin generelle vurdering af Gevo Inc-aktien. Rådgiveren reagerede på, at klageren gentagne gange gav udtryk for at have det dårligt med investeringen i Gevo Inc, ved at foreslå hende at sælge aktieposten.

Samtalen mellem rådgiveren og klageren var ikke egentlig investeringsrådgivning. Der var nærmere tale om, at rådgiveren reagerede på den generelle utryghed, klageren gav udtryk for over sin aktiepost. Samtalen mellem rådgiveren og klageren fandt sted, fordi hun uden forudgående aftale ringede til Investering Direkte. I denne situation må rådgiverens opfordring til at sælge anses for en almindelig betragtning om, at man ikke bør investere i noget, som man ikke forstår og ikke har det godt med. Rådgiveren tilbød desuden gentagne gange, at han gerne ville aftale et møde for at yde klageren egentlig investeringsrådgivning, herunder afdække hendes fulde investeringsprofil.

Rådgiveren gjorde klart, at aktien var særdeles volatil og havde høj risiko, hvorfor den ikke så ud til at passe til den risikovillighed, som klageren gav udtryk for under samtalen. Det fremgik, at klageren var utryg ved at tabe et beløb, der relativt til klagerens formue var marginalt, samt at hun havde det svært ved at acceptere store kursudsving.

Rådgiveren forklarede desuden, hvad klageren måtte forvente af realiseret tab på investeringen, hvis hun valgte at sælge. Klageren var således informeret om konsekvenserne, herunder de økonomiske konsekvenser, der fulgte af et salg.

Rådgiveren foreslog, at de afholdt et investeringsmøde den 5. februar 2021. På det møde kunne de i fællesskab gennemgå klagerens investeringsmuligheder i detaljer, herunder udarbejde en ny investeringsprofil. På den baggrund kunne rådgiveren anbefale investeringer, der passede til klageren. Dette møde blev afholdt, og klagerens investeringsprofil afdækket, dog uden at hun traf beslutning om, hvordan hendes formue skulle investeres.

Det var klageren selv, der valgte at sælge aktieposten i Gevo Inc. Klageren solgte aktien i netbank, efter at samtalen var afsluttet, og uden at der var en rådgiver involveret.

Efterfølgende har Gevo Inc haft stor volatilitet i kursudviklingen og er faldet yderligere. Den 3. juni 2021 blev Gevo Inc prissat til 7,68 USD, efter at den havde været under kurs 5 USD.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor hun havde en konto med et tilhørende værdipapirdepot og netbankadgang.

Den 25. januar 2021 købte klageren 1.540 stk. aktier i Gevo Inc. til kurs 12,56 USD. Gevo Inc. er en amerikansk biotek-aktie. Klageren købte aktieposten via sin netbank som execution only.

I tiden mellem 25. januar 2021 og 1. februar 2021 faldt kursen på Gevo Inc. aktien ca. 20 %.

Den 1. februar 2021 ringede klageren til bankens Investering Direkte Afdeling, da hun havde nogle spørgsmål.

Senere samme dag, den 1. februar 2021, efter samtalen med banken, hvor banken anbefalede klageren at sælge sin aktiepost i Gevo Inc., solgte klageren aktieposten via netbank. Salget blev foretaget som execution only. Salget blev foretaget til kurs 10,61 USD. Klageren realiserede herved et tab på 19.803,65 DKK.

Klageren har stillet krav om, at banken skal erstatte hende 19.803,65 DKK.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at banken begik ansvarspådragende fejl eller forsømmelser i forbindelse med, at den under telefonsamtalen med klageren den 1. februar 2021 anbefalede hende at sælge sin aktiepost i Gevo Inc., idet den ikke vurderede, at den pågældende aktie passede til klagerens risikoprofil. Banken oplyste under telefonsamtalen, at klageren ved et salg af aktieposten ville realisere et tab, der på daværende tidspunkt udgjorde ca. 20.000 DKK. Klageren valgte herefter selv at sælge aktieposten i Gevo Inc. og realisere et kurstab af den angivne størrelse.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.  

 

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.