Krav i forbindelse med aflyst flyafgang som følge af flyselskabs konkurs.

Sagsnummer:400/2019
Dato:30-04-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Krav i forbindelse med aflyst flyafgang som følge af flyselskabs konkurs.
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav i forbindelse med aflyst flyafgang som følge af flyselskabs konkurs.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Bank, hvor han har en konto med et tilknyttet MasterCard.

Den 19. marts 2019 købte klageren flybilletter til fem personer fra København til Vancouver via Reykjavik med afrejse den 29. august 2019 for i alt 17.515 kr. med MasterCard’et.  Købet blev foretaget hos et internetbaseret rejsebureau, R. Første del af rejsen fra København til Reykjavik skulle foregå med flyselskabet F1, mens anden del af rejsen fra Reykjavik til Vancouver skulle foregå med flyselskabet F2.

Klageren har oplyst, at R den 24. marts 2019 meddelte, at F1 var gået konkurs. Flyafgangen fra København til Reykjavik var derfor aflyst.

Den 29. marts 2019 indgav klageren en indsigelsesblanket til banken i kategorien ikke modtaget/leveret vare/ydelse og anførte:

”Købet er foretaget hos [R]. Vi har således handlet med [R].

Det er dog [F1], der er gået konkurs. Det har påvirket hele rejsen, som er købt hos [R], selv om det faktisk kun er flyet fra Kastrup Lufthavn til Reykjavik, der er aflyst grundet konkursen hos [F1].

R skriver i en meddelelse på deres hjemmeside, at de ikke dækker omkostningerne til et nyt fly eller med garanti kan sørge for et stedfortrædende fly. Derfor søges hele beløbet refunderet.”

Klageren har oplyst, at R tilbød dem at bibeholde rejsen fra Reykjavik til Vancouver, men at R ikke kunne tilbyde billetter København til Reykjavik til den oprindelige pris.

Klageren rettede henvendelse til Rejsegarantifonden, der i en e-mail af 18. juni 2019 meddelte, at fonden ikke dækkede.

Den 20. juni 2019 tilbageførte R 4.018,95 kr. til klageren vedrørende den aflyste flyafgang fra København til Reykjavik. Den 28. juni 2019 købte klageren fem nye flybilletter fra København til Reykjavik med afrejse den 29. august 2019 med F2 for i alt 6.998 kr.

Af Nordeas kortvilkår for Nordea Mastercard fremgår:

”Køb via internettet, post- og telefonordrer mv. Hvis du har brugt dit kort til køb af varer eller tjenesteydelser på en af følgende måder:

? på internettet …

kan du have ret til at få en betaling tilbageført, hvis …

? den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret

? du, førend der er foretaget levering af varen eller tjenesteydelsen, udnytter en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret.

Du skal først søge at løse problemet med forretningen, inden du henvender dig til Nordea. Du skal kunne dokumentere, at du har kontaktet eller forsøgt at kontakte forretningen.”

Parternes påstande

Den 25. oktober 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal betale 2.979,05 kr.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken er forpligtet til at tilbageføre betalingen, da ydelsen ikke blev leveret. Det fremgår af bankens egne betingelser, at man ved køb på internettet har krav på tilbageførsel, hvis den bestilte vare/ydelse ikke leveres. R refunderede kun en del af købsprisen på ca. 4.000 kr. Banken var derefter forpligtet til at tilbageføre differencen op til betalingen på 17.500 kr., eller ca. 13.500 kr.

Banken behøver dog ikke betale hele beløbet på 13.500 kr., men blot 2.979,05 kr. De kunne stadig bruge flybilletterne fra Reykjavik til Vancouver. De har sørget for en passende og rettidig tabsbegrænsning til fordel for banken. Det er derfor både rimeligt og ret, at banken dækker tabet, som udgør prisdifferencen på 2.979,05 kr. mellem de oprindelige og nye flybilletter fra København til Reykjavik.

Det fremgår af betalingslovens § 112, stk. 1, nr. 2, at betalerens udbyder skal undlade at gennemføre en betalingstransaktion eller, hvis debitering er sket, straks kreditere betalerens konto, hvis betaleren gør indsigelser om, at den bestilte vare eller tjenesteydelse er ikke leveret, eller hvis betaler udnytter en aftalt eller lovbestemt fortryddelsesret. Købet af flybilletterne blev gennemført den 20. marts 2019. Pengeoverførslen blev først endeligt gennemført adskillige uger senere, og efter indgivelse af indsigelsesblanketten.

Han kontaktede straks banken og meddelte, at ydelsen ikke var leveret samt anmodede banken om at annullere købet og tilbageføre beløbet. Han havde 14 dages fortrydelsesret. Banken burde i overensstemmelse med betalingslovens § 112, stk. 1, nr. 2, have undladt at gennemføre betalingen. Banken undlod bevidst at efterkomme hans ønske om at benytte fortrydelsesretten efter forbrugeraftaleloven. Banken ignorerede hans anmodning om ikke at gennemføre transaktionen og reagerede ikke over for R. Banken har ikke levet op til sin forpligtelse efter betalingsloven til at undlade gennemførsel af transaktionen.

MasterCard-dækningen bør dække forholdet. Det fremgår af Nets’ oversigt, at der er dækning, hvis forretningen er gået konkurs, herunder dækning for forudbetaling af flybillet i tilfælde af flyselskabets konkurs.

De undersøgte inden købet, at R havde de bedste brugeranmeldelser. R var ikke ”formidler” (mellemmand uden ansvar), men sælger. Det fremgik ikke af aftalegrundlaget med R, at R var formidler. Prisen for de enkelte flybilletter blev ikke angivet ved købet eller i reservationsbekræftelsen. Rejsegarantifonden meddelte, at fonden ikke dækkede, da R var sælger, og da F1 var R’s underleverandør. Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, under overskriften ”Flybilletten er købt direkte hos flyselskabet eller en, der formidler rejser for flyselskabet”, at ”Har du købt flybilletten hos en rejseudbyder, der formidler rejsen for et flyselskab, skal det fremgå meget tydeligt af aftalen”.

Nordea Danmark har anført, at kravet angår differencen mellem den refusion, klageren har modtaget fra R for de flybilletter, der blev aflyst som følge af F1’s konkurs og den pris, klageren måtte betale for at købe nye flybilletter, i alt 2.979,05 kr.

Det fremgår af Nordeas kortvilkår for Mastercard, at banken tilbyder at tilbageføre det beløb, som er blevet trukket på klagerens kort (læs ”kan du have ret til at få en betaling tilbageført”), men ikke tab, der går ud over det. Banken dækker derfor ikke det tab, som måtte være forårsaget af, at klageren, på grund af F1’s konkurs, var nødsaget til at købe nye billetter, der var dyrere end de gamle billetter.

Det fremgår af den af klageren fremlagte ”Proof of refund”, at klageren har fået refusion af R for flybilletterne fra København til Reykjavik, der var udstedt af F1. Da klageren dermed allerede har fået inddækket det beløb, som han var berettiget til af R, er banken ikke forpligtet til at inddække beløbet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren er kunde i Nordea Bank, hvor han har en konto med et tilknyttet MasterCard. Den 19. marts 2019 købte klageren flybilletter til fem personer fra København til Vancouver via Reykjavik med afgang den 29. august 2019. Købet blev foretaget med MasterCard’et hos et internetbaseret rejsebureau, R. Første del af rejsen fra København til Reykjavik skulle foregå med flyselskabet F1, mens anden del af rejsen fra Reykjavik til Vancouver skulle foregå med flyselskabet F2.

Nogle dage efter klagerens køb gik F1 konkurs, og flyafgangen København til Reykjavik med F1 blev aflyst. Den 28. juni 2019 købte klageren fem nye flybilletter fra København til Reykjavik med afgang den 29. august 2019 med F2 for i alt 6.998 kr.

Klageren benyttede sig af anden del af rejsen fra Reykjavik til Vancouver som planlagt.  Klageren modtog 4.018,95 kr. i refusion fra R vedrørende den aflyste flyafgang med F1 på første del af rejsen fra København til Reykjavik. Ankenævnet finder ikke, at klageren har krav på betaling fra banken, hverken i medfør af betalingslovens § 112 eller på andet grundlag.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.