Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget med Visa/dankort i Hamborg i forbindelse med besøg på en natklub, herunder hævning fra en pengeautomat.

Sagsnummer:24/2017
Dato:04-07-2017
Ankenævn:Eva Hammerum, Jesper Claus Christensen, Kjeld Gosvig-Jensen, Lani Bannach og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget med Visa/dankort i Hamborg i forbindelse med besøg på en natklub, herunder hævning fra en pengeautomat.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod transaktioner foretaget med hans Visa/dankort i Hamborg i forbindelse med besøg på en natklub, herunder en hævning fra en pengeautomat.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Danske Bank, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

Lørdag den 14. januar 2017 var klageren i Hamborg og hævede kl. 13:10 100 EUR i en pengeautomat med sit Visa/dankort.

Ved 16-tiden om eftermiddagen tog klageren en taxa til Reeperbahn. Han betalte 10,20 EUR for taxaturen med sit kort.

Klageren har oplyst, at han herefter var på ølstue fra ca. kl. 17 til kl. 01 natten mellem den 14. januar 2017 og 15. januar 2017 og efterfølgende på natklub.

Banken har fremlagt en oversigt indhentet hos Nets over transaktioner foretaget med klagerens Visa/dankort den 14. januar 2017 og 15. januar 2017:

Købsdato

Købstids-punkt

Præsentation

Transaktionsbeløb

Afregnet beløb

Forretning

15-01-2017

04:11:07

ATM– chip/PIN

50 EUR

377,44 DKK

Pengeautomat C

15-01- 2017

03:39:42

Retail- chip/PIN

11.465,75 DKK

11.465,75 DKK

Massageklinik A

15-01-2017

03:38:17

ATM-chip/PIN

200 EUR

1.509,75 DKK

Pengeautomat B

15-01-2017

03:35:49

Retail-chip/PIN

1.000 EUR

7.548,77 DKK

Massageklinik A

14-01-2017

16:21:06

Chip/signat…

10,20 EUR

77,00 DKK

Taxakørsel

14-01-2017

13:10:44

ATM-chip/PIN

100 EUR

754,88 DKK

Pengeautomat A

Den 15. januar 2017 kl. 09:44 spærrede klageren sit Visa/dankort.

Den 17. januar 2017 gjorde klageren indsigelse over for banken mod de tre transaktioner markeret med fed skrift på henholdsvis 1.000 EUR, 200 EUR og 11.465,75 DKK, svarende til i alt 20.524,27 DKK. Han udfyldte i den forbindelse en ”Tro- og loveerklæring” af 17. januar 2017 med en tilhørende ”Redegørelse for hændelsesforløb” af 18. januar 2017. Han oplyste, at han opbevarede kortet i sin pung i sin bukselomme, at han ikke opbevarede pinkoden fysisk, og at kortet var blevet stjålet/havde været bortkommet i natklubben. Han oplyste blandt andet:

”Sidst jeg brugte kortet var i taxa om eftermiddagen så jeg opdager først det mangler ud på aftenen/natten. Jeg ved derfor ikke præcis hvornår der er forsvundet – men ved jeg ikke har foretaget omtalte transaktioner.”

I en mail af 23. januar 2017 til banken oplyste klageren følgende:

”…

- Jeg hævede 100 euro om eftermiddagen så jeg havde kontanter til om aftenen/natten. Derudover kan jeg se at jeg har fået krydset forkert af i en del af det jeg har sendt ind, idet kortet dukkede op igen efter det havde været forsvundet og jeg selv hævede 50 euro sidst på natten da vi er på vej hjem – det er derfor jeg ikke har gjort indsigelse mod det fulde beløb.

- Vi var på en ølstue der hed noget i retning af [navn] fra omkring kl. 17 til ca. 01. Dernæst tog en kammerat og jeg på en natklub jeg ikke husker navnet på, men det var på Reeperbahn, hvor vi var fra ca. 01.30 og indtil jeg opdager kortet er væk ud på natten ved 4 tiden ca.

- Jeg havde stadig kortet da jeg forlod taxaen ja, for jeg er kommet i tanke om efter at have snakket med dem jeg var sammen med, at jeg én gang i løbet af natten havde kortet fremme og ville købe noget på natklubben, men af en eller anden grund gik handlen ikke igennem. Herefter går der lidt tid inden jeg opdager det er væk ved 4 tiden eller lidt senere. Kortet dukker så op igen efter jeg har ledt en halv times tid hvor det er blevet fundet og afleveret i baren. Dernæst forlader vi stedet, formentlig ved 5 tiden og på vej hjem hæver jeg selv 50 euro.

- Jeg spærrer kortet så hurtigt jeg kan, men hverken min kammerat jeg er sammen med eller jeg selv har strøm på mobilen på daværende tidspunkt så jeg kan ikke gøre det før jeg har adgang til en oplader. Desuden har jeg på daværende tidspunkt ikke mistanke om, at kortet skulle være misbrugt, men spærrer det for en sikkerheds skyld eftersom det har været væk.

…”

Banken afviste klagerens indsigelser, idet der efter bankens opfattelse ikke var tale om tredjemandsmisbrug.

Den 25. januar 2017 indgav klageren en klage til Ankenævnet. Heri oplyste klageren følgende om hændelsesforløbet:

”Sagen er den, at jeg har været i byen i Hamborg hvor jeg har fået stjålet mit visa/dankort på en natklub og der er blevet hævet for 1.509 kr. i en hæveautomat samt brugt hhv. 7.548 og 11.465 kr. alt sammen inden for et tidsrum af 5 minutter. Mit kort er efterfølgende fundet smidt uden for natklubben hvor nogle andre gæster har samlet det op og afleveret det i baren, hvor jeg har ledt efter det og får det udleveret igen ca. en halv time efter jeg har opdaget det er væk.

Umiddelbart inden kortet forsvinder har jeg forsøgt at anvende det i baren og indtastet min kode, men pga. en fejl ved terminalen betaler jeg kontant i stedet – men jeg mistænker at koden kan være afluret her og formentlig også, at det er her kortet bliver stjålet. Ellers er sidste gang jeg bruger kortet inden det bliver stålet, om eftermiddagen ca. kl. 17:30 i en taxa hvor der sidder to fremmede på bagsædet der skal til samme destination og jeg anvender kortet – her kan koden også være afluret.”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal tilbageføre de ikke vedkendte transaktioner med fradrag af selvrisiko på 1.100 kr., det vil sige 19.424 kr.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke har foretaget de omhandlede tre transaktioner, der er foretaget inden for et tidsrum af fem minutter.

To af transaktionerne er foretaget på en massageklinik. Han har været på natklub og ikke på en massageklinik.

Han finder det ikke usandsynligt, at en misbruger kan have forbindelse til en massageklinik og på den måde misbruge for et langt større beløb end, hvis der var der var hævet maksimumbeløbet fra en hæveautomat.

Det er beklageligt, at banken ikke har været i stand til at fremskaffe overvågningsbilleder fra hæveautomaten, idet overvågningsbillederne ville kunne fastslå, at der var tale om tredjemandsmisbrug.

Grunden til at han i første omgang oplyste, at der ikke var foretaget nogen transaktioner i natklubben, var, at han efter at have kigget transaktionerne igennem, ikke kunne se, at der var foretaget nogen transaktioner i natklubben. Det var en stressende og chokerende situation, da han opdagede, at der var blevet trukket store beløb på hans konto, og han skyndte sig at udfylde indsigelsesblanketten. Først efter at have gennemgået forløbet med sin ledsager kom de i tanke om episoden, hvor han forsøgte at anvende kortet, hvilket han straks oplyste over for banken.

Grunden til at Nets ikke har registreret et betalingsforsøg, da han forsøgte at betale med kortet, må være, at der netop var et problem med betalingsterminalen i natklubben.

Han har i øvrigt fået oplyst fra politiet i Hamborg, at det er et kendt problem, at der på Reeperbahn kan finde svindel sted med kort ved brug af en teknologi, der kopierer og gemmer pinkoden, når man forsøger at foretage en transaktion, hvorefter kortet kan misbruges.

Grunden til at kortet blev stjålet, misbrugt og returneret var muligvis, at misbrugeren håbede, at hvis kortet dukkede op igen, ville der gå længere tid, inden at klageren spærrede kortet. Alternativt kunne grunden være, at misbruget fandt sted lige i nærheden, og at kortet blot blev smidt efterfølgende.

Danske Bank har anført, at transaktionerne er korrekt registreret og bogført, og at de blev gennemført ved aflæsning af chip og indtastning af den til kortet hørende pinkode.

I tro-og loveerklæringen og den tilhørende redegørelse for hændelsesforløbet oplyste klageren, at han ikke anvendte kortet under natklubbesøget. Efterfølgende ændrede han forklaring og oplyste, at han i løbet af natten forgæves forsøgte at betale med kortet på natklubben. Der er således tale om, at klageren ikke erindrer, hvad der skete den pågældende nat, og det må anses for usikkert, om hans redegørelse for hændelsesforløbet i øvrigt er korrekt.

Klagerens forklaring om, at pinkoden muligvis blev afluret af to fremmede personer 11 timer før misbruget, er ikke sandsynlig. Klagerens ændrede forklaring om et forgæves betalingsforsøg i natklubben er heller ikke sandsynlig, da der ikke er registreret et betalingsforsøg hos Nets.

Der er ikke tale om sædvanlige misbrugstransaktioner, da kortet for så vidt angår 19.014,52 kr. ud af det samlede misbrugsbeløb på 20.524,27 kr. er anvendt som betaling på en massageklinik. I relation til den ene betaling på massageklinikken har betaleren valgt at gennemføre betalingen i DKK og ikke i den lokale valuta (EUR).

Det må betragtes som usandsynligt, at kortet stjæles, misbruges på en massageklinik og i en hæveautomat, hvorefter det returneres til den selvsamme natklub, hvor klageren opholder sig.

Det har ikke været muligt at fremskaffe fotomateriale fra pengeautomaten vedrørende hævningen på 200 EUR. Ifølge det oplyste er pengeautomaten imidlertid beliggende i nærheden af den natklub, hvor klageren opholdt sig. Det må anses for sandsynligt, at klageren i løbet af natten forlod natklubben for at hæve kontanter.

Efter en samlet bedømmelse kan det ikke anses for sandsynligt, at de tre transaktioner skyldtes tredjemandsmisbrug.

Hvis Ankenævnet måtte nå frem til, at bevisbyrden for, at der ikke foreligger tredjemandsmisbrug, ikke er løftet, vil en stillingtagen til sagen kræve en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke ske for Ankenævnet, men må i givet fald ske for domstolene.  

Ankenævnets bemærkninger

I overensstemmelse med transaktionsoversigten indhentet hos Nets lægges til grund, at chippen på klagerens Visa/dankort blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner, at korrekt pinkode blev indtastet ved samtlige transaktioner, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af lov om betalingstjenester § 64, stk. 1, 3. pkt., følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. § 59.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.