Spørgsmål om krav på reduceret ydelse på lån.

Sagsnummer:85/2022
Dato:16-01-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Morten Winther Christensen, Andreas Moll Årsnes, Jacob Ruben Hansen og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Udlån - ydelse
Ledetekst:Spørgsmål om krav på reduceret ydelse på lån.
Indklagede:Santander Consumer Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører, om klageren har krav på at få nedsat ydelsen på sit lån i Santander Consumer Bank.

Sagens omstændigheder

Den 28. august 2020 modtog Santander Consumer Bank en ansøgning om et lån på 80.000 kr. fra klageren. Lånet blev efterfølgende bevilget, og den 29. august 2020 optog klageren et lån -357 på 80.990 kr. i banken, der skulle afvikles med 82 månedlige ydelser á 1.527 kr. Den pålydende rente var variabel på for tiden 13,3 % om året, og ÅOP var 15,06 %.

Klageren har anført, at hun søgte banken om et lån, der skulle afvikles med en månedlig ydelse på 1.000 kr. Banken har oplyst, at klageren ikke benyttede sig af sin fortrydelsesret efter optagelsen af lånet.

Banken har endvidere oplyst, at klageren har betalt uregelmæssigt på lånet, siden opkrævningerne på lånet startede den 1. oktober 2020.

I en mail fra februar 2022 til banken anførte klageren:

” Vedr. privatlån nr. [-357]

Jeg skriver dette brev som et sidste nødråb i håb om at i ville kigge på sagen og justere lånet og afdrags beløbet.

Da jeg søgt om lånet havde jeg søgt om at omlægge et andet lån samme med resten af mit daværende lån hos jer fordi jeg troede at i havde mere fordelagtig priser. Jeg søgt med et afdragsordning på 1000kr hver måned i jeres system, og det var den aftale jeg troede jeg skrev under men efter nogle måneder lagde jeg mærke til at afdraget var for høj til min månedlig budget og jeg ringede til jeres kundeservice for at gøre opmærksom på problemet. Han som jeg fik talt med dengang sagde at der skulle gå et år inden der kunne gøres noget form for ændring.

Det følgende måned var hårdt ikke mindst pga. corona situationen men jeg holdt ud og fortsat med betalingerne. Efter et år var gået ringede jeg igen for at for kigget på sagen og der ændret forklaring til at det skulle være 1år med uafbrudt betaling hvilket jeg ikke var advaret om nogensinde i løbet af min kommunikation indledningsvis med kundeservice. Jeg er desværre kommet dertil hvor jeg kun kan betale 1000kr om måned og det jeg gjort uafbrudt siden med undtagelsen den 1. Nov. 2021 som var 1500kr plus en extra betaling på 1000kr i februar måned 2022.

Loven påpeger nemlig helt konkret, at det ikke er lovligt at tilbyde lån med en ÅOP på mere end 35%. Jeg har således regnet ud at den i har tilbudt mig ligger på 52% og var hele 77% den første år.

Dette er helt grotesk.

Jeg håber at i ville revurdere min sag og justere mit afdrags beløb.”

I en mail fra februar 2022 til klageren svarede banken:

”Tak for din henvendelse.

Vi kan ikke imødekomme nedenstående ønske.

Når restancen er betalt ajour, kan du via hjemmesiden sende en forespørgsel på nedsat ydelse.

Restancen udgør d.d. kr. 2.556,54

Beløbet straks overføres på reg- og kontonr. […], med henvisning til kontraktnr. [-357].

Vi gør opmærksom på, at kontoen følger vores normale rykkerforløb til restancen er betalt.

Husk at du altid kan finde svar på:

https://www.santanderconsumer.dk/kundeservice/min-side

Parternes påstande

Den 1. marts 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Santander Consumer Bank skal nedsætte den månedlige ydelse på hendes lån til højst 1.000 kr. om måneden.

Santander Consumer Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun oprettede et nyt lån i august 2020 ved at omlægge sit gamle lån, og hun havde søgt om at afdrage med 1.000 kr. om måneden. Det gik igennem, men efter den anden betaling opdagede hun, at der blev trukket mere, end hun havde regnet med, var aftalt. Hun ringede dengang til banken, og bankens medarbejder sagde, at der skulle gå et år, uden at hun kunne ændre i afdragssummen. Efter et år (hvilket var i november 2021) prøvede hun igen at ændre beløbet og blev igen afvist. Denne gang med forklaring om, at det skyldtes, at lånet var i restance, hvilket ikke passede.

Det er det ikke er lovligt at tilbyde lån med en ÅOP på mere end 35 %. Hun har regnet ud, at ÅOP i hendes lån ligger på 52 % og var hele 77 % den første år.

Hun ønsker lånet revideret og afdragsbeløbet nedsat til højst 1.000 kr. om måneden, så hun kan få råd til at betale af på andre vigtige ting i hendes budget. Det er næsten 7.000 kr. om året, som hun skal betale, som hun ikke har råd til lige nu.

Santander Consumer Bank har anført, at klageren har indgået en aftale med banken, som den har opkrævet ydelserne i henhold til.

Klagerens misligholdelse af lånet har medført sædvanlige meromkostninger, jf. låneaftalens betingelser, og det ses ikke, at der er fejl i forbindelse med hverken den indgåede aftale eller opkrævningerne og bogføringen af betalingerne.

Banken har i september 2021 og februar 2022 oplyst klageren om, at restancerne på lånet skulle inddækkes, og der skulle kunne fremvises en stabil betalingshistorik, før banken ville drøfte en ændring af den månedlige ydelse på lånet, hvilket er sædvanligt i henhold til bankens kreditpolitik.

Banken har den 11. april 2022 – under sagens forberedelse i Ankenævnet - pr. kulance og uden præjudice tilbudt klageren at nedsætte ydelsen på lånet til 1.200 kr. pr. måned, hvilket klageren ikke har ønsket at underskrive et tillæg om. Tilbuddet til klageren var gældende i 14 dage.

Banken er uforstående over for klagerens bemærkninger om ÅOP. Af den oprindelige låneaftale af 29. august 2020 fremgår, at ÅOP er 15,06 %. Klageren må have anvendt en forkert beregningsmetode for at komme til det i klagen anførte resultat.

Ankenævnets bemærkninger

Den 29. august 2020 optog klageren et lån på 80.990 kr. i Santander Consumer Bank, der skulle afvikles med 82 månedlige ydelser á 1.527 kr.

Klageren bad i februar 2022 banken om nedsætte den månedlige ydelse på lånet til 1.000 kr. om måneden, hvilket banken afslog.

Klageren var forpligtet til at betale de aftalte ydelser på sit lån. Det er bankens egen afgørelse, hvorvidt den er indstillet på at aftale en ændring af den indgåede låneaftale med klageren.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at ændre i lånevilkårene.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Klageren henvises til i stedet at kontakte banken for at høre, om banken fortsat er indstillet på at nedsætte den månedlige ydelse på lånet, jf. det af banken tidligere fremsatte tilbud til klageren i april 2022, der nu er udløbet.

To medlemmer – Jacob Ruben Hansen og Lisbeth Baastrup Burgaard – udtaler:

Banken burde uanset klagerens påstand i hvert fald i en situation som den foreliggende, hvor klageren anmodede om nedsættelse af ydelsen kort tid efter lånets optagelse, på eget initiativ have fremlagt kreditværdighedsvurdering af klageren.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.