Afslag på låneanmodning. Indsigelse om blandt andet forskelsbehandling på grund af alder.

Sagsnummer:41/2021
Dato:09-11-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Udlån - låneanmodning
Ledetekst:Afslag på låneanmodning. Indsigelse om blandt andet forskelsbehandling på grund af alder.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelser fra klageren om blandt andet forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med et afslag fra Arbejdernes Landsbank på en låneanmodning.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er født i 1957, blev i 2008 kunde i Arbejdernes Landsbank.

Klageren har oplyst, at han den 14. december 2020 anmodede banken om et lån, og at banken den 21. januar 2021 afslog låneanmodningen men bevilgede et overtræk i 30 dage.

Parternes påstande

Den 22. januar 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Arbejdernes Landsbank skal yde ham et lån eller en kredit på 20.000-30.000 kr.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bør imødekomme hans anmodning om et lån eller en kredit på 20.000 kr. - 30.000 kr.

Han bor på landet og er afhængig af sin bil. Han har mere end 30 km til læge og tandlæge og 12 km til købmanden, og busser går kun få gange om dagen. Han ønsker derfor et lån eller en kredit, så han har et sikkerhedsnet under sin bil, hvis den skulle strejke.

Ifølge bankens hjemmeside kan unge på 18 år få lån op til 50.000 kr. eller en kassekredit på op til 25.000 kr. med henblik på at ”købe større ting, når der er et godt tilbud.” Det er urimeligt og udtryk for aldersdiskrimination, at banken ikke vil yde ham et lån og/eller en kredit i samme størrelsesorden.

Når han fylder 67 år, får han 38.000 kr. skattefrit og har en indkomst på 170.000 kr. om året resten af livet eller 14.160 pr. måned. Ved hans død bliver der udbetalt 875.000 kr. Der er således masser af sikkerhed, men banken ser kun på dåbsattesten og hans stillingsbetegnelse, og 64 år og senior førtidspensionist efter 42 års arbejde får dem til at vende tomlen nedad. Det er bankens politik over for folk, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Han har altid overholdt sine aftaler med banken, og han er ikke registreret som dårlig betaler. Hans eneste brøde er hans alder og stilling.

Arbejdernes Landsbank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at Ankenævnet ikke kan pålægge banken at yde klageren et lån eller en kredit, hvorfor Ankenævnet bør afvise at realitetsbehandle klagen.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at bankens afslag på et lån og/eller en kredit var begrundet i en kreditmæssig vurdering. Klagerens historik i forbindelse med tidligere låneforhold og generelle ageren over for banken og bankens medarbejdere talte i øvrigt ikke for, at banken skulle bevilge klageren et lån. Afslaget beroede ikke på aldersdiskriminering.

Til brug for vurderingen anmodede banken i overensstemmelse med normal praksis klageren om at indlevere dokumentation for sine økonomiske forhold i form af budget, betalingsoversigter, oplysninger om indkomstforhold samt skatteoplysninger m.v., så banken havde det nødvendige grundlag for at behandle låneanmodningen. Sidst i januar 2021 indleverede klageren de sidste adspurgte oplysninger og den sidste dokumentation til banken, som herefter vurderede låneansøgningen.

På baggrund af klagerens økonomiske forhold, og bankens kendskab til kundeforholdet i øvrigt, ønskede banken ikke at tilbyde klageren et lån eller en kredit. Samtidig med afslaget meddelte banken, at den var villig til at se på konkrete forespørgsler om mindre kortvarige overtræk, hvis klageren måtte få uforudsete omkostninger til for eksempel reparation af sin bil.

Banken har på intet tidspunkt stillet klageren i udsigt, at han kunne få et lån eller en kredit.

Banken er ikke forpligtet til at yde klageren lån eller kredit.

Klageren har ikke lidt et formueretligt tab.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

I januar 2021 afslog banken en anmodning fra klageren om et lån eller en kredit.

Det beror på et pengeinstituts egen afgørelse, om det skal imødekomme en låneansøgning.

Ankenævnet kan derfor ikke pålægge Arbejdernes Landsbank at yde klageren lån eller kredit.

Banken har oplyst, at den i overensstemmelse med normal praksis indhentede oplysninger om klagerens økonomiske forhold, og at bankens afslag beroede på en kreditmæssig vurdering.

Der er ikke grundlag for at fastslå, at bankens afslag var udtryk for en ulovlig forskelsbehandling på grund af alder.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen