Indsigelse mod bankens ekspeditionstid i forbindelse med indfrielse af klagernes eksisterende realkreditlån.

Sagsnummer:193/2023
Dato:06-05-2024
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jonas Thestrup Nielsen, Nanna Vetter Viberg Nielsen og Elizabeth Bonde.
Klageemne:Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Realkreditbelåning - kurssikring
Realkreditbelåning - ekspeditionstid
Ledetekst:Indsigelse mod bankens ekspeditionstid i forbindelse med indfrielse af klagernes eksisterende realkreditlån.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod bankens ekspeditionstid i forbindelse med indfrielse af klagernes eksisterende realkreditlån. 

Sagens omstændigheder

Klagerne M og H var kunder i pengeinstitut P, hvor de blandt andet havde lån til finansiering af en bil og køb af solceller. Klagerne var herudover kunder i realkreditinstitut R, hvor de havde et 1 % realkreditlån. H var ejer af et holdingselskab N.

Den 11. oktober 2022 kontaktede H Jyske Bank, da hun ønskede at opnå finansiering af et køb af 40 % af ejerandelene i selskab O ved provenuet fra en omlægning af klagernes eksisterende realkreditlån i realkreditinstitut R.

Ved e-mail af 12. oktober 2022 svarede banken klagerne, at den ville oprette en erhvervskonto til H’s holdingselskab og se nærmere på finansieringen af købet af ejerandelene i selskab O. Af e-mailen fremgår herudover:

”…

På mødet træffer vi sammen beslutninger for jeres fremtidige økonomi. Det er derfor vigtigt, at jeg har modtaget alle dokumenter og oplysninger om jeres økonomi senest 7 dage inden mødet og gerne hurtigst muligt.

Sådan gør I:

2. Gå ind på kunde.jyskebank.dk, hvor I nemt og sikkert kan dele personlige oplysninger med Jyske Bank - fx aflevere legitimation. I skal bruge NemID/MitID - og jeres telefon eller tablet, når I opretter jer. I kan ikke anvende en computer.

3. Gå ind på jyskenetbank.dk og log på med NemID/MitID. Her kan I via sikker forbindelse dele jeres oplysninger med Jyske Bank. I bør vælge at bruge en computer, men I kan også bruge en tablet:

• Udfyld økonomiske oplysninger i Jyske Netbank. Når I logger på netbanken, vil I blive bedt om at udfylde og indsende økonomioplysninger via en bjælke øverst på siden.

• Send pensionsoplysninger via Jyske Netbank.

• Send skatteoplysninger via Jyske Netbank.

• [M] skal herefter gøre følgende via mobilbanken på telefonen:

• Send pensionsoplysninger. Vælg menu -> Pension -> Hent pensionsinfo -> giv samtykke -> Vælg ”giv banken besked” -> følg vejledningen på skærmen.

• Send skatteoplysninger. Vælg Menu -> Indstillinger -> Scroll ned og vælg ”send skatteoplysninger”

• Jeg har bestilt en vurdering af jeres bolig og i vil indenfor de næste par dage modtage opkald fra vores vurderingsansvarlige om nærmere aftale.

4. Send øvrige oplysninger med sikker besked via Jyske Netbank, hvor I også kan vedhæfte en fil (fx billede eller pdf). Hvis I ikke har et dokument, I kan vedhæfte, så tag fx et skærmprint fra jeres netbank. Gem som billede eller fil og vedhæft jeres besked i Jyske Netbank. Vedhæft gerne følgende:

• Oversigt over jeres konti, lån og depoter. Tag fx et skærmprint af jeres konti og depoter i jeres mobilbank. Gem som billede eller pdf og send via Jyske Netbank. Det er en stor hjælp at få en oversigt over alle husstandens konti og depoter.

• Oplysning om lån i jeres nuværende bolig:

o Realkreditlån: I vil få en SMS fra banken med anmodning om, at afgive samtykke til indhentning af restgældsoplysninger på dine realkreditlån.

o Boliglån: Seneste terminskvittering på jeres bankboliglån.

• Øvrige oplysninger. Det vil være en stor hjælp, hvis I sender mig oplysninger om nuværende bil/biler (registreringsnummer) og evt. båd, campingvogn mm. – Kan oplyses via økonomioplysninger i netbanken.

…”

Banken har anført, at den på dette tidspunkt ikke havde fuld indsigt i klagernes økonomiske forhold. Banken har anført, at H havde oplyst om et familielån modtaget af M’s far, men ikke at det vedrørte et sommerhus, eller hvad restgælden eller de øvrige vilkår for lånet var.

Samme dag oprettede banken netbankadgang til klagerne, som skulle anvendes som kommunikationskanal, til klagerne, så klagerne kunne dele oplysninger og dokumentation med banken herigennem.

Ved meddelelse af samme dag oplyste banken klagerne blandt andet:

”…

Vi vil vejlede dig om relevante lånemuligheder og komme med vores anbefaling om valg af lån. Vejledning og anbefalinger vil kun tage højde for de banklån, som vi selv kan tilbyde og realkreditlån fra Jyske Realkredit.

…”

Banken har oplyst, at banken den 13. oktober 2022 modtog M’s E-skat-oplysninger og at banken den 18. oktober 2022 modtog H’s E-skat-oplysninger, samt et budgetskema fra H. Klagerne har anført, at budgetskemaet indeholdt familiens fuldstændige økonomi, herunder alle udgifter til deres daværende belåning, og at samme budgetskema var anvendt i pengeinstitut P med henblik på at opnå belåning til køb af solceller.  

Klagerne og banken aftalte et møde den 26. oktober 2022.  

Den 20. oktober 2022 modtog banken M’s pensionsinfo-oplysninger.

Den 21. oktober 2022 blev klagernes ejendom vurderet.

Den 25. oktober 2022 anmodede klagerne banken om at sende vurderingen af klagernes ejendom til dem, så de var forberedte til mødet den 26. oktober 2022. Banken sendte ikke dette, da deres bankrådgiver var på kursus.

Grundet sygdom i banken den 26. oktober 2022 blev det aftalt at afholde mødet den 2. november 2022.

Den 27. oktober 2022 meddelte banken klagerne, at deres ejendom blev vurderet til 4.000.000 kr.

Banken udarbejdede vejledning og vejledende beregninger på et nyt lån i klagernes ejendom af 1. november 2022. De vejledende beregninger vedrørte et 30-årigt 5 % fastforrentet lån, et 30-årigt variabelt forrentet F5-lån og et 30-årigt variabelt forrentet lån med CIBOR3 som referencerente.

Klagerne har anført, at de betragtede de fremsendte låneberegninger som et tilbud på lånefinansiering, der kunne igangsættes med det samme efter mødet. Klagerne har oplyst, at det på mødet blev aftalt, hvilket lån de ønskede at optage, men at lånetilbuddet skulle genberegnes, inden de ville acceptere en aftale om kurssikring, da M havde konstateret, at der var en fejl i beregningen på 111.000 kr., og at tilbuddet var underfinansieret.

Efter mødet den 2. november 2022 sendte banken samme dag klagerne en e-mail. Af e-mailen fremgår:

”…

[H] skal købe 40 % af [selskab O] til en samlet værdi af 1.600.000 kr.

 • Egenfinansiering svarende til 800.000 kr. – finansieres via låneomlægning
 • Gældsbrev til nuværende ejer ([navn på daværende ejer af selskab O]) 800.000 kr. afvikling med overskud af selskabet – pålydende rente 5 %

Egenfinansiering bestående af:

 • Låneomlægning af nuværende realkreditfinansiering – provenu = 1.150.000 kr.
 • Indfrielse Boliglån = -295.000 kr.
 • Delindfrielse Solcellelån = -55.000 kr.
 • Provenu efter indfrielse = 800.000 kr.

Når gældsbrevet er afviklet, laves nyt gældsbrev på yderligere ca. 20 %. Det er meningen at [H] inden for en 10 årig periode ejer 100 % af driftsselskabet.

[H’s] løn stiger til topskattegrænsen svarende til 600.000 kr. årligt.

For at komme videre med næste step skal vi bruge følgende:

 • I fremsender en kontooversigt fra jeres nuværende bank
 • Vi har behov for lidt yderligere oplysninger på jeres ”Sommerhus”.
  • Adressen på sommerhuset
 • Den oplyste nummerplade på Espace er forkert? [registreringsnummer på bilen]?
 • Gældsbrevet på familielånet (afviklingsprofil og rente vilkår).

Når vi har ovenstående arbejder vi videre med en endelig bevilling på låneomlægningen.

…”

Den 2. november 2022 oplyste klagerne banken bilens korrekte registreringsnummer, og meddelte herudover banken, at de på et senere tidspunkt ville sende kontoudskrifter til banken.

Den 3. november 2022 sendte klagerne banken kontoudskrifter og gældsbrevet på familielånet.

Samme dag blev klagerne kontaktet af bankens erhvervsrådgiver med henblik på at meddele dem, hvad status med oprettelsen af deres erhvervskonto var. Banken meddelte herudover klagerne, at bankens KYC-kontrol ville gennemgå klagerne.

Da klagerne ikke havde hørt fra banken vedrørende oprettelsen af erhvervskontoen, anmodede de den 10. november 2022 deres erhvervsrådgiver, om at oplyse, om de manglede at gøre noget. Banken svarede samme dag, at erhvervskontoen var oprettet, og at H burde kunne se den i sin netbank.

Da klagerne ikke havde hørt fra banken vedrørende indfrielsen af realkreditlånet, anmodede de 14. november 2022 banken om at oplyse, om de manglede at gøre noget. Den 16. november 2022 anmodede klagerne på ny banken om at oplyse, om de manglede at gøre noget. Samme dag svarede banken, at dens rådgiver i banken og rådgiverens stedfortræder havde været syge, hvorfor banken ikke havde svaret klagerne. Banken meddelte klagerne, at den havde nogle udestående spørgsmål, som den ville drøfte telefonisk med klagerne og anmodede dem om at oplyse en dato, hvor de kunne afholde et møde inden endelig effektuering.

Banken har oplyst, at den og klagerne den 21. november 2022 afholdt et telefonmøde, hvor banken ønskede en afklaring af klagernes forbrugsvaner, og har anført, at banken meddelte klagerne, at sommerhuset var et væsentligt element i kreditbevillingen. Klagerne har anført, at klagerne på mødet meddelte banken ”at så længe forsinkelsen ikke kostede klager noget, var det ikke noget problem”, og at banken svarede klagerne, at det ikke ville koste klagerne noget. Det blev aftalt at holde et nyt et møde den 28. november 2022, da banken fortsat ikke var klar.

Den 28. november 2022 afholdt klagerne og banken et møde. Banken har anført, at den gav klagerne et tilsagn bestående af:

”…

 • Optagelse af lån hos indklagedes realkreditinstitut med provenu på ca. 1.060.000 kr. efter indfrielse af eksisterende realkreditlån og optagelse af boliglån hos indklagede med provenu på ca. 310.000 kr., i alt ca. 1.370.000 kr., til brug for
  • Indfrielse af eksisterende lån hos daværende pengeinstitut i form af billån på ca. 160.000 kr., boliglån ca. 285.000 kr. og solcellelån ca. 125.000 kr. og
  • Betaling af egenfinansiering af købesum, 800.000 kr., for 40 % af ejerandelene i den optikerforretning, som [H] var ansat i.

…”

Klagerne har oplyst, at de på mødet konstaterede, at provenuet grundet kursstigninger i ventetiden var faldet med ca. 100.000 kr. Herudover konstaterede de, at banken krævede en stiftelsesprovision på 11.200 kr. inkl. 7.500 kr. i bevillingsomkostninger.

Klagerne har oplyst, at de var forundrede over, at udgifterne til de variable ydelser var steget væsentligt i forhold til det første tilbud fra banken. De kontaktede derfor banken, hvorefter det blev aftalt, at banken ville fratrække 50 % af de variable ydelser på omlægningen, hvilket svarede til 7.500 kr.

Banken har anført, at det herudover blev aftalt, at klagerne skulle indsende den manglende dokumentation for oplysningerne omkring købet, finansieringen og H’s fremtidige lønforhold hurtigst muligt.

Den 30. november 2022 accepterede klagerne tilbuddet om indfrielse. Klagerne har anført, at de følte sig tvunget til at sige ja til kurssikringen, da provenuet på de 800.000 kr. skulle anvendes til betaling af køb af ejerandele i selskab O senest ved udgangen af 2022. De turde derfor ikke starte forfra i en anden bank.

Ved brev af 1. december 2022 ville banken med klagernes samtykke bestille et indfrielsestilbud hos realkreditinstitut R.

Den 2. december 2022 modtog banken et tilbud på indfrielse af lån pr. 20. december 2022. Af dette fremgår blandt andet, at klagerne ville foretage en obligationsindfrielse på 2.991.000 kr.

Af kurskontrakt af 2. december 2022 fremgår, at obligationsindfrielsen på 2.991.000 kr. skete til kurs 71,65. Kursværdien var herefter 2.143.051,50 kr. Tillagt terminstillæg, obligationsrenter og afregningsprovision udgjorde beløbet 2.153.391,15 kr. Beløbet ville blive hævet den 20. december 2022.

Den 14. december 2022 gjorde klagerne indsigelse mod forløbet, hvorefter klagerne og banken forsøgte at løse sagen i mindelighed.

Klagerne har anført, at afdelingsdirektøren på et møde den 28. december 2022 meddelte dem, at banken ikke havde fulgt sine egne procedurer for sygdom og videregivelse af opgaver i forbindelse med sygdom.

Den 30. december 2022 tilbød banken klagerne at korrigere udlånsrenten på klagernes boliglån med 0,75 %.

Den 4. januar 2023 accepterede klagerne korrektionen, men meddelte banken, at korrektionen ikke dækkedes deres tab på 130.000 kr.

Den 19. januar 2023 afviste banken klagernes indsigelse.

Parternes påstande

Den 24. april 2023 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal betale dem 130.000 kr., samt godtgøre dem renter.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har blandt andet anført, at de grundet bankens fejl, forlængede ekspeditionstid og ligegyldighed har lidt et tab på 130.000 kr. i manglende kursgevinst, og renter på 130.000 kr., som skal finansieres via forøgelse af hovedstolen i det aftalte banklån. Forsinkelsen af deres sag er kun kommet banken til gode, da de har fået et forøget finansieringsbehov og forøgede renteudgifter hertil.

De har forståelse for, at sygdom kan ramme enhver, men omfanget i deres sag er over det normale, og uden at banken gjorde noget ved det. Det forhold, at rådgiverne i banken blev ramt af sygdom, burde ikke komme dem til skade, da et professionelt pengeinstitut burde have processer til at håndtere dette. Banken har ikke fulgt sin egen procedure for sygdom og videregivelse af opgaver i forbindelse med sygdom, hvilket bankens afdelingsdirektør bekræftede over for dem på mødet den 28. december 2022.

Banken leverede fejlbehæftede dokumenter til mødet den 2. november 2022, hvorfor dokumenterne skulle genberegnes. Bankens rådgiver kunne ikke finde hoved og hale i dette. Deres forventning efter dette møde var, at banken alene skulle lave genberegninger, og at den straks herefter ville sende dem et finansieringstilbud. Kurssikringen burde være foretaget under ti dage efter deres første møde med banken den 2. november 2022. Banken havde modtaget deres eksisterende budget, og de få mangler som udestod, blev afklaret inden for 24 timer. Banken havde den 3. november 2022 alle oplysninger, som den have behov for for at give et tilsagn om finansiering. Banken kunne selv uden H’s lønstigning have givet dem en mulighed for kurssikring, da de ville have overholdt kravene til rådighedsbeløb. Banken havde herudover fået tilfredsstillende og uddybende forklaringer på deres forbrug, herunder hvorfor deres høje lønninger ikke havde ført til en væsentlig opsparing. De har aldrig været registreret som dårlige betalere, hvorfor det ikke var et spørgsmål om deres kreditværdighed, der forlængede sagsbehandlingen udover, hvad de berettiget kunne forvente.

De måtte den 10., 14. og 16. november 2022 rykke banken for svar. Bankens svar af 16. november 2022 bar ikke præg af, at den havde foretaget sig noget i perioden fra den 3. til 16. november 2022. Klagerne og banken afholdt et telefonmøde den 21. november 2022. Klagerne har anført, at deres bankrådgiver under telefonmødet havde meddelt dem, at forsinkelsen ikke ville koste dem noget. Banken havde herudover meddelt dem, at den ikke var klar den 21. november 2022, hvorfor det blev aftalt at holde et møde den 28. november 2022.

Udover at bankens rådgivere var ramt af sygdom, har banken ikke redegjort troværdigt for, hvorfor de skulle vente fra den 3. november 2022 til den 28. november 2022, inden de fik et tilsagn om finansiering.

Banken er forpligtet i henhold til god rådgivningsskik at sikre kunderne imod tab påført af banken på grund af for lang ekspeditionstid, manglende styr på procedurerne og stigning i kurser på eksisterende lån.

Bankens påstand om, at den ikke kunne give et lånetilbud før gældsbrev og ejeraftale på selskab O forelå, var et forsøg på at sløre dens nølen, da lånet i sidste ende blev tilbudt og hjemtaget, inden begge dele var afleveret.

Banken anmodede dem om underskrifter på dokumenter, som ikke skulle underskrives.

De overvejede kraftigt ikke at tage imod lånetilbuddet, som banken den 28. november 2022 tilbød dem. Men de følte sig tvunget til at acceptere, da finansieringen af ejerandele i selskab O skulle være på plads senest med udgangen af 2022. De ønskede derfor at undgå den risiko, der var for, at de ikke kunne nå det, hvis de valgte et andet pengeinstitut.

De har forsøgt at finde en mindelig løsning med banken, men dette var ikke muligt, da banken alene har tilbudt dem to kompenserende løsninger, som samlet har kompenseret dem med ca. 17.500 kr., hvilket er langt fra deres tab på 130.000 kr. inkl. godtgørelse for renter. Banken skal stille dem som om, at indfrielsen af deres eksisterende lån var kurssikret den 10. november 2022, hvilket var ca. syv til ti dage efter deres første møde. Dette forslag ville svare til et almindeligt og normalt kurstab i forhold til anmodningen om et finansieringstilbud, kurssikring og hjemtagelse. Dette forslag afviste banken.

Jyske Bank har blandt andet anført, at den ikke har handlet ansvarspådragende og at den derfor ikke har pligt til at tilbyde kurssikring på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, hvor den gav tilsagn om finansiering.

Banken havde ikke pligt til at give tilsagn om finansiering. Banken havde ikke pligt til at give klagerne et tilsagn om finansiering inden for en bestemt frist. Banken havde ikke givet klagerne tilsagn om, at den ville give dem et finansieringstilsagn inden et bestemt tidspunkt. Banken gav ikke klagerne tilsagn om finansiering på mødet den 2. november 2022.

Banken rådgav klagerne om kursrisikoen på indfrielsen af klagernes eksisterende lån på såvel mødet den 2. november 2022 som mødet den 29. november 2022, herunder at kurssikring ville forudsætte et tilsagn om finansiering samt et indfrielsestilbud fra klagernes eksisterende realkreditinstitut.

Banken bestrider, at banken den 3. november 2022 havde alle relevante oplysninger og dokumentation for kreditbehandlingen. Banken bestrider at have bekræftet over for klagerne, at en forsinkelse af sagen ikke kostede klagerne noget.

Banken tilbød og foretog kurssikring hurtigst muligt efter den gav tilsagn om finansiering af klagerne den 29. november 2022. Klagerne accepterede dens tilsagn den 30. november 2022. Banken anmodede om indfrielsestilbud hos realkreditinstitut R den 1. december 2022, og modtog indfrielsestilbuddet fra realkredit R den 2. december 2022.

Banken tilbød og foretog kurssikring, selvom ikke alle oplysninger var dokumenteret over for banken, men med forbehold om behørig efterfølgende dokumentation.

Banken kunne ikke uden kreditrisiko have tilbudt klagerne kurssikring forud for det tidspunkt, hvor banken selv var klar til at give et tilsagn om finansiering. Tilbud om kurssikring forudsatte, at klagerne havde et tilsagn om lånefinansiering. Klagerne ville stå i en meget uheldig situation med en aftale om køb af obligationer til en fast kurs til brug for en indfrielse, som ikke kunne gennemføres uden et tilsagn om finansiering.

Tilsagn om finansiering forudsætter en intern bevilling på baggrund af en vurdering af ejendommen og fuld økonomisk indsigt og dokumentation.

Der var ikke tale om en ekspeditionssag, men derimod om et sagsforløb, hvor banken på baggrund af informationer fra klagerne skulle vurdere, hvorvidt den ønskede at yde klagerne finansiering.

Banken anmodede allerede den 12. oktober 2022 klagerne om alle oplysninger og dokumentation, men trods dette blev oplysningerne indsendt drypvist. Dokumentationen fra klagerne er indsendt drypvist og til dels først efter afgivelsen af tilsagn om finansiering. Sagsforløbet blev herudover forlænget, som følge af flere tilfælde af sygdom hos klagernes rådgivere, hvorved flere møder blev aflyst. Under forløbet var der forståelse fra klagerne for, at møderne grundet sygdom blev aflyst eller udskudt. Banken var grundet sagens kompleksitet ikke forpligtet til at erstatte en rådgiver med en anden eller tredje rådgiver. Herudover blev sagsforløbet forlænget, da banken havde behov for oplysninger om og afklaring af klagernes forbrugsvaner, idet banken undrede sig over, at klagernes høje lønninger ikke manifesterede sig i en opsparing.

Klagerne har ikke lidt et tab, der er forårsaget af et ansvarspådragende forhold hos banken. Klagerne må selv bære risikoen for kursudviklingen frem til det tidspunkt, hvor banken tilbød klagerne finansiering. Banken havde oplyst klagerne om denne risiko på mødet den 2. november 2022, og om at klagerne ikke havde givet alle nødvendige oplysninger og dokumentation, samt om at opdraget havde udviklet sig over tid. Banken havde ikke tilsikret klagerne, at et forlænget sagsforløb ikke ville kunne have betydning for indfrielseskursen på klagernes eksisterende lån, idet banken ikke havde kontrol over dette forhold. Banken havde rådgivet klagerne om det modsatte på mødet den 2. november 2022.

Efter mødet den 2. november 2022 manglende banken fortsat de i e-mail af 2. november 2022 efterspurgte oplysninger, oplysninger om de endelige vilkår for H’s køb af selskab O, herunder købsvilkår og sælgerfinansiering samt lønvilkår, og herudover manglede indsigt i klagernes forbrugsvaner. Klagernes billån, som oprindeligt ikke skulle indfries, udgjorde reelt et boliglån dækket af et pant i ejendommen, hvilket betød, at finansieringen var betinget af en indfrielse af billånet. Først efter at have modtaget relevante oplysninger, gav banken den 29. november 2022 et tilsagn om finansiering.

Klagerne må også selv bære risikoen for kursudviklingen efter det tidspunkt, hvor banken gav klagerne tilsagn om finansiering, herunder klagernes betænkningstid og indhentelse af et indfrielsestilbud hos realkreditinstitut R.

Klagerne har ikke dokumenteret et tab på 130.000 kr.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne M og H var kunder i pengeinstitut P, hvor de blandt andet havde et lån til finansiering af en bil og køb af solceller og realkreditinstitut R, hvor de havde et 1 % realkreditlån. H var ejer af et holdingselskab N.

Den 11. oktober 2022 kontaktede H Jyske Bank, da hun ønskede at opnå delvis finansiering af et køb af 40 % af ejerandelene i selskab O ved provenuet fra en konvertering af klagernes eksisterende 1 % realkreditlån i realkreditinstitut R.

Ved e-mail af 12. oktober 2022 anmodede banken klagerne om at indsende deres økonomiske oplysninger, personoplysninger, skatteoplysninger, pensionsoplysninger, udskrifter over konti, lån og depoter, oplysninger om lån i deres ejendom, samt øvrige oplysninger om nuværende biler, både, og campingvogne, herudover skulle der foretages en vurdering af deres ejendom.

Klagerne indsendte en række oplysninger til banken, og det blev aftalt at afholde et møde den 26. oktober 2022, som grundet sygdom blev rykket til den 2. november 2022. Efter mødet den 2. november 2022 anmodede banken klagerne om at indsende en kontooversigt fra pengeinstitut P, yderligere oplysninger vedrørende klagernes sommerhus, herunder adressen på sommerhuset, et korrekt registreringsnummer på klagernes bil og afviklingsprofilen og rentevilkårene for gældsbrevet på familielånet, hvorefter banken kunne arbejde videre med en endelig bevilling af låneomlægningen.

Da klagerne ikke havde hørt fra banken vedrørende indfrielsen af lånet, anmodede de den 14. og 16. november 2022 banken om at oplyse, om de manglede at gøre noget. Samme dag svarede banken, at dens rådgiver i banken og rådgiverens stedfortræder havde været syge, hvorfor banken ikke havde svaret klagerne. Banken meddelte klagerne, at den havde nogle udestående spørgsmål, som den ville drøfte telefonisk med klagerne og anmodede klagerne om at oplyse en dato, hvor de kunne afholde et møde inden endelig effektuering.

Den 21. november 2022 afholdt klagerne og banken et telefonmøde. Klagerne har anført, at deres bankrådgiver under dette møde meddelte dem, at forsinkelsen ikke ville koste dem noget.

Den 28. november 2022 afholdt klagerne og banken et møde. Banken har anført, at den gav klagerne et lånetilsagn bestående af optagelse af lån hos Jyske Realkredit med et provenu på ca. 1.060.000 kr. efter indfrielse af klagernes eksisterende realkreditlån og optagelse af et boliglån i banken med et provenu på ca. 310.000 kr. i alt 1.370.000 kr.

Klagerne har oplyst, at de på mødet konstaterede, at provenuet grundet kursstigninger i ventetiden var faldet med ca. 100.000 kr. Herudover konstaterede de, at banken krævede en stiftelsesprovision på 11.200 kr. inkl. 7.500 kr. i bevillingsomkostninger.

Klagerne har oplyst, at de var forundrede over, at udgifterne til de variable ydelser var steget væsentligt i forhold til det første tilbud fra banken. Det blev aftalt med banken, at banken ville fratrække 50 % af de variable ydelser på omlægningen, hvilket svarede til 7.500 kr.

Den 30. november 2022 accepterede klagerne tilbuddet om lånefinansieringen. Den 1. december 2022 anmodede banken klagerne om at underskrive en ansøgning om indfrielsestilbud, hvorefter banken ville bestille et indfrielsestilbud fra realkreditinstitut R.

Den 2. december 2022 modtog banken et tilbud på indfrielse af lån pr. 20. december 2022. Af dette fremgår blandt andet, at klagerne ville foretage en obligationsindfrielse på 2.991.000 kr.

Af kurskontrakt af 2. december 2022 fremgår, at obligationsindfrielsen af hovedstolen på 2.991.000 kr. skete til spotkurs 71,65. Kursværdien var herefter 2.143.051,50 kr. Tillagt terminstillæg, obligationsrenter og afregningsprovision udgjorde beløbet 2.153.391,15 kr. Beløbet ville blive hævet den 20. december 2022.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken har handlet ansvarspådragende i forbindelse med udarbejdelse af lånetilbuddet, som klagerne accepterede den 30. november 2022, og indhentelse af indfrielsestilbud fra realkreditinstituttet den 1. december 2022.

Ankenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at banken ikke har pligt til at tilbyde kurssikring på indfrielse af det eksisterende lån, før den har taget stilling til, om den ville yde lån til klagerne, herunder lånebeløbets størrelse.

Det beror på bankens egen forretnings- og kreditmæssige vurdering, hvilke lånetilbud den ville give klagerne, og hvilke oplysninger den i den forbindelse fandt nødvendige at indhente, herunder om fremsendte oplysninger gav anledning til indhentelse af yderligere oplysninger.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken havde de oplysninger, den skønnede nødvendige for at udarbejde lånetilbuddet, før mødet den 28. november 2022.

Under hensyn til sagens kompleksitet finder Ankenævnet det endvidere ikke ansvarspådragende, at sagsforløbet blev forlænget i en kortere periode på grund af sygdom hos klagernes rådgiver og dennes stedfortræder.

Ankenævnet finder det herudover ikke godtgjort, at banken havde lovet klagerne, at en forsinkelse af sagsbehandlingen ikke ville koste dem noget, eller at et forlænget sagsforløb ikke ville have betydning for indfrielseskursen på klagernes eksisterende lån.

Klagerne får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.