Indsigelser mod betalinger med Mastercard, der var iværksat af eller via betalingsmodtageren

Sagsnummer:173/2018
Dato:04-04-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelser mod betalinger med Mastercard, der var iværksat af eller via betalingsmodtageren
Indklagede:BankNordik
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold

Indledning

Denne sag vedrører indsigelser mod betalinger med Mastercard, der var iværksat af eller via betalingsmodtageren.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde hos Banknordik, hvor han havde en lønkonto nr. -414, et dankort og et Mastercard Gold med en tilknyttet Mastercardkonto nr. -594. Af bankens kortbestemmelser for Mastercardet fremgik blandt andet:

”…

1.7 Tilbagekaldelse

Du kan ikke tilbagekalde (kontramandere) transaktioner foretaget med kortet. Se dog punkt 2.7 og 2.8 vedrørende muligheden for tilbageførsel af en betaling.

2. Vilkår knyttet til at have og bruge kortet 

2.1 Forbrugs- og kreditmaksimum 

Pengeinstituttet fastsætter et forbrugs- og et kreditmaksimum for dit Mastercard efter individuel kreditvurdering, jf. punkt 4. Det aftalte forbrugs- og kreditmaksimum er det maksimale beløb, du kan disponere over på kortkontoen. Størrelsen af et evt. kreditmaksimum fremgår af bekræftelsesbrevet eller anden korrespondance. 

2.2 Betaling 

Saldoen på faktureringsoversigten for kortkontoen forfalder til betaling og hæves på forfaldsdagen på den løbende konto, der er tilmeldt fast overførsel i pengeinstituttet eller tilknyttet Betalingsserviceaftalen.
Hvis saldoen på noget tidspunkt overstiger det aftalte forbrugs- eller kreditmaksimum, jf. 2.1, er pengeinstituttet berettiget til at kræve beløb ud over det aftalte maksimum betalt straks ved påkrav, ...

…  

2.6 Tilbageførsel af betalinger som du har godkendt
Hvis du ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse.
Hvis du ikke kendte det endelige beløb, da du godkendte betalingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket på din konto er væsentligt højere end, hvad der med rimelighed kunne forventes, kan du have krav på tilbageførsel af betalingen. Dette kan fx være tilfældet i for-bindelse med billeje eller check-ud fra hotel, hvor du har godkendt, at forretningen efterfølgende kan trække for fx påfyldning af benzin eller forbrug fra minibaren.

Klageren har fremlagt fire engelsksprogede, udaterede og ikke-underskrevne aftaler om leje af fire biler hos et biludlejningsfirma, B. Lejerne ifølge aftalerne var fire navne henholdsvis [KV], [AB], [VK] og [MB] efterfulgt af [T] A/S og enslydende adresse. Aftalerne var følgende:

Aftalenummer

Bilnummer

Lejeperiode 2016

Forventet pris, inklusive moms, kr.

-601

-599

2. april - 30. august

25.141,25

-639

-600

9. april - 7. september

28.105,50

-698

-603

10. april - 7. september

27.918,75

-727

-605

22. april - 20. august

22.158,13

Af aftalerne fremgik i øvrigt blandt andet:

”…

(ALL CHARGES ARE ESTIMATED ONLY - SUBJECT TO CHANGE IF VEHICLE NOT RETURNED TO THE LOCATION ON DATE AND TIME SPECIFIED, OR IF FUEL TANK IS NOT FULL AT RETURN AND FUEL SERVICE OPTION WAS NOT PURCHASED).

5. Rates

The total charges for each rental will be determined according to the price list applicable at the time of rental. If you do not meet the preconditions for a contractual rate, then the standard rate is to be paid.

In the event of one-way rental, the one-way rate is applicable.

6. Terms of Payment

When payment is made by means of a credit card, an authorisation will be requested prior to the start of the rental. The minimum amount of the authorisation will be determined by multiplying the rate by the rental period reserved by you and other relevant charges. This amount is not debited. It is held on the card holder's bank account until the final rental charge amount is debited. When the vehicle is returned, the invoiced amount will be charged to the credit card provided, unless you present another means of payment.

…”

Klageren har anført, at hans Mastercard sammen med flere andre kort (et kort pr. bil) blev stillet til sikkerhed for et depositum på 9.000 kr. samt til at hæve den månedlige leje på kr. 4.995,- pr. bil med videre over for T’s engagement med B i forbindelse med indgåelse af flere kontrakter, udfærdiget på et – for ham – uforståeligt engelsk, vedrørende leje af biler.

Klageren har oplyst, at han var ansat hos T.

Banken har fremlagt kontoudskrifter for lønkonto -414 for 2015 og 2016. I perioden april - oktober 2016 fremgik blandt andet følgende posteringer på kontoen:   

Dato 2016

Posteringtekst

Beløb kr.

Saldo kr.

29. april

Udlæg - [T]

2.500,00

6.281,58

2. maj

Forbrug på MasterCard [-594]

31.494,01

-30.090,04

13. maj

mb/Udlæg Kørsel [T]

10.000,00

9.264,33

13. maj

Udlæg [T]

5.439,75

14.704,08

13. maj

Udlæg [T]

4.995,00

19.699,08

1. juni

Forbrug på MasterCard [-594]

-28.232,36

-18.127,02

2. juni

Udlæg

2.985,86

-15.141,16

2. juni

udlæg biler

10.488,75

-4.652,41

2. juni

udlæg

106,45

-4.545,96

1. juli

Forbrug på MasterCard [-594]

-26.246,13

-22.186,29

5. juli

mb Udlæg [T] Biler

8.973,13

8.973,13

 

 

 

6. juli

mb Udlæg [T] Biler

5.745,00

6.313,84

7. juli

Udlæg [T]

6.874,50

9.788,34

1. august

Forbrug på MasterCard [-594]

-16.379,96

1.373,93

31. august

Udlæg -[T]

8.074,24

30.856,40

 

 

 

1. september

Forbrug på MasterCard [-594]

-41.127,03

12.769,90

3. oktober

Forbrug på MasterCard [-594]

-82.644,50

-75.533,22

4. oktober

Udlæg -[T]

3.649,35

-72.063,27

Banken har endvidere fremlagt en udskrift vedrørende klagerens Mastercardkonto nr. -594 for perioden 18. marts - 3. oktober 2016. Heraf fremgår blandt andet følgende Mastercard betalinger til B:

29.03.16:  kr. 5.493,75

05.04.16:  kr. 5.047,45

26.04.16:  kr. 5.493,75

04.05.16:  kr. 4.995,00

06.06.16:  kr. 5.745,00

10.06.16:  kr. 8.973,13

01.08.16:  kr. 9.339,38

Banken har oplyst, at B den 29. juli 2016 reserverede 7.000 kr. på klagerens Mastercard. Den 22. august 2016 forsøgte B at reservere 7.000 kr. på klagerens Mastercard, hvilket blev afvist af Nets. B fik umiddelbart efter reserveret 1.000 kr. på kortet. Den 23. august 2016 blev reservationen af 29. juli 2016 anvendt til en hævning på 82.234,50 kr. med klagerens Mastercard. Samme dag forsøgte B to gange at reservere 9.000 kr. på kortet, hvilket blev afvist af Nets.

Ved en e-mail af 24. august 2016 rykkede banken klageren for inddækning af et overtræk på 73.361,53 kr. på Mastercardet, der var opstået som følge af hævningen på 82.234,50 kr. Klageren svarede ved en e-mail af 25. august 2016:

”…

Eftersom det trukne beløb langt overstiger limit på kortet forventer jeg banken afviser denne betaling uden udgift for mig.
Jeg har skrevet til selskabet, at deres fremsendte ikke kan accepteres, og bedt dem tilbageføre beløbet.

Med venlig hilsen

[T] A/S
[Klageren]
[Tlf.: …]

…”

På forespørgsel fra banken oplyste klageren ved en e-mail senere samme dag, at ”De er ikke villige til at returnere, da de mener der skal afregnes nogle udokumenterede kilometer.” Banken svarede: ”De må da kunne se at et træk på 82.234,50 kr. langt fra er korrekt og at de ikke kan tillade at belaste dig med det beløb??”, hvortil klageren anførte: ”Det er rigtigt, så afvis venligst betalingen, tilbagefør pengene og spær kortet”.

Den 5. oktober 2016 blev reservationen på 1.000 kr. den 22. august 2016 anvendt til en hævning med kortet på 178.710,00 kr.

Under sagen er der fremlagt en udateret e-mail fra banken til klageren. Af e-mailen fremgik blandt andet:

”…

Tak for mødet i dag.

Jeg bekræfter at vi d.d. har aftalt følgende:

  • at du politianmelder selskabet
  • at du fremsender de fulde lejekontrakter på nu 4 biler hhv. reg.nr. [-363], [-599], [-603] og [-605], dvs i alt 5 sider på hver bil
  • at du indgiver indsigelser på begge beløb hhv. kr. 82.234,50 kr. hævet den 23.08.2016 og kr. 178.710,00 hævet den 05.10.2016
  • at du indsender faktura vedrørende hævningen på 178.710,00 samt udfyldt indsigelse på samme

…”

Ved et brev af 12. december 2016 til klageren opsagde banken engagementet. Klagerens gæld til banken blev opgjort til 259.104,32 kr. Gælden vedrørte hovedsageligt betalingerne på henholdsvis 82.644,50 kr. og 178.710,00 kr. til B.

I januar 2017 overgik engagementet til inkasso.

Ved et brev af 24. april 2017 sendte klageren en klage til banken. Klageren anførte, at han ikke anerkendte gælden. Klageren anførte endvidere blandt andet:

”…

Jeg har et MarsterCard Gold kontonummer [-594] via Bank Nordik med et maksimum på 50.000 DKK.

Dette kort blev, sammen med flere andre kort (et kort pr. bil) stillet til sikkerhed for depositum samt til at hæve den månedlige leje på kr. 4.995,- pr. bil mv. overfor [firmaet T A/S’s] engagement med biludlejningsfirmaet [B] i forbindelse med indgåelse af flere kontrakter vedrørende leje af biler.

Den 23. august hævede [B] 82.234,50 DKK på kort [-594], angiveligt pga. overkørte kilometer uden nogen underskrevet aftale om at afregne overkørte kilometer …

Derefter hævede [B] angiveligt alle kontraktaftaler med [T] og [T] skulle betale ca. 260.000 DKK til firmaet for ekstra kørte kilometer mv.

Da [T] ikke betalte biludlejningsfirmaet forsøgte dette at hæve beløbet på mit MarsterCard Gold.

…”

På baggrund af en henvendelse fra banken den 25. september 2017 sendte B den 27. september 2017 en kopi af en faktura på 82.234,50 kr. af 22. august 2016, vedrørende en billejeaftale nummer [-575]. Lejeren var [MB] [T] A/S og bilnummeret var [-605]. Af fakturaen fremgik i øvrigt blandt andet:

”…

State/Province:
DK

KM Driven:
32061

KM Out:
10000

KM In:
42061

Fuel Out:
F

Fuel In:
F

CHARGES

 

 

 

 

 

24 Day(s) @ 147.00

 

 

 

 

Description

Quantity

Per

Amount

Tax Type

Total

Taxable Charges:

 

 

 

 

 

RATE CHARGE

1

R

3528.00

 

3528.00

MILEAGE CHARGE

1

R

62.202.00

 

62.202.00

ADDITIONAL DRIVER, MINI-LEASE

1

R

57.60

 

57.60

 

 

 

 

 

 

Taxable Subtotal

 

 

 

 

65787.60

 

 

 

 

 

 

VAT-MOMS (25.00%)

25.00

%

65787.60

 

16446.90

Total Tax

 

 

 

 

16446.90

 

 

 

 

 

Total Charges (Tax Incl.) (DKK)

 

 

 

 

82.2 82234.50

…”

Ved stævning af 25. oktober 2017 anlagde banken en retssag mod klageren om betaling af 259.104,32 kr. med tillæg af rente 22 % årligt fra den 12. december 2016. Klageren nedlagde påstand om frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Den 3. maj 2018 blev sagen af retten henvist til behandling i Pengeinstitutankenævnet, jf. retsplejelovens § 361.

Parternes påstande

Den 25. maj 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at BankNordik skal tilbageføre de to hævninger på henholdsvis 82.234,50 kr. og 178.710,00 kr. med tillæg af renter.

BankNordik har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uretmæssigt og imod tydelig instruks fra ham har ladet B hæve penge på hans kreditkort, uden nogen aftale mellem ham og B. Banken godkendte betalingerne i strid med det aftalte kreditmaksimum på kr. 50.000.

Betalingerne burde ikke have været godkendt af banken, og han er derfor ikke ansvarlig over for banken for betalingerne.

Banken burde have reageret på Nets afvisning af de begærede reservationer den 22. og 23. august 2016.

Han har været på B’s kontor to gange, men han har kun anvendt Mastercardet én gang på B’s kontor, hvor der blev reserveret 9.000 kr. som depositum. Hvordan B efterfølgende har trukket penge på kortet, er han ikke klar over, da hverken han eller kortet har været til stede. Han er ikke bekendt med, at der som anført af banken skulle være taget en kopi af kortet.

Reservationen på 9.000 kr. blev aftalt ved indgåelsen af en lejeaftale den 3. marts 2016. Alle øvrige reservationer blev foretaget af B uden hans vidende og accept. Da der kun var opkrævet/reserveret et depositum på 9.000 kr. var det uberettiget at hæve et større beløb.

Den sidste hævning på 178.710 kr. vedrørte biler lejet med et helt andet kreditkort og af en anden person, hvorfor denne hævning er ham og hans kort helt uvedkommende. Han havde intet med disse biler at gøre.

En reservation må indebære, at det udelukkende er det reserverede beløb der maksimalt kan hæves uden kortholders accept, da en reservation ellers ikke har nogen berettigelse.

På tidspunktet for leje af bilen var han ansat som konsulent hos T. Han har på intet tidspunkt været en del af ledelsen eller ejerkredsen i selskabet. Han var ansat som almindelig lønmodtager til at udleje og administrere lejligheder.

Han har ikke fået godtgjort hverken de 82.234,50 kr. eller de 178.710,00 kr. fra T eller andre. T har ikke ønsket at betale de pågældende beløb, hverken til ham eller B.

Han har ingen relation til B, men er blot blevet bedt om at køre forbi sammen med en af T’s udenlandske håndværkere for at afhente en bil. Da de ankom troede han at T havde overført penge til lejen, men blev oplyst om, at B skulle have et depositum på 9.000,00 som han accepterede blev reserveret på hans kort.

BankNordik har til støtte for afvisningspåstanden anført, at de omtvistede hævninger vedrører erhvervsmæssig aktivitet og dermed ikke kan behandles af Ankenævnet, jf. vedtægternes § 2, stk. 3 og 4. Klageren har bevidst anvendt sit Mastercard i erhvervsmæssig sammenhæng, og det faktum, at klageren isoleret set er forbruger, kan ikke føre til, at erhvervsmæssige hævninger stiller ham som forbruger i klagesagen.

Der er endvidere stor usikkerhed forbundet med de oplysninger som klageren er kommet med, sagen bør også af denne grund afvises, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4. De oplysninger klageren er fremkommet med, stemmer ikke overens med de fremlagte bilag, ligesom nogle af bilagene understøtter B’s påstand om, at der er tale om betaling for ekstra kørte kilometer.

Til støtte for frifindelsespåstanden har BankNordik anført, klageren hæfter over for banken for de omtvistede hævninger. Beløbene er forfaldne til betaling, idet lønkonto­en, hvorpå beløbene blev trukket, er misligholdt og herefter opsagt og opgjort over for klageren.

Klageren har ubestridt indgået aftale(r) med B og i den forbindelse udleveret kortoplysningerne på sit MasterCard til sikkerhed og betaling for skyldige restancer til B. Kreditkortet har således ikke været anvendt uberettiget og/eller uautoriseret.

Klageren har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der skulle være tale om uberettigede hævninger. Hvorvidt der måtte være en tvist mellem klageren og B, eller klageren måtte have et regreskrav mod T er banken og denne sag uvedkommende.

Det er ikke muligt at foretage en reservation på et kreditkort, uden at kreditkortet er fysisk til stede i forbindelse med reservationen, medmindre kreditkortet anvendes til køb i en webshop via kortoplysningerne på forside og bagside. Dermed kan B ikke have foretage reservationerne uden godkendelse fra klageren, medmindre klageren har afleveret en kopi af kortets for- og bagside hos B. Hvad der nærmere er sket, og hvordan reservationerne er foretaget, kræver vidneafhøring af B’s medarbejdere.

Banken har undersøgt, hvorvidt hævningerne måtte antages at være uberettigede og/eller uautoriserede, hvilket de ikke var, jf. fakturaen af 22. august 2016 fra B. Banken kunne således ikke standse og/eller tilbageføre hævningerne. Det tilkommer ikke banken at undersøge samtlige transaktioner, når det er gjort én gang med et tilfredsstillende resultat. Hævningen på 178.710 kr. blev ikke nærmere undersøgt, i det banken netop havde haft en lignende situation med 82.234,50 kr.

Det fremgik af lejekontrakterne, at der var et bestemt antal gratis kilometer med i prisen, og at prisen pr. M/KM var 2,00. Endvidere fremgik, at der i forbindelse med lejeperiodens start blev reserveret et beløb på kreditkortet, og at der ville ske endelig træk på kreditkortet, når lejekontrakten ophørte og der ikke var sket betaling på anden vis.

Fakturaen på 82.234,50 kr. vedrører bil nr. -605 og en aftale nr. -575. Klageren har ikke fremlagt den pågældende aftale (nr. -575), men en aftale med nr. -727. Klagerens påstand om, at der skulle være afregnet i strid med en bagvedliggende aftale er derfor udokumenteret.

Banken var ikke forpligtet til at afvise transaktionerne, fordi de oversteg kreditgrænsen på klagerens engagement. Overskridelsen betød derimod, at klageren misligholdt sin aftale med banken, jf. kortbestemmelserne punkt 2.1 og 2.2.

Begge reserveringer, der dannede grundlag for de omtvistede hævninger, skete endvidere før den første hævning. Banken har således ikke haft mulighed for at afvise betalingerne.

Fakturaen på 82.234,50 kr. kan knyttes til klageren, da klageren selv har erkendt, at han har benyttet sit Mastercard hos B. Klageren har dog gjort gældende, at hævningerne var uberettigede, og at han derfor er berettiget til at få sine penge retur. Klageren anfører, at det ikke i aftalen med B var aftalt, at B måtte afregne for ekstra kilometer. Klageren har dog ikke belyst den påstand.

Klageren har ved indgåelse af lejekontrakterne hos B benyttet sit Mastercard og i den forbindelse godkendt, at biludlejningsfirmaet kunne trække omkostningerne ved billejen på Mastercardet. Der er løbende trukket beløb til B uden at klageren har gjort indsigelse.

Der var mellem banken og klageren aftalt et kreditmaksimum på 50.000 kr. på den til Mastercardet knyttede konto. Dette var ikke det samme som en forbrugsgrænse. Betydningen af et kreditmaksimum er, at såfremt der bruges mere på kortet end det aftalte kreditmaksimum, så må kunden straks indbetale det overskydende beløb, mens der ydes løbende måned plus én måneds kredit på de aftalte 50.000 kr.

En reservation på et kreditkort skal forstås, som en garanti til forretningen på, at der mindst er dette beløb til disposition til forretningen. Samtidig tjener en reservation som bevis på, at kortet ikke er spærret på dagen for reservationen. Dvs. at der ikke nødvendigvis vil blive trukket nøjagtigt det reserverede beløb. Samtidig har en reservation ikke den betydning, at der ikke kan trækkes mere på kortet end reservationen.

Før et kreditkort kan benyttes til at foretage en reservation, skal kreditkortets chip eller magnet igennem en automat og der skal anvendes en pinkode. Alternativt kan kreditkortets kortoplysninger sammen med sikkerhedskoden på bagsiden benyttes til at foretage en reservation. Begge situationer kræver, at kreditkortet har været anvendt af klageren eller at klageren har udleveret kreditkortet til biludlejningsfirmaet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde et Mastercard, der var udstedt af BankNordik. Den 23. august 2016 og den 5. oktober 2016 blev der hævet henholdsvis 82.234,50 kr. og 178.710,00 kr. til et biludlejningsfirma, B. Klageren gjorde indsigelse mod betalingerne.

Klagerens kundeforhold med banken var et privat kundeforhold. Ankenævnet lægger til grund, at Mastercardet ikke var et firmakort, og at klageren anvendte kortet til at betale for leje af biler til et selskab, T, der efterfølgende refunderede klagerens udlæg ved overførsler til hans lønkonto i banken. På den baggrund finder Ankenævnet ikke, at klagen vedrører erhvervsforhold, der falder uden for Ankenævnets kompetence. Ankenævnet finder herefter ikke, at klagen skal afvises som erhvervsmæssig. Ankenævnet finder heller ikke, at klagen skal afvises på andet grundlag. BankNordik får herefter ikke medhold i påstanden om afvisning.

Betalingerne oversteg sammen og hver for sig et aftalt kreditmaksimum på 50.000 kr. Ankenævnet finder ikke, at denne omstændighed i sig selv kan begrunde, at banken var forpligtet til at tilbageføre betalingerne.

Betalingerne blev iværksat af eller via B, og klageren havde derfor ifølge den dagældende § 65 i lov om betalingstjenester, nu § 101 i lov om betalinger, ret til at få beløbene tilbageført af banken, hvis han ikke havde godkendt de præcise beløb, og hvis betalingerne oversteg de beløb, som klageren med rimelighed kunne forvente.

I den konkrete sag havde klageren ikke godkendt de præcise beløb. På grundlag af de fremlagte aftaler, finder Ankenævnet, at de omtvistede betalinger på henholdsvis 82.234,50 kr. og 178.710,00 kr. oversteg de beløb, som klageren med rimelighed kunne forvente. Ankenævnet har herved lagt vægt på beløbenes størrelse i forhold til de forventede betalinger i henhold til de fremlagte aftaler på i alt cirka 100.000 kr., som var blevet betalt løbende, og at klageren har anført, at hans Mastercard alene skulle anvendes til betalinger vedrørende én bil, hvor depositum udgjorde 9.000 kr.

Cirka ét år efter klagerens indsigelse henvendte banken sig til B, der sendte en kopi af en faktura af 22. august 2016 vedrørende beløbet på 82.234,50 kr. Fakturaen vedrører en aftale med tredjemand. Aftalen er ikke fremlagt af banken. Ankenævnet finder herefter, at fakturaen ikke vedrører klageren.

Banken har ikke i øvrigt tilvejebragt oplysninger om eller dokumentation for grundlaget for de omtvistede betalinger på henholdsvis 82.234,50 kr. og 178.710,00 kr. Ankenævnet finder herefter, at betalingerne skete på et ufyldestgørende grundlag, og at banken skal tilbageføre dem til klageren.

Ankenævnet har ikke taget stilling til, om banken vil have et krav mod klageren på grundlag af klagerens mulige berigelse eller på andet grundlag.

Ankenævnets afgørelse

 

 

 

 

 

BankNordik skal inden 30 dage tilbageføre betalingerne den 23. august 2016 og den 5. oktober 2016 på henholdsvis 82.234,50 kr. og 178.710,00 kr. med klagerens Mastercard.

Klageren får klagegebyret tilbage.