Afslag på tilbagerykning af lån. Rådgivning om valg af renteprocent

Sagsnummer:9804079/1999
Dato:10-05-1999
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Peter Nedergaard, Jeanette Werner, Per Englyst, Nils Guttenberg
Klageemne:Rådgivning - valg af lånetype/renteprocent
Efterstående - rykning
Afslag - lån
Ledetekst:Afslag på tilbagerykning af lån. Rådgivning om valg af renteprocent
Indklagede:Nykredit A/S og BRFkredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Realkreditinstitutter