Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om kurssikring ved omlægning af tre fastforrentede lån til et variabelt forrentet lån.

Sagsnummer:486/2022
Dato:06-09-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Kritte Sand Nielsen, Mette Lindekvist Højsgaard, Tina Thygesen og Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Realkreditbelåning - rådgivning
Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om kurssikring ved omlægning af tre fastforrentede lån til et variabelt forrentet lån.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om kurssikring ved omlægning af tre fastforrentede lån til et variabelt forrentet lån.

Sagens omstændigheder

Klagerne, M og H, blev kunder i Danske Bank i foråret 2022. De ønskede at optage et lån i Realkredit Danmark via banken til at indfri deres tre eksisterende lån i Totalkredit på henholdsvis oprindelig 3.716.000 kr. 1 %, oprindelig 1.227.000 kr. 1 % og oprindelig 884.000 kr. 1,5 %.

Klagerne har oplyst, at de i forbindelse med ønsket om låneomlægning benyttede sig af en uvildig rådgiver, S, fra et firma, F, der ydede rådgivning inden for boligfinansiering. F havde et samarbejde med Danske Bank, som gjorde, at de valgte at flytte deres engagement til Danske Bank. S havde løbende været i kontakt med Danske Bank om bankens produkter.

Den 2. juni 2022 talte klagerne i telefon med banken to gange henholdsvis kl. 13:30 og kl. 15. Klagerne har fremlagt transskriptioner af disse samtaler, som de har modtaget fra banken.

I den første samtale den 2. juni 2022 kl. 13:30 drøftede klagerne og banken blandt andet, hvor stort det nye lån skulle være, om det nye lån skulle være et 4 % fastforrentet obligationslån eller et variabelt forrentet F5 lån og eventuel indgåelse af fastkursaftale både i forbindelse med indfrielse af klagernes eksisterende lån og optagelse af det nye lån. Af transskriptionen af den første samtale den 2. juni 2022 kl. 13:30 fremgår blandt andet:

”…

[Banken]: Perfekt, så virker det, øh, men som jeg kunne forstå på [S], der i forbindelse med at vi er ved at oprette jer som kunder, og hvad hedder det, vi laver lån til jer og sådan nogle ting, så ville I gerne have at jeg lige ringede jer op, i forbindelse med når jeg skulle lave lånetilbuddet, omkring fastkurs og det her. Øh, og hvad hedder det, der er jeg egentlig nået til nu, for jeg har fået indfrielsestilbuddene fra Totalkredit, og det er med udgangspunkt her pr. 16/6, fordi som jeg kunne forstå på [S] så skulle det være hurtigst muligt. … Det nye lån, der kan jeg sidde og egentlig fortælle jer med det samme hvad den vil være, og så kan I jo så sige, jamen skal jeg bare låse den, eller skal jeg vente til jeg egentlig har låst indfrielserne. Så jeg får de rigtige kurser der, men jeg kan lige sammenligne dem jeg har i mit system kontra dem som jeg får frem, når jeg lige ser hvad de seneste handelskurser har været, men det ændrer sig nemlig lynhurtigt, lige i øjeblikket. …

[Banken]: Yes, og når jeg lige kigger på kursen på det nye lån, så er I enige i at I gik over til at I gerne ville have fast rente, ikke også?

[M]: Jo, altså, vi har talt om, og [S] sagde også, jeg synes I skal tage en F5’er, og det var [H] også sådan lidt til. Og jeg har det sådan at jeg kan godt lide sikkerheden i en fast rente. Jeg kan godt lidt at (utydeligt 08:35) og så kan man omlægge lånet, altså der kan være noget kursgevinst man kan få ind. Altså du får det ikke, du får ikke gevinsten nu og her, men du har sikkerheden, du kan få en mulig gevinst på et tidspunkt.

[Banken]: Ja, ja lige præcis. Det er nemlig korrekt, og selvfølgelig ja, I vil kunne sidde billigere end det I kommer til på, hvad hedder det, på det nye lån her. Nu tænker mit system lige her. Hvis jeg lige sætter en dato ind, så hvis jeg lige sådan anslår lige nu ud fra, hvis jeg lavede fastkursen sådan her, så ville I på det nye lån få en kurs. Jeg skal lige se her, sådan her. Den hedder 96,36. Det er det den hedder lige nu og her, hvis jeg låser pr. 16/6. Og der kan man sige, vores anbefaling er jo at man låser den, der er nogen der satser og ikke gør det, men det der er, det er jo så at det går jo bare ud over, kan man sige, det burde ikke gå så meget ud over andet end at jeres provenu kan blive mindre hvis det er at kursen den falder. Hvis kursen den stiger, så vil I selvfølgelig derimod få flere penge i hånden, ikke? Fordi man kan sige at indfrielserne, dem låser jeg jo, dem ved vi hvad er, men hvis kursen falder, hvis ikke I låser på det nye lån, og kursen falder, jamen så, hvad hedder det, så kan det være i stedet for 250.000, at I kun har for eksempel 200.000 bagefter i hånden, ikke?

[M]: Det er en F5’er, ikke også, vi snakker om her [rådgiverens navn] ?

[Banken]: Jo det er så en F5’er, så der vil I have den her rente på 1 cirka 1,93. Der skal vi også lige ind og se, hvis vi låser den, hvad den siger, men den ligger omkring de der 1,9, og det vil den så gøre i de næste fire og et halvt år.

[Banken]: Jeg skal bare lige lave flexliven her. Godt, hvis jeg laver, skal vi se her, jeg fjerne 250.000, så vil I på en flexlive-fastrente 30 års afdragsfrihed, den vil lande på 19.654 igen, og det er det inden vi laver fastkursen. …

[Banken]: … det er at nu får jeg lige lavet en indfrielse på de tre lån, og jeg får lavet et lånetilbud på et 4%-lån, med 10 års afdragsfrihed.

[M]: Ja.

[Banken]: Er det det vi er enige i ?

[M]: Men, der var lige det der med om det skal låses eller ej.

[Banken]: Ja, kursen selvfølgelig, lige præcis. Ja, og jeg, altså som sagt, min anbefaling er helt klart at I gør det, og men, men det, I kan også lade være, hvis I tror på at kursen lige pludselig går den anden vej. …

[Banken]: Ja altså de 99, det er gennemsnitskursen fra i går. Så skal jeg se, den hed 99,14. Det er gennemsnittet fra i de handler der har været i går. Hvis jeg låser den 16/6, så bliver den lige nu og her, der hedder den 98,36. Hvad hedder det, og det kan selvfølgelig godt nå at ændre sig, fordi at jeg tænker at jeg lige laver på indfrielserne først, sådan at jeg lige husker på at jeg ikke står og mangler nogen penge, i forhold til den del, i hvert fald, ikke? Og så når jeg har lavet den, så laver jeg selvfølgelig lånetilbuddet for det nye her, ikke? Så jeg laver det hele, altså alt hvad der er omkring lånene, det laver jeg i dag. Sådan så vi er sikker på at det kommer på plads. Yes. Og så som sagt så skal jeg nok ringe hvis den stikker helt af i forhold til de der 98,3. …”

Mod samtalens afslutning blev klagerne igen i tvivl om, hvilken type lån de ønskede og blev enige med banken om, at den sendte nogle finansieringseksempler på både fastforrentede og variabelt forrentede lån til dem, hvorefter de ville ringe tilbage til banken, når de havde besluttet sig. I mellemtiden ville banken låse kurserne på de lån, der skulle indfries.

Af transskriptionen af den anden samtale den 2. juni 2022 kl. 15 mellem klagerne og banken fremgår blandt andet:

”…

[M]: … Vi tager en, vi har lige snakket med [S], og øh, han sagde til os, jamen prøv at hør her, jeg kunne godt lige at spørge folk, hvad har du til mig. Han sagde jeg har den F5’er. Om det er rigtigt eller ej, det ved jeg sgu ikke, men men altså i hvert fald så siger han, altså, I har så lav belåning. Hvis det er at øh, hvis hvis det falder markedet, så er det ikke kun jer det rammer, og det skal edderrådme også falde meget, sagde han, før I kan blive ramt af det.

[Banken]: Ja, lige præcis. Det var også den vi snakkede lidt om jo, ikke?

[M]: Ja, lige præcis. Øh, så han sagde jeg synes I skal tage en besparelse, og så lade jer, altså så spare de her penge op, som vi også snakkede om.

[Banken]: Ja som vi snakkede om, ja.

[M]: Ja, øh, og så, hvad er det nu det hedder, så så når der er gået de der 4 ½ år, så skal man, så skal renten eddermame være høj, skal den faste rente være, før det kommer til at blive ubehageligt der for jer.

[Banken]: Ja, ja, ja, ja lige præcis. Det var bare mere så I også ved konsekvensen af det, ikke, altså.

[M]: Jo jo det er rigtigt. Det synes jeg er supergodt. Supergodt, stop lige den støvsuger, så så, hvad er det nu det hedder, stop, så jeg, vi vil gerne, vi vil gerne, vi vil gerne det der flexlive 5.

[Banken]: Og med 30 års afdragsfrihed ?

[H]: Der er også så lille prisforskel på de 10 og de 30 år.

[Banken]: Ja, ja, det var jo nemlig det jeg sagde, da jeg sendte det der, øh, det betød jo ikke det store, som hvis det var et andet lån.

[M]: Nej. Det er 200 kr. Det er 200 kr. om måneden. Det er jo ingenting.

[Banken]: Ja, lige præcis. Øh, flexlive F5, afdragsfri i 30 år, og så holder vi det ved at I får de der 250.000 med ud også, ikke ?

[M]: Jo, og det vil sige, så kommer vi til at have relativt mange penge til at stå, men så, dem får vi investeret eller sat hen (utydeligt 1:58)

[Banken]: Det har vi ikke snakket om, ja. Lige præcis. Mhmm. Perfekt. Og øh, og det skal jeg nok få lavet til jer. Jeg var lige i gang med at skulle lave fastkurs på den første her, men jeg sender det hele som vi aftalte, så snart jeg lige har trykket på knapperne her. …”

Efter den anden samtale sendte banken samme dag den 2. juni 2022 kl. 16:56 via netbank en dokumentpakke til klagerne, der blandt andet indeholdt et lånetilbud på et afdragsfrit 30-årigt FlexLife lån 5IR med en hovedstol på 5.331.000 kr., ”Aftale om finansiering og tinglysning”, ”Resumé af rådgivning – fast ejendom” og ”Simpelt låneoverblik” fra Realkredit Danmark. Dagen efter den 3. juni 2022 underskrev klagerne dokumenterne.

Af lånetilbuddet fremgik, at tilbudskursen var baseret på en vægtet obligationskurs på 96,034 svarende til at lånet blev udbetalt den 2. juni 2022 til en foreløbig rente på 1,9268. Endvidere fremgik blandt andet:

Vigtigt af vide

Beregningerne i tilbuddet er foreløbige. Vi beregner lånet igen, når vi udbetaler det - og det betyder, at tallene ændrer sig.”

Lånets hovedtal i DKK:

Tallene i skemaet er anslåede og beregnet ud fra at det nye lån udbetales den 02.06.2022, og at indfrielsen af eksisterende lån sker samme dato. Det beregnede overskud kan ændre sig, fx hvis lånet udbetales på en anden dato, ved kursudsving, på grund af eventuelle renter fra sidste terminsbetaling til den dag, lånet indfries, og omkostninger til eventuel rykning af pantebrev og ekspedition af sagen.

Oplysninger om det nye lån i DKK

Når lånet udbetales eller kurssikres, genberegner vi det ud fra Deres "Valg ved ændringer" om, hvordan vi fx skal justere lånet, hvis renten ændres. Det betyder, at oplysningerne i lånetilbuddet ikke er endelige, og at De modtager låneoplysningerne for den kommende periode, når vi kender de endelige tal.

…”

Af ”Aftale om finansiering og tinglysning” fremgik på første side, at der ikke var indgået en fastkursaftale for FlexiFife 5IR lånet. Endvidere fremgik blandt andet:

Nye lån, der udbetales

Danske Bank udbetaler lånet den 16.06.2022.

”Vi har ikke indgået en fastkursaftale. Vi har fået oplyst, at vi har en kursrisiko, der kan påvirke ydelsens eller provenuets størrelse, frem til lånet bliver udbetalt, eller vi indgår fastkursaftale. Hvis vi ønsker at indgå en fastkursaftale, kan aftalen indgås frem til 4 bankdage, før lånet udbetales. Danske Bank er ikke forpligtet til løbende at oplyse os om kurs- og renteudviklingen på obligationsmarkedet.

Rådgivning

Inden Aftale om pantsætning til Realkredit Danmark er underskrevet, er vi blevet gjort bekendt med

• det forventede tidsmæssige forløb af sagen og forudsætningerne for lånesagens endelige gennemførelse

• mulighederne for at kurssikre det tilbudte lån samt lån, der skal indfries

…”

AF ”Resumé af rådgivning – fast ejendom” fremgik blandt andet:

Lånets væsentligste egenskaber:

Lånet er et kontantlån. Realkredit Danmark skaffer pengene til lånet ved at udstede obligationer. Kurstab ved udbetaling af lånet bliver til en fradragsberettiget rente.

Provenuet af lånet er kendt nu. Hvis renten ændrer sig, inden lånet bliver udbetalt, eller I indgår en fastkursaftale, regulerer vi lånet, som I har ønsket det. …”

Endvidere fremgik følgende af ”Simpelt låneoverblik” fra Realkredit Danmark:

Hvis du vælger at kurssikre dit lån i 30 dage hos Realkredit Danmark, skal du derudover betale DKK 36.148.

Du kan vælge at kurssikre dit lån, så du kender den præcise kurs på lånet. Prisen på kurssikring vil afhænge af, hvilket tidspunkt du vælger at kurssikre. Jo tættere du er på det tidspunkt, hvor du optager lånet, jo billigere er det at kurssikre. Beløbet er derfor pejlemærke på, hvad en kurssikring 30 dage frem i tiden vil koste dig.

- Gebyr for oprettelse af kurssikring DKK 1.000

- Kurssikring 30 dage frem vil koste dig DKK 35.148

Hvis der er forskel mellem dette simple låneoverblik og lånetilbuddet, så gælder lånetilbuddet. Dokumentet indeholder kun de oplysninger og omkostninger, der er kendte på tidspunktet for udarbejdelsen af det simple låneoverblik. Beregningerne i tilbuddet er foreløbige. Vi beregner lånet igen, når vi udbetaler det. Det betyder, at tallene ændrer sig. Vi henviser til lånetilbuddet, hvor du kan læse nærmere om vilkårene og hvad, der indgår i beregningerne.”

Den 16. juni 2022 blev FlexLife 5IR lånet udbetalt.

Efter udbetalingen af lånet kontaktede klagerne banken, da renten var steget i forhold til den rente, der var drøftet på mødet. Klagerne anførte, at banken ikke havde rådgivet dem om kurssikring af FlexLife 5IR-lånet, hvilket banken afviste.

I en telefonsamtale den 1. juli 2022 mellem M og banken anførte M, at klagerne var utilfredse med, at der ikke var indgået en fastkursaftale den 2. juni 2022, idet de havde bedt banken om at låse kursen den 2. juni 2022, hvilket banken afviste.

Parternes påstande

Den 23. november 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale ca. 100.000 kr.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klagerne har blandt andet anført, at de kom i kontakt med banken, da de ønskede at skifte bank, og renterne var steget. Deres eksisterende lån var henholdsvis 1 % og 1,5 % fastforrentede lån, delvis med afdrag.

På møde med banken talte de i starten hovedsageligt om et 4 % fastforrentet lån med afdrag og drøftede meget om kurstab i forhold til kurssikring af lånet. De talte om, at det var et usikkert marked, og at renterne kunne ændre sig meget fra dag til dag.

De kom kort ind på et F5 lån og talte om, hvor mange penge i ydelse de ville kunne spare ved at vælge dette, og om at de kunne spare pengene op i stedet for.

Efter en lang samtale blev de bedt om at tage en beslutning, hvis banken skulle kunne ”nå det”, og indfrielsen af deres daværende lån kunne blive sat i gang osv. Mødet blev afbrudt, for at de kunne drøfte, hvilket lån, som de skulle have. De talte igen med banken efter lidt tid.

De valgte at gå videre med et F5 lån og blev informeret om, at det hele ville blive sat i gang med det samme. De blev ikke rådgivet om kurssikring, og der blev ikke spurgt, om de ville kurssikre lånet.

De lagde først mærke til denne fejl, da de efter udbetaling af lånet modtog papirerne med posten, hvor der stod, at deres ydelse var ca. 3.300 kr. højere om måneden end den, som de havde drøftet på mødet.

Banken burde have rådgivet dem om kurssikring af lånet, herunder have spurgt om de ville kurssikre lånet og have informeret dem om konsekvenserne, hvis de ikke kurssikrede, jf. § 17 i Bekendtgørelse nr. 1581 om god skik for boligkredit. Det gjorde banken ikke.

Banken har derfor pådraget sig et rådgivningsansvar og skal kompensere dem for det beløb, som de kommer til at betale for meget i lånets løbetid svarende til ca. 100.000 kr. efter skat.

De ser sig selv som veluddannede personer, men de er ikke økonomiuddannede og er derfor afhængige af en fornøden og korrekt rådgivning. Derfor benyttede de sig også af et uvildigt rådgivningsfirma, F, der havde/har et samarbejde med Danske Bank, som gjorde, at de i sidste ende valgte at flytte deres økonomi til Danske Bank. De er ikke bekendt med, hvad F har drøftet med banken, men de ved, at rådgivningsfirmaet modtog et for dem ukendt beløb fra Danske Bank. S fra rådgivningsfirmaet F har løbende være i kontakt med rådgiveren fra Danske Brank om bankens produkter. Det var ikke deres ønske, at S ikke deltog i rådgivningsmødet med banken.

De kunne ikke have gjort mere for at få en god rådgivning af S fra rådgivningsfirmaet F, og heller ikke af banken. De har hele vejen igennem rådgivningen været fokuseret på tryghed, da de som udgangspunkt ikke er personer som ønsker at gamble med deres økonomi. De føler sig intimideret over, at banken ikke tager ansvar for sin åbenlyse fejl, og at den uden videre vælger at svare på klagen ved et brev, hvor flere sætninger er taget ud af konteksten til bankens fordel.

Danske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at banken ikke har pådraget sig et erstatningsansvar.

Banken rådgav klagerne om muligheden for at kurssikre både et fastforrentet og et variabelt forrentet lån i telefonsamtalen den 2. juni 2022 kl. 13:30. Den mundtlige rådgivning blev suppleret af oplysningerne i dokumentpakken i henholdsvis lånetilbuddet, ”Aftale om finansiering og tinglysning”, ”Resumé af rådgivning – fast ejendom” og Simpelt låneoverblik” fra Realkredit Danmark. Klagerne underskrev dokumentpakken den 3. juni 2022.

Der gik alene ca. en time mellem den første længere samtale kl. 13:30, hvor mulighederne for kurssikring blev drøftet, og til den anden korte samtale kl. 15, hvor klagerne oplyste, at de valgte F5-lånet efter at have drøftet det med deres rådgivningsfirma F. Klagerne oplyste ligeledes i den anden samtale kl. 15, at rådgivningsfirmaet F anbefalede F5-lånet og rådgav om markedet, men bragte ikke i denne sammenhæng spørgsmålet om kurssikring op.

Der blev ikke under samtalerne mellem klagerne og banken den 2. juni 2022 indgået en fastkursaftale. Klagerne burde senest ved underskrivelsen af aftalerne den 3. juni 2022 være klar over, at der ikke var indgået en fastkursaftale for det nye lån, idet dette fremgik flere steder af dokumentpakken.

Det bemærkes, at kunder, der ønsker variabel forrentning, ofte ikke låser kursen, da man netop med sit valg af variabel rente accepterer risici for udsving på både renten og kurs.

Såfremt Ankenævnet måtte finde, at banken ikke har leveret fyldestgørende rådgivning om muligheden for at kurssikre, er erstatningsbetingelserne ikke opfyldt, da der ikke er årsagssammenhæng mellem bankens rådgivning og klagernes beslutning vedrørende kurssikring. Uagtet bankens mundtlige rådgivning den 2. juni 2022 besad klagerne viden om, at man kunne indgå fastkursaftaler. Klagerne bragte således selv muligheden for kurssikring på banen i samtalen af 2. juni 2022 kl. 13:30. Endvidere var kursen blevet låst på de lån, som skulle indfries. Hertil kommer, at når klagerne har anført, at de bad banken låse kursen den 2. juni 2022, må de have været vidende om, at de havde mulighed for at kurssikre, da de underskrev låneaftalen den 3. juni 2022.

Banken var fra klagernes uvildige rådgiver, F, blevet informeret om, at klagerne ønskede at drøfte blandt andet kurssikring med banken, hvilket synes at indikere, at klagerne også havde talt om kurssikring med F.

Desuden drøftede klagerne mellem de to samtaler med banken den 2. juni 2022 låneoptagelsen med F, før klagerne meddelte banken i den anden samtale, at de ønskede F5-lånet efter anbefaling fra F, herunder med henvisning til markedssituationen.

Til støtte for afvisningspåstanden har banken anført, at klagen skal afvises, da en nærmere belysning af særligt klagernes viden om kurssikring fra f.eks. drøftelser herom med deres uvildige rådgivningsfirma F vil kræve en bevisførelse, der ikke kan finde sted for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne, M og H, blev kunder i Danske Bank i foråret 2022. De ønskede at optage et lån i Realkredit Danmark via banken til at indfri deres tre eksisterende lån i Total-kredit på henholdsvis oprindelig 3.716.000 kr. 1 %, oprindelig 1.227.000 kr. 1 % og oprindelig 884.000 kr. 1,5 %.

Klagerne har oplyst, at de i forbindelse med ønsket om låneomlægning benyttede sig af en uvildig rådgiver, S, fra et firma, F, der ydede rådgivning inden for boligfinansiering. F havde et samarbejde med Danske Bank, som gjorde, at de valgte at flytte deres engagement til Danske Bank. S havde løbende været i kontakt med Danske Bank om bankens produkter.

Det blev aftalt, at klagerne skulle optage et nyt 30-årigt FlexLife 5IR lån med 30 års afdragsfrihed i Realkredit Danmark med en tillægsbelåning, og at lånet skulle udbetales pr. den 16. juni 2022.

Det fremgik af ”Aftale om finansiering og tinglysning”, at der ikke var indgået en fastkursaftale, og af ”Simpelt låneoverblik” fra Realkredit Danmark fremgik, hvad det ville koste at kurssikre lånet i 30 dage.

Da FlexLife 5IR lånet blev udbetalt den 16. juni 2022, var renten steget i forhold til den foreløbige rente på 1,9268 % om året, der var anført i lånetilbuddet af 2. juni 2022. Klagerne har anført, at banken under den anden telefonsamtale den 2. juni 2022 kl. 15 burde have rådgivet dem om kurssikring af lånet og have informeret dem om konsekvenserne, hvis de ikke kurssikrede.

Ud fra de af klagerne fremlagte transskriptioner af telefonsamtalerne mellem banken og klagerne den 2. juni 2022 kl. 13:30 og kl. 15 samt i overensstemmelse med de dokumenter, som klagerne modtog fra banken i forbindelse med låneoptagelsen, finder Ankenævnet det godtgjort, at renterisikoen på FlexLife 5IR lånet blev drøftet, og at klagerne modtog den fornødne rådgivning om muligheden for at fastlåse renten ved at kurssikre lånet og de økonomiske konsekvenser af manglende kurssikring.

Ankenævnet finder, at klagerne herefter selv måtte træffe beslutningen vedrørende kurssikring og bære risikoen herved.

Ankenævnet finder det endvidere ikke godtgjort, at der under telefonsamtalerne mellem banken og klagerne den 2. juni 2022 kl. 13:30 og kl. 15 blev indgået en aftale om at fastlåse kursen på det nye FlexLife 5IR lån.

Ankenævnet finder heller ikke, at der mellem tidspunktet for klagernes underskrift af lånetilbuddet den 3. juni 2022 og indtil udbetalingen af lånet den 16. juni 2022 forelå omstændigheder, der gjorde, at banken havde en pligt til at kontakte klagerne vedrørende drøftelse af en fastkursaftale. Det bemærkes herved, at der ikke var indgået en særskilt aftale om, at banken løbende skulle orientere klagerne om renteændringer.

Ankenævnet finder det efter en samlet vurdering ikke godtgjort, at banken har handlet ansvarspådragende.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.