Krav om tilbageførsel af købesum begrundet i indsigelse om manglende levering. Betaling med betalingskort via en udenlandsk pengeoverførselsvirksomhed.

Sagsnummer:201/2021
Dato:23-11-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Jacob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af købesum begrundet i indsigelse om manglende levering. Betaling med betalingskort via en udenlandsk pengeoverførselsvirksomhed.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af købesum begrundet i indsigelse om manglende levering. Betaling med betalingskort via en udenlandsk pengeoverførselsvirksomhed.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han havde et Visa/dankort.

Den 22. marts 2021 foretog klageren en betaling med kortet på 713,66 USD, svarende til 4.502 kr. Beløbet var klagerens betaling for en Playstation 5, som klageren havde købt af sælger på baggrund af en annonce på dba.dk.

Banken har oplyst, at betalingen skete ved en pengeoverførsel gennem A, som er en pengeoverførselsvirksomhed, hvorfra pengene blev videreoverført til den modtager, som klager havde angivet.

Klageren modtog ikke den købte Playstation 5 og anmodede banken om at tilbageføre transaktionen, hvilket banken afslog. I afslaget anførte banken blandt andet:

”…

[A] er et firma, der udelukkende tilbyder pengeoverførsler mellem forskellige modtagere, fx privatpersoner. Du har brugt [A] til at gennemføre en betaling til en modtager. Denne betaling er gennemført korrekt. Derfor kan vi desværre ikke tilbageføre beløbet.

…”

Parternes påstande

Den 22. april 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal tilbageføre transaktionen svarende til 4.502 kr.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han fandt en annonce på dba om, at der var kommet fem styk Playstation 5 på lager. Han trykkede på ”gå til butikken” og blev videresendt til […].com, På hjemmesiden stod, at de havde varehus i Danmark, og på Trustpilot var der to gode anmeldelser. Han skrev til dem og fik svar. Han indtastede sine kontaktoplysninger og sit kortnummer og lagde en ordre. Han rykkede for et trackingnummer men modtog intet. Pengene blev trukket tre dage efter købet, men han modtog ikke varen, og han kunne ikke komme i kontakt med sælger.

Han gjorde indsigelse over for banken og anmeldte sagen til politiet.

Det fremgik ikke ved købet, at pengene blev sendt til A. Han har på ingen måde aftalt med sælger, at han skulle lave en pengeoverførsel via A. Dette kom først frem, da betalingen gik igennem.

Han troede, at han handlede med et firma, men det var tilsyneladende bare en person, der stod bag handlen, som var svindel.

Nordea Danmark har anført, at den omhandlede transaktion er korrekt registreret og bogført korrekt.

Klageren og sælger må have aftalt, at klageren skulle overføre pengene til sælger gennem en pengeoverførselsvirksomhed, i dette tilfælde A.

Når klageren valgte at købe en pengeoverførsel med sit Visa/dankort via en pengeoverførselsvirksomhed, så er varen leveret, når pengene er videreoverført fra pengeoverførselsvirksomheden til den betalingsmodtager, som klager havde angivet. Og det skete i dette tilfælde ved A, og dermed er varen leveret fra A.

Det kan derfor ikke bebrejdes banken, hvis ikke klageren efterfølgende modtog sin Playstation 5.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han havde et Visa/dankort.

I marts 2021 foretog klageren en betaling med kortet på 713,66 USD, svarende til 4.502 kr. Beløbet var klagerens betaling for en Playstation 5, som klageren havde købt af sælger på baggrund af en annonce på dba.dk. Betalingen til sælger skete via A, som var en pengeoverførselsvirksomhed.

Klageren modtog ikke den købte Playstation 5 og anmodede på den baggrund banken om at tilbageføre transaktionen. Klageren anmeldte endvidere sagen til politiet.

Efter det foreliggende lægger Ankenævnet til grund, at den af klageren gennemførte betaling blev modtaget af A, der herefter skulle sørge for den videre overførsel af beløbet til sælger. Denne del af pengeoverførslen, som Nordea var involveret i, blev korrekt gennemført.

Ankenævnet finder ikke, at Nordea Danmark kan gøres ansvarlig for den efterfølgende del af pengeoverførslen, der blev foretaget af A som selvstændig betalingsformidler.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen over Nordea Danmark.

Ankenævnet kan ikke behandle en eventuel klage over A og/eller sælger.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.