Krav om erstatning i forbindelse med en selskabshændelse (corporate action) om tegning af nye aktier fra både en GBP konto og en EUR konto i forbindelse med en kapitalforhøjelse. Spørgsmål om funding af aktietegningen på begge konti og bankens ret til beregning af renter og vekselgebyr.

Sagsnummer:251/2020
Dato:26-03-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Mette Lindekvist Højsgaard, Morten Bruun Pedersen og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om erstatning i forbindelse med en selskabshændelse (corporate action) om tegning af nye aktier fra både en GBP konto og en EUR konto i forbindelse med en kapitalforhøjelse. Spørgsmål om funding af aktietegningen på begge konti og bankens ret til beregning af renter og vekselgebyr.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning i forbindelse med en selskabshændelse (corporate action) om tegning af nye aktier både fra en GBP konto og en EUR konto i forbindelse med en kapitalforhøjelse. Spørgsmål om funding af aktietegningen på begge konti og bankens ret til beregning af renter og vekselgebyr.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er bosiddende i USA, blev kunde i Saxo Bank i marts 2013, hvor han fik adgang til bankens handelsplatform. Banken har fremlagt en ”Signup Data –report” af 13. marts 2013 for klageren, hvoraf fremgår, at han på daværende tidspunkt var bosiddende i England, at han valgte en handelskonto i GBP, og at han accepterede, at bankens General Business Terms (almindelige forretningsbetingelser) var gældende for kundeforholdet.

Klageren har oplyst, at han i marts 2014 købte 7.400 stk. aktier i ”LAMDA Development Hildg and RE Dev S.A.” (LAMDA), der var et græsk selskab. Købet af disse aktier skete med midler fra klagerens GBP konto i banken. I juni 2014 købte klageren yderligere 5.880 stk. aktier i LAMDA i forbindelse med en kapitaludvidelse i selskabet. Klageren har oplyst, at købet af aktierne i juni 2014 skete via hans EUR konto i banken, og at ”the additional shares were automatically deposited into a EUR account to reflect the currency of the shares”.

Banken har fremlagt en formular ”SAXO BANK USE OF MULTIPLE ACCOUNTS (INCLUDING SUB-ACCOUNTS) underskrevet af klageren den 3. juli 2014, da han åbnede en ”sub-account” i EUR. Heraf fremgår blandt andet:

”INTEREST CALCULATION

Unless specifically agreed otherwise interest is calculated on the basis of the net free equity on each individual account or sub-account. You will therefore be charged interest on the full negative net free equity on any account despite having a positive net free equity on another account. When operating several accounts you may therefore be charged interest despite having an overall (accumulated) positive net free equity.

Based on the issues mentioned above, Saxo Bank recommends its clients to exercise caution when using more than one account.

I hereby acknowledge and accept that the use of several accounts may result in such additional costs and actions as mentioned above.”

Klageren har fremlagt en korrespondance med banken fra efteråret 2019, hvoraf fremgår, at han var i færd med at lukke sine konti i Saxo Bank og overflytte sine aktier til et amerikansk pengeinstitut, fordi han havde bosat sig i USA, hvor Saxo Bank var ”not licensed”.

I slutningen af 2019 fik klageren i handelsplatformen meddelelse om, at der var en ny selskabshændelse (coporate action) vedrørende LAMDA. Selskabet udvidede sin aktiekapital, og aktionærerne havde mulighed for at tegne/købe nye aktier i selskabet. Klageren fik tilbudt af tegne/købe aktier både via GBP-kontoen og EUR kontoen svarende til de tegningsretter, som han havde fået henholdsvis på sine 7.400 stk. aktier, som var tilknyttet GBP-kontoen og sine 5.880 stk. aktier, som var tilknyttet EUR kontoen. Det var anført, at deadline for stillingtagen til selskabshændelsen var den 10. december 2019 kl. 23:00 CET.

Banken har oplyst, at bankens handelsplatform blandt andet indeholdt følgende oplysninger om vilkårene for den angivne selskabshændelse (corporate action):

”…

FOR CLIENTS WHO ELECT TO EXERCISE AND OVERSUBSCRIBE, PLEASE ENSURE YOUR ACCOUNT IS FUNDED ON THE SAME DAY OF INSTRUCTIONS SUBMISSION; FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOUR INSTRUCTION BEING REJECTED.

…”

Klageren valgte at udnytte sine tegningsretter fuldt ud og tegne 9.005 nye aktier til 6,70 EUR pr. stk. via GBP kontoen og 7.155 stk. nye aktier til 6,70 EUR pr. stk. via EUR kontoen, det vil sige 16.160 stk. nye aktier for henholdsvis 60.333,50 EUR og 47.938,50 EUR, i alt 108.272 EUR. Klageren overførte 108.300 EUR til sin EUR konto i banken fra en konto i en bank, der ikke i forvejen var tilmeldt hans GBP konto i Saxo Bank.

Banken har oplyst, at som følge af at klageren ikke overførte beløbet til banken fra sin ”primary external bank account linked to his Saxo Bank account”, men fra en tredjeparts konto, var banken nødsaget til at foretage en valideringsproces. Valideringen fandt sted den 11. december 2019, og banken accepterede herefter klagerens tegning af nye aktier i LAMDA.

Ved dagens slutning den 10. december 2019 var der et indestående på klagerens GBP konto på 80,35 GBP og et indestående på 2,14 EUR på klagerens EUR konto. Efter klagerens overførsel af 108.300 EUR til EUR kontoen var der ved dagens slutning den 11. december 2019 et indestående på 80,35 GBP på GBP kontoen og et indestående på 108.302,14 EUR på EUR kontoen.

Den 12. december 2019 trak banken tegningsbeløbene for aktierne på klagerens to konti. Den trak 47.938,50 EUR på EUR kontoen, der herefter havde et indestående på 60.363,64 EUR. Den trak endvidere 51.286,81 GBP (til dækning af et tegningsbeløb på 60.333,50 EUR) på GBP kontoen, hvorefter saldoen blev negativ med 51.206,46 GBP. Tegningsbeløbet i GBP blev den 13. januar 2020 korrigeret til 51.235,41 GBP i forbindelse med den aktuelle betalingsdag for de nye aktier.

Klageren har fremlagt nogle henvendelser via en ”ticket” til banken, hvoraf blandt andet fremgår, at han ville sikre sig, at han på trods af den igangværende proces med lukning af hans konti og overflytning af hans aktier til en amerikansk bank kunne udnytte sine tegningsretter.

Banken har oplyst, at den sendte klageren en mail den 5. december 2019, hvori den anførte, at klageren skulle kontakte bankens service desk ”for account related issues”.

Klageren fortsatte med at stille banken spørgsmål via en ”ticket” og anførte blandt andet:

Klageren (6. December 2019)

Please note that I have elected to exercise all my rights and have scheduled a wire of eur 108,300 to my EUR account early next week hopefully on Tuesday. Can you confirm there is nothing else that is required from my side to complete the exercise of my rights ?

Klageren (9. December 2019)

Please advise on the above – thanks.

Klageren (10. December 2019 kl. 14:35)

I got confirmation that the eur 108,300 amount should be in my account but I cannot see it reflected online. Can you please confirm ? also please confirm that there is nothing else required for my participation of the share capital increase before closing out the ticket again with no explanation.

Klageren (10. December 2019 kl. 17:32)

Please stop closing this ticket and instead respond to my questions!”

I en fornyet henvendelse “ticket” til banken skrev klageren:

Klageren (10. december 17:38)

Corporate action enquiry

I would like to understand the status of the corporate action that I have elected to participate in on [LAMDA]. Has the money that I have wired (eur108,300) hit my account already? please confirm Anything else that I need to do to finalize my participation? please confirm.”

Klageren (13. December 2019)

hi - can you please look into my cash balance? the corporate event was for eur108,272, I deposited eur108,300 and instead of having a positive cash balance I seem to now have a negative eur600, which doesn't make any sense to me.”

Ved en mail af 13. december 2019 til klageren anførte banken følgende:

”We confirm receipt of the cash and we have instructed Exercise on your full position of 13,280 rights across your account and subaccount.

We are now awaiting pay date of the new shares.”

Ved en mail af 10. januar 2020 til klageren anførte banken:

”Please be informed that you currently hold a negative cash balance on one or more of your accounts.

We kindly ask you to cover this shortfall within 8 business days. This can be via an external bank transfer or an inter account transfer between your sub accounts.

If the deficit has not been covered within the given deadline and your account has an overall positive we will perform a cash transfer between your accounts in order to cover the negative balance.

However should the overall account be close to a deficit, this will be at risk of netting before the given deadline.

Please find instructions to fund your account at our regional Support Center links below.”

Klageren korresponderede herefter med banken gennem en ”ticket” om den negative saldo på hans GBP konto. Heraf fremgik blandt andet:

Banken (20. januar 2020 kl. 13:29))

Dear Client, You funded your EUR account for this subscription. But you subscribed for new shares both on the EUR account [konto nummer] and on your GBP account [konto nummer]. You held the original shares on both accounts. When you are holding shares- and subscribing for new shares on 2 accounts, then Saxo charges both accounts. For the 9,005 new shares on the GBP account you were charged the specific amount at deadline. That is standard procedure. There is still a negative cash balance of around -51,700 GBP on your GBP account [konto nummer], so in order to cover this negative cash balance you can proceed with interaccount transfer, in order to move cash from the EUR account to the GBP account.

Klageren (20. januar 2020 kl. 17:19)

that's not right. i had been in extensive discussions with the team at saxo around this share capital increase and i was told that following my deposit in my EUR account there was no further action required from my side. please remediate the issue by transferring all of my shares from my GBP to my EUR account so that all assets and cash are in the correct currency account. also make sure that in the process i dont get charged any FX or bid/offer on GBP/EUR as this issue has been driven by the miscommunication on the saxobank side - please go through the historical records and communications in case of any concerns/doubts.

Banken (21. januar 2020 kl. 09:56)

Dear Client, Can you please inform us who you were in contact with regarding the share capital increase and regarding this specific corporate action event, in order for us to investigate. In order to transfer the funds between your sub-accounts, please follow the instructions below: https://www.help.saxo/hc/en-us/articles/360001275606-Howdo-I-transfer-funds-between-subaccounts-

Klageren (21. januar 2020 kl. 12:58)

there are several exchanges on my tickets, via email (multiple case numbers) and I also called the support team a couple of times. I believe everything should be recorded so you can go check. also, I don't want to transfer cash from one account to the other because you will be charging me a 1% fee for that, I want to transfer all my shares, which are in EUR, from my GBP to my EUR account. how do I do that? separately, I have been trying to work through this with you for several months now, only to get to this point. you have consistently been unresponsive and unfortunately customer service has been terrible. can you please escalate internally and ask for a senior manager to call me regarding this? please also tell me what is the process to file a formal complaint.

Banken (21. januar 2020 kl. 15:45)

Dear Client, There was no team member who was giving you any kind of advise regarding how you should subscribe.

all the information was in the details of the specific event. And the reason why you were charged on both account is that you did subscription on 2 accounts. There was no additional information given to you regarding this.”

Den 22. januar 2020 foretog banken en “inter account transfer” og hævede 60.355,15 EUR på klagerens EUR konto og indsatte et beløb på 50.668,83 GBP efter fradrag af et ”currency conversion fee” på klagerens GBP konto, der herefter havde en negativ saldo på 739,45 GBP.

Banken sendte efterfølgende klageren en blanket, som han skulle udfylde, hvis aktierne skulle overføres/samles på et depot, der var tilknyttet hans EUR konto, men han returnerede aldrig denne blanket.

I juli 2020 lukkede klageren sine konti i banken og overførte sine aktier til en amerikansk bank.

Af bankens General Business Terms (almindelige forretningsbetingelser) gældende fra den 3. januar 2018 fremgik blandt andet:

24 KURTAGE, GEBYRER OG ANDRE OMKOSTNINGER

24.1 Kunden er forpligtet til at betale Saxo Bank de Kurtager og Gebyrer, der er anført i Commissions, Charges & Margin Schedule. Commissions, Charges & Margin Schedule findes på Saxo Banks hjemmeside, www.home.saxo og kan rekvireres af Kunden.

25 RENTE, SALDOBALANCE OG VALUTAKONVERTERING

25.3 Kunden skal betale rente af Kundens negative Net Free Equity i overensstemmelse med Commissions, Charges & Margin Schedule.

25.8 Kunden skal til enhver tid have en positiv saldo på alle Konti.

25.10 Saxo Bank er berettiget men under ingen omstændigheder forpligtet til at konvertere:

i. eventuelle realiserede gevinster, tab, optionspræmier, kurtager, rentebetalinger og mæglerhonorarer, som opgøres i en anden valuta end basisvalutaen for Kundens Konto, til basisvalutaen,

ii. ethvert kontant indestående i én valuta til en anden valuta med henblik på at købe et Instrument eller andet aktiv, som er opgjort i en anden valuta end basisvalutaen, og

iii. Kundens kontante indeståender i Saxo Bank til en sådan anden valuta, som Saxo Bank anser for nødvendig eller hensigtsmæssig for at opfylde Kundens forpligtelser i den pågældende valuta.

25.11 Når Saxo Bank foretager valutakonverteringer i overensstemmelse med pkt. 25.10, anvender Saxo Bank en rimelig vekselkurs efter Saxo Banks eget valg. Saxo Bank har ret til at beregne sig et tillæg til valutakursen. Størrelsen af det til enhver tid gældende tillæg fremgår af Commissions, Charges & Margin Schedule.

28. NETTING OG MODREGNING

28.4 Såfremt Kunden på et givent tidspunkt i Kundeforholdet har en negativ saldo på en af sine Konti, er Saxo Bank berettiget men ikke forpligtet til at modregne mellem Kundens Konti.

Banken har oplyst, at følgende fremgår af Commissions, Charges & Margin Schedule, der er tilgængeligt på bankens hjemmeside:

Interest on funds deposited with Saxo Bank

Interest on your main account is calculated on the Net Free Equity.

Interest on sub-accounts is calculated on the Account Value. Since the Net Free Equity is calculated on open trade positions on all your accounts, it is important to make sure that sufficient cash is available on your main account.

Otherwise, you risk being subject to a debit interest on your main account exceeding the credit interest payable on your sub-account(s).

Currency conversion fee

When you trade an instrument in a currency that differs from your base denomination, conversions – including trading profits/losses – are executed using the FX spot mid-price, based on the time you close your position, plus/minus 1 percent. We charge Platinum clients no more than plus/minus 0.75 percent, and VIPs no more than plus/minus 0.5 percent.

The Currency Conversion fee does not apply to margin collateral. Only settlement of actual payments to or from the trading account are included, for example, buying/selling cash Stocks, paying/receiving options premium etc.

The rate used for currency conversion of amounts booked to your account is shown in the trading platforms under the “Trades Executed” report.”

Banken har endvidere oplyst, at følgende fremgår af bankens hjemmeside om Net Free Equity:

” Net Free Equity (NFE) is:

  • The value dated cash balance of your main trading account
  • Plus or minus any unrealised profits or losses from open CFDs, FX Forwards and Futures on your main trading account
  • Plus the market value of any FX Options on your main trading account
  • Minus any margin required for financing open positions on your main trading account and subaccounts”

Parternes påstande

Den 4. juli 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal betale erstatning for hans tab i forbindelse med aktietegningen. Banken skal endvidere betale erstatning for det store antal timer, som han har brugt på sagen.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han i december 2019 i forbindelse med overførsel af 108.300 EUR til sin EUR konto adskillige gange bad banken om at bekræfte, at der ikke var yderligere han skulle foretage sig i forbindelse med aktietegningen. Banken undlod at svare på hans henvendelser (tickets) og lukkede dem bare.

I en telefonsamtale med bankens kontor i Prag vedrørende overførsel af beløbet bekræftede banken to gange, at der ikke var yderligere han skulle foretage sig i forbindelse med aktietegningen.

Umiddelbart efter banken trak beløbene til aktietegningen på hans konti, var han ligeledes adskillige gange i kontakt med banken om den negative saldo på hans GBP konto, da det ikke gav nogen mening, at der var en negativ saldo, når han havde overført tilstrækkelige EUR til at dække tegning af aktierne i EUR. Banken besvarede ikke hans henvendelser i flere uger, og ”during that time they also charged me ~GBP500 in interest fees for my negative balance, though my collective accounts had a positive balance.”

Da banken endelig begyndte at besvare hans henvendelser i januar 2020, bad han den 20. januar 2020 om at få sine aktier overført til/samlet på et depot tilknyttet EUR kontoen for at undgå en eksponering mellem sine konti. Han bad specifikt banken om at sikre sig, at der ikke skete nogen GBP/EUR udveksling, og at alle transaktioner blev foretaget i EUR, så han ikke blev opkrævet nogen FX-gebyrer.

På trods af dette ignorerede banken hans instruktioner og foretog en overførsel fra hans EUR konto til hans GBP konto og trak i den forbindelse gebyrer. Så vidt han kan se, har banken har to gange trukket ham for et gebyr på 500 GBP, i alt 1.000 GBP, som han kræver tilbagebetalt. Gebyret fremgår ikke som en transaktion på hans konto, fordi banken flyttede kontanter fra hans EUR konto til hans GBP konto, vekslede fra den ene valuta til den anden og opkrævede 1 % i forbindelse med overførslen. Banken henviser til ”inter account transaction” og ”currency conversion fee”, men dette ændrer ikke på, at opkrævningen var uberettiget.  

Han forventede, at saldoen på EUR kontoen efter aktietegningen var ca. 130 EUR (en saldo på ca. 100 EUR den 1. december 2019 plus et overskydende beløb på 28 EUR i forbindelse med aktietegningen), men i stedet blev saldoen negativ med ca. 1.000 EUR.

Han har yderligere anført følgende:

“To summarize, I believe that Saxobank have charged me on a couple of occasions fees of ~GBP500 each, totaling an amount of ~GBP1,000, that I am challenging and would like to get refunded. On both occasions the charges occurred on the [l]ack of Saxobank’s (i) lack of responsiveness, (ii) lack of transparency, (iii) incorrect advice and (iv) unauthorized transactions.”

Det lykkedes ham efterfølgende at lukke sine konti og flytte sine aktier ud af Saxo Bank. I den forbindelse var han imidlertid nødt til at indfri saldoen på EUR kontoen, ellers ville banken ikke medvirke til overførslen af aktierne.

Han kræver herudover betaling for alle de timer, som han har brugt på at forsøge at løse sagen, jf. alle hans ”tickets” til banken og de telefonsamtaler, som han har haft med banken. Hans bedste skøn er, at han har brugt ca. 50 timer på sagen.

Saxo Bank har anført, at klagerens oprindelige aktier var fordelt på to forskellige konti/depoter, og at det fremgik af handelsplatformen, at tilbuddet om aktietegning (corporate action) knyttede sig til to forskellige konti.

Klageren valgte at tegne aktier på begge konti, og de nye aktier blev som følge heraf tegnet på begge konti, og købesummen for aktierne blev fordelt i forhold til det antal aktier, der blev tegnet på hver af de to konti.

Den telefonsamtale med banken, som klageren henviser til, vedrørte valideringsprocessen af det beløb på 108.300 EUR, som klageren overførte til sin EUR konto fra en tredje parts konto, der ikke var tilknyttet hans konto i Saxo Bank. Klageren skulle fremkomme med bevis på, at beløbet kom fra en konto tilhørende ham, hvilket han gjorde under telefonsamtalen. Banken bekræftede i den forbindelse to gange over for klageren, at han ikke skulle foretage sig yderligere i forbindelse med valideringsprocessen. Banken har sendt en optagelse af telefonsamtalen til klageren til orientering.

Klageren har ikke præciseret, hvilke gebyrer/beløb han mener, at banken uberettiget har opkrævet.

Det påhvilede klageren at sørge for, at købesummen i forbindelse med tegningen af aktierne var til stede på begge konti. På trods af bankens mail af 13. december 2019 til klageren, hvori banken bekræftede, at banken havde modtaget beløbet, og at tegningen ville ske både fra hans GBP konto og hans EUR konto, sørgede han ikke for dette. Banken var som følge heraf berettiget til foretage en ”inter account transfer” og beregne sig et ”currency conversion fee” i forbindelse med vekslingen samt beregne sig renter, jf. bankens almindelige forretningsbetingelser og bankens Commisions, Charges & Margin Schedule.  

Banken bestrider, at den ikke svarede på klagerens ”tickets”.

Banken bestrider endvidere, at den rådgav klageren om selve selskabshændelsen (the corporate action event). Det påhvilede klageren selv at give instruks via handelsplatformen og sørge for tilstrækkelig funding af sine konti. Saxo Bank er en execution only bank og tilbyder hverken rådgivning eller porteføljepleje.

Det bestrides, at banken ignorerede klagerens anmodning den 20. januar 2020 om at få sine aktier overført til/samlet på et depot tilknyttet EUR kontoen. Den sendte ham en blanket til brug herfor, som han aldrig returnerede. Aktierne havde i øvrigt været tilknyttet to forskellige konti siden 2014, og klageren havde haft masser af tid til at overføre dem til/samle dem på et depot tilknyttet EUR kontoen.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren, der er bosiddende i USA, var kunde i Saxo Bank, hvor han blandt andet havde en GBP konto med et tilknyttet værdipapirdepot, en EUR konto med et tilknyttet værdipapirdepot og adgang til bankens handelsplatform.

Klageren havde 7.400 stk. aktier i ”LAMDA Development Hildg and RE Dev S.A.” (LAMDA) i et depot tilknyttet hans GBP konto i banken og 5.880 stk. aktier i LAMDA, der var tilknyttet hans EUR konto i banken.

I slutningen af 2019 fik klageren i handelsplatformen meddelelse om, at der var en ny selskabshændelse (corporate action) vedrørende LAMDA. Selskabet udvidede sin aktiekapital, og aktionærerne i selskabet havde mulighed for at tegne/købe nye aktier i selskabet.

Klageren valgte at udnytte sine tegningsretter fuldt ud og tegne 9.005 nye aktier til 6,70 EUR pr. stk. via sin GBP konto og 7.155 stk. nye aktier til 6,70 EUR pr. stk. via sin EUR konto, det vil sige 16.160 stk. nye aktier for henholdsvis 60.333,50 EUR og 47.938,50 EUR, i alt 108.272 EUR. Klageren overførte 108.300 EUR til sin EUR konto i banken.

Den 12. december 2019 trak banken tegningsbeløbene for aktierne på klagerens to konti. Den trak 47.938,50 EUR på EUR kontoen, der herefter havde et indestående på 60.363,64 EUR, og 51.286,81 GBP (til dækning af et tegningsbeløb på 60.333,50 EUR) på GBP kontoen, hvorefter saldoen blev negativ med 51.206,46 GBP.

Den 22. januar 2020 foretog banken en “inter account transfer” og hævede 60.355,15 EUR på klagerens EUR konto og indsatte et beløb på 50.668,83 GBP efter fradrag af et ”currency conversion fee” på klagerens GBP konto, der herefter havde en negativ saldo på 739,45 GBP.

Ankenævnet finder, at det påhvilede klageren at sørge for, at der var tilstrækkelige midler til aktietegningen på både hans GBP konto og hans EUR konto.

Ankenævnet lægger til grund, at banken i forbindelse med valideringsprocessen af overførsel af beløbet på 108.300 EUR til klagerens EUR konto bekræftede, at klageren ikke skulle foretage sig yderligere i forbindelse med valideringsprocessen. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken over for klageren bekræftede, at han ikke skulle foretage sig yderligere i forbindelse med funding af hans konti i forbindelse med aktietegningen.

Da der opstod et overtræk på klagerens GBP konto, som klageren ikke inddækkede, finder Ankenævnet, at banken var berettiget til at foretage en “inter account transfer”, og at banken var berettiget til at beregne sig renter og gebyrer, herunder et ”currency conversion fee” i forbindelse med vekslingen, i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser og bankens Commisions, Charges & Margin Schedule. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at fastslå, at banken begik fejl eller forsømmelser i forbindelse med klagerens køb/tegning af de omtalte aktier.

Ankenævnet finder endvidere ikke, at der er oplyst omstændigheder, der kan føre til, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren som godtgørelse for den tid, han har brugt på sagen. For så vidt angår tiden efter indgivelsen af klagen til Ankenævnet følger det direkte af Ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1, at ingen af parterne betaler omkostninger ved ankenævnsbehandlingen til den anden part. Klageren får derfor ikke medhold i kravet om godtgørelse for omkostninger.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.