Indsigelse mod opsigelse af billån begrundet i manglende modtagelse af ydelse.

Sagsnummer:60/2023
Dato:30-10-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Winther Christensen, Mette Lindekvist Højsgaard, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen
Klageemne:Betalingsoverførsel fra udlandet - øvrige spørgsmål
Udlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af billån begrundet i manglende modtagelse af ydelse.
Indklagede:Santander Consumer Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af billån begrundet i manglende modtagelse af ydelse.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Santander Consumer Bank, hvor han havde et billån, kontraktnummer -901, med en oprindelig hovedstol på 199.127 kr.

Klageren betalte månedlige ydelser på lånet i henhold til et lånedokument. Den månedlige ydelse bestod af afdrag, opkrævningsgebyr, rente og forsikring.

På tidspunktet for oprettelsen af billånet boede klageren i Danmark.

Klageren har oplyst, at han i 2019 flyttede til Ungarn, hvorfra han fortsatte med at betale de månedlige afdrag på billånet. Det fungerede i otte-ni måneder, hvorefter banken begyndte at sende afdragene retur. Han forsøgte herefter at betale afdragene fra sin kones konto og fra det største pengeinstitut i Ungarn, men uden held. Klageren har fremlagt et screenshot fra sin netbank, hvoraf blandt andet fremgår:

Tranzakció adatai [Transaktionsdata]

 

Ellenpartner [Modpart]

Santander Consumer Bank A-S DK-2650 Hvidovre Stamholmen 147,6

 

Összeg [Beløb]

-175 000 HUF [ungarsk møntfod, Forint]

Közlemény [Meddelelse]

[-901]

Könyvelés dátuma [Regnskabsdato]

2021.02.02

Esedékesség dátuma [Afleveringsdato]

2021.02.02

Státusz [Status]

teljesúlt [opfyldt]

Klageren har også fremlagt et screenshot fra sin netbank, hvoraf blandt andet fremgår:

Tranzakció adatai [Transaktionsdata]

 

Ellenpartner [Modpart]

Santander Consumer Bank AS DK-2650 Hvidovre

 

Összeg [Beløb]

175 000 HUF [Forint]

Közlemény [Meddelelse]

/RETN/59/MS01/BENE ACC HELD IN OTHER CCYE-/MREF/FT2102020013OP01

Könyvelés dátuma [Regnskabsdato]

2021.02.04

Esedékesség dátuma [Afleveringsdato]

2021.02.04

Státusz [Status]

teljesúlt [opfyldt]

Klageren har oplyst, at han også forsøgte at betale afdragene via en ven i Danmark, men det gav problemer i forhold til SKAT, hvorfor det blev stoppet. Han forsøgte til sidst at betale fra sin mors bankkonto, og det virkede i perioden fra december 2021 til juli 2022, hvorefter det pludselig heller ikke virkede længere. Afdragene for august og september 2022 blev begge kun delvist tilbagebetalt med henholdsvis 2.339 kr. og 2.789 kr. og dette af et belgisk pengeinstitut. Der var desuden et afdrag, der helt forsvandt og aldrig blev returneret til ham.

Klageren har fremlagt et bilag, som antageligvis er et skærmprint fra hans mors netbank, vedrørende ydelsen for juni 2022:

”…

Számlatörténet [Kontohistorik]

 

 

 

Tranzakció tipusa [Transaktionstype]

Nemzetközi deviza átut alás [International vautaoverførsel]

Tranzakcióazonositó [Transaktions ID]

[-187]

Megbizó számlaszáma [Dit gyldige kontonummer]

[-012]

Címzett neve [Navn på modtager]

Santander Comsumer Bank AS

Címzett számlaszáma [Modtagers kontonummer]

[-009]

BIC (SWIFT) kód [kode]

[swift-kode til bankens korrespondentbank]

Könyvelés dátuma [Regnskabsdato]

2022.06.22.

Közlemény [Meddelelse]

[-901]

Eredeti össveg [Original total]

-3 700,00 DKK

Terhelés összege [Opkrævningsbeløb]

-198 209,00 Ft [Forint]

Értéknap [Værdidag]

2022.06.23.

Összeg [Beløb]

-198 209,00 Ft [Forint]

Partnerek közti egyedi a zonosító [Unik identifikator mellem partnere]

Gyors [Hurtig]

Klageren har oplyst, at dette var det sidste afdrag, der gik igennem til banken.

Klageren har også fremlagt print for betaling af afdrag fra den 25. juli 2022, den 24. august 2022 og den 23. september 2022 på henholdsvis 3.700 DKK, 3.550 DKK og 3.550 DKK til samme modtagerkonto, som ovenstående.

Klageren har endvidere fremlagt underskrevne og stemplede bilag fra et pengeinstitut i Ungarn, hvoraf hans mors betalinger af afdrag på hans billån for perioden december 2021 til september 2022, med undtagelse juni 2022, fremgår. Af bilagene fremgår, at modtager var ”Santander Consumer Bank AS”, at modtagende IBAN nr. var 009, og der blev refereret til kontrakt nr. -901.

Banken har oplyst, at den har været i kontakt med sin korrespondentbank omkring de omtvistede betalinger. Banken har fremlagt en e-mail fra sin korrespondentbank af 31. januar 2023, hvoraf blandt andet fremgår:

”…

Please be adviced that we are not able to locate the transaction in or [our] systems, we suggest that you reach out to the remitter and advice them to look into the matter with their bank. [Vær venligst opmærksom på, at vi ikke er i stand til at lokalisere transaktionen i vores systemer. Vi foreslår, at du kontakter afsenderen og råder dem til at undersøge sagen med deres bank.]

…”

Klageren har oplyst, at han straks kontaktede banken, da han opdagede problemerne med betalingen af afdragene, og at banken efterspurgte beviser. Han indhentede i den forbindelse de underskrevne og stemplede bilag fra sin mors pengeinstitut som dokumentation for betalingerne. Alligevel opsagde banken hans billån, og efterfølgende blev han mødt med et krav på 14.000 kr. fra bankens inkassofirma. Han kontaktede inkassofirmaet, men det kom der ikke noget ud af, så han endte med at betale alt udestående.

Ved e-mail af 19. januar 2023 besvarede banken en henvendelse fra klageren. Banken skrev blandt andet, at den aldrig havde modtaget de to afdrag fra klageren fra august og september 2022, og at den derfor heller ikke havde returneret noget beløb til ham. Banken skrev også, at klageren ikke havde betalt for meget på billånet.

Parternes påstande

Den 23. januar 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagerens påstand således, at Santander Consumer Bank skal tilbagebetale det beløb, han har betalt for meget på billånet.

Santander Consumer Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at betalingerne fra Ungarn fungerede fint i de første mange måneder, men pludselig begyndte banken at sende pengene tilbage til ham, selvom han bare fortsatte med at betale som hidtil. Alle data blev automatisk udfyldt i forbindelse med betalingerne. Han har dokumenteret over for banken, at betalingsoplysningerne var korrekte. 

Banken anfører, at pengene aldrig blev modtaget i banken. Hvis de aldrig blev modtaget, hvad var så det, der blev returneret? Og hvad skete der med det afdrag, der aldrig blev returneret? Og hvorfor modtog han to delvise returneringer af afdrag fra en bank i Belgien?

Ungarn er en EU-medlemsstat, med et stabilt banksystem kontrolleret af Central Bank of Ungarn.

Hans tab udgør 1.972 kr. for de delvise refunderinger, 3.550 kr. for det afdrag, der aldrig blev returneret og to måneders afdrag på 7.100 kr. fra inkassofirmaets håndtering af sagen. Han har samlet betalt knap 33.000 kr. ekstra på billånet på grund af banken.

Santander Consumer Bank har anført, at klagerens betalinger aldrig nåede frem til banken og til dens korrespondentbank. Klageren kan ikke rejse krav mod banken vedrørende betalinger, som banken aldrig modtog.

Banken kan ikke redegøre for eller iværksætte en undersøgelse af, hvorfor betalingerne ikke nåede frem. En sådan undersøgelse må klageren foretage via sin egen bankforbindelse.

Det er klagerens ansvar at sikre rettidig betaling. I henhold til dansk ret er pengegæld bringegæld, hvoraf det følger, at det er klagerens pligt at sørge for, at betaling kommer frem til tiden.

Klagerens omkostninger ved at gennemføre betalingerne på sin kreditaftale med banken fra de udenlandske banker er irrelevant for Santander.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Santander Consumer Bank, hvor han havde et billån, kontraktnummer -901, med en oprindelig hovedstol på 199.127 kr. Klageren betalte månedlige ydelser på lånet i henhold til et lånedokument.

På tidspunktet for oprettelsen af billånet boede klageren i Danmark, men i 2019 flyttede han til Ungarn, hvorfra han fortsatte med at betale de månedlige afdrag på billånet. Klageren har oplyst, at banken på et tidspunkt begyndte at sende afdragene retur. Klageren forsøgte at betale afdrag på lånet fra forskellige konti, til sidst fra hans mors konto, hvilket fungerede til og med juni 2022, hvorefter to afdrag blev delvist returneret og et blev aldrig returneret. Banken har afvist, at den og dens korrespondentbank modtog de omtalte afdrag, og at den returnerede noget beløb til klageren.

Ankenævnet bemærker, at banken har fremlagt en e-mail fra sin korrespondentbank, hvoraf fremgår, at korrespondentbanken ikke har kunnet lokalisere klagerens betaling af ydelser i deres system.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at banken modtog klagerens betaling af ydelser. Ankenævnet finder det heller ikke godtgjort, at klageren har betalt for meget på billånet. Allerede som følge heraf er der ikke grundlag for at tage klagerens påstand til følge.

Ankenævnet bemærker, at klageren må henvises til at henvende sig til afsenderbanken og anmode om udlevering af dokumentation for SWIFT-overførslerne.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.