Ekspeditionstid/købergodkendelse

Sagsnummer:9401011/1994
Dato:20-09-1994
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Kirsten Nielsen, Bent Olufsen, Flemming Borreskov og Per Nykjær
Klageemne:Ekspedition - tidsforløb
Ledetekst:Ekspeditionstid/købergodkendelse
Indklagede:Nykredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som PDF
Realkreditinstitutter